Diskuse pod články

Předplatitelé magazínu mají možnost diskutovat ve fóru přímo pod každým článkem. Fórum je zobrazeno pouze v případě, že je uživatel přihlášený na stránkách.

Nepřehlédněte

16.02.2013 | 10% sleva pro předplatitele magazínu na celý sortiment knih a nahrávek.

03.02.2013 | Z důvodu změny Klubu Agape na Magazín Agape byla aktualizována Pravidla používání služby. Předplacené členství v klubu bylo automaticky převedeno na předplatné magazínu ve stejné délce trvání.

21.11.2010 | Právě jsme zavedli novinku Kolektivního léčivého působení na člověka.

Argumenty pro existenci Boha


Argumenty pro existenci Boha - Transkript textů

 1. Buňka je složitější než velkoměsto! Má závody produkující energii , továrny na bílkoviny , přepravní systémy roznášející základní materiály, až po dekodéry interpretující DNA, a komunikační systémy . Má také tzv.“bičík“, který je dokonalým systémem jejich pohybu. „ Je absurdní a absolutně nemyslitelné věřit, že živá buňka vznikla sama od sebe. Avšak věřím tomu přece, protože jinak si to neumím představit.“ Biochemik Ernst Kahane Buňka Bičík
 2. Nejsložitějším orgánem je však mozek
  • Tvoří ho asi 100 miliard nervových buněk, které spolu komunikují. V každém neuronu je 10 000 synapsí (nervových spojení), takže jeden neuron může komunikovat s 10 000 dalšími neurony současně. Počet synapsí v lidském mozku je odhadován na 1 kvadrilion – umožňující 1 000 000 000 000 000 komunikací najednou.
  „ Neexistuje žádná podrobná darwinistická představa ohledně evoluce jakéhokoli základního biochemického či buněčného systému – jen množství přání a spekulací.“ Prof. James Shapiro
 3. DNA je nositelka genetické informace „ Pravděpodobnost, že život vznikl náhodou, je srovnatelná s pravděpodobností, že dokonalý slovník je výsledkem exploze v tiskárně.“ Prof. Conklin Obsahuje nepředstavitelné množství složitě poskládaných sekvencí, kterou lze připodobnit k popsané knize. Kdyby se jen začátečními písmeny měla popsat jejich struktura, vznikla by kniha s více než 500 000 stranami.
 4. EVOLUCÍ? S výčtem příkladů nepředstavitelně složitých a zároveň jemných mechanismů bychom mohli pokračovat ještě dlouho. Jak ale takto úžasný život mohl vzniknout? A jak vzniklo vědomí člověka, láska a svědomí? Jen tak, bez informace či konstrukční dovednosti?
 5. Posuďte sami
  • Evoluční teorie říká ve zkratce toto :
  • „ Když necháme kamení a horninu ležet na nějaké planetě dostatečně dlouho, může se proměnit na lidi a přírodu. A právě tohle se stalo na naší Zemi.
  • Život zde „vybublal“ úplně náhodou ze směsi chemikálií.“
  Ale co to povídáš za náboženské nesmysly? Žádné inteligentní bytosti nás nevymyslely a nevyrobily, vyvinuly jsme se postupně z plastů, drátů, kusů plechu a šroubků.
 6. Aby toho nebylo málo…
  • Od bakterií pokračovala evoluce přes mnohobuněčné organizmy až k suchozemcům. Rybám se měnilo prostředí a potřebovaly chodit a dýchat vzdušný kyslík – a tak se jim vyvinuly z ploutví nohy a místo žáber plíce.
  • Plazi pak běhali a mávali „nožkama“ a skákali ze stromů - a tak jim za miliony let vznikla křídla. Není to úžasné:)?
