Diskuse pod články

Předplatitelé magazínu mají možnost diskutovat ve fóru přímo pod každým článkem. Fórum je zobrazeno pouze v případě, že je uživatel přihlášený na stránkách.

Nepřehlédněte

16.02.2013 | 10% sleva pro předplatitele magazínu na celý sortiment knih a nahrávek.

03.02.2013 | Z důvodu změny Klubu Agape na Magazín Agape byla aktualizována Pravidla používání služby. Předplacené členství v klubu bylo automaticky převedeno na předplatné magazínu ve stejné délce trvání.

21.11.2010 | Právě jsme zavedli novinku Kolektivního léčivého působení na člověka.

Katyň - Josef Oršulík

   Světový vývoj je řízen velkým Nejvyšším Zákonem a ten má svůj vlastní rozvrh a vlastní program. Kdo se tomuto Zákonu nepodřídí, kdo mu překáží, bývá různým způsobem postihován nebo odstraněn z cesty.
   Ten Nejvyšší Zákon není všeobecně znám, avšak existuje. Newtonovy zákony známe od momentu, kdy je objevil slavný Isaac Newton. Avšak ony byly a ony účinkovaly už před svým objevením. Tedy obdobně Nejvyšší Zákon je, i když ho ještě neznáme. Neznalost zákona není důkazem proti jeho existenci.
   Národ slovensko-polsko-český měl za úkol vytvořit unii. Tento úkol trvá dodnes a musí být realizován v rámci EU, avšak nikoliv proti zájmům EU.
   S tímto úkolem se na představitele polského národa opakovaně obracel kňaz Ján Maliarik hlavně ve třicátých letech, ale i dříve. K.J. Maliarik byl oficiálně evangelický kněz, ve skutečnosti však vysoký zasvěcenec. Podepisoval se K.B.N.
   Ve svých dopisech K. J. Maliarik. vysvětloval velké zásady a zákony, ovšem setkal se vždy s nepochopením a s odmítáním polských intelektuálů. Nebyli schopni pochopit velké věci, i když byli vysokoškolsky vzdělaní.
   K.J. Maliarik je opakovaně upozorňoval na blížící se nebezpečí. Svou výstrahu formuloval takto: „Nechcete-li se nechat vychovávat otcovsky, budete vychováváni otčímovsky, Rusi a Němci vás budou vychovávat.“ V Katyni proběhla jedna drastická výchovná lekce. Na tomto místě je vhodné poznamenat, že jsou uvedeni konkrétně Rusi a Němci.
   Zdá se, že i prezident Kaczynski se dostal do rozporu s nadřazeným zákonem, nejspíše z nevědomosti, v důsledku neznalosti dotyčného zákona.
   Je vhodné si to připomenout. Prezident Kaczynski není sám, nevědomých je mnoho. Nebezpečné je, že zastávají zodpovědná místa a vedou národy po nebezpečných stezkách. K.Ján Maliarik dovedl předvídat velké světové události.
Kdyby aspoň jeden z oslovených polských intelektuálů pochopil K.J. Maliarika, mohl změnit vývoj událostí a zabránit vraždám v Katyni. Jedinec může mít vliv na osud národa a celého světa. 
   K.J. Maliarik se obracel na vzdělané občany, kteří však nepochopili velikost příležitosti a vážnost situace. Reagovali svým běžným obvyklým způsobem, avšak bezděčně vzali na sebe dalekosáhlou zodpovědnost. Mohli zabránit masakru Katyni a snad i druhé světové válce nebo ovlivnit aspoň její průběh a trvání.
   Kdyby Poláci přistoupili na otcovskou výchovu, zabránili by vraždám v Katyni a Lech Kaczynski s početným doprovodem nemusel cestovat o sedmdesát let později do Katyně a nemusel zahynout i s doprovodem.
   K. J. Maliarik napsal a vydal celou řadu knih. Kniha „Svaté vážné provolání“ byla vydána v roce 1934 a obsahuje několik nevšedních informací, které lze označit jako prorocké předpovědi světodějných událostí.
   V knize je otištěn dopis adresovaný Adolfu Hitlerovi s datem 8.1.1934. V dopise je obsažen požadavek, aby byl popolštěn Gdaňsk, Východní Prusko a celé Slezsko. Dnešní hranice mezi Polskem a Německem, hranice Odra Nisa, vznikla po 2. světové válce. Tím došlo ke splnění požadavku K.J. Maliarika násilným a bolestným způsobem. Druhá možnost je dobrovolné provedení.
   K.J. Maliarik se obracel na bratry bolševiky, komunisty. Nabádal je, aby se chovali humánně. Humanita se vrací k původci, opak humanity se rovněž vrací k původci. Vysvětloval jim, že humanita jim umožní dlouho vládnout, avšak opak humanity že je svrhne.
   Od balkánských národů K.J. Maliarik požadoval, aby se sjednotily. Jinak že se dopustí zločinu sebevraždy. Epištola má datum 15.2.1932.
   Nelze usuzovat dle toho, co udělal Hitler, Stalin, Mussolini, Beneš a jiní. Je třeba vycházet z toho, co zmeškali udělat správně Poláci, Němci, Češi a ostatní.
   Českému národu vytýká K.J. Maliarik hroznou až zlotřilo - sobeckou politiku praktikovanou během dvaceti let od roku 1918 do roku 1938. Byla to velice pochybná demokracie, spíše jen formální, s mizerně placenými dělníky, nezaopatřenými nezaměstnanými, s žebráky, s vrahy a zoufalými sebevrahy, s bídnými drotáry ze Slovenska. Na druhé straně byl přepych a marnotratnost. To byla příčina zániku první republiky, Němci byli jen nástrojem.
   Dnes, v dnešní přítomné době se najde občas, řekl bych: sprostý drzoun, a mluví o právním státě, o tom současném. Není to ani bídná atrapa právního státu. Je to snad právní stát, ale postavený na hlavu, a slouží zločincům, zlodějům a mafiánům. Bude třeba provést radikální, a sice morální obrat. Různé jiné zdánlivé reformy jsou neúčinné a klamné. Je třeba jednat dobrovolně, aby to nemuselo proběhnout nuceně a násilně jako např. v Katyni. Předběžných příznaků katastrofy je celá řada, tsunami, zemětřesení na Haiti, erupce sopky na