Diskuse pod články

Předplatitelé magazínu mají možnost diskutovat ve fóru přímo pod každým článkem. Fórum je zobrazeno pouze v případě, že je uživatel přihlášený na stránkách.

Nepřehlédněte

16.02.2013 | 10% sleva pro předplatitele magazínu na celý sortiment knih a nahrávek.

03.02.2013 | Z důvodu změny Klubu Agape na Magazín Agape byla aktualizována Pravidla používání služby. Předplacené členství v klubu bylo automaticky převedeno na předplatné magazínu ve stejné délce trvání.

21.11.2010 | Právě jsme zavedli novinku Kolektivního léčivého působení na člověka.

Archiv magazínu Agape - ročník 2017

Jiří Sedláček - Duchovní hodnota betlémského příběhu

24.12.2017 | Diskuse:

Lidstvo se vzdálilo od daných duchovních principů a zákonů života již natolik, že si samo nedokáže pomoci. A tak se čas od času objevují na Zemi významné duchovní osobnosti, které nám svým životem připomínají existenci vyšších principů a zákonů života. Abychom se s touto pomocí mohli spojit, potřebujeme si uvědomovat a potřebujeme vnímat obsah jejich sdělení. Potřebujeme se v duchu navázat na charakter jejich duchovního prožívání - potřebujeme si uvědomovat to, co si ony uvědomují, potřebujeme prožívat to, co ony prožívají. Tato proměna vědomí mění postupně stav v úrovni lidského podvědomí, které má rozhodující význam pro kvalitu našeho života a pro naši budoucnost. 

Sen noci betlémské

24.12.2017 | Diskuse: 7x - 29.12.2017 15:56:00

Josef Staněk - Možné formy průběhu transformace civilizace

29.11.2017 | Pouze pro předplatitele | Diskuse: 11x - 10.12.2017 10:16:19

       Neznám člověka, který by si myslel, že nastoupený civilizační trend na zeměkouli je dlouhodobě možný. Rozpor mezi ve stejném duchu uvažujícími lidmi nastane až v okamžiku, kdy se tito mají sjednotit v názoru, k jakému civilizačnímu uspořádání se má vlastně dospět a hlavně jakým způsobem. Abychom mohli spektrum názorů popsat a uvážit, je třeba nejprve krizový vývoj lidstva v hodně hrubých rysech popsat. Podle mého vnímání okolního světa probíhá krizový vývoj ve všech třech vibračních dimenzích stvoření,ve kterých je zakotveno samo bytí člověka.

Josef Staněk - Mojžíšova deska druhá - pokračování II

05.11.2017 | Pouze pro předplatitele | Diskuse: 10x - 14.11.2017 7:12:25

Josef Staněk - Mojžíšova deska druhá - pokračování I

29.10.2017 | Pouze pro předplatitele | Diskuse: 9x - 30.11.2017 15:26:26

Josef Staněk - Očekávaná povolební kocovina

25.10.2017 | Diskuse: 11x - 08.11.2017 20:21:35

Josef Staněk - Mojžíšova deska druhá

20.10.2017 | Pouze pro předplatitele | Diskuse: 9x - 16.12.2017 18:06:22

Pokračování předchozího článku

Josef Staněk - Mojžíšova deska prvá, se třemi principy („přikázáními“) zdravého myšlení

18.10.2017 | Pouze pro předplatitele | Diskuse: 6x - 06.02.2018 17:24:08

Josef Staněk - Znaky přicházející vyšší úrovně civilizace

16.10.2017 | Pouze pro předplatitele | Diskuse: 20x - 03.11.2017 9:24:39

      Současný rozvoj vědeckého poznání lidstva dosáhl takového stupně, že aby se samo Stvořitelem dopředu nastaveným regulačním mechanizmem nezahubilo, musí vystoupit na vyšší stupeň chápání zákonů stvoření nejen v rovině rozumového poznání (věda), ale i v rovině duchovní. Tedy etické, neboli v úrovni pochopení zákonů ve vztazích k Podstatě světa, mezi lidmi navzájem a k přírodním bytostem. Řekl bych, že oponent k právě uvedenému názoru se v mém okolí ani nenajde. Vřava názorů nastane až poté, jakmile jsou nastoleny otázky, jaké že to vztahy mají být a jak k jejich realizaci v životě mas lidí dospět. Pokusím se níže v několika kapitolách nastínit, jaké odpovědi jsem nalezl já.