  „ Není pochybností, že kdyby molekulární důkazy byly k dispozici o jedno století dříve, idea organické evoluce by nikdy nebyla přijata.“ Dr. Michael Denton, molekulární biolog, USA „ To je fantazie, ne věda“ , prof. Rudolf Virchow o Darwinově knize „O původu druhů“
 7. A nakonec se některá zvířata začala snažit chodit po dvou. A povedlo se! Jejich mozek „expandoval“ a stala se lidmi. „ Všechny ty stromy života s jejich větvemi našich předků, to je kupa nesmyslů. “ Mary Leakey, přední světová paleoantropoložka (zemřela 1996) Falšovaná embrya člověka, dlouho přetiskovaná i v učebnicích. Darwin, neznalý embryologie, použil tento falešný argument jako jeden ze základů své evoluční teorie. Z jedné a té samé lebky (červená barva) lze zcela svévolně vytvořit „opočlověka“. Se skutečností, komu lebka opravdu patřila, tyto nákresy nemají nic společného!
 8. Tisíce odborníků po celém světě odmítají evoluční teorii, protože odporuje mnoha vědeckým poznatkům.
  • Podívejme se nyní v přehledu na ty nejpodstatnější námitky:
  1. námitka Myšlenka evoluce, jak ji před 150 lety představil Charles Darwin, byla založena na samých přírodovědeckých omylech ! (z hlediska současné vědy) Charles Darwin (1809-1882) „ Mé pokusy demonstrovat evoluci experimentálně prováděné více než 40 let zcela selhaly. Alespoň mě sotvakdo obviní, že jsem vycházel z předpojatého antievolučního stanoviska.“ Dr. H. Nilsson
 9. Omyly Charlese Darwina (mnohé byly rozpoznány až dlouho po jeho smrti) "Vznikla široce rozšířená iluze, že evoluční teorie byla dokázána již před sto lety a že všechen následující biologický výzkum poskytuje stále rostoucí důkazy pro Darwinovu ideu. Nic není vzdálenějšího pravdě než toto... Jeho teorie, že všechen život na Zemi se vyvinul následkem postupného hromadění náhodných mutací, je stále - jako v době Darwinově - jen vysoce spekulativní hypotézou bez přímé faktické podpory.“ Dr. Michael Denton Bylo by v některé jiné oblasti vědy možné, aby základy teorie spočívaly na samých omylech, a přece tato teorie zůstala i nadále v platnosti? Darwin se chybně domníval, že: 1. buňka je jen jednoduchá sloučenina – není jednoduchá, je extrémně složitá 2. růst zárodku opakuje evoluční historii – pouze v obrazotvornosti evolucionistů 3. v lidském těle je mnoho zbytečných orgánů – šlo o omyl biologie 19./20. století 4. nová plemena jsou složitější a vývojově výš – právě naopak, jsou geneticky chudší 5. somatické změny dědí další generace – tento omyl Lamarcka vyznával i Darwin 6. chybějící mezičlánky se jednou najdou – nenašly se, protože nic nechybí, neexistovaly 7. neredukovatelně složité orgány neexistují – je jich mnoho (např. srážlivost krve ) 8. budoucí výzkumy potvrdí vysoké stáří Země – leda svévolným výběrem některých (vyhovujících) dat
 10. 2. námitka Samovolný vznik života z neživé hmoty je zcela v rozporu s veškerým poznáním současné vědy Hádanka: Kde kdo tomu věří, učí se to na školách jako jasný fakt, ale veškerá pozorování, pokusy i výpočty jsou s tím v naprostém rozporu! Co je to? >Chemická evoluce buňky< Vlevo na obrázku vidíme pokus, který měl (r. 1953) samovolný vznik buňky prokázat. Prokázán byl však pravý opak: živé je jen ze živého! Od doby Louise Pasteura (1822–1895) má věda bezpečně zjištěno, že ve sterilním prostředí život nemůže vzniknout. „ Všeobecně rozšířené úvahy o chemické evoluci, která měla předcházet evoluci biologickou, postrádají jakékoliv vědecké opodstatnění.“ Prof. Bruno Vollmert, makromolekulární chemik
 11. Informace
  • - Evoluční teorie říká, že živý organizmus vznikl samovolně z neživé hmoty. Poté se náhodnými mutacemi a přírodním výběrem sám od sebe dopracoval až k člověku…
  • - Tato teorie je mnoha vědci i širokou veřejností v řadě zemí přijímána jako jediné správné (vědecké) vysvětlení našeho původu.
