Diskuse pod články

Předplatitelé magazínu mají možnost diskutovat ve fóru přímo pod každým článkem. Fórum je zobrazeno pouze v případě, že je uživatel přihlášený na stránkách.

Nepřehlédněte

16. 2. 2013 | 10% sleva pro předplatitele magazínu na celý sortiment knih a nahrávek.

3. 2. 2013 | Z důvodu změny Klubu Agape na Magazín Agape byla aktualizována Pravidla používání služby. Předplacené členství v klubu bylo automaticky převedeno na předplatné magazínu ve stejné délce trvání.

21. 11. 2010 | Právě jsme zavedli novinku Kolektivního léčivého působení na člověka.

Články, komentáře a úvahy na duchovní témata

Jiří Sedláček - Princip Krista a Jeho význam pro život lidského ducha v těle

20. 2. 2019 | Diskuse: 1x - 25. 2. 2019 21:18:26

Upravený článek:

Život člověka je mnohdy nekonečným hledáním východiska z různých životních situací. Žijeme svůj život v prostředí, kde na nás půsosobí a kde nás ovlivňují různé životní okolnosti. Někteří z nás se cítí být relativně šťastní a zdraví, někteří z nás jsou spíše nešťastní a trpí různými psychickými a fyzickými zátěžemi. Nabízí se otázka: Co ve skutečnosti potřebujeme pro svůj harmonický a plnohodnotný život?

Jiří Sedláček - Princip Krista a Jeho význam pro život lidského ducha v těle

6. 2. 2019 | Diskuse: 8x - 13. 2. 2019 13:55:16

Život člověka je mnohdy nekonečným hledáním východiska z různých životních situací. Žijeme svůj život v prostředí, kde na nás půsosobí a kde nás ovlivňují  různé životní okolnosti. Někteří z nás se cítí být relativně šťastní a zdraví, někteří z nás jsou spíše nešťastní a trpí různými psychickými a fyzickými zátěžemi. Nabízí se otázka: Co ve skutečnosti potřebujeme pro svůj harmonický a plnohodnotný život? 

Josef Staněk - Krize evropské civilizace a východisko z ní

19. 1. 2019 | Pouze pro předplatitele | Diskuse: 10x - 25. 1. 2019 18:07:34

   Všechny lidské civilizace na zemi, určitě i ve vesmíru, nejsou organizovanými lidskými komunitami jen kvůli rozdělování zdrojů potřebných k životu. (Nyní dělení peněz.) K dělení zdrojů není potřebná tak složitá víceúrovňová organizace, jako civilizační centrum. (Stát, říše.) Lze jej zajistit prostou silou. (Jako u smeček zvířat.) Vždy přítomná existence náboženských organizací v civilizacích je jasným průkazem toho, že jen hmotné podklady nenaplní život lidské bytosti. Nenaplní ji totiž nehmotným uspokojením z vlastního bytí, zvaným štěstím. Jev „všudypřítomnosti“ náboženství v civilizacích prokazuje, že v lidech je ještě další typ energie ve srovnání s jinými živými tvory.  Taková energetická „vibrace“, který není v duších zvířat. A toto „něco navíc“ nazýváme duch, vlastně onen biblický „dech Boha“. Právě on odlišuje tvora člověka od tvorů zvířat. Zmíněný duch (vdechnutí boží) je onou pohonnou silou, která pudí bytost člověka k nasycení i čímsi nehmotným a nadčasovým. Prostředkem k nasycení ducha se stalo poznání, tvořivost a práce. Duch pohání člověka k úpravě životního prostředí, napodobení stvořeného poznaného uměním, nakonec k vědění o chodu organizmu vlastního těla a o osudu podstaty člověka-duše. Vzniká věda, filozofie a náboženství.
Skrze tyto lidské pohledy na realitu světa se snažíme chápat smysl světa i vlastního bytí v něm. 

