Diskuse pod články

Předplatitelé magazínu mají možnost diskutovat ve fóru přímo pod každým článkem. Fórum je zobrazeno pouze v případě, že je uživatel přihlášený na stránkách.

Nepřehlédněte

16. 2. 2013 | 10% sleva pro předplatitele magazínu na celý sortiment knih a nahrávek.

3. 2. 2013 | Z důvodu změny Klubu Agape na Magazín Agape byla aktualizována Pravidla používání služby. Předplacené členství v klubu bylo automaticky převedeno na předplatné magazínu ve stejné délce trvání.

21. 11. 2010 | Právě jsme zavedli novinku Kolektivního léčivého působení na člověka.

Články, komentáře a úvahy na duchovní témata

Jiří Sedláček - Řešení otázky lidské existence v současné společnosti

7. 7. 2019 | Diskuse: 5x - 13. 7. 2019 17:37:31

V současné společnosti se objevuje mnoho tzv. neřešitelných situací, hledáme východiska, uplatňujeme nová řešení, ale kýžený výsledek se nedostavuje. Proč? Naše vědomí není v souladu s řádem duchovní dimenze, ke které svou podstatou náležíme a v souladu s řádem Matky Země. A proto nám chybí vyšší vize, a proto nám chybí vůle k uskutečnění konkrétních kroků. Tato skutečnost je záležitostí osobního života každého člověka, tedy utváří i kvalitu našeho partnerského, rodinného i veřejného života, tj. kvalitu současné společnosti. Níže chci upozornit na poznatky týkající se osobního vývoje každého člověka. A tím podat impuls k zamyšlení, případně k pochopení, kudy bychom se měli ubírat, abychom dospěli k objektivnímu poznání současného stavu lidstva a k objektivnímu poznání a pochopení v současnosti tolik diskutované politické situace u nás i ve světě. 

Josef Staněk - Pohled na volby vedení států v Evropě z hlediska toku tří tisíciletí

3. 6. 2019 | Pouze pro předplatitele | Diskuse: 29x - 9. 6. 2019 10:30:48

 V nedávné době u nás proběhly volby do evropského parlamentu. Není tedy od věci se zamyslet nad původem a smyslem voleb obecně.

Alžběta Kováříková - Aura, čakry a duše člověka II

24. 5. 2019 | Diskuse: 5x - 7. 6. 2019 21:59:06

Pokračování předešlého článku.

Jiří Sedláček - Otázka imigrace muslimů do Evropy

17. 5. 2019 | Diskuse: 93x - 28. 5. 2019 15:44:31

Abychom se dobrali k rozumné odpovědi na otázku, v současnosti tolik diskutované, imigrace muslimů do Evropy, je třeba si nejprve uvědomit, kým je člověk a co je jeho skutečným životním zadáním. Teprve následně může přijít objektivní poznání příčiny současné situace a pochopení objektivního přístupu k současné situaci.

Alžběta Kováříková - Aura, čakry a duše člověka

16. 5. 2019 | Diskuse: 8x - 21. 5. 2019 17:05:21

Aura nebo čakry jsou v dnešní době asi ty nejznámější pojmy, jimiž definujeme určité, běžným zrakem neviditelné spektrum lidské osobnosti. Nicméně celkový energetický systém člověka je poněkud složitější a tvoří jej tři rozsáhlé, vzájemně propojené celky. Aura s jednotlivými čakrami tvoří část první a je pravděpodobně v současné době nejlépe prozkoumaná, oproti dvěma dalším celkům, pro které bych použila asi nejpříhodnější názvy „životní matrice“ a „duchovní srdce“. Velmi zjednodušeným výkladem by se dalo říci, že právě duchovní srdce je naše skutečná podstata, která skrze systém životní matrice může vytvářet své pozemské tělo se všemi jeho aurickými vrstvami.
   Aura, životní matrice a duchovní srdce vyjadřují samotnou bytost člověka s tím, že na jednotlivé celky si je rozdělujeme z důvodu lepšího porozumění jejich základním principům. A o těch si budeme v následujících kapitolách povídat.
 