  • - Ve skutečnosti však vůči testům přírodní (experimentální) vědy nikdy neobstála a s dalším pokrokem vědy má stále větší problémy.
  - V roce 1953 bylo definitivně zjištěno, že vše živé nevzniká evolucí (vývojem), ale předáváním (kopírováním) už hotové , existující informace, která diktuje, jaký orgán a organizmus má vzniknout. - Od travičky po kravičku, od houby až po houbaře, vše je předem už dopředu zakódováno v DNA – programu života. Tento geniální program počítá i se změnami prostředí a pomáhá organizmu, aby se na ně adaptoval (chybně se to někdy nazývá „mikroevoluce“, ve skutečnosti jde jen o mendelovskou variabilitu, která s tzv. „makroevolucí“ nemá nic společného - nejde o vývoj, ale o výběr!) Stala se naprosto nepotřebnou, přesněji směšnou. Jeden vědec prohlásil: Po objevení genetického kódu v roce 1953 se měli všichni evolucionisté zvednout, omluvit a potichu zmizet z vědy. Tak by to kázala vědecká čest. Oni však tolik slušnosti nemají dodnes! Kde je tedy po tomto zjištění místo pro evoluční teorii?
  • Evoluce se odehrává během miliónů let, proto ji nemůžeme pozorovat, vymlouvají se evolucionisté. To však neplatí pro rychle se množící organizmy, třeba hlodavce, hmyz či bakterie. U nich se čas potřebný pro evoluci zkracuje.
  3. námitka V laboratoři nepozorujeme žádnou evoluci! Na mušce octomilce pozorujeme zápornou evoluci: zničení genů a poškození tkání a orgánů. To samé platí u bakterií, které se množí ještě rychleji. Laboratoř evoluční procesy popírá „ Proces v opačném směru než evoluce je prokazatelný, pro evoluci však nemáme žádné vědecké důkazy! “ Prof. Joseph Mastropaolo
 12. Rychle se množící organismy:
  • proč na nich nepozorujeme žádnou evoluci?
  &quot;Pokus o vysvětlení vzniku všech životních forem z jediného pramene je sice odvážný a pochopitelný, je však bohužel ukvapený a nedá se ospravedlnit evidencí současných vědeckých poznatků...Vývojová teorie nebyla nikdy dokázána bez rozumných výhrad.„ (Prof. G. A. Kerkut, biolog) &quot;Ani jedna změna druhu v jiný není zaznamenána...nemůžeme dokázat ani jedinou změnu druhu.&quot; (Charles Darwin: Darwin Francis, Ed., The Life and Letters of Charles Darwin, Vol. 1, p. 210) Bakterie „ Escherichia coli“ byla množena v laboratoři až do více jak 30 000 generací . 7x za den zdvojnásobí svůj počet. Mnoho let jí vědci měnili prostředí víc, než by to dokázala příroda, v mnoha laboratořích světa. A přece zůstává tato bakterie nezměněna, jen poškozena. Nikam se nevyvinula ! Příklad E. coli a jiných bakterií ukazuje, že evoluce nefunguje . Neumí tvořit, jen bořit. (Michael Behe, The Edge of Evolution, str. 16)
 13. 4. námitka Také ve zkamenělinách nepozorujeme žádnou evoluci Zkameněliny jsou už od doby Darwina stálou noční můrou evolucionistů ! Za údajných 60 miliónů let se žralok šotek úspěšně vyhnul jakékoliv evoluci - zůstal stejný do dnešní doby. Evoluční vysvětlení : neměnilo se prostředí, žralok se nepotřeboval vyvíjet. Takových organizmů je mnoho. Kreační vysvětlení : evoluce nefunguje…Bůh stvořil všechny tvory již „hotové“. Latimerie na obrázku vlevo byla chycena živá: údajných 75 miliónů let se úspěšně bránila evoluci... I proto nám nedávno český evolucionista prof. Jaroslav Flegr představil svou novou hypotézu v knize „ Zamrzlá evoluce aneb je to jinak, pane Darwin“ „ Darwinismus není teorií, ale náladou, která uchvátila mysl lidí. Je vědou asi tak, jako je pohádka dějepisem.“ Francouzský botanik A. Wigand
