Diskuse pod články

Předplatitelé magazínu mají možnost diskutovat ve fóru přímo pod každým článkem. Fórum je zobrazeno pouze v případě, že je uživatel přihlášený na stránkách.

Nepřehlédněte

16.02.2013 | 10% sleva pro předplatitele magazínu na celý sortiment knih a nahrávek.

03.02.2013 | Z důvodu změny Klubu Agape na Magazín Agape byla aktualizována Pravidla používání služby. Předplacené členství v klubu bylo automaticky převedeno na předplatné magazínu ve stejné délce trvání.

21.11.2010 | Právě jsme zavedli novinku Kolektivního léčivého působení na člověka.

Archiv magazínu Agape - ročník 2010

Tři „malí Jardové“ mluví o původu člověka na zemi

26.12.2010 | Diskuse: 88x - 01.01.2011 11:37:03

   Na břehu moře se prochází tři chlapečci. Jednomu lidé říkají „Sečtělej“, protože se domnívá, že Pravda je v knihách. Druhému „Skeptik“, protože pro něj reálně neexistuje nic, z čeho nemůže vyextrahovat atom hmoty. Třetího nazývají „Praštěnej“, protože tvrdí, že od doby, kdy šlápl na hrábě, se mu rozsvítilo v hlavě a chová se divně.
 

Ekonomický, biologický a duchovní pád západní civilizace

03.12.2010 | Diskuse: 16x - 19.12.2010 22:10:10

   Existuje jen menšina lidí, kteří se nedomnívají, že stav společnosti v Evropě a Americe nepřipomíná stav říše římské před jejím rozvrácením barbary. Barbaři, lidé s nižším stupněm civilizovanosti, se do římské říše valili jak zvenku, neboť se doma nemohli uživit, tak se v ní rozmnožovali uvnitř. Nepříznivá změna poměru počtu civilizovanějších římských občanů, tj. lidí, kteří dovedou vytvořit a řídit společnost s vyšší mírou dělby práce a jejich podřízenými na práci, byla vyvolána relativně nadměrnými biologickými právy primitivů v poměru k úsilí společnosti o jejich civilizační povznesení. Tj. k civilizačnímu tlaku na rozvoj jejich pracovní kvalifikovanosti a respektování zákonných a podzákonných norem chování v dané civilizaci. Tímto porušením poměru více a méně civilizovaných se podlomila míra organizovanosti celé civilizace zevnitř a ta pak, přes svou vojenskou vyspělost, nedovedla odolat tlaku jen vraždění a devastace schopných Vandalů zvenku.
 

J. Sedláček: Ledviny x játra x hormonální systém - cesta k rovnováze v duševním i fyzickém těle

26.11.2010 | Diskuse: 42x - 23.12.2010 20:46:22

Známý americký jasnovidec Edgar Cayce hovořil o nezbytné souhře mezi játry a ledvinami a zdůrazňoval, že nám tato dvojice orgánů tvoří v těle jakousi baterii, kde játra tvoří plus a ledviny mínus pól. Napadá mne myšlenka na souvislost mezi energetikou organismu ( kde hrají významnou roli právě ledviny a játra ) a hormonálním systémem. Vede mne k tomu informace z východní medicíny která říká: „Jakmile poklesne dlouhodoběji energie v ledvinách ( x játrech ), má to výrazný vliv na hormonální systém, na jeho správnou funkci“. Co všechno závisí na správné funkci hormonálního systému a jak vlastně probíhá ( může probíhat ) rozkvět nebo úpadek našeho duševního a fyzického zdraví?

Rozhodlo se v Praze o datu konce druhé světové války?

