Diskuse pod články

Předplatitelé magazínu mají možnost diskutovat ve fóru přímo pod každým článkem. Fórum je zobrazeno pouze v případě, že je uživatel přihlášený na stránkách.

Nepřehlédněte

16.02.2013 | 10% sleva pro předplatitele magazínu na celý sortiment knih a nahrávek.

03.02.2013 | Z důvodu změny Klubu Agape na Magazín Agape byla aktualizována Pravidla používání služby. Předplacené členství v klubu bylo automaticky převedeno na předplatné magazínu ve stejné délce trvání.

21.11.2010 | Právě jsme zavedli novinku Kolektivního léčivého působení na člověka.

Archiv magazínu Agape - ročník 2020

Jiří Sedláček - Bruno Gröning a Princip Krista

12.11.2020 | Diskuse: 9x - 10.05.2021 12:40:46

Princip Krista je principem boží přítomnosti zde na planetě Zemi, který se může projevit zvláštním způsobem i skrze člověka. Je to princip božího řádu a boží vůle. Nejsilněji se projevil tento princip zde na Zemi skrze Ježíše Nazaretského.

Josef Staněk - Sedm let hledání vitální síly s Karlem Kožíškem (7. část.)

06.08.2020 | Diskuse: 12x - 23.12.2020 19:45:50

Prosím o komentář.

Josef Staněk - Sedm let hledání vitální síly s Karlem Kožíškem (6. část.)

29.07.2020 | Diskuse: 1x - 03.08.2020 23:54:39

Josef Staněk - Sedm let hledání vitální síly s Karlem Kožíškem. (5. část.)

21.07.2020 | Diskuse: 3x - 23.07.2020 21:42:10

Josef Staněk - Sedm let hledání životní síly s Karlem Kožíškem (4. část).

18.07.2020 | Diskuse: 5x - 20.07.2020 22:23:04

 Zásadním principem pro Karla a pak mne bylo odlišné pojetí vzniku, průběhu a léčení nemocí. To Karel mě upozornil, že nemoc vzniká nesprávnou činností duše, řečeno církevní terminologií hříchem. Laicky absencí lásky, rozumu a intuice v myšlení a konání člověka. A u každého jiná chyba a odchylka od očekávání Dárce života proto, že každý z nás má jiné životní poslání. Plní jiný učební plán neboli očekávání Stvořitele. Smysl inkarnace je předurčen dosaženou kvalitou jeho duše. Každý se rodí do takového národa a rodiny, kde je to pro jeho duši optimální. Z hlediska duchovního růstu a poznání zákonů stvoření. Když v myšlení a konání člověka nastane disproporce s božím očekáváním, přenáší se tato disproporce do jeho duše. V důsledku toho pomalu vzniká porucha v normální činnosti podvědomí mysli i těla. Přirozený chod sil, řídících nervové a hormonální procesy těla, se zprvu nenápadně, později viditelně odchyluje. Trvá-li tato porucha podvědomí dlouho, objeví se na těle následek, nemoc. Nejprve skrytě. Objevujeme jen přístroji zaznamenatelnou vadu v poruše průběhu metabolizmu a funkce tělových orgánů. Lékaři tuto poruchu většinou pozdě zaznamenají. Když se vyjeví ale její následky klinicky, „léčí je“ neboli chirurgicky a chemicky zahlazují.

Jiří Sedláček - Objektivní příčiny současné situace

16.07.2020 | Diskuse: 9x - 23.07.2020 18:23:28

Lidská bytost je jedním z mnoha článků přirozené harmonie a rovnováhy celku. Jako taková má zde na planetě Zemi své životní zadání, tímto zadáním je život v přirozeném souladu s danými zákony duchovní dimenze a s danými zákony přírodního světa. Pokud se od tohoto zadání odkloní, ztrácí své místo v rámci celku, ztrácí objektivní vnímání celku a objektivní uvažování. Postupně se tak stává narušitelem přirozeného prostředí planety Země. Jaká je situace v současnosti? V důsledku duchovního úpadku lidstva je planeta Země dlouhodobě poškozována. Ničivá činnost nevědomých lidí překročila hranici únosnosti lidského zasahování do přirozené harmonie a rovnováhy celku a tím vyvolala narušení toku základních životních sil planety Země. Tyto síly proudí k člověku nyní rozkolísané a narušené, a tak dochází k oslabení vitality a přirozené obranyschopnosti organismu. S tímto narušením přirozené rovnováhy celku souvisí v současnosti tolik sledovaná abnormální incidence virů. 