 14. Je to tak: ta evoluce nám nějak „zamrzla“!
  • Zde je několik dalších příkladů orgánů a organizmů „bez vývoje“, přestože prý žily na tomto světě milióny let až do současnosti - mnozí z nich jsou však dnes stejní, jako jejich „dávné“ zkameněliny. Říká se jim proto „živé zkameněliny“. Evoluce se jich ani nedotkla...
  Nejstarší dosud nalezené ptačí pero (Německo, evoluční řazení: křída). Je k nerozeznání od současných per a nepodporuje teorii, že peří vznikalo roztřepením plazí šupiny; podobně ze šupin měla vzniknout i srst a chlupy savců. O této víře jsou ve zkamenělinách nulové důkazy – přitom peří i chlupy se velmi dobře zachovávají, často lépe než kosti. „ 95 miliónů let“ stará zkamenělina chobotnice (nález z Libanonu) je k nerozeznání od těch dnešních, moderních chobotnic! Těm se nějak podařilo ukrýt před všemocnou evolucí a zachovat si původní formát, ten „zkamenělý“. Evoluční vědci byli opět v šoku – milióny let a žádná evoluce? Pomalu si ale už zvykají („je toho na ně holt už moc“). Mravenec v jantaru. Je stejný jako ti současní mravenci, kteří „40 miliónů let“ prchali před evolucí. Velká naleziště jantaru s hmyzem uvnitř jsou v Dominikánské republice. Dokonce se podařilo oživit bakterie uvězněné ve včelách v jantaru! „Milióny let“ si vegetovaly v horku bez jakéhokoliv metabolizmu. „ Brzy mi bylo jasné, že existuje mnoho vědeckých námitek vůči této teorii (evoluce) a že si tyto námitky zaslouží větší publicitu.“ Prof. Maciej Giertych, obor zájmu: populační genetika
 15. A kde jsou miliardy mezičlánků, které tu měl zanechat vývoj trvající miliony let?
  • Z více jak 200 milionů dosud evidovaných fosilií se nenalezl ANI JEDEN prokazatelný přechodný článek. Nalézáme jen „hotové“ konečné formy. Chybí tedy ne tisíce, ale miliardy „mezičlánků“, které bychom očekávali, kdyby byla tato teorie pravdivá. S tímto faktem si evolucionisté dodnes nevědí rady , ač vydávají mnohé fosílie za mezičlánky. Při podrobnějším zkoumání se každý takový mezičlánek ukáže přinejmenším jako sporný – není-li to přímo falzifikát či omyl.
  Darwin sám přiznal: „ Pokud se týká teorie (evoluce), muselo existovat obrovské množství mezičlánků. Proč je nenalézáme? Proč není příroda spíše ve zmatení, než jak to vidíme, v přesně odstupňovaných druzích? Geologický průzkum nevydal nekonečně mnoho jemných stupňů mezi minulými a současnými druhy, jak by to vyžadovala teorie: a toto je nejzřetelnější ze všech námitek proti ní. Vysvětlení musí být v nedostatečném geologickém záznamu.“ (C. R. Darwin, Origin of Species , 6th edition, 1872 /London: John Murray, 1902/, str. 413) „ Už není třeba vymlouvat se nadále na chudost fosilního záznamu. V určitých směrech je téměř nepředstavitelně bohatý a nalézání předhání zpracování...Nicméně fosilní záznam se nadále stále skládá s mezer.“ Neville, George T. Tento problém evolucionisté řeší vytvářením příběhů a hypotéz, které však nelze experimentálním způsobem dokázat!
