Diskuse pod články

Předplatitelé magazínu mají možnost diskutovat ve fóru přímo pod každým článkem. Fórum je zobrazeno pouze v případě, že je uživatel přihlášený na stránkách.

Nepřehlédněte

16. 2. 2013 | 10% sleva pro předplatitele magazínu na celý sortiment knih a nahrávek.

3. 2. 2013 | Z důvodu změny Klubu Agape na Magazín Agape byla aktualizována Pravidla používání služby. Předplacené členství v klubu bylo automaticky převedeno na předplatné magazínu ve stejné délce trvání.

21. 11. 2010 | Právě jsme zavedli novinku Kolektivního léčivého působení na člověka.

Články, komentáře a úvahy na duchovní témata

Josef Staněk - Gnostický pohled na úrovně civilizací ve vesmíru

6. 1. 2018 | Pouze pro předplatitele | Diskuse: 4x - 7. 1. 2018 21:37:56

     Jako je člověk navzájem prostoupená směs vibrací hmotných (tělo), „jemnohmotných“ (duše) a duchovních (na (čase nezávislý duch), tak obdobného složení je i realita (stvoření)  celku, tj. světa i vesmíru. Dění v něm se skládá z dějů vibrační roviny energií hmotných, v níž si právě jako lidé v těle uvědomujeme svou existenci na planetě. Jenže komplexní realita se skládá i z energií zachvívajících se ve vyšší kmitočtové vibraci, než jsou vibrace hmotné. I ty jsou ovšem svázané s časem, ale zdá se mi, že „volněji“. Tento „odvrácený“ rozměr reality je podstatou toho, čemu říkáme „neviditelná (skrytá) stránka hmotného světa“. Těmto skrytým dimenzím reality dali jeho pozorovatelé (10%populace) mnoho názvů.  Jemnohmotný, astrální, snový, záhrobní, odvrácený svět atd.

Josef Staněk - Několik způsobů průběhu transformace civilizace

2. 1. 2018 | Pouze pro předplatitele | Diskuse: 1x - 4. 1. 2018 19:01:20

Opravený článek.

Sen noci betlémské

24. 12. 2017 | Diskuse: 7x - 29. 12. 2017 15:56:00

Jiří Sedláček - Duchovní hodnota betlémského příběhu

24. 12. 2017 | Diskuse:

Lidstvo se vzdálilo od daných duchovních principů a zákonů života již natolik, že si samo nedokáže pomoci. A tak se čas od času objevují na Zemi významné duchovní osobnosti, které nám svým životem připomínají existenci vyšších principů a zákonů života. Abychom se s touto pomocí mohli spojit, potřebujeme si uvědomovat a potřebujeme vnímat obsah jejich sdělení. Potřebujeme se v duchu navázat na charakter jejich duchovního prožívání - potřebujeme si uvědomovat to, co si ony uvědomují, potřebujeme prožívat to, co ony prožívají. Tato proměna vědomí mění postupně stav v úrovni lidského podvědomí, které má rozhodující význam pro kvalitu našeho života a pro naši budoucnost. 

Josef Staněk - Možné formy průběhu transformace civilizace

29. 11. 2017 | Pouze pro předplatitele | Diskuse: 11x - 10. 12. 2017 10:16:19

       Neznám člověka, který by si myslel, že nastoupený civilizační trend na zeměkouli je dlouhodobě možný. Rozpor mezi ve stejném duchu uvažujícími lidmi nastane až v okamžiku, kdy se tito mají sjednotit v názoru, k jakému civilizačnímu uspořádání se má vlastně dospět a hlavně jakým způsobem. Abychom mohli spektrum názorů popsat a uvážit, je třeba nejprve krizový vývoj lidstva v hodně hrubých rysech popsat. Podle mého vnímání okolního světa probíhá krizový vývoj ve všech třech vibračních dimenzích stvoření,ve kterých je zakotveno samo bytí člověka.

Josef Staněk - Mojžíšova deska druhá - pokračování II

5. 11. 2017 | Pouze pro předplatitele | Diskuse: 10x - 14. 11. 2017 7:12:25

Josef Staněk - Mojžíšova deska druhá - pokračování I

29. 10. 2017 | Pouze pro předplatitele | Diskuse: 9x - 30. 11. 2017 15:26:26

Josef Staněk - Očekávaná povolební kocovina

25. 10. 2017 | Diskuse: 11x - 8. 11. 2017 20:21:35

Josef Staněk - Mojžíšova deska druhá

20. 10. 2017 | Pouze pro předplatitele | Diskuse: 9x - 16. 12. 2017 18:06:22

Pokračování předchozího článku

Josef Staněk - Mojžíšova deska prvá, se třemi principy („přikázáními“) zdravého myšlení

