Diskuse pod články

Předplatitelé magazínu mají možnost diskutovat ve fóru přímo pod každým článkem. Fórum je zobrazeno pouze v případě, že je uživatel přihlášený na stránkách.

Nepřehlédněte

16. 2. 2013 | 10% sleva pro předplatitele magazínu na celý sortiment knih a nahrávek.

3. 2. 2013 | Z důvodu změny Klubu Agape na Magazín Agape byla aktualizována Pravidla používání služby. Předplacené členství v klubu bylo automaticky převedeno na předplatné magazínu ve stejné délce trvání.

21. 11. 2010 | Právě jsme zavedli novinku Kolektivního léčivého působení na člověka.

Články, komentáře a úvahy na duchovní témata

Odkud energie korona(viru)

31. 3. 2020 | Diskuse: 23x - 8. 4. 2020 20:37:14

Z internetu jsem vytáhl článek (rozhovor) na nejdiskutovatelnější téma poslední doby. V zásadě rezonuje i s mým pohledem. Na závěr jsem tedy k tomu napsal svůj dovětek. J. Staněk

Jiří Sedláček - Co považuji v současnosti za klíčové

15. 3. 2020 | Diskuse: 6x - 29. 3. 2020 14:54:31

Lidská bytost je bytostí duchovního vědomí ve fyzickém těle. To znamená, každý z nás má k dispozici velké množství sil, které může uvolnit jeho duch pro potřeby jeho duševního i fyzického těla. V běžném životě si lidé tuto skutečnost neuvědomují, nečerpají sílu z ducha a z přírody skrze své uvědomění, a tak ztrácejí každodenně ve styku s okolím velké množství sil. Tyto ztráty znamenají v konečném součtu psychickou i fyzickou slabost a s ní spojené chronické zátěže a jiné zátěže. Níže bych rád popsal, ze své vlastní zkušenosti, jak lze tuto sílu pro potřeby duše i těla čerpat. 

Josef Staněk - Co je Pravda?

22. 2. 2020 | Pouze pro předplatitele | Diskuse: 27x - 27. 2. 2020 18:22:55

Známá otázka Piláta Pontského. Dodnes hledání odpovědi na tuto otázku vzrušuje všechny, kteří ji zatím nenašli. Pokusím se popisem analogií dovést hledající k nastolení samostatnému myšlení, neboť jedině ono vede k bezeslovnímu nalezení odpovědi. Slovy Pravdu vyjádřit nelze. Abdrushin tuto realitu vysvětloval důvodem: „Pravda je tak jemná struktura, že slova jako stavební kameny jsou k jejímu vytvoření příliš hrubými balvany.“ 

Josef Staněk - Příští civilizace bude komunikativní (pokračování)

11. 2. 2020 | Pouze pro předplatitele | Diskuse: 44x - 4. 3. 2020 18:00:23

 V předchozí části jsem uvedl, že civilizace na zemi dosáhla takového stupně rozvinutí, neboli poznání zákonů stvoření (věda), že může ze tří součástí člověka (tělo, duše, duch) naplňovat potřeby těla. Tj. zajistit jedincům potravu a sex v „živočišné kvalitě“. 

Jiří Sedláček - Co chtěl Bruno Gröning?

11. 2. 2020 | Diskuse: 7x - 2. 3. 2020 11:28:36

Pokud chceme najít odpověď na tuto otázku, v tom všem, co se dochovalo ze života Bruna Gröninga na této zemi, pak jsem toho názoru, že je to pochopení skutečného významu živého vztahu člověka k Bohu a k přírodě. On věděl, že toto pochopení vede na správnou cestu, že být na správně cestě znamená mít i plné zdraví. 

Jiří Sedláček - Život v jednotě s božím vyzařováním

19. 1. 2020 | Diskuse: 17x - 28. 1. 2020 16:29:25

Již ve starověku byl život člověka vnímán některými filosofy a zasvěcenci jako cesta k naplnění řádu mikrokosmu, jenž v sobě odráží daný řád makrokosmu. Pokud vezmeme v úvahu tento poznatek, napadne nás, že život na Zemi je pro lidského ducha životem v nových podmínkách. Tyto nové podmínky můžeme vnímat jako výzvu k uskutečnění přirozené jednoty centrální úrovně lidské bytosti, tj. duchovního rozměru člověka, s vyzařováním Zdroje životní síly, s božím vyzařováním. 

Josef Staněk - Nová civilizace bude komunikativní.

28. 11. 2019 | Pouze pro předplatitele | Diskuse: 10x - 9. 12. 2019 21:38:39

Neznám žádného informovaného člověka, který by nesouhlasil, že současná západní konzumní a egocentrická civilizace degeneruje a přibližuje se velké krizi. Její trend ke stálému zvyšování těžby přírodních zdrojů a k zatěžování planety odpady není dlouhodobě udržitelný. Podstata problému není v tom, že by to kromě vědců nevěděli i skuteční vládci civilizačních okruhů, ale v tom, že žádný z nich není schopen najít cestu k přesměrování katastrofického trendu. Navíc se rozdělují na několik mocenských a názorových skupin s různými typy řešení. A hlavně soupeří o moc. Až tak, že hrozí velká válka atomovými zbraněmi. Pokusím se tedy sám v několika článcích, jako laik a navíc „nevědecky“, popsat příčinu krize a východisko z ní.