  • Po celém světě jsou nalézány doslova hřbitovy zkamenělin, kde jsou i miliony zvířat a rostlin „pohřbeny“ evidentně zcela naráz. Promíchány bahnem, větvemi a rostlinami jsou zde pohřbená zkamenělá zvířata, která spolu běžně nežijí. To může vysvětlit jen potopa planetárního rozměru.
  5. námitka V geologických vrstvách pozorujeme jasná svědectví celosvětové potopy Zkamenělý lidský prst ve vápenci, který evolucionisté řadí do druhohor. Zde je porovnán s dnešním lidským prstem. Vykopávky ve stejné hornině odhalily i dětské zuby a lidský vlas. Tyto nálezy z Glen Rose, USA, nelze vysvětlit v souladu s evolucí, ale zapadají přirozeně do obrazu celosvětové potopy. O ní máme také nesčetné literární doklady národů celého světa, včetně Bible. Kmeny zkamenělých stromů nazývané polystráty. Jak by mohly vrstvy kolem nich sedimentovat milióny let? Na obrázku vpravo je ryba, která zkameněla, když požírala jinou rybu. Byl to rychlý proces. Formace Karoo v Jižní Africe obsahuje asi 800 miliard obratlovců, většinou plazů. Zkamenělé kosti hrochů najdeme na Sicilii, miliardu sleďů v Kalifornii, hmyzí fosílie v Belmont-Warner´s Bay, Australie. Na Sibiři až k Aljašce je pohřbeno asi 5 milionů mamutů, v žaludcích a tlamách mají nestrávenou rostlinnou potravu – smrt přišla naráz. Jsou tam též ovce, velbloudi, nosorožci, bizoni, koně, tygři, lvi a další zvířata. Jedno mají společné: všichni utonuli. Asfaltové jámy v Los Angeles, USA. Jsou zde pohřbeny tisíce savců, ptáků, hmyzu i lidské kosti, to vše promícháno větvemi, rostlinami a bahnem.
 16. A co uhlí? Kamenné uhlí Evoluční stáří: prvohory, 340-280 mil. let Stáří dle obsahu uhlíku: 14C (0,27% PMC) ~ 4200 let Hnědé uhlí Evoluční stáří: druhohory, 145-65 mil. let Stáří dle obsahu uhlíku: 14C (0,21 % PMC) ~ 4200 let Méně kvalitní hnědé uhlí Evoluční stáří: třetihory, 55-33 mil. let Stáří dle obsahu uhlíku: 14C (0,26 % PMC) ~ 4200 let Evolucionisté nás ve škole učí, že uhlí vznikalo miliony let odumíráním a prouhelňováním rostlinných zbytků -avšak laboratorně lze uhlí vyrobit za několik hodin či dnů ! Ke vzniku uhlí je nutná určitá teplota. Celosvětová potopa, která masy rostlin zasypala bahnem a usazeninami za vzniku vysoké teploty je reálnějším vysvětlením původu uhlí než víra, že se miliony let rašeliniště prouhelňovala na hnědé a dále kamenné uhlí. Tento proces nikde nepozorujeme! Navíc naměřená množství 14C ukazují na nízké a stejné stáří světových uhelných pánví. &quot;Je geologie jediná věda, kde nezáleží na faktech?&quot; Dr. Clifford Burdick
 17. Milióny let? Nálezy však mluví jinak! Horniny ani zkameněliny nemohou vznikat miliony let, vykazují totiž jednoznačně rychlý, katastrofický původ. Kladivo v tvrdé pískovcové hornině z „druhohor“, proto se mu říká dinosauří. Zde je též jeho rentgenový snímek . Železo má netypické složení a topůrko je mírně zuhelnatělé. Kdopak asi ve druhohorách vyráběl kladívka? Je vystaveno v Muzeu stvoření , Texas, USA. Klíče od auta nalezené v pískovcové skále u pobřeží Tichého oceánu ve státě Oregon. Patřily zřejmě k autu z roku 1960. Kurátorka muzea Stvoření, kde klíče nyní jsou, John Rajca, vysvětluje, že představa, jak skály musely tuhnout velmi pomalu, je mylná. „ To, co žene biologické vědy kupředu, není evolucionismus, ale výsledky experimentálních přístupů, které jsou sice založeny na hypotézách a teoriích, nikoli však na světových názorech… To evolucionisté jsou na tom jinak: stačí jim stále dokola opakovat Velkou pravdu, bez ohledu na to, že se v některých ohledech stále více vzdaluje od nových poznatků molekulární biologie a biochemie“. Prof. Emil Paleček, molekulární biolog