Josef Staněk - A zase „to“ zůstalo na Češích

26.09.2017 | Pouze pro předplatitele | Diskuse: 16x - 31.10.2017 7:49:36

Evropou občas obchází duchovní „strašidla“ různého kalibru, které následně zákonitě přivodí její civilizační rozvrat. Toto občasné pomatení mysli začalo pádem ještě dosti produchovnělého gotického křesťanství. Tento proces vystoupil na povrch evropské veřejnosti tzv. prodejem odpustků neboli vstupenek do nebe. Prodavači odpustků prošli celou Evropu a všude uspěli. Až našim předkům se tento způsob myšlení hrubě znelíbil a vši silou se mu postavili. Proměnili se tím z „módních Evropanů“ v zaprděné a evropských výdobytků myšlení neznalé kacíře. Někde dokonce zbili prodavače odpustků a naplnili papežskou truhlu kameny. Tímto „nemódním“  hnutím mysli našich předků fakticky začalo evropské náboženské schizma. Povrchně je možno jej vidět jako ideologické a následně vojenské střetnutí ve stylu „katolíci versus evangelíci“. V duchovním rozměru jej však vidím jako boj o pojetí a význam hodnoty náboženských obřadů v kontrastu k faktickému etickému naplňování křesťanského poselství. Schizma trvá dodnes a je hlavní příčinou od první světové války plně vyjeveného faktického duchovního pádu Evropy.

Josef Staněk - Česká obdoba duchovní pouti k ostatkům svatých předků

03.09.2017 | Pouze pro předplatitele | Diskuse: 65x - 14.09.2017 20:01:20

Nástin článku - prosím námitky.

Josef Staněk - Česko a Evropská unie

11.07.2017 | Pouze pro předplatitele | Diskuse: 16x - 28.07.2017 19:52:30

Na tomto vztahu se můžeme přesvědčit, že „časy se nepochybně mění“. Kdysi „nejeuronadšenější“ národ se změnil v největší euroskeptiky. Věrni své krátkozrakosti se „politologové“ nikde ani nepokouší analyzovat příčiny. Nepochybně k tomu hledání příčin nedostali pokyn. Ovšem současně s naznačením „sponzorů“, co jako příčiny mají nalézt. A napsat o tom pravdu, to by strachem snad neudrželi ani tělesné svěrače. Tak mi nezbývá nic jiného, než se do toho pustit jako nezávislý filozofický „jezevec“.

Jiří Sedláček - Moc lidského vědomí v přítomném okamžiku

11.07.2017 | Diskuse: 5x - 20.09.2017 12:47:57

Upravený článek

Lidské bytosti je dána schopnost uvědomovat si určitou životní vizi a schopnost následovat určitou životní vizi. Tato skutečnost svědčí o tom, že jsme svou podstatou bytosti duchovní. Kvalita našeho duchovního vědomí v přítomnosti ovlivňuje stav v úrovni našeho podvědomí, a tak průběžně spoluutváří náš další osud, naše duševní i fyzické zdraví. Jako lidské bytosti stojíme na cestě svého duchovního a duševního vývoje, prožíváme mnoho náročných situací, trpíme různými duševními i fyzickými zátěžemi, mnohdy jsme na pokraji svých sil a nevíme kudy dál. Proč? Zapoměli jsme, že rozhodujícím hybatelem našeho života je duchovní rozměr naší bytosti! Člověk dnešní doby si již neuvědomuje skutečnou moc a sílu svého duchovního vědomí, tj. význam své svobodné vůle, význam svého vědomého přijetí a následování určité životní vize, význam své schopnosti udržet ve svém vědomí určitou duchovní kvalitu. Proč? Zapoměli jsme žít ve vědomí jednoty s vyzařováním Zdroje životní síly, s Bohem. 