Jiří Sedláček - Parsifal jako symbol duchovního osvobození

7. 11. 2019 | Diskuse: 30x - 18. 11. 2019 19:01:32

Člověk žije zde na Zemi, aby si uvědomoval a tvořil, a tak postupně utvářel a kultivoval svůj přístup k veškerému životu. Toto úsilí je ve své podstatě úsilím o vyšší duchovní hodnoty, tedy přetváří a formuje člověka k obrazu Stvořitele. Jako takové je vždy provázeno utrpením. Avšak, ne každý člověk rozpoznává skutečný význam utrpení pro svůj život zde na Zemi. Mnoho lidí hledá svou cestu k pohodlnějšímu životu, někdy i za cenu ztráty svého charakteru.   

Jiří Sedláček - Život v pravdě

28. 10. 2019 | Diskuse: 10x - 5. 11. 2019 20:58:37

Jiří Sedláček - Poselství bible

5. 10. 2019 | Diskuse: 4x - 10. 10. 2019 19:16:00

Člověk hledá odedávna smysl lidského života v těle. Tuto skutečnost dokazují mimo jiné i mnohé z dochovaných spisů z různých částí světa. Někteří pisatelé se snaží odpovědět na otázku smyslu lidského života přímo, někteří nás k odpovědi na tuto otázku přibližují tím, že nám skrze různá podobenství zpřítomňují dané principy a zákony života na planetě Zemi. Pokud vnímáme boží vyzařování, jsme schopni si uvědomovat i smysl lidského života v těle, a tak se postupně zařazujeme do řádu dimenze v níž žijeme a dále přirozeně rozvíjíme kvalitu svého života i kvalitu života společnosti. Jedině tak mohou postupně vznikat plnohodnotná a skutečně produktivní spojení na všech úrovních společnosti. 

Josef Staněk - Viditelné, neviditelné a duchovní rozměry světa

13. 9. 2019 | Pouze pro předplatitele | Diskuse: 8x - 10. 10. 2019 19:45:38

Před zhruba 13 miliardami let ve Velkém třesku „z bodu menšího než elektron“ vznikl náš vesmír. Je to je vlastně  fyzikální terminologií popsané stvoření světa. Nejnověji bylo fyziky dodáno, že náš vesmír vznikl rozštěpením ničeho na plus něco (náš vesmír) a stejné mínus něco (tzv. zrcadlový vesmír). Z uvedeného plyne, že musí existovat ještě „Něco“ mimo to nic a teprve z Jeho působení vzniknou hmotné vesmíry. Z uvedeného je také zřejmé, že to „Něco“ nemůže být teprve v hmotném vzniklým uchopitelné a pochopitelné. Vzniklé se totiž pohybuje v jedné dimenzi. Od nepaměti se toto „Něco“ ve všech národech nazývá Bůh Stvořitel. (V některých v množném čísle.)

Josef Staněk - Zničení Evropy nově vzniklým národem

3. 9. 2019 | Pouze pro předplatitele | Diskuse: 76x - 15. 9. 2019 17:44:00

Charakteristickým znakem nenápadně vzniklého nového „evropského národa“ je jeho náboženství a a v důsledku toho nově zaváděný způsob života a myšlení Evropanů.

Josef Staněk - Ztráta touhy po nalezení svatého Grálu je pravou příčinou pádu evropské civilizace!

21. 8. 2019 | Pouze pro předplatitele | Diskuse: 33x - 8. 9. 2019 10:04:24

Dokončené znění článku.

Josef Staněk - Ztráta touhy po nalezení svatého Grálu je pravou příčinou pádu evropské civilizace!

17. 8. 2019 | Pouze pro předplatitele | Diskuse: 14x - 21. 8. 2019 17:30:11

Nástin symboliky idejí legendy o svatém Grálu a nastolení ráje na zemi.

Jiří Sedláček - Harmonie duchovního a biologického prostředí v životě člověka

1. 8. 2019 | Diskuse: 12x - 11. 8. 2019 17:19:31

Každý člověk disponuje darem svobodné vůle. Každý člověk má schopnost uvědomovat si pozitivní životní hodnoty a prožívat pozitivní životní hodnoty. Každý člověk má tu schopnost být tím, čím chce být a projevovat to, co chce projevovat. A přesto, když se rozhlédneme okolo sebe, budeme vnímat mnoho lidského neštěstí a mnoho lidské bídy a utrpení. Co je příčinou tohoto stavu? Namísto pozitivních životních hodnot se zabýváme těmi negativními, namísto vědomého přijímání vyšších prožitků se necháváme strhávat a vláčet těmi nižšími. A tak postupně ztrácíme svou duchovní, duševní i fyzickou sílu. Přestali jsme věřit ve vyšší duchovní hodnoty a přestali jsme věřit v sebe sama. Namísto toho jsme uvěřili, že to, co vnímáme svými smysly je daná, ničím neměnná realita, které se můžeme pouze přizpůsobit. Dochází k prohlubující se disbalanci v rovině našich duchovních i biologických těl, a tak již nejsme schopni vnímat a prožívat životní harmonii, která se projevuje jako vnímání a prožitek lásky. 

Další články z magazínu Agape ...

© 1997 - 2019 Agape Brno
všechna práva vyhrazena
předplatné magazínu | vydavatelství | mapa stránek | kontakt
Hluboká 5, 639 00 Brno | tel.: 775 563 052 | info@agapebrno.cz