Diskuse pod články

Předplatitelé magazínu mají možnost diskutovat ve fóru přímo pod každým článkem. Fórum je zobrazeno pouze v případě, že je uživatel přihlášený na stránkách.

Nepřehlédněte

16. 2. 2013 | 10% sleva pro předplatitele magazínu na celý sortiment knih a nahrávek.

3. 2. 2013 | Z důvodu změny Klubu Agape na Magazín Agape byla aktualizována Pravidla používání služby. Předplacené členství v klubu bylo automaticky převedeno na předplatné magazínu ve stejné délce trvání.

21. 11. 2010 | Právě jsme zavedli novinku Kolektivního léčivého působení na člověka.

Články, komentáře a úvahy na duchovní témata

Josef Staněk - Může prezident odmítnout podepsat?

16. 6. 2020 | Pouze pro předplatitele | Diskuse:

V antice, na jejíchž logických základech stojí evropská civilizace, platil jeden ze základních principů myšlení a práva:
Zákony jsou dvojího druhu! Jedny jsou dané Bohy (Bohem), druhé vznikají lidskou úmluvou. Přičemž druhé jsou podřízeny prvnímu druhu.
Zákony dané Bohem jsou totožné s přírodními, přirozenými, objektivními, přirozeně etickými.
Zákony vzniklé lidskou dohodou se o přirozené opírají, staví na nich, rozvíjí je a vykládají je, v určitých mezích a podle doby.

Josef Staněk - Vývoj vesmíru s člověkem jako duchem v oživené hmotě

16. 5. 2020 | Diskuse: 6x - 19. 5. 2020 16:24:23

Pokračování předchozího článku.

Josef Staněk - Jak a proč se na zeměkouli objevil život a člověk?

8. 5. 2020 | Pouze pro předplatitele | Diskuse: 14x - 13. 5. 2020 15:58:55

Tyto otázky napadnou od nepaměti každého myslícího člověka. Vyslovených a napsaných typů odpovědí najdeme nejméně sto. 

Jiří Sedláček - Koronavirus, účinná obrana planety Země

1. 5. 2020 | Diskuse: 16x - 8. 5. 2020 12:39:19

Upravený článek

Jiří Sedláček - Koronavirus, účinná obrana planety Země

28. 4. 2020 | Diskuse: 4x - 28. 4. 2020 19:06:16

Milí přátelé, dovoluji si tímto navázat na poznatky paní Jany Brzobohaté, které předala na těchto stránkách - prostřednictvím Daru AK - v příspěvku Ochranná kresba pro jaro 2020. Chci tímto textem pouze upozornit na to, co považuji v současnosti za klíčové. Pokud pocítíte níže uvedený text jako podstatu situace vystihující, neváhejte a šiřte jej dál. V každém případě pište své připomínky a další nápady k tématu v diskuzi pod článkem. Děkuji.

Jiří Sedláček - Princip Krista v učení Bruna Gröninga

20. 4. 2020 | Diskuse: 13x - 29. 4. 2020 15:43:50

Po celé generace se lidé dozvídají z evangelia o učení Ježíše Nazaretského, o Jeho slovech a o jeho činech, které překonaly všechny lidské představy o tom, co je a co není možné. Jeho fyzická přítomnost vyvolala v mnohých velká pohnutí, silné emoce a silnou touhu jít v jeho šlépějích. Málokdo jej však pochopil a málokdo jej na jeho cestě podpořil. Mnozí se snažili Jej následovat, a mnozí se snažili Jej zastavit. Ježíš Kristus řekl: "Každý, kdo ve mně věří bude činit stejné skutky jako já činím." Kolik takových osobností se v historii lidstva objevilo? Jedním z nich byl Bruno Gröning. 

Odkud energie korona(viru)

31. 3. 2020 | Diskuse: 27x - 14. 4. 2020 20:07:57

Z internetu jsem vytáhl článek (rozhovor) na nejdiskutovatelnější téma poslední doby. V zásadě rezonuje i s mým pohledem. Na závěr jsem tedy k tomu napsal svůj dovětek. J. Staněk

Jiří Sedláček - Co považuji v současnosti za klíčové

15. 3. 2020 | Diskuse: 10x - 15. 4. 2020 17:55:38

Lidská bytost je bytostí duchovního vědomí ve fyzickém těle. To znamená, každý z nás má k dispozici velké množství sil, které může uvolnit jeho duch pro potřeby jeho duševního i fyzického těla. V běžném životě si lidé tuto skutečnost neuvědomují, nečerpají sílu z ducha a z přírody skrze své uvědomění, a tak ztrácejí každodenně ve styku s okolím velké množství sil. Tyto ztráty znamenají v konečném součtu psychickou i fyzickou slabost a s ní spojené chronické zátěže a jiné zátěže. Níže bych rád popsal, ze své vlastní zkušenosti, jak lze tuto sílu pro potřeby duše i těla čerpat. 