Josef Staněk . Sedm let hledání vitální síly s Karlem Kožíškem (3.část)

15.07.2020 | Diskuse: 14x - 18.07.2020 9:38:39

Když jsme neuspěli nalezením výraznějšího zesílení vitální síly v rámci výše popsaných materiálních sil, obrátila se naše pozornost na možnost ovlivnění toku astrálních sil, ovlivňujících duši a podvědomí. Tj. na tzv. vyzařování předmětů, obrazů, pyramid a tvarových zářičů. Tento druh zevních vlivů je znám také pod názvy geopatogenní zóny, léčivé zóny a prameny, léčivé obrazy, sochy a panenky (Pražské Jezulátko.) 

Josef Staněk - Sedm let hledání vitální síly s Karlem Kožíškem. (2. část.)

11.07.2020 | Diskuse: 9x - 18.07.2020 22:29:03

Po nějaké době se mi Karel svěřuje, že jak roky léčí lidi „tělesným magnetizmem“ a mentální energií, začíná cítit úbytek sil a dokonce mu obvodní lékařka objevila cukrovku. Ať se nabíjel z vyzařování božího jak chtěl, na plné obnovování vitality, stárnutí a zmizení diabetu to nestačilo. Diabetickou  dietu odmítal.  Říkal mi, že hledá další možnosti, jak doplňovat energii života (hadí sílu). Sám zkoušel kde co, i to co jsem mu navrhl ze svých znalostí výživy. Změřil si sice, že se u něj regeneruje při dotyku stromů i rostlin, v divoké přírodě zejména. Také ze zvířat (psi, kočky) vyvěrá pro člověka energie života. Ze všech tehdy vyzkoušených nejsilnější posilování vitality se mu ukázalo „vyzařování“ včelstev. Od včel nabíjelo vše. On jako „lidský citlivec“ cítil přítomnost včelstva na 50 metrů.

Josef Staněk - Sedm roků hledání napojení na zdroj života a zdraví s Karlem Kožíškem (1.část.)

09.07.2020 | Diskuse: 5x - 10.07.2020 14:42:51

Po roce 71 jsem se plnou vahou zapojil do studia života včel a včelaření a současně do studia světových filozofů, náboženských směrů a léčitelství. Tento odklon od „vědeckého pojetí poznání“ byl umožněn vyhozením z Vysoké školy veterinární při čistkách v roce 1970 a podnícen dále léčebnými neúspěchy veterinárními a lékařskými.

Josef Staněk - Může prezident odmítnout podepsat?

16.06.2020 | Pouze pro předplatitele | Diskuse:

V antice, na jejíchž logických základech stojí evropská civilizace, platil jeden ze základních principů myšlení a práva:
Zákony jsou dvojího druhu! Jedny jsou dané Bohy (Bohem), druhé vznikají lidskou úmluvou. Přičemž druhé jsou podřízeny prvnímu druhu.
Zákony dané Bohem jsou totožné s přírodními, přirozenými, objektivními, přirozeně etickými.
Zákony vzniklé lidskou dohodou se o přirozené opírají, staví na nich, rozvíjí je a vykládají je, v určitých mezích a podle doby.

Josef Staněk - Vývoj vesmíru s člověkem jako duchem v oživené hmotě

16.05.2020 | Diskuse: 6x - 19.05.2020 16:24:23

Pokračování předchozího článku.

Josef Staněk - Jak a proč se na zeměkouli objevil život a člověk?

08.05.2020 | Pouze pro předplatitele | Diskuse: 14x - 13.05.2020 15:58:55

Tyto otázky napadnou od nepaměti každého myslícího člověka. Vyslovených a napsaných typů odpovědí najdeme nejméně sto. 

Jiří Sedláček - Koronavirus, účinná obrana planety Země

01.05.2020 | Diskuse: 16x - 08.05.2020 12:39:19

Upravený článek

Jiří Sedláček - Koronavirus, účinná obrana planety Země

28.04.2020 | Diskuse: 4x - 28.04.2020 19:06:16

Milí přátelé, dovoluji si tímto navázat na poznatky paní Jany Brzobohaté, které předala na těchto stránkách - prostřednictvím Daru AK - v příspěvku Ochranná kresba pro jaro 2020. Chci tímto textem pouze upozornit na to, co považuji v současnosti za klíčové. Pokud pocítíte níže uvedený text jako podstatu situace vystihující, neváhejte a šiřte jej dál. V každém případě pište své připomínky a další nápady k tématu v diskuzi pod článkem. Děkuji.