 18. Kuriozity, nebo jen nepohodlná realita ?
  • Jsou nepříjemné a jsou všude! O čem vypovídají? O Realitě světa, který měl docela jinou minulost, než nás učili ve škole a než opakují do omrzení všechna média.
  Jedna z lidských stop v řečišti Poluxy river v Texasu, USA. Evolučně řazeno do druhohor. Rýhované koule z Jižní Afriky, staré údajně /dle vrstvy, kde byly nalezeny/ 2,3 miliardy let! Poté, co byl tento nález odvysílán v televizi NBC (USA), vypukla v akademických kruzích zuřivá debata. Kdo by mohl v době před prvohorami odlévat koule? Trilobit rozšlápnutý obutou nohou v hornině řazené evolucionisty do kambria, do počátku prvohor, kdy neměli žít ještě ani savci, natož lidé. Nález učinil sběratel zkamenělin dr. William Meister v roce 1968 v Utahu, USA. Když rozumný člověk zjistí fakta, která popírají jeho názor, změní názor. Ostatní popřou fakta. Není nic snazšího než označit tyto nálezy za kuriozity – a tím se jich zbavit !
 19. 6. námitka : Dinosauři i lidé žili společně Měkké tkáně T-rexe - jak se mohly zachovat do dnešních dnů? Zpravidla je jakákoliv měkká tkáň zničena během jen několika stovek či maximálně tisíců let! Tyto a všechny další nálezy ukazují, že evoluční představa o dinosaurech žijících před desítkami miliónů let, je zcela mylná. Stopy dinosaurů a člověka v jedné vrstvě koryta řeky Poluxy, USA. Vrstva je evolucionisty řazena do druhohor. Podobných nálezů je mnoho z celého světa. Podobných nálezů je v mnohých kulturách velké množství. Někteří dinosauři, jejichž figurky se našly, byly ještě donedávna vědě neznámí! Tyto nálezy jsou ignorovány a často zesměšňovány proto, že nezapadají do evoluční představy historie naší země. Jedná se o desítky tisíc figurek a rytin z celého světa! (Toto je jen část nalezených figurek, viz dále) Existuje mnoho „evolučně nepohodlných“ nálezů, které jasně ukazují, že dinosauři, kteří měli vymřít dle evoluční chronologie před asi 60 miliony lety, žili spolu s člověkem!
  • Angkor, Kambodža . Chrám z 8. století n. l. Na jeho stěnách, vedle
  • reliéfů ještěrek, opic, papoušků a labutí, najdeme též stegosaura!
  • Jak je to možné, ptalo se již mnoho vědců? Bez odpovědi .
  ICA, Peru. Jedná se o nádoby, vázy z hrobek či sochy v celkovém počtu 16 000 ks (11 tisíc je vystaveno) o stáří až do 8. stol. p. n. l. Dále jsou zde kameny s vyrytými kresbami (velikost 3-60 cm); kresby byly prováděny technikou leptání. Vědecké zkoumání rozhodně vyloučilo padělky. Svědčí o vyspělé starověké civilizaci (jsou zde též vyobrazené lékařské operace). Mezi kresbami se však nacházejí také stovky různých skupin dinosaurů ( triceratopsů , stegosaurů ) a pterodactylové. ( Některé údaje použity z přednášky Ing. M. R. ) Acambaro, Mexiko . Přes 30 tisíc dinosauřích figurek zde bylo postupně nalezeno v první a druhé polovině 20. století, i pod základy domu. Další nálezy: Piktové, Skotsko; Anasazi, Grand Canyon; Glen Rose, Texas atd.