Josef Staněk - Jak si můj děda vyléčil revmatizmus

4. 12. 2018 | Diskuse: 5x - 9. 12. 2018 21:43:08

Můj děda měl to „štěstí“, že jako selský synek strávil pět roků v I. světové válce. V šarži vojína rakousko-uherské armády. Jako všichni „obyčejní lidé“, nezískal na válce metály nebo zisk. Zato zranění a choroby. Děda dopadl ještě dobře. V zákopech si vyležel revmatizmus v celém těle. 

Jiří Sedláček - Vědomí odpovědnosti k Bohu

22. 10. 2018 | Diskuse: 1x - 25. 10. 2018 18:17:55

Lidská bytost je svou podstatou bytostí duchovní, to znamená, náleží řádu určitých duchovních hodnot. Pokud žije v přirozené odpovědnosti k vyššímu principu života, k Bohu, zachovává si svou schopnost vnímat tento řád duchovních hodnot. Pokud ztrácí svou odpovědnost k Bohu, ztrácí i své vědomí řádu duchovních hodnot, a tak se postupně propadá do stavu subjektivního vnímání a postupování. Na tuto skutečnost propadu lidské odpovědnosti k Bohu upozorňuje již biblický obraz Mojžíše s deskami Desatera božích přikázání a davy lidí tančící kolem zlatého telete. Je zřejmé, že tato skutečnost propadu lidské odpovědnosti k Bohu stojí na počátku všech sporů a všech válek, které se kdy na této zemi odehrály a veškerého lidského utrpení vůbec. Nabízí se otázka:"Co je smyslem lidského života, kým ve skutečnosti jsme a co ve skutečnosti potřebujeme pro svůj život zde na planetě Zemi? 

Josef Staněk - Vánoce - oslava začátku příchodu Světla a osvícení do myšlení člověka

20. 10. 2018 | Pouze pro předplatitele | Diskuse: 3x - 22. 10. 2018 17:22:50

Od pradávných dob si lidé byli vědomi, že život a jejich pochopení věcí jsou nějak spojeny se sluncem. (Tehdy ještě nebyly odděleny pojmy slunce a jeho abstrakce, Světlo.) I veškerý život kolem nich probíhal v cyklech příchodu a odchodu světla a života. Jakmile ale lidská komunita na zemi vyspěla, mohla si položit otázku: proč se život děje a jaký má v záplavě neživého smysl. A jaký je v záplavě živého vlastně smysl existence člověka? A jaký v záplavě jich samých jako jedinců? Všichni proroci a filozofové do narození Ježíše si tuto otázku kladli a žádný z nich nedovedl na ni dát uspokojující odpověď! Od spojení s Vyšší mocí však dostali nápovědu: očekávejte zrození někoho, kdo lidem na tuto otázku odpoví. Toho neznámého pojmenovávali Syn boží nebo vtělení Boha. Ty, kteří tohoto vyslance Světla pochopí, vysvobodí ze tmy nevědomosti o smyslu svého bytí na zemi. Tím se stane Vysvoboditelem (Spasitelem) po Pravdě toužících jednotlivců i celých národů. Neboť ukáže správný směr bytí a způsob překonání krizí lidstva.

Josef Staněk - Melancholické listopadové zamyšlení

30. 9. 2018 | Pouze pro předplatitele | Diskuse: 3x - 3. 10. 2018 8:25:47

 V listopadu už je všem lidem v Evropě zřejmé, že slunce, symbol života, zachází na odvrácenou stranu světa. Proto je přirozené, že si lidé více uvědomí, že i lidský život se jednoho dne přesune na druhou stranu reality. Je tedy přirozené, tedy Stvořitelem světa očekávané, že si duchové v zatím živém těle vzpomenou na všechny ty, které znali, ba i neznali. Zejména na ty, kterým jsou za vlastní možnost života v těle vděčni.