Josef Staněk - Jediná možná forma průběhu sjednocení Evropy

10.07.2017 | Pouze pro předplatitele | Diskuse: 5x - 11.07.2017 14:41:44

Josef Staněk - Civilizace a náboženství

03.07.2017 | Pouze pro předplatitele | Diskuse: 35x - 10.07.2017 23:43:07

Civilizaci chápu jako soubor žitých pravidel mezilidských vztahů ve správním celku lidského společenství, který umožňuje nejen soužití mnoha lidských rodů a národů, ale i jejich spolupráci k vzájemnému prospěchu. Tato pravidla mohou být pro svou obsáhlost jen částečně psaná a vyučovaná. Jejich respektování v každodenním životě vychází hlavně ze seřízení funkce podvědomí a nadvědomí v dětském věku v rodině a škole. Podstatně méně jsou odvozena z rozumových úvah. Hlavní pravidla jsou sice je vynutitelná „zákony“ přes řídící silové složky společnosti, ale jejich drtivá většina nikoliv.Tím je jejich dodržování kontrolovatelné hlavně rodinou a veřejným míněním.

Jiří Sedláček - Moc lidského vědomí v přítomném okamžiku

28.06.2017 | Diskuse: 13x - 08.07.2017 22:10:26

        Každému z nás je dána schopnost uvědomovat si určitou životní vizi a schopnost následovat určitou životní vizi. Tato skutečnost svědčí o tom, že jsme svou podstatou bytosti duchovní. Co v sebe na duchovní úrovni přijímáme, to ovlivňuje náš vnitřní život. Kvalita našeho vnitřního života dává kvalitu našeho duševního i fyzického zdraví. O této jednoduché zákonitosti člověk dnešní doby nic neví! Jako lidské bytosti stojíme na cestě svého duchovního a duševního vývoje, prožíváme mnoho náročných situací, trpíme různými duševními i fyzickými zátěžemi, mnohdy jsme na pokraji svých sil a nevíme kudy dál. Proč? Zapoměli jsme, že rozhodujícím hybatelem našeho života je duchovní rozměr naší bytosti! Zapoměli jsme žít ve vědomí jednoty s vyzařováním Zdroje životní síly, s Bohem. 

Josef Staněk - Duchovní zákony neboli zákony věčnosti

15.05.2017 | Pouze pro předplatitele | Diskuse: 9x - 24.05.2017 17:04:44

Opravený článek

Josef Staněk - Duchovní zákony neboli zákony věčnosti

13.05.2017 | Pouze pro předplatitele | Diskuse: 19x - 22.05.2017 20:34:30

       Významem pro člověka jsou nadřazeny jak zákonům hmotného vesmíru, kterými se zabývá věda, tak zákonům neviditelné strany reality, což jsou roviny působení přírodních a esoterických sil, záhrobí, skryté strany stvoření. (Antivesmír, antiprostor, stín duše člověka.) Proto musí být založeny na absolutní jistotě, a není možné, aby se jako zákony vědecké, náboženské a společenské měnily prakticky každých 30 až 50 let, anebo podle země a civilizace. Duchovní zákon musí mít ten charakter, že bude stejný za tisíc let a byl stejný před tisícem let. Pojďme tedy takové zákony, které kolem nás nepochybně působí, hledat.

Josef Staněk - Člověk živočišný a člověk duchovní

07.05.2017 | Pouze pro předplatitele | Diskuse: 8x - 10.05.2017 10:33:03

Posílám upravený předchozí článek.