01.11.2010 | Diskuse: 9x - 19.12.2010 16:35:57

    Bylo napsáno mnoho historických a politologických úvah a článků, mnohdy protikladných, proč byl proveden a zda byl smysluplný atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Vesměs toho mnoho nevysvětlují. Nezačínají totiž odpovědí na původnější otázku. Tou otázkou, která dosud nebyla správně zodpovězena, je důvod, proč v září 1941 Hitler jmenoval říšským protektorem v Praze právě svoji pravou ruku, Reinharda Heydricha. Zdánlivě to přece byla podřadná funkce, srovnatelná s typy „protektorů“ v Dánsku nebo Holandsku. Dosud byl českými materialistickými historiky předkládán národu nepravý důvod. V protektorátu prý vzrostl odboj a sabotáže. To se dobře poslouchá, ale nesprávnost tohoto zdůvodnění snadno prohlédneme. Stačí vzít v potaz počet a váhu českých odbojových činů v poměru k velikosti české a evropské válečné výroby. Češi, jak dějiny posledních staletí ukazují, nejsou nakloněni násilí a odboji s nejistým výsledkem. U nás se „odboj“ vůči všem typům okupantů zvenčí i uvnitř státu nejprve provozuje „srandičkováním“, „zašíváním se“ v práci a drobným kradením majetku vládců. K násilí dojde, až když se výsledek mocenského zvratu stane jistým. Teprve v době pádu staré mocenské struktury se vyrojí velké množství do té doby pilně kolaborujících „odbojářů 9.května“. Ti pak se mlácením nevinných snaží zakrýt předchozí kolaboraci. Pro tehdejší jmenování přímo Reinharda Heydricha musel tedy existovat jiný důvod! Pokusím se jej tedy níže popsat „nevědecky“, jak jej odciťuji z akašické kroniky. Čtenáře níže uvedeného ovšem musím varovat, že existenci této kroniky hlasitým mručením „vyvrátili“ na svém zasedání členové spolku Sisyfos!
 

Vševědoucnost boží a svobodná vůle člověka

20.10.2010 | Diskuse: 101x - 06.03.2011 16:46:14

Tento zdánlivý logický rozpor je známé středověké teologické dilema, podobné tomu sporu, kolik andělů se vejde na špičku jehly. Tehdejší teologové nakonec dospěli k závěru, že Bůh jako vševědoucí ví, kdo a jak se rozhodne a tím kdo dojde nakonec ke spáse. Z tohoto závěru odvodili předurčení výsledku života každého jednotlivého člověka. Martin Luther nakonec tuto dnes již nezralou úvahu dokončil svým známým doporučením: „Hřeš jak chceš, jenom věř!“ Dostal jsem otázku na toto dilema od jednoho hledajícího. Jak bych prý na něj odpověděl dnes, v době logiky a rozumu. Že prý se mu zdá, že princip svobodné vůle člověka je neslučitelný budˇs existencí Boha nebo jeho vševědoucností. Pochopil jsem jeho otázku jako pěkně provokující výzvu a proto se pokusím na ni odpovědět. Dívat se ale budu přitom do záře Světla. Čtenáři mne mohou kontrolovat.
 

Plastová pohroma

18.10.2010 | Diskuse: 12x - 16.12.2010 12:10:48

Na internetu jsme odchytili tento velmi zajímavý článek. Určitě stojí za přečtení a zamyšlení. Vždy, když projíždím méně vyspělými krajinami, pokaždé mě napadne, že vynález plastových lahví a igelitových sáčků je pro naši planetu to největší zlo, které ji mohlo v posledních desetiletích potkat. Ta spoušť je totiž nepředstavitelná. A vlastně nemusíme jezdit ani někam za hranice, stačí se podívat na stav krajnic našich silnic... Červený A.

Postup při prohlížení: Těsně pod obrázkem je lišta, na které jsou mimo jiné šipky doprava a doleva. Šipkou doprava si posunujete jednotlivé obrázky (1 - 19), jejichž popis je níže.

Bůh a satan o chilské horníky určitě nezápasili!

16.10.2010 | Diskuse: 15x - 24.10.2010 22:38:02

Zachytí-li média něco nesmyslného o zákonech duchovní dimenze, okamžitě to zlomyslně roznesou po celém světě. Tak se stalo s výrokem jednoho ze zachráněných chilských horníků, který si myslí, že o ně Bůh a satan zápasil a Bůh vyhrál. Podstatu této naivní nepravdy může odhalit i obyčejný čtenář českých pohádek. V žádné pohádce nezápasí čert s Bohem, ale vždy jen s andělem. A čert neusiluje o získání chatrného a dočasného těla, ale vždy jen o to, co má v člověku nadčasovou hodnotu neboli o duši.
 