 20. D le evoluční teorie se dinosauři objevili před asi 235 mil. let y a vyhynuli před asi 65 (70) mil. lety (tzv. druhohory) . Veškeré informace o dinosaurech máme pouze z fosilních nálezů . Č lověk se podle evoluční víry vyvinul až asi 55 milionů let po vyhynutí dinosaurů, a nem ěl tedy žádné tyto živé tvory spatřit . Jak potom ale mohli lidé dinosaury kreslit a modelovat? Jak je možné, že máme tisíce dinosauřích figurek, rytin, reliéfů, kde jsou mnozí dinosauři detailně vyobrazeni, často spolu s lidmi, kteří na nich někdy sedí jako na koních, nebo s nimi bojují, a dokonce i takové dinosaury, kteří byli moderní vědě neznámí až do 20. století? Tady něco nehraje! Navíc všechny dosud měřené dinosauří kosti vykazují stáří jen několika málo tisíců let, naprosto žádné milióny. (Pozn.: Jistěže existují padělky a „kuriozity“, kterými si domorodci chtěli přivydělat. Většina nálezů je však autentických a nelze je jako padělky vysvětlovat – evolucionisté je přesto přehlížejí a za padělky označují.) 7. námitka : Datování je často v rozporu s evolucí „ Nemám dost víry na to, abych byl ateistou.“ N. Geisler a F. Turek
 21. Jaké stáří očekáváte?
  • Zcela fatální pro evoluční teorii je potřeba dlouhého času. Každé měření, které by to zpochybnilo, je okamžitě odmítnuto a prohlášeno za chybu.
  • Přesto bývají výsledky tak různé, že k měřenému vzorku, posílanému do laboratoří, je nutné vyplnit dotaz: Jaké stáří očekáváte ?
  • Naměří-li se pro evoluci „nevhodné datum“, hledá se usilovně možnost nahradit jej jiným měřením! Je mnoho způsobů, jak docílit „správné evoluční stáří“.
  Nejstarší mumie dosvědčují nízký věk lidstva, jen několik tisíc let Také nejstarší stromy prokazují, že vegetace na zemi je velmi mladá Poloniové kroužky ve skalách ukazují na jejich nízký věk Obsah zadrženého helia v zirkonech dává věk Země 6000 let Vzdalování Měsíce od Země a jeho teplota ukazují na jeho nízký věk Jupiterův měsíc Io chrlí lávu, je tedy velmi mladý Za 4 mlrd. let bychom neměli už ani jednu kometu! Měření ukazují, že naše Slunce je velmi mladé Výpočty ukazují, že i spirální galaxie jsou nízkého stáří „ Nikdo pomocí dnešních vědeckých metod nemůže znát ani věk ani rozměr vesmíru.“ Astronom Grybben Přes 100 měření a výpočtů z různých oblastí na zemi i ve vesmíru dává pro evoluci zcela nepřijatelně nízké stáří. Protože to však potvrzuje Bibli a ne evoluci, je to vše odmítáno. Zde je několik příkladů:
 22. Vyvození závěrů
  • Evoluční teorie je zcela nereálný, vědecky neobhajitelný
  • pohled na naši minulost a původ světa. (přesto se však doufá,
  • že „jednou-někdy“ věda vše objasní…)
  • Vznik života a jeho další, samovolný vývoj k přírodě a
  • člověku, není žádnou vědeckou alternativou stvoření, ale
  • vědě odporující spekulací s cílem nahradit náboženství a
  • vyhnout se mravním požadavkům stvořitele.
  • Tisíce vědců po celém světě dnes považuje evoluční teorii za
  • pohádku .
  • Mnoho z nich však čelí výsměchu a šikaně, ztrácejí
  • zaměstnání , možnost publikovat ve vědeckých periodikách či
  • nárok na granty – protože otevřeně zpochybňují evoluční
  • dogma.