Josef Staněk - Člověk živočišný a člověk duchovní

03.05.2017 | Pouze pro předplatitele | Diskuse: 2x - 05.05.2017 14:11:56

       Odlišují se schopností položit si otázku, proč žijí. Člověk živočišný, tj. člen nejnižších úrovní vesmírných civilizací, si ji podobně jako zvířata ještě neklade. Domnívám se, že v nastupující vyšší úrovni civilizace na zemi, s ohledem na v ní požadovanou vyšší míru odpovědnosti jednotlivce, nebude žít nikdo, kdo na ni nebude znát správnou odpověď.
       Já jsem se k hledání odpovědi na uvedenou otázku ponořil do hluboké meditace s touhou, dostat se na počátek svého bytí. Ocitl jsem se v jakémsi příjemném pološeru, ve stavu, kdy jsem nic nevěděl, neměl žádnou potřebu či přání. Pouze v dálce jsem vnímal jakési nesmírně příjemně vyzařující Světlo. V jednom okamžiku jsem však pocítil přání se tomuto nesmírné blaho vyzařujícímu Světlu přiblížit. A tím začalo vlastně všechno dění. Objevil jsem se v lidském těle! Skrze toto přání tak začal koloběh mých životů.

Josef Staněk - Začal už v Česku konec evropské civilizace?

28.04.2017 | Pouze pro předplatitele | Diskuse: 3x - 29.04.2017 20:03:37

      Ostatně je-li Česko srdcem Evropy, měl by být u nás již masově vnímán! Ojediněle byl konec konců vnímán a popsán v Anglii Aldouxem Huxleym v knize „Konec civilizace“ už před léty. Rozhlédněme se tedy kolem sebe. Vždyť vnímají-li Češi,ač neinformováni, výsledky průběhu společenských procesů vždy dopředu, mělo by „to“ již být cítit. Kam a proč zmizelo to nadšení ze supermarketů, banánů, „svobodných voleb a médií“, „právního státu“, a EU? Ať se rozhlížím, jak se rozhlížím, „nadšení“ ze stavu společnosti přetrvává jen u restituentů, privatizátorů a prostituentů (ochotných se za výhody prodat komukoliv). A to proto, že EU jim má mocensky zajišťovat možnost žít osobně na „vysoké noze“ z majetku, nikoliv z vlastnoručně nebo vlastnorozumově vytvořených hodnot. Pro členy této vrstvy dokonce i všeobecné volby přestaly být dobré, nepodařilo-li se správně nasměrovat voliče „vědoucími“ médii. A ti hrůza, volili „špatně“ např. „populisty“.

Josef Staněk - Je Česko opravdu srdcem neboli duchovním středem Evropy?

24.04.2017 | Pouze pro předplatitele | Diskuse: 12x - 27.04.2017 11:49:35

Na první pohled směšná otázka, podíváme-li se na velikost a hospodářskou sílu státu. Jenže, jenže! Kde se bere intuice národa, po staletí zbavovaného vědomostní a umělecké elity? Projevem přítomnosti této intuice je to, že jádro národa po staletí, ale zejména v posledních stu létech vždy správně odhadlo, jak dopadnou společenské a duchovní procesy v Evropě? Války, revoluce, duchovní směřování evropské civilizace.
      (Poznámka. Uměleckou a vědomostní elitu národu neustále pomocí peněz odsávají, korumpují, občas i vyvražďují všelijací „ochránci“ české kotliny. Proto chování a myšlení hlavní masy národa přejímá z ducha národa málo viditelný „druhý sled“ jeho vzdělanců. Zdánliví „malí lidé“ typu písmáků, samouků a „zapadlých vlastenců“Malí školami, ale nikoliv duchem. Ti v davu konzumních evropských brojlerů dodnes tvoří neviditelný soubor ještě samostatně myslících osobností, neboli ne davových lidí.) 