18. 10. 2017 | Pouze pro předplatitele | Diskuse: 2x - 25. 10. 2017 10:50:32

Josef Staněk - Znaky přicházející vyšší úrovně civilizace

16. 10. 2017 | Pouze pro předplatitele | Diskuse: 20x - 3. 11. 2017 9:24:39

      Současný rozvoj vědeckého poznání lidstva dosáhl takového stupně, že aby se samo Stvořitelem dopředu nastaveným regulačním mechanizmem nezahubilo, musí vystoupit na vyšší stupeň chápání zákonů stvoření nejen v rovině rozumového poznání (věda), ale i v rovině duchovní. Tedy etické, neboli v úrovni pochopení zákonů ve vztazích k Podstatě světa, mezi lidmi navzájem a k přírodním bytostem. Řekl bych, že oponent k právě uvedenému názoru se v mém okolí ani nenajde. Vřava názorů nastane až poté, jakmile jsou nastoleny otázky, jaké že to vztahy mají být a jak k jejich realizaci v životě mas lidí dospět. Pokusím se níže v několika kapitolách nastínit, jaké odpovědi jsem nalezl já.

Josef Staněk - A zase „to“ zůstalo na Češích

26. 9. 2017 | Pouze pro předplatitele | Diskuse: 16x - 31. 10. 2017 7:49:36

Evropou občas obchází duchovní „strašidla“ různého kalibru, které následně zákonitě přivodí její civilizační rozvrat. Toto občasné pomatení mysli začalo pádem ještě dosti produchovnělého gotického křesťanství. Tento proces vystoupil na povrch evropské veřejnosti tzv. prodejem odpustků neboli vstupenek do nebe. Prodavači odpustků prošli celou Evropu a všude uspěli. Až našim předkům se tento způsob myšlení hrubě znelíbil a vši silou se mu postavili. Proměnili se tím z „módních Evropanů“ v zaprděné a evropských výdobytků myšlení neznalé kacíře. Někde dokonce zbili prodavače odpustků a naplnili papežskou truhlu kameny. Tímto „nemódním“  hnutím mysli našich předků fakticky začalo evropské náboženské schizma. Povrchně je možno jej vidět jako ideologické a následně vojenské střetnutí ve stylu „katolíci versus evangelíci“. V duchovním rozměru jej však vidím jako boj o pojetí a význam hodnoty náboženských obřadů v kontrastu k faktickému etickému naplňování křesťanského poselství. Schizma trvá dodnes a je hlavní příčinou od první světové války plně vyjeveného faktického duchovního pádu Evropy.

Josef Staněk - Česká obdoba duchovní pouti k ostatkům svatých předků

3. 9. 2017 | Pouze pro předplatitele | Diskuse: 65x - 14. 9. 2017 20:01:20

Nástin článku - prosím námitky.

Jiří Sedláček - Moc lidského vědomí v přítomném okamžiku

11. 7. 2017 | Diskuse: 5x - 20. 9. 2017 12:47:57

Upravený článek

Lidské bytosti je dána schopnost uvědomovat si určitou životní vizi a schopnost následovat určitou životní vizi. Tato skutečnost svědčí o tom, že jsme svou podstatou bytosti duchovní. Kvalita našeho duchovního vědomí v přítomnosti ovlivňuje stav v úrovni našeho podvědomí, a tak průběžně spoluutváří náš další osud, naše duševní i fyzické zdraví. Jako lidské bytosti stojíme na cestě svého duchovního a duševního vývoje, prožíváme mnoho náročných situací, trpíme různými duševními i fyzickými zátěžemi, mnohdy jsme na pokraji svých sil a nevíme kudy dál. Proč? Zapoměli jsme, že rozhodujícím hybatelem našeho života je duchovní rozměr naší bytosti! Člověk dnešní doby si již neuvědomuje skutečnou moc a sílu svého duchovního vědomí, tj. význam své svobodné vůle, význam svého vědomého přijetí a následování určité životní vize, význam své schopnosti udržet ve svém vědomí určitou duchovní kvalitu. Proč? Zapoměli jsme žít ve vědomí jednoty s vyzařováním Zdroje životní síly, s Bohem. 

Josef Staněk - Česko a Evropská unie

11. 7. 2017 | Pouze pro předplatitele | Diskuse: 16x - 28. 7. 2017 19:52:30

Na tomto vztahu se můžeme přesvědčit, že „časy se nepochybně mění“. Kdysi „nejeuronadšenější“ národ se změnil v největší euroskeptiky. Věrni své krátkozrakosti se „politologové“ nikde ani nepokouší analyzovat příčiny. Nepochybně k tomu hledání příčin nedostali pokyn. Ovšem současně s naznačením „sponzorů“, co jako příčiny mají nalézt. A napsat o tom pravdu, to by strachem snad neudrželi ani tělesné svěrače. Tak mi nezbývá nic jiného, než se do toho pustit jako nezávislý filozofický „jezevec“.

Další články z magazínu Agape ...

© 1997 - 2017 Agape Brno
všechna práva vyhrazena
předplatné magazínu | vydavatelství | mapa stránek | kontakt
Hluboká 5, 639 00 Brno | tel.: 775 563 052 | info@agapebrno.cz