Mystická povaha evropských hranic

27.09.2010 | Diskuse:

Vyjeďme autem západním nebo jižním směrem z Česka do Bavorska nebo Rakouska. Přestože pojedeme stále stejnou krajinou, v jednom okamžiku překročíme jakousi tajemnou čáru a tím se ocitneme jakoby v jiném světě. Upravenější lidská obydlí i krajina, všude větší pořádek a i řidiči mávnutím proutku změní styl jízdy. Přesto, že pravidla silničního provozu jsou na obou stranách „tajemné čáry hranice“ stejná. Přemýšlivého člověka okamžitě musí napadnout otázka, z čeho se po překročení neviditelné „čáry“ odvíjí taková změna chování lidí a čím se vytvořila odlišná atmosféra neboli duch společnosti. Duch společnosti, jehož žití vede ve stejných přírodních podmínkách k dvakrát vyšší kupní síle obyvatel, k všeobecně vyšší bezpečnosti jednotlivce, k viditelně vyšší úrovni chování jednotlivců i správních orgánů.
 

O příčině vzniku civilizačních chorob (CCH) - MUDr. K. Erben

16.09.2010 | Diskuse: 10x - 04.10.2010 20:43:32

K uveřejnění posílám na Vaše stránky poslední text vysvětlující stručným způsobem co to je homocystein. Je to hodně
radikální zestručnění a potřeboval bych zpětnou vazbu v názoru na použitelnost textu. Budu Vám vděčen za jakýkoliv názor, stejně tak jako i pár kritických řádků.

S díky a s pozdravem
Dr. Erben

Konec českého chleba

15.09.2010 | Diskuse: 4x - 18.10.2010 21:03:51

V posledních přednáškách jsem několikrát hovořil o pečení vlastního chleba z kvásku. Následující článek se mi právě dostal do ruky (z internetu) a myslím si, že jen vhodně doplňuje to, co jsem říkal. J. Staněk

Habsburkové a karma českého národa

24.08.2010 | Diskuse: 63x - 11.10.2010 15:18:11

Je dávnou antickou zásadou, že o mrtvých jen dobře. Citlivci vědí, jak při nedodržení této staré moudrosti přichází z neviditelné sféry zpětné energetické údery. Nedávno se o tom mohl přesvědčit lidovecký předseda, obvinivší kvůli změně závěti zemřelou z nepříčetnosti. Ani dosud nepochopil proč a stal se politickou mrtvolou.
   Stejné je to se zpětnými energetickými údery z říše mrtvých pro národní celky. Jestliže nějaký národ vyučuje o jakékoliv historické osobnosti něco nespravedlivého, naráží toto nařčení na božskou spravedlnost a ta ve zpětném působení zatíží příslušný národ karmou. Proto má spravedlivý a nenenávistný výklad dějin velký význam pro zabránění vzniku negativní karmy národů. Tím spíše, že se dějiny národů učí ve školách a ovlivňují myšlení nastupující generace více, než si vládnoucí ateisti představují.
 

Ideální rodina

14.08.2010 | Diskuse: 101x - 02.09.2010 16:27:53

Článek převzatý z internetu je celkem vtipný a i když je celý parodií na televizní reklamu, má v sobě určité prvky "skutečnosti" dnešního konzumismu. J. Staněk

Nový světový řád nebo přetrvávající „svobodný“ neřád

09.08.2010 | Diskuse: 10x - 14.08.2010 15:39:49

Přirozeně uvažujícímu člověku musí být jasné, že za situace, kdy dopravou a informacemi se zeměkoule drasticky „zmenšila“, nebezpečí vojenské konfrontace rozeštvaných národů a civilizačních okruhů se neúměrně zvětšila. Navíc vojenské prostředky, které tito mají k dispozici, jsou tak velké, že následky jejich použití dopadnou i na neválčící. Svět tedy dospěl do situace, kdy válka na něm se týká každého obyvatele zeměkoule. Právě tak činnosti, spojené se znečišťováním země.
 