Jiří Sedláček - Význam utrpení Ježíše Krista

19. 4. 2019 | Diskuse: 2x - 23. 4. 2019 8:54:43

Veškerý život ve stvoření je ve své podstatě přirozenou součástí vyzařování Zdroje životní síly. Pokud si uvědomujeme vztah k Bohu, získáváme prožitek pozitivního vztahu k veškerému životu, který nám dává objektivně poznávat a chápat, a tak se přirozeně zapojovat do života celku. Náš přínos v rámci celku spočívá v pochopení lidské bytosti jako bytosti odpovědné vyššímu principu života, která má vůli žít svůj život na Zemi v přirozené odpovědnosti k Bohu. Tuto přirozenost lidské bytosti jako duchovní bytosti v těle, nám připoměl svým způsobem prožívání Ježíš Nazaretský. Každý rok o Velikonocích máme novou příležitost uvědomit si skutečný význam jeho života pro život každého z nás.   

Jiří Sedláček - Vědomí jednoty s božím vyzařováním

12. 4. 2019 | Diskuse: 4x - 15. 4. 2019 14:34:38

Zdroj životní síly vyzařuje svou sílu ke všemu existujícímu, nerozlišuje na dobré a zlé, je tedy absolutní pozitivitou. To znamená, každý z nás by měl být uvnitř sebe sama v absolutně pozitivním přístupu k veškerému životu, a to za všech okolností! Jedině tak může docházet k přirozenému sjednocení s životními silami Zdroje, které potřebujeme nezbytně pro svůj život. Vědomý vztah ke Zdroji životní síly v nás probouzí naši duchovní podstatu. Spolu se ztrátou vědomého vztahu ke Zdroji životní síly postupně ztrácíme vědomí řádu vyšších duchovních hodnot, tj. svou duchovní, mentální, emoční i biologickou stabilitu v těle, tj. své psychické i fyzické zdraví. 

Jiří Sedláček - Princip Krista a Jeho význam pro život lidského ducha v těle

20. 2. 2019 | Diskuse: 1x - 25. 2. 2019 21:18:26

Upravený článek:

Život člověka je mnohdy nekonečným hledáním východiska z různých životních situací. Žijeme svůj život v prostředí, kde na nás půsosobí a kde nás ovlivňují různé životní okolnosti. Někteří z nás se cítí být relativně šťastní a zdraví, někteří z nás jsou spíše nešťastní a trpí různými psychickými a fyzickými zátěžemi. Nabízí se otázka: Co ve skutečnosti potřebujeme pro svůj harmonický a plnohodnotný život?

Jiří Sedláček - Princip Krista a Jeho význam pro život lidského ducha v těle

6. 2. 2019 | Diskuse: 8x - 13. 2. 2019 13:55:16

Život člověka je mnohdy nekonečným hledáním východiska z různých životních situací. Žijeme svůj život v prostředí, kde na nás půsosobí a kde nás ovlivňují  různé životní okolnosti. Někteří z nás se cítí být relativně šťastní a zdraví, někteří z nás jsou spíše nešťastní a trpí různými psychickými a fyzickými zátěžemi. Nabízí se otázka: Co ve skutečnosti potřebujeme pro svůj harmonický a plnohodnotný život? 

Josef Staněk - Krize evropské civilizace a východisko z ní

19. 1. 2019 | Pouze pro předplatitele | Diskuse: 10x - 25. 1. 2019 18:07:34

   Všechny lidské civilizace na zemi, určitě i ve vesmíru, nejsou organizovanými lidskými komunitami jen kvůli rozdělování zdrojů potřebných k životu. (Nyní dělení peněz.) K dělení zdrojů není potřebná tak složitá víceúrovňová organizace, jako civilizační centrum. (Stát, říše.) Lze jej zajistit prostou silou. (Jako u smeček zvířat.) Vždy přítomná existence náboženských organizací v civilizacích je jasným průkazem toho, že jen hmotné podklady nenaplní život lidské bytosti. Nenaplní ji totiž nehmotným uspokojením z vlastního bytí, zvaným štěstím. Jev „všudypřítomnosti“ náboženství v civilizacích prokazuje, že v lidech je ještě další typ energie ve srovnání s jinými živými tvory.  Taková energetická „vibrace“, který není v duších zvířat. A toto „něco navíc“ nazýváme duch, vlastně onen biblický „dech Boha“. Právě on odlišuje tvora člověka od tvorů zvířat. Zmíněný duch (vdechnutí boží) je onou pohonnou silou, která pudí bytost člověka k nasycení i čímsi nehmotným a nadčasovým. Prostředkem k nasycení ducha se stalo poznání, tvořivost a práce. Duch pohání člověka k úpravě životního prostředí, napodobení stvořeného poznaného uměním, nakonec k vědění o chodu organizmu vlastního těla a o osudu podstaty člověka-duše. Vzniká věda, filozofie a náboženství.
Skrze tyto lidské pohledy na realitu světa se snažíme chápat smysl světa i vlastního bytí v něm. 