Jiří Sedláček - Princip Krista v učení Bruna Gröninga

20.04.2020 | Diskuse: 13x - 29.04.2020 15:43:50

Po celé generace se lidé dozvídají z evangelia o učení Ježíše Nazaretského, o Jeho slovech a o jeho činech, které překonaly všechny lidské představy o tom, co je a co není možné. Jeho fyzická přítomnost vyvolala v mnohých velká pohnutí, silné emoce a silnou touhu jít v jeho šlépějích. Málokdo jej však pochopil a málokdo jej na jeho cestě podpořil. Mnozí se snažili Jej následovat, a mnozí se snažili Jej zastavit. Ježíš Kristus řekl: "Každý, kdo ve mně věří bude činit stejné skutky jako já činím." Kolik takových osobností se v historii lidstva objevilo? Jedním z nich byl Bruno Gröning. 

Odkud energie korona(viru)

31.03.2020 | Diskuse: 27x - 14.04.2020 20:07:57

Z internetu jsem vytáhl článek (rozhovor) na nejdiskutovatelnější téma poslední doby. V zásadě rezonuje i s mým pohledem. Na závěr jsem tedy k tomu napsal svůj dovětek. J. Staněk

Jiří Sedláček - Co považuji v současnosti za klíčové

15.03.2020 | Diskuse: 10x - 15.04.2020 17:55:38

Lidská bytost je bytostí duchovního vědomí ve fyzickém těle. To znamená, každý z nás má k dispozici velké množství sil, které může uvolnit jeho duch pro potřeby jeho duševního i fyzického těla. V běžném životě si lidé tuto skutečnost neuvědomují, nečerpají sílu z ducha a z přírody skrze své uvědomění, a tak ztrácejí každodenně ve styku s okolím velké množství sil. Tyto ztráty znamenají v konečném součtu psychickou i fyzickou slabost a s ní spojené chronické zátěže a jiné zátěže. Níže bych rád popsal, ze své vlastní zkušenosti, jak lze tuto sílu pro potřeby duše i těla čerpat. 

Josef Staněk - Co je Pravda?

22.02.2020 | Pouze pro předplatitele | Diskuse: 27x - 27.02.2020 18:22:55

Známá otázka Piláta Pontského. Dodnes hledání odpovědi na tuto otázku vzrušuje všechny, kteří ji zatím nenašli. Pokusím se popisem analogií dovést hledající k nastolení samostatnému myšlení, neboť jedině ono vede k bezeslovnímu nalezení odpovědi. Slovy Pravdu vyjádřit nelze. Abdrushin tuto realitu vysvětloval důvodem: „Pravda je tak jemná struktura, že slova jako stavební kameny jsou k jejímu vytvoření příliš hrubými balvany.“ 

Jiří Sedláček - Co chtěl Bruno Gröning?

11.02.2020 | Diskuse: 7x - 02.03.2020 11:28:36

Pokud chceme najít odpověď na tuto otázku, v tom všem, co se dochovalo ze života Bruna Gröninga na této zemi, pak jsem toho názoru, že je to pochopení skutečného významu živého vztahu člověka k Bohu a k přírodě. On věděl, že toto pochopení vede na správnou cestu, že být na správně cestě znamená mít i plné zdraví. 

Josef Staněk - Příští civilizace bude komunikativní (pokračování)

11.02.2020 | Pouze pro předplatitele | Diskuse: 44x - 04.03.2020 18:00:23

 V předchozí části jsem uvedl, že civilizace na zemi dosáhla takového stupně rozvinutí, neboli poznání zákonů stvoření (věda), že může ze tří součástí člověka (tělo, duše, duch) naplňovat potřeby těla. Tj. zajistit jedincům potravu a sex v „živočišné kvalitě“. 

Jiří Sedláček - Život v jednotě s božím vyzařováním

19.01.2020 | Diskuse: 17x - 28.01.2020 16:29:25

Již ve starověku byl život člověka vnímán některými filosofy a zasvěcenci jako cesta k naplnění řádu mikrokosmu, jenž v sobě odráží daný řád makrokosmu. Pokud vezmeme v úvahu tento poznatek, napadne nás, že život na Zemi je pro lidského ducha životem v nových podmínkách. Tyto nové podmínky můžeme vnímat jako výzvu k uskutečnění přirozené jednoty centrální úrovně lidské bytosti, tj. duchovního rozměru člověka, s vyzařováním Zdroje životní síly, s božím vyzařováním. 

© 1997 - 2022 Agape Brno
všechna práva vyhrazena
předplatné magazínu | vydavatelství | mapa stránek | kontakt
Hluboká 5, 639 00 Brno | tel.: 775 563 052 | info@agapebrno.cz
Tyto webové stránky používají k poskytování svých služeb soubory Cookies. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů Cookies.