Pohled na duši a ducha člověka po smrti - J. Brzobohatá, A. Červený

07.08.2010 | Diskuse: 6x - 11.08.2010 23:29:36

V dubnu 1997 jsme měli v Brně setkání a besedu s našimi čtenáři vztahující se hlavně k vydání tehdy nové knihy "Člověk jako víceúrovňová bytost". Na této přednášce zazněla i slova, co si myslíme, že se děje s člověkem po jeho smrti. Na základě prosby některých lidí (nově po vyslechnutí nahrávky v rubrice "Archivní nahrávky") tuto část povídání uvádíme jako samostatný článek.

Stretnutie pod Tatrami 15.-18.7.2010

05.08.2010 | Diskuse: 3x - 07.08.2010 15:15:45

Podobne ako vlani tak aj tohto roku sme zorganizovali letné stretnutie v podtatranskej prírode. Tento krát to bolo v Tatranskej Štrbe priamo pod Vysokými Tatrami. Tu sa v polovici júla na chate Medvedica zišlo 23 ľudí z Čiech a Slovenska, aby spolu prežilo v krásnej prírode niekoľko pekných chvíľ.
 

Existuje vůbec česká národní elita?

04.08.2010 | Diskuse: 6x - 18.07.2013 21:00:44

Na internetu se nedávno objevil článek s následnou diskusí, jehož autor na základě povahy dění na našem společenském jevišti o existenci české národní elity pochybuje. Z povahy otázky samé je to ovšem tak logické, jako by se někdo zabýval pochybnostmi o existencí středu nějakého kruhu. Každý národ a stát má vždy skupiny lidí, kteří v konkrétních vlastnostech jsou nejvíce vybaveni neboli jsou v daném ohledu elitou. V úvahách může jít vždy jen o to, jak je dotyčná elita kvalitativně srovnatelná s elitami vyspělých národů.
 

Katyň - Josef Oršulík

15.07.2010 | Diskuse: 5x - 03.08.2010 7:10:35

Nedávno spadlo letadlo u Smolenska. Polský prezident Lech Kaczynski zahynul a s ním celá řada vysokých hodnostářů. Do Katyně se už nedostali. Je to příležitost, abychom si připomněli něco důležitého.
   V Katyni bylo v r. 1940 postříleno tisíce polských důstojníků. Nebyli to vrazi, ani to nebyli zločinci jiného druhu, nýbrž Poláci, vesměs vzdělaní lidé. 
   Různé velké události mají své pozadí a hlubší nebo i hlubokou vážnou příčinu.
 

Duchovnost jako věda budoucnosti

24.06.2010 | Diskuse: 6x - 28.06.2010 14:29:18

1. Smysl existence jednotlivého člověka jako nadčasové bytosti.

Právě princip vzniku otázek po smyslu bytí čehokoliv existujícího a tím i člověka samého je symbolem hranice, která striktně odděluje funkci duše a tím mozku zvířat a člověka. Schopnost položit otázku smyslu existence čehokoliv je průkazem toho, že v člověku je jiná, duši a mozek oživující kvalita, než ta, která oživuje těla zvířat. Odnepaměti označují východní filozofie typ energie, oživující zvíře nebo rostlinu jako duši, ale typ energie, oživující tělo člověka jako ducha. Kvůli přítomnosti tohoto jiného typu oživující energie, ve zvířatech se nenacházejícího, mělo by být každému přirozeně uvažujícímu zřejmé, že se bytost člověka nemohla, bez impulsu z jiné roviny reality, náhodně a samovolně ze zvířete „vyvinout“. Jak v rozporu se zdravým rozumem tvrdí evolucionisté. Nikdy nebylo v dimenzi živého světa pozorováno, že by bez nějakého mimodimenzionálního podnětu, bez přidání informace, jen tak samovolně, vznikly jiné informační kvality! Informace a její nová kvalita sama nevzniká! Samovolně vzniklá nová kvalita informace ve hmotě by odporovala našim fyzikálním pozorováním, zejména zákonu o entropii hmoty. Prostě v uzavřené hmotné dimenzi (vesmíru) platí jak zákon o zachování energie, tak zákon o zachování informace! O tom druhém prostě materialisti nechtějí slyšet.
 