Jiří Sedláček - Symbol kříže a zmrtvýchvstání Ježíše z Nazareta

15.04.2017 | Diskuse: 9x - 25.04.2017 21:11:21

        Každý z nás žije svůj život, přesto máme jako lidské bytosti jedno společné, a tím je naše duchovní podstata a s ní spojené zákony života v úrovni ducha, duše i těla. Cílem našeho života je poznat význam této skutečnosti pro náš život zde na planetě Zemi. Každý z nás má svobodnou vůli, každý z nás se může vydat za svým životním poznáním cestou, kterou si sám zvolí. Svoboda rozhodování nám umožňuje svobodně vnímat, svobodně prožívat, a tak s postupem času dospět k rozhodujícímu poznání a k rozhodujícímu přehodnocení. Postupně začínáme chápat, že jako bytosti duchovní náležíme určitému řádu duchovních hodnot. Jejich přirozené vnímání a jejich prožívání nám umožňuje pohybovat se na své životní cestě harmonicky, zažívat dostatek duševních i fyzických sil. Jejich neznalost a nerespektování znamená v každém případě ztrátu duchovních, duševních i fyzických sil. Člověk dnešní doby se ve svém životním směřování odklání od Zdroje životní síly, a tak ztrácí schopnost vnímat životní sílu a s ní spojený řád stvoření. Abychom byli schopni znovu vnímat nám daný řád duchovních hodnot, potřebujeme nejprve vnímat své základní spojení se Zdrojem života, s Bohem. Toto spojení v nás může průběžně obnovovat jedině bytost, která toto spojení má, a jej v jakékoliv životní situaci prožívá. 

Josef Staněk - Způsob provádění Ježíšových zázraků uzdravování

01.03.2017 | Pouze pro předplatitele | Diskuse: 8x - 03.03.2017 19:33:59

Všichni si již dávno mohli všimnout, že vše živé je k životu poháněné neviditelnou silou, mezi jejímiž vlastnostmi je také schopnost uzdravit a vyhojit jakékoliv zranění, poškození a nemoc živých bytostí. Takto uzdravujíce působí tato síla od bakterií, prvoků, až po zvířata a lidi. A hojí i taková zranění, která na počátku života na zemi nemohla vzniknout. (Protože jejich příčinu člověk ještě nevyrobil.) Takto působící síla je v různých kulturách různě pojmenovávána. Od živé síly, prány, záření svatého Grálu až po vyzařování Ducha svatého od Stvořitele tohoto vesmíru a světa vůbec. Ateisté její existenci nemohou popřít, proto její označují za placebo, vlastně efekt z „ničeho“.

Josef Staněk - Proč je symbolem spásy v křesťanství umučené tělo Kristovo?

09.01.2017 | Pouze pro předplatitele | Diskuse: 5x - 18.03.2017 11:16:45

      Předložená nelogičnost je jednou z dalších otázek, kladených křesťanům. Lidem žijícím jen přítomností a tělesností se zdá být zcela nepochopitelná. Abychom se ke skrytému smyslu  mohli dostat, je nutné nejprve odhalit prvotní dilema, dělící myšlení lidí. Tím je odpověď na otázku, proč vlastně existuje člověk jako bytost od všech ostatních zvířat se odlišujících?

Josef Staněk - Proč se Synové boží musí rodit z panny?

03.01.2017 | Pouze pro předplatitele | Diskuse: 72x - 15.05.2017 19:31:38

       Vždyť řečené se zdá být spojením nespojitelného jako kulatý čtvereček, a přesto je ve všech mytologiích tento původ zrozených bohů uváděn. Je to proto, že autoři osnov mytologií na rozdíl od současných pouze na rozum vázaných myslících znají zákony, za nichž se duch člověka včleňuje do duše a těla. Jistě si mnozí všimli, s jak rozdílnou dispozicí hledět „do jiných rovin reality“ (astrálu a věčnosti) se rodí děti! Některé ještě po několika létech pobytu jejich duše v těle vidí, co dospělí nevidí. (Leda po požití houbiček nebo většího množství alkoholu. Nebo ve stavu klinické smrti.) I takové „věci“, jako útržky z vlastních či cizích minulých životů! A obecně ovšem platí, že k této schopnosti mají ženy více a muži méně dispozic. A ihned by se měla vynořit otázka proč?

© 1997 - 2024 Agape Brno
všechna práva vyhrazena
předplatné magazínu | vydavatelství | mapa stránek | kontakt
Hluboká 5, 639 00 Brno | tel.: 775 563 052 | info@agapebrno.cz
Tyto webové stránky používají k poskytování svých služeb soubory Cookies. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů Cookies.