Diskuse pod články

Předplatitelé magazínu mají možnost diskutovat ve fóru přímo pod každým článkem. Fórum je zobrazeno pouze v případě, že je uživatel přihlášený na stránkách.

Nepřehlédněte

16.02.2013 | 10% sleva pro předplatitele magazínu na celý sortiment knih a nahrávek.

03.02.2013 | Z důvodu změny Klubu Agape na Magazín Agape byla aktualizována Pravidla používání služby. Předplacené členství v klubu bylo automaticky převedeno na předplatné magazínu ve stejné délce trvání.

21.11.2010 | Právě jsme zavedli novinku Kolektivního léčivého působení na člověka.

Archiv magazínu Agape - ročník 2018

Josef Staněk - Jak si můj děda vyléčil revmatizmus

04.12.2018 | Diskuse: 5x - 09.12.2018 21:43:08

Můj děda měl to „štěstí“, že jako selský synek strávil pět roků v I. světové válce. V šarži vojína rakousko-uherské armády. Jako všichni „obyčejní lidé“, nezískal na válce metály nebo zisk. Zato zranění a choroby. Děda dopadl ještě dobře. V zákopech si vyležel revmatizmus v celém těle. 

Jiří Sedláček - Vědomí odpovědnosti k Bohu

22.10.2018 | Diskuse: 1x - 25.10.2018 18:17:55

Lidská bytost je svou podstatou bytostí duchovní, to znamená, náleží řádu určitých duchovních hodnot. Pokud žije v přirozené odpovědnosti k vyššímu principu života, k Bohu, zachovává si svou schopnost vnímat tento řád duchovních hodnot. Pokud ztrácí svou odpovědnost k Bohu, ztrácí i své vědomí řádu duchovních hodnot, a tak se postupně propadá do stavu subjektivního vnímání a postupování. Na tuto skutečnost propadu lidské odpovědnosti k Bohu upozorňuje již biblický obraz Mojžíše s deskami Desatera božích přikázání a davy lidí tančící kolem zlatého telete. Je zřejmé, že tato skutečnost propadu lidské odpovědnosti k Bohu stojí na počátku všech sporů a všech válek, které se kdy na této zemi odehrály a veškerého lidského utrpení vůbec. Nabízí se otázka:"Co je smyslem lidského života, kým ve skutečnosti jsme a co ve skutečnosti potřebujeme pro svůj život zde na planetě Zemi? 

Josef Staněk - Vánoce - oslava začátku příchodu Světla a osvícení do myšlení člověka

20.10.2018 | Pouze pro předplatitele | Diskuse: 3x - 22.10.2018 17:22:50

Od pradávných dob si lidé byli vědomi, že život a jejich pochopení věcí jsou nějak spojeny se sluncem. (Tehdy ještě nebyly odděleny pojmy slunce a jeho abstrakce, Světlo.) I veškerý život kolem nich probíhal v cyklech příchodu a odchodu světla a života. Jakmile ale lidská komunita na zemi vyspěla, mohla si položit otázku: proč se život děje a jaký má v záplavě neživého smysl. A jaký je v záplavě živého vlastně smysl existence člověka? A jaký v záplavě jich samých jako jedinců? Všichni proroci a filozofové do narození Ježíše si tuto otázku kladli a žádný z nich nedovedl na ni dát uspokojující odpověď! Od spojení s Vyšší mocí však dostali nápovědu: očekávejte zrození někoho, kdo lidem na tuto otázku odpoví. Toho neznámého pojmenovávali Syn boží nebo vtělení Boha. Ty, kteří tohoto vyslance Světla pochopí, vysvobodí ze tmy nevědomosti o smyslu svého bytí na zemi. Tím se stane Vysvoboditelem (Spasitelem) po Pravdě toužících jednotlivců i celých národů. Neboť ukáže správný směr bytí a způsob překonání krizí lidstva.

Josef Staněk - Melancholické listopadové zamyšlení

30.09.2018 | Pouze pro předplatitele | Diskuse: 3x - 03.10.2018 8:25:47

 V listopadu už je všem lidem v Evropě zřejmé, že slunce, symbol života, zachází na odvrácenou stranu světa. Proto je přirozené, že si lidé více uvědomí, že i lidský život se jednoho dne přesune na druhou stranu reality. Je tedy přirozené, tedy Stvořitelem světa očekávané, že si duchové v zatím živém těle vzpomenou na všechny ty, které znali, ba i neznali. Zejména na ty, kterým jsou za vlastní možnost života v těle vděčni.