Schwarzenberg, český politický úkaz

16.06.2010 | Diskuse: 38x - 22.09.2014 10:07:07

Ptám se nezaměstnané těhotné známé, koho volila. TOP 09, odpovídá. Udiveně se ptám, jestli ví, že tato strana hodlá zrušit porodné a omezit mateřskou. Neví, a diví se. A proč jste TOP 09 volila, když neznáte program? Kvůli osobě pana Schwarzenberga, je to sympaťák a nepotřebuje krást a nechat se podplácet.
 

Spiritualita v denním životě

06.06.2010 | Diskuse:

Argumenty pro existenci Boha

01.06.2010 | Diskuse: 3x - 01.02.2011 5:07:04

Vážení přátelé, tato prezentace nám nedávno přišla e-mailem. Zdála se nám natolik zajímavá, že jsme ji sem s p. Staňkem umístili jako článek. A. Červený

Astrologie a sebepoznání

27.05.2010 | Diskuse: 33x - 21.06.2010 9:23:33

Motto: “Na počátku nápravy je sebepoznání“ Epikúros

Rozhovor s astrologem Milanem Gelnarem

Perex:
Milan Gelnar nar. 31.8. 1956 v 10:58h. v Bílovci, je přední český astrolog zabývající se astrologií a esoterickými disciplínami řadu let. Prostřednictvím www.astrosfera.cz poskytuje astrologické poradenství, provozuje svou astrologickou školu, publikuje, pořádá semináře a přednášky po celé ČR.

Duchovní rozměr člověka bude v nové době vědní disciplínou

14.05.2010 | Diskuse: 14x - 21.05.2010 7:25:37

   V současné materialistické éře bytí lidstva, kdy západní civilizace, jeho nejvyspělejší část, vnímá z celé existující skutečnosti jen čtyř rozměrnou realitu, jsou ostatní reálně existující dimenze jen tušené. Vše ve stvoření, tedy i tyto smysly nevnímané dimenze, však má své zákony. Zákony těchto jen vyciťovaných dimenzí, kterým se říká transcendentno, se velmi nedokonale, vesměs opisem, snaží podchytit velmi početná náboženství. Ale také třeba alternativní léčitelství, intuitivní vnímání, magie a alchymie. Náboženský způsob vyjádření transcendentních rozměrů života používá k vyjádření objektivních a nadčasových zákonů duchovní dimenze metody analogií (podobenství), mytické, bájeslovné a legendické vyprávění. Jen to jsou totiž možnosti, jak tyto dimenze reality představit mase lidí, která má aktivováno jen 5% možností mozku. Tím je tato masa zbavena schopnosti větší abstrakce a složitější souvislosti není schopna pochopit.
 

Chleba kváskový a kvasnicový

28.04.2010 | Diskuse: 18x - 05.01.2013 10:00:04

Když jsem před asi 30 roky kdesi četl pojednání o tom, že se nápadně shodují křivky nárůstu výskytu tzv. civilizačních chorob s pekařským přechodem od zadělávání žitným kláskem na zadělávání chleba pekařským droždím a se zvýšením podílu pšenice v něm, zdála se mi tato shoda příliš jednostranná a umělá. Nešlo mi do hlavy, že by tuto shodu křivek nárůstu kardiovaskulárních a trávicích chorob co do věrohodnosti nikdo z medicínské branže neprověřoval. Dnes už bych se tomu nedivil. Poté, co se nově skutečně prokazuje škodlivý vliv nadměrné konzumace pšeničného lepku, jsem se do jistého stupně ověřování dal sám.
 