Josef Staněk - Co je Pravda?

22. 2. 2020 | Pouze pro předplatitele | Diskuse: 27x - 27. 2. 2020 18:22:55

Známá otázka Piláta Pontského. Dodnes hledání odpovědi na tuto otázku vzrušuje všechny, kteří ji zatím nenašli. Pokusím se popisem analogií dovést hledající k nastolení samostatnému myšlení, neboť jedině ono vede k bezeslovnímu nalezení odpovědi. Slovy Pravdu vyjádřit nelze. Abdrushin tuto realitu vysvětloval důvodem: „Pravda je tak jemná struktura, že slova jako stavební kameny jsou k jejímu vytvoření příliš hrubými balvany.“ 

Josef Staněk - Příští civilizace bude komunikativní (pokračování)

11. 2. 2020 | Pouze pro předplatitele | Diskuse: 44x - 4. 3. 2020 18:00:23

 V předchozí části jsem uvedl, že civilizace na zemi dosáhla takového stupně rozvinutí, neboli poznání zákonů stvoření (věda), že může ze tří součástí člověka (tělo, duše, duch) naplňovat potřeby těla. Tj. zajistit jedincům potravu a sex v „živočišné kvalitě“. 

Jiří Sedláček - Co chtěl Bruno Gröning?

11. 2. 2020 | Diskuse: 7x - 2. 3. 2020 11:28:36

Pokud chceme najít odpověď na tuto otázku, v tom všem, co se dochovalo ze života Bruna Gröninga na této zemi, pak jsem toho názoru, že je to pochopení skutečného významu živého vztahu člověka k Bohu a k přírodě. On věděl, že toto pochopení vede na správnou cestu, že být na správně cestě znamená mít i plné zdraví. 

Jiří Sedláček - Život v jednotě s božím vyzařováním

19. 1. 2020 | Diskuse: 17x - 28. 1. 2020 16:29:25

Již ve starověku byl život člověka vnímán některými filosofy a zasvěcenci jako cesta k naplnění řádu mikrokosmu, jenž v sobě odráží daný řád makrokosmu. Pokud vezmeme v úvahu tento poznatek, napadne nás, že život na Zemi je pro lidského ducha životem v nových podmínkách. Tyto nové podmínky můžeme vnímat jako výzvu k uskutečnění přirozené jednoty centrální úrovně lidské bytosti, tj. duchovního rozměru člověka, s vyzařováním Zdroje životní síly, s božím vyzařováním. 

Josef Staněk - Nová civilizace bude komunikativní.

28. 11. 2019 | Pouze pro předplatitele | Diskuse: 10x - 9. 12. 2019 21:38:39

Neznám žádného informovaného člověka, který by nesouhlasil, že současná západní konzumní a egocentrická civilizace degeneruje a přibližuje se velké krizi. Její trend ke stálému zvyšování těžby přírodních zdrojů a k zatěžování planety odpady není dlouhodobě udržitelný. Podstata problému není v tom, že by to kromě vědců nevěděli i skuteční vládci civilizačních okruhů, ale v tom, že žádný z nich není schopen najít cestu k přesměrování katastrofického trendu. Navíc se rozdělují na několik mocenských a názorových skupin s různými typy řešení. A hlavně soupeří o moc. Až tak, že hrozí velká válka atomovými zbraněmi. Pokusím se tedy sám v několika článcích, jako laik a navíc „nevědecky“, popsat příčinu krize a východisko z ní.

Jiří Sedláček - Parsifal jako symbol duchovního osvobození

7. 11. 2019 | Diskuse: 30x - 18. 11. 2019 19:01:32

Člověk žije zde na Zemi, aby si uvědomoval a tvořil, a tak postupně utvářel a kultivoval svůj přístup k veškerému životu. Toto úsilí je ve své podstatě úsilím o vyšší duchovní hodnoty, tedy přetváří a formuje člověka k obrazu Stvořitele. Jako takové je vždy provázeno utrpením. Avšak, ne každý člověk rozpoznává skutečný význam utrpení pro svůj život zde na Zemi. Mnoho lidí hledá svou cestu k pohodlnějšímu životu, někdy i za cenu ztráty svého charakteru.   

Jiří Sedláček - Život v pravdě

28. 10. 2019 | Diskuse: 10x - 5. 11. 2019 20:58:37

Další články z magazínu Agape ...

© 1997 - 2019 Agape Brno
všechna práva vyhrazena
předplatné magazínu | vydavatelství | mapa stránek | kontakt
Hluboká 5, 639 00 Brno | tel.: 775 563 052 | info@agapebrno.cz