Jiří Sedláček - Osobní zkušenost s AK paní Jany Brzobohaté

23.09.2018 | Diskuse: 5x - 04.10.2018 9:30:03

Josef Staněk - Civilizace a náboženství

05.09.2018 | Pouze pro předplatitele | Diskuse: 1x - 10.09.2018 12:25:01

Civilizaci chápu jako soubor žitých pravidel mezilidských vztahů ve správním celku lidského společenství, který umožňuje nejen soužití mnoha lidských rodů a národů, ale i jejich spolupráci k vzájemnému prospěchu. Tato pravidla mohou být pro svou obsáhlost jen částečně psaná a vyučovaná. Jejich respektování v každodenním životě vychází hlavně ze seřízení funkce podvědomí a nadvědomí v dětském věku v rodině a škole. Podstatně méně jsou odvozena z rozumových úvah. Hlavní pravidla jsou sice je vynutitelná „zákony“ přes řídící silové složky společnosti, ale jejich drtivá většina nikoliv.Tím je jejich dodržování kontrolovatelné hlavně rodinou a veřejným míněním.

Jiří Sedláček - Duchovní život v těle

15.08.2018 | Diskuse: 3x - 30.08.2018 1:17:06

     Žijeme zde na Zemi jako duchovní bytosti ve hmotném těle. Každý z nás má v sobě schopnost vnímat, přijímat a dále předávat duchovní informace. Tento proces vnímání, přijímání a předávání je procesem duchovního života, odehrává se v rovině duchovní, ale projevuje se zvláštním způsobem i skrze rovinu fyzickou.

L. Hrdličková - JEŽÍŠ A JEHO ZROZENÍ NA ZEMI

03.07.2018 | Diskuse: 9x - 04.07.2018 16:33:53

Jiří Sedláček - Vzestup lidského vědomí v záři Zdroje

27.06.2018 | Diskuse: 28x - 18.07.2018 16:33:59

Přítomná vše zahrnující a vše prostupující životní síla působí napříč všemi úrovněmi vesmíru. V každé z úrovní života je určitým způsobem vnímána a určitým způsobem předávána dál. Tak vznikají světy různého duchovního sebeuvědomění, tak vznikají světy různých duchovních, duševních a biologických hodnot. Na základě této zákonitosti byla stvořena naše planeta Země, na základě této zákonitosti funguje i lidská bytost. Člověk dnešní doby si neuvědomuje svou jednotu s vyzařováním Zdroje a neprožívá svůj vztah k veškerému životu. V důsledku tohoto odklonu ztrácí svou duchovní, duševní i biologickou stabilitu, upadá v nevědomost, zažívá mnoho neštěstí a mnoho utrpení. 

Josef Staněk - Proč se za 30 let u nás neobnovila národní a státní elita

16.06.2018 | Pouze pro předplatitele | Diskuse: 10x - 27.08.2018 23:38:24

Nedávno se na Dvojce pozastavil Jiří Grygar nad faktem, že se u nás po převratu nekonstituovala nová, národ a stát reprezentující a jeho roli v Evropě posilující elita. Neodvážil se ale zamyslet nad tím, proč se tak nestalo! Protože já nejsem ani politik, ani funkcionář „neziskové“ organizace (Sisyfos), ani nic nemám, tak se o popis příčin této nešťastné situace mohu drze pokusit.

Antonín Červený - Pozvánka na křest nové knihy

10.06.2018 | Diskuse: 5x - 07.07.2018 9:13:08

Po více než dvou letech práce vyšla v Agape nová kniha. Není to však kniha duchovní filozofie, jak jsou naši čtenáři zvyklí, není to ani kniha z mimoevropských cykloturistických výletů, byť jich mám "v šuplíku" ještě spousty. Je to kniha zahrnující celoživotní dílo malířky, které je svým rozsahem i pojetím zcela mimořádné.

Josef Staněk - Bůh ateistů skutečně neexistuje

17.05.2018 | Diskuse: 5x - 27.05.2018 23:31:10

Článek byl otištěn ve Phoenixu 5/2008, ale i po deseti letech je stále aktuální a stojí zato si ho připomenout.

Jiří Sedláček - Smysl lidského života

18.04.2018 | Diskuse: 18x - 21.05.2018 12:53:46

Má-li člověk pochopit co je smyslem lidského života, musí nejprve vědět kým je a k jakým principům a zákonům života náleží. Pokud se na okamžik zastavíme a budeme uvažovat nad tím, co je pro lidskou bytost charakteristické, poznáváme, že každý z nás má schopnost uvědomění a každý z nás má schopnost prožívání. Jsme tedy ve své podstatě bytostmi uvědomění a s ním spojeného prožívání. Z této skutečnosti vyplývá, že kvalita našeho života se přímo odvíjí od toho, co si uvnitř sebe sama uvědomujeme a co uvnitř sebe sama prožíváme. Tedy od toho, jaký je obsah našeho přítomného vědomí. 