Zákonitá povolební kocovina při jakémkoliv výsledku

23.04.2010 | Diskuse: 9x - 02.05.2010 14:01:10

   Při zažitém počtu popřevratových a povolebních kocovin by už Češi měli konečně zmoudřet. Počítejte se mnou. Po vzniku první republiky první kocovina z toho, že odstraněním Habsburků, privilegií šlechty a zavedením volené demokracie nastane ten pravý národní ráj, malovaný A. Muchou ve slovanské epopeji. Nastala však krize, noblesní arogantní šlechtu nahradili nenoblesní arogantní zbohatlíci a k tomu nás západní demokracie prodaly Hitlerovi. Po pádu Hitlera opět měl nastat, tentokrát lidově demokratický ráj. Ale místo toho přišlo řádění lumpenproletariátu v KSČ v padesátých létech. Odstraněním největších darebáků a tzv. „chyb“ socializmu „januárovým zasedáním“ měl se opožděně dostavit skutečný socializmus, ten s lidskou tváří. Místo něj se však na ulicích objevili primitivní sovětští samopalníci na tancích a dosadili u nás k moci „reálné socialisty“ Husáka a Biĺaka. Když tito zrádci jak národa tak socializmu ztratili svou „gardovou tankovou“ podporu ze zahraničí, „vytřepalo“ tyto místodržící Václavské náměstí klíči. Opět ale místo nastalého pozemského ráje pro průměrné lidi a místo vlády zvolených moudrých a čestných vznikla místo očekávaného pod závojem žvanění duchaprázdných vláda všeho schopných privatizátorů, původním povoláním veksláků a keťasů.

Jiný pohled na katyňskou tragédii

14.04.2010 | Diskuse: 19x - 10.08.2014 8:15:56

Když jsem se dověděl o pádu letadla s polským prezidentem u Smolenska, draly se mi do očí slzy. Mimoděky jsem spojil tuto událost s hrůzou vyvraždění 22 tisíc zajatých polských důstojníků a příslušníků inteligence v roce 1940 sovětskou KGB. Vznikl ve mně na chvíli pocit jakési dějinné nespravedlnosti. Ten mne vedl k hlubokému ponoření se do sebe a do zkoumání z lidského hlediska podivných dějinných událostí. Je jich v dějinách všech národů mnoho, od záhadně nepodařeného von Stauffenbergova atentátu na Hitlera až po námi proklínanou bitvu na Bílé hoře.
 

Cesta k čisté duchovní podstatě každého z nás - Jiří Sedláček

12.04.2010 | Diskuse: 6x - 14.04.2010 23:48:14

Jsme zde abychom uskutečnili jednotu ducha, duše a těla. To se může dít jen tehdy, nalezneme-li při svém úsilí o čistotu charakteru svou duchovní podstatu která je čistá a věčná. Tato čistá duchovní podstata člověka se má zde na Zemi začít živě projevovat a působit, má se stát naší novou přirozeností. Tak se může v tomto prostoru, kde se setkávají energie ducha, duše a těla, začít vytvářet výraznější harmonie těchto vzájemně se ovlivňujících a spolu souvisejících těl, která bude působit za všech okolností ve svém prostředí jen svrchované dobro a bude pozitivně utvářet charaktery všech v duchu otevřených lidí . Tato naše čistá duchovní podstata má schopnost nastolit v našem životě vzácně harmonický, svébytný a dobro působící stav. Přirozené je, ji ve svém životě objevit - Ona k nám přichází a jen na nás záleží zda ji přijmeme. Jak ji můžeme přijmout do svého života? Jak ji nalezneme? Je známo, že vše krásné a hodnotné je ve své podstatě jednoduché. Ne jinak je tomu i v tomto případě.
 

Obejmi Boží Milost - 2012 (Ebrace the Divine Grace - 2012)

08.04.2010 | Diskuse: 48x - 27.06.2013 20:04:40

Vážení přátelé, nedávno se mi dostal do rukou po internetu článek Obejmi Boží Milost - 2012 (od SHREE SHAKTIDARSHAN YOGASHRAM®Elathur, Kinnigoli- 574 150, Mangalore, Karnataka), který mě hodně zaujal a tak se chci o něj s vámi podělit. Řada z vás jej sice zřejmě dostala také, ale i tak si myslím, že alespoň někoho toto uveřejnění potěší. J. Staněk

Deset irracionálních jevů v západní civilizaci

30.03.2010 | Diskuse: 26x - 18.04.2010 23:28:48

Přinášíme Vám "opravený" článek dr. Staňka, který jsme v původním znění a pod stejným názvem umístili na stránky teprve před nedávnem. Jelikož víme, že mezi členy klubu Agape je spousta sečtělých a hloubavých lidí, tuto úpravu uveřejňujeme proto, aby si zkusili najít rozdíly, tj. proč minulý článek nebyl určen pro širokou veřejnost a naopak tento již ano.