  • Z celé 150ti leté historie propagace evoluční teorie plyne
  • jasně: nejde o vědu , ale o velmi silnou a citlivou filozofii ,
  • která ovládla myšlení mnoha společností.
  • Evoluce je lež a nedává člověku žádnou naději. Je však někdo, kdo ji dává :
  Bible zná východisko Ježíš řekl: „ Já jsem ta cesta, pravda i život, nikdo nepřichází k Otci (Bohu) než skrze mne.“ ( Bible, Nový zákon ) Evoluční ideologie, která dala základ masovému rozšíření ateismu a genocidám 20. století, zapadá jen do dlouhého seznamu znamení , která Ježíš Kristus předpovídá pro naši dobu: přijde mnoho falešných učitelů a mnoho lidí jim naletí na zemi bude bezbožnost a řada válečných konfliktů lidé se budou nenávidět a děti se vzepřou rodičům nastanou četná zemětřesení na různých místech světa na mnoha místech bude hlad
 23. www.kreacionismus.cz Obsahově trochu odlišné jsou pak stránky, které se zabývají smyslem života a ostatními jevy www.zivot-nazory.blog.cz Děkujeme za váš čas Je nám jasné , že se Vám mohou předchozí skutečnosti zdát až „bláznivé“ a nemusíte s nimi souhlasit. Důvodem této odmítavé reakce však nemusí být jejich nepravdivost, ale dlouhodobá cenzura, což potom působí jako šok a podezření, zda je možné, aby „skoro všechno bylo jinak“! Je to příliš nezvyklé. Argumenty , které jsou v prezentaci uvedeny, jsou samozřejmě velmi neúplné. Proto si každý, kdo má upřímný zájem hledat pravdu, případně východisko z neuspokojivého života, může dohledat mnoho dalších materiálů i odborné literatury kdekoliv na internetu a dnes už i v mnoha českých publikacích (např. vydaných nakladatelstvím Návrat domů : www.navrat.cz) Webové stránky , na kterých můžete získat mnoho článků zabývajících se problematikou vědy a evoluce, uvádíme níže. Je zde také možnost výměny názorů na diskuzním fóru. Najdete tam také dost dlouhý seznam odborné (české i zahraniční) literatury, která popisuje detailně omyly evolučního myšlení a vědecké poznatky, ukazující nutnost inteligence (stvořitele) na počátku našeho světa.
 24. Na závěr
  • Profesor Richard Dawkins , který patří do plejády útočných ateistických vědců, kteří ostře obhajují evoluční teorii, řekl: „Je naprosto jisté, že když potkáte někoho, kdo nevěří v evoluci, je tato osoba neznalá, stupidní nebo je to blázen (nebo zlý člověk, ale o tom nechci raději uvažovat).&quot;
  Domníváte se, že tisíce vědců (i z nejprestižnějších světových univerzit), jsou osoby „neznalé“, „stupidní“ nebo „blázni“? Je pravdou, že více vědců zastává evoluční názor, což je pochopitelné, když je jim tato skutečnost opakována od ZŠ až po univerzitu, včetně všech médií – nehledě na to, že uvažovat (a prezentovat) opačný názor vede k posměchu a znevážení. Vaše komentáře a dotazy můžete psát na adresu: [email_address] Na adrese http://www.dissentfromdarwin.org/ je seznam stovek vědců, kteří vyslovili nesouhlas s evoluční teorií (toto gesto je však pouze špičkou ledovce).

Hodnocení
Aktuální hodnocení: 5 (10 návštěvníků)
Štítky:
© 1997 - 2022 Agape Brno
všechna práva vyhrazena
předplatné magazínu | vydavatelství | mapa stránek | kontakt
Hluboká 5, 639 00 Brno | tel.: 775 563 052 | info@agapebrno.cz
Tyto webové stránky používají k poskytování svých služeb soubory Cookies. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů Cookies.