Josef Staněk - Jak si můj děda vyléčil revmatizmus

4. 12. 2018 | Diskuse: 5x - 9. 12. 2018 21:43:08

Můj děda měl to „štěstí“, že jako selský synek strávil pět roků v I. světové válce. V šarži vojína rakousko-uherské armády. Jako všichni „obyčejní lidé“, nezískal na válce metály nebo zisk. Zato zranění a choroby. Děda dopadl ještě dobře. V zákopech si vyležel revmatizmus v celém těle. 

Jiří Sedláček - Vědomí odpovědnosti k Bohu

22. 10. 2018 | Diskuse: 1x - 25. 10. 2018 18:17:55

Lidská bytost je svou podstatou bytostí duchovní, to znamená, náleží řádu určitých duchovních hodnot. Pokud žije v přirozené odpovědnosti k vyššímu principu života, k Bohu, zachovává si svou schopnost vnímat tento řád duchovních hodnot. Pokud ztrácí svou odpovědnost k Bohu, ztrácí i své vědomí řádu duchovních hodnot, a tak se postupně propadá do stavu subjektivního vnímání a postupování. Na tuto skutečnost propadu lidské odpovědnosti k Bohu upozorňuje již biblický obraz Mojžíše s deskami Desatera božích přikázání a davy lidí tančící kolem zlatého telete. Je zřejmé, že tato skutečnost propadu lidské odpovědnosti k Bohu stojí na počátku všech sporů a všech válek, které se kdy na této zemi odehrály a veškerého lidského utrpení vůbec. Nabízí se otázka:"Co je smyslem lidského života, kým ve skutečnosti jsme a co ve skutečnosti potřebujeme pro svůj život zde na planetě Zemi? 

Josef Staněk - Vánoce - oslava začátku příchodu Světla a osvícení do myšlení člověka

20. 10. 2018 | Pouze pro předplatitele | Diskuse: 3x - 22. 10. 2018 17:22:50

Od pradávných dob si lidé byli vědomi, že život a jejich pochopení věcí jsou nějak spojeny se sluncem. (Tehdy ještě nebyly odděleny pojmy slunce a jeho abstrakce, Světlo.) I veškerý život kolem nich probíhal v cyklech příchodu a odchodu světla a života. Jakmile ale lidská komunita na zemi vyspěla, mohla si položit otázku: proč se život děje a jaký má v záplavě neživého smysl. A jaký je v záplavě živého vlastně smysl existence člověka? A jaký v záplavě jich samých jako jedinců? Všichni proroci a filozofové do narození Ježíše si tuto otázku kladli a žádný z nich nedovedl na ni dát uspokojující odpověď! Od spojení s Vyšší mocí však dostali nápovědu: očekávejte zrození někoho, kdo lidem na tuto otázku odpoví. Toho neznámého pojmenovávali Syn boží nebo vtělení Boha. Ty, kteří tohoto vyslance Světla pochopí, vysvobodí ze tmy nevědomosti o smyslu svého bytí na zemi. Tím se stane Vysvoboditelem (Spasitelem) po Pravdě toužících jednotlivců i celých národů. Neboť ukáže správný směr bytí a způsob překonání krizí lidstva.

Josef Staněk - Melancholické listopadové zamyšlení

30. 9. 2018 | Pouze pro předplatitele | Diskuse: 3x - 3. 10. 2018 8:25:47

 V listopadu už je všem lidem v Evropě zřejmé, že slunce, symbol života, zachází na odvrácenou stranu světa. Proto je přirozené, že si lidé více uvědomí, že i lidský život se jednoho dne přesune na druhou stranu reality. Je tedy přirozené, tedy Stvořitelem světa očekávané, že si duchové v zatím živém těle vzpomenou na všechny ty, které znali, ba i neznali. Zejména na ty, kterým jsou za vlastní možnost života v těle vděčni.

Jiří Sedláček - Osobní zkušenost s AK paní Jany Brzobohaté

23. 9. 2018 | Diskuse: 5x - 4. 10. 2018 9:30:03

Další články z magazínu Agape ...

© 1997 - 2017 Agape Brno
všechna práva vyhrazena
předplatné magazínu | vydavatelství | mapa stránek | kontakt
Hluboká 5, 639 00 Brno | tel.: 775 563 052 | info@agapebrno.cz