Desatero zásad temných duchů

15.03.2010 | Diskuse: 16x - 27.03.2010 10:04:08

   Marxizmus učí, že každý člověk se rodí dobrý, pouze je zkažen výrobními, tj. mezilidskými vztahy. Je to jeho největší lež, jejímž prostřednictvím se satan snaží zatajit existenci necelého jednoho procenta jím řízených lidí. V Mariánských zjeveních se o těchto jednotlivcích hovoří jako o těch lidech, jejichž duše „pohlédli na tvář satana“ a jimž zatím není pomoci.
 

Další zkušenosti s MMS a koloidními minerály

04.03.2010 | Pouze pro předplatitele | Diskuse: 24x - 22.03.2010 20:56:34

Předkládám tento článek k diskusi a prosím o kladné i záporné zkušenosti a názory. J. Staněk

Dalajlámovo proroctví

03.03.2010 | Diskuse: 3x - 25.03.2010 19:00:32

Toto poselství jsem objevil na webu. Možná jej četlo hodně lidí, ale i tak si myslím, že je dobré si článek připomenout. J. Staněk

Nová kniha - O zapomenutém království (D. Filipi)

28.02.2010 | Diskuse: 15x - 11.05.2010 14:58:02

    Vážení přátelé, předkládáme vám úplně novou knihu, po které volala poslední roky velká řada lidí. I když je to na první pohled pohádkový příběh pro děti, je to spíše „učebnice“ duchovní filozofie pro ty nejmenší.
 

Deset irracionálních jevů v západní civilizaci

22.02.2010 | Diskuse: 31x - 26.03.2010 10:43:43

Irracionalita první: Kdekoliv se rozhlédnete, tam je vidět potřeba práce, přitom deset procent lidí je trvale nezaměstnaných! Příčina pozorovatelného má být v tom, že „nejsou potištěné papírky“ (peníze). Žádoucí „potištěné papírky“ smí tisknout vždy jen jedna instituce, do které nikdo nevidí. To je zabezpečeno zákony. Hodnotu peněz vytváří množství a kvalita práce, tělesné a duševní tvorby člověka, kterou mají symbolizovat a zastupovat. Ale jsou vypláceny i těm, kteří žádnou hodnotu nevytvoří ani k její tvorbě jinak nepřispívají. Zejména v poslední době se tak objevil přebujelý státní aparát, přeplácení manažéři a ti, kteří závadný systém udržují při životě. Mezi mnohými jinými jsou přepláceni i sportovci, umělci, herci. Kolik a čeho se vytvoří hodně dlouhým hodem koulí nebo malbou obrazu do soukromých sbírek ve srovnání s lékařem, který obnovil zrak nebo zdraví? Koupil by si takový obraz a za tu cenu ten, kdo si své peníze vydělal „okopáváním řepy“? Vyplácením nepodloženého výkonu penězi, které vytvořené mají reprezentovat, dochází k nepřetržitému znehodnocování peněz, k inflaci. Co se koupilo za dolar nebo korunu v roce 1900, 1950, 2010?

Torinské plátno - poslední výzkumy. P. M. Piotrowski, S. Chr.

10.02.2010 | Diskuse: 6x - 14.07.2013 9:01:30

   Žádný člověk nebyl očitým svědkem zmrtvýchvstání Ježíšova těla, které před pohřbením zavinuli do lněného plátna dlouhého 4 metry a 36 centimetrů, širokého 1 metr a 10 centimetrů. Tento pohřební rubáš plnil úlohu prostěradla, přikrývky i šátku (sudara). Ovíjel hlavu i celé tělo, polovinu zespodu a polovinu shora.
 