Jiří Sedláček - Osobní zkušenost s AK paní Jany Brzobohaté

23. 9. 2018 | Diskuse: 5x - 4. 10. 2018 9:30:03

Josef Staněk - Civilizace a náboženství

5. 9. 2018 | Pouze pro předplatitele | Diskuse: 1x - 10. 9. 2018 12:25:01

Civilizaci chápu jako soubor žitých pravidel mezilidských vztahů ve správním celku lidského společenství, který umožňuje nejen soužití mnoha lidských rodů a národů, ale i jejich spolupráci k vzájemnému prospěchu. Tato pravidla mohou být pro svou obsáhlost jen částečně psaná a vyučovaná. Jejich respektování v každodenním životě vychází hlavně ze seřízení funkce podvědomí a nadvědomí v dětském věku v rodině a škole. Podstatně méně jsou odvozena z rozumových úvah. Hlavní pravidla jsou sice je vynutitelná „zákony“ přes řídící silové složky společnosti, ale jejich drtivá většina nikoliv.Tím je jejich dodržování kontrolovatelné hlavně rodinou a veřejným míněním.

Jiří Sedláček - Duchovní život v těle

15. 8. 2018 | Diskuse: 3x - 30. 8. 2018 1:17:06

     Žijeme zde na Zemi jako duchovní bytosti ve hmotném těle. Každý z nás má v sobě schopnost vnímat, přijímat a dále předávat duchovní informace. Tento proces vnímání, přijímání a předávání je procesem duchovního života, odehrává se v rovině duchovní, ale projevuje se zvláštním způsobem i skrze rovinu fyzickou.

L. Hrdličková - JEŽÍŠ A JEHO ZROZENÍ NA ZEMI

3. 7. 2018 | Diskuse: 9x - 4. 7. 2018 16:33:53

Jiří Sedláček - Vzestup lidského vědomí v záři Zdroje

27. 6. 2018 | Diskuse: 28x - 18. 7. 2018 16:33:59

Přítomná vše zahrnující a vše prostupující životní síla působí napříč všemi úrovněmi vesmíru. V každé z úrovní života je určitým způsobem vnímána a určitým způsobem předávána dál. Tak vznikají světy různého duchovního sebeuvědomění, tak vznikají světy různých duchovních, duševních a biologických hodnot. Na základě této zákonitosti byla stvořena naše planeta Země, na základě této zákonitosti funguje i lidská bytost. Člověk dnešní doby si neuvědomuje svou jednotu s vyzařováním Zdroje a neprožívá svůj vztah k veškerému životu. V důsledku tohoto odklonu ztrácí svou duchovní, duševní i biologickou stabilitu, upadá v nevědomost, zažívá mnoho neštěstí a mnoho utrpení. 

Josef Staněk - Proč se za 30 let u nás neobnovila národní a státní elita

16. 6. 2018 | Pouze pro předplatitele | Diskuse: 10x - 27. 8. 2018 23:38:24

Nedávno se na Dvojce pozastavil Jiří Grygar nad faktem, že se u nás po převratu nekonstituovala nová, národ a stát reprezentující a jeho roli v Evropě posilující elita. Neodvážil se ale zamyslet nad tím, proč se tak nestalo! Protože já nejsem ani politik, ani funkcionář „neziskové“ organizace (Sisyfos), ani nic nemám, tak se o popis příčin této nešťastné situace mohu drze pokusit.

Antonín Červený - Pozvánka na křest nové knihy

10. 6. 2018 | Diskuse: 5x - 7. 7. 2018 9:13:08

Po více než dvou letech práce vyšla v Agape nová kniha. Není to však kniha duchovní filozofie, jak jsou naši čtenáři zvyklí, není to ani kniha z mimoevropských cykloturistických výletů, byť jich mám "v šuplíku" ještě spousty. Je to kniha zahrnující celoživotní dílo malířky, které je svým rozsahem i pojetím zcela mimořádné.

Josef Staněk - Bůh ateistů skutečně neexistuje

17. 5. 2018 | Diskuse: 5x - 27. 5. 2018 23:31:10

Článek byl otištěn ve Phoenixu 5/2008, ale i po deseti letech je stále aktuální a stojí zato si ho připomenout.

Další články z magazínu Agape ...

© 1997 - 2017 Agape Brno
všechna práva vyhrazena
předplatné magazínu | vydavatelství | mapa stránek | kontakt
Hluboká 5, 639 00 Brno | tel.: 775 563 052 | info@agapebrno.cz