Josef Staněk - Bude to i u nás?

14.03.2018 | Pouze pro předplatitele | Diskuse: 18x - 17.03.2018 15:27:12

       Bude u nás v dohledné době zabit Moravec (rukou Hradu) nebo Štětináč (rukou Kremlu)?
       Jako prolog poučení od K.H.Borovského:
       Vídeňská vysoká škola vládnutí: „Uzda se povoluje jen proto, aby se v případě potřeby mohla ještě pevněji přitáhnout!“

Josef Staněk - Příčiny stálého rozštěpování českého národa

06.02.2018 | Pouze pro předplatitele | Diskuse: 5x - 08.02.2018 22:57:01

      Všechny národy se skládají ze tří hlavních vrstev. Horní vrstvy asi 10% bohatých a vzdělaných, střední vrstvy, která tvoří hodnoty kvalifikovanou prací a spodní vrstvy asi 10% úpadkových, osobnostně rozvrácených živlů. Vzhledem k svému strategickému zeměpisnému a magickému umístění v Evropě jsou všechny „momentální velmoci“ v Evropě i na světě „ze zaručeně ušlechtilých pohnutek“ ponoukány poskytovat Čechům nějakou „ochranu nebo pomoc“. Aby ji mohli úspěšně vykonávat, kupují si u českých elit duchovní a politickou poplatnost vzdělaných, nebo je i penězi lákají k odstěhování do center moci. (Nákup hotových kvalifikovaných.) Již po 4 století je český národ zbavován své přirozeně se z masy indukující vzdělanecké elity. Kdyby nebylo jiného, byli bychom jako národ v krizových situacích vystaveni reálnému nebezpečí rozptýlení se v beztvaré lidské lidí na práci. Místo aby pracovala na duchovním povznesení národa jako celku, Čechy zrozená majetková a vzdělanostní elita je nakupována pro zájmy zjevného nebo skrytého okupanta. Nejsilněji se toto ochuzení o vzdělance projevilo za nacistické okupace (popravami a emigrací) a pak právě nyní (penězi a funkcemi).

Josef Staněk - Magický pražský hrad a Miloš Zeman

30.01.2018 | Pouze pro předplatitele | Diskuse: 28x - 05.02.2018 20:44:54

Pět let starý článek, ale stále aktuální.

Josef Staněk - Století urážek českého národa

28.01.2018 | Pouze pro předplatitele | Diskuse: 15x - 02.02.2018 18:13:16

Josef Staněk - Gnostický pohled na život nejvyšší úrovně civilizací ve vesmíru

20.01.2018 | Pouze pro předplatitele | Diskuse: 5x - 28.01.2018 5:46:18

V minulých úvahách jsem nastínil dvě ze tří hlavních skupin civilizačních úrovní bytosti člověk ve vesmíru i na zemi.

Josef Staněk - Gnostický pohled na úrovně civilizací ve vesmíru

06.01.2018 | Pouze pro předplatitele | Diskuse: 4x - 07.01.2018 21:37:56

     Jako je člověk navzájem prostoupená směs vibrací hmotných (tělo), „jemnohmotných“ (duše) a duchovních (na (čase nezávislý duch), tak obdobného složení je i realita (stvoření)  celku, tj. světa i vesmíru. Dění v něm se skládá z dějů vibrační roviny energií hmotných, v níž si právě jako lidé v těle uvědomujeme svou existenci na planetě. Jenže komplexní realita se skládá i z energií zachvívajících se ve vyšší kmitočtové vibraci, než jsou vibrace hmotné. I ty jsou ovšem svázané s časem, ale zdá se mi, že „volněji“. Tento „odvrácený“ rozměr reality je podstatou toho, čemu říkáme „neviditelná (skrytá) stránka hmotného světa“. Těmto skrytým dimenzím reality dali jeho pozorovatelé (10%populace) mnoho názvů.  Jemnohmotný, astrální, snový, záhrobní, odvrácený svět atd.

Josef Staněk - Několik způsobů průběhu transformace civilizace

02.01.2018 | Pouze pro předplatitele | Diskuse: 1x - 04.01.2018 19:01:20

Opravený článek.

© 1997 - 2024 Agape Brno
všechna práva vyhrazena
předplatné magazínu | vydavatelství | mapa stránek | kontakt
Hluboká 5, 639 00 Brno | tel.: 775 563 052 | info@agapebrno.cz
Tyto webové stránky používají k poskytování svých služeb soubory Cookies. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů Cookies.