Transformace lidstva do nové civilizace

08.02.2010 | Diskuse: 1x - 12.02.2010 23:26:53

   Každý neobsednutý člověk musí vidět, v jakém stavu se nachází západní, technicky nejvyspělejší civilizace na naší zeměkouli. Stručně řečeno je na ní možné pozorovat naprostá anihilace duchovnosti její mocenské a vědomostní elity. Duchovní vyprázdnění má svůj zákonitý následek, omezení způsobu myšlení jen na říši živočišných pudů (peníze a sex). Viz obraz stavu společenského dění, odráženého ve sdělovacích prostředcích a TV pořadech. Důsledkem neduchovního způsobu myšlení při současném stavu „přemnožení“ člověka na zeměkouli je neustále projevovaná agresivita jednotlivců i národů neboli zákonitý znak biologického boje o život, o přežití silnějšího. Agresivita v duši je pravou příčinou toho, že v posledních sto létech probíhají ve světě nepřetržité studené a „horké“ války mezi národy a finančními skupinami, nepřetržité studené (volbami) a horké občanské války uvnitř států. Ztratila se možnost domluvy mezi skupinami lidí i o tom, jestli jedna a jedna jsou dvě. (Viz biblické: rada radu stíhat bude, ale soudu nedojdou!)
 

Velikonoční negace smrti duše člověka

05.02.2010 | Diskuse: 41x - 19.11.2013 19:11:01

   Není na světě člověka, který by se nebál strastí při umírání a smrti těla. Přitom duchovně vidoucí vědí, jak významný, ba často rozhodující pro kvalitu duše při vstupu do záhrobí právě tento proces je. Jinak řečeno, jakou „vibraci“ (lehkost) duše při hodnocení svého života v procesu umírání duše člověka nabere, jak zhodnotí nebo znehodnotí prožitky svého života, do takové úrovně se po oddělení od těla vznese.

Ztráta schopnosti mladých k vytvoření atmosféry rodiny

01.02.2010 | Diskuse: 10x - 06.02.2010 14:08:06

   Je mi 70 let a tak mám právo být pamětníkem. Srovnávám-li dnešní situaci s dobou mého mládí, jsem konsternován skoro při každém pohledu na život dnešních rodin. Ne jednosměrně špatně, ale někdy špatně a někdy dobře. Přirozeně bych si přál, aby to „konsternování“ novými realitami bylo převážně v dobrém směru. Přesněji řečeno, aby vše dobré staré bylo udrženo v tradici a špatné, nově se infiltrující, včas odvrženo. Byly by toho dlouhé řádky na obou stranách „má dáti, dal“, ale já bych se dnes věnoval klíčovému, nepochybně špatnému fenoménu, rozpadu institutu rodiny v důsledku ztráty smyslu pro rodinu u většiny mladých žen i mužů.
 

Kde byl Bůh v Osvětimi?

05.01.2010 | Diskuse: 29x - 01.02.2010 20:26:08

   V příloze Lidových novin ze dne 31.12. 09 je uveřejněn rozhovor Aleny Plavcové s předsedou Ústavního soudu Pavlem Rychetským a profesorem Tomášem Halíkem na téma náboženství a existence Boha. Pavel Rychetský říká, že nevěří „v toho všemocného Hospodina po zkušenosti lidstva s holokaustem, s plynovými komorami, se zavražděnými miliony dětí. Protože kdyby měl věřit v Boha všemohoucího po holokaustu, tak by to byl zločinec. A v to věřit nemůže. Ale musí přiznat, že teprve když se diskutující dohodli na tomto rozhovoru, začal vlastně přemýšlet, jestli je vůbec ateista.“

© 1997 - 2024 Agape Brno
všechna práva vyhrazena
předplatné magazínu | vydavatelství | mapa stránek | kontakt
Hluboká 5, 639 00 Brno | tel.: 775 563 052 | info@agapebrno.cz
Tyto webové stránky používají k poskytování svých služeb soubory Cookies. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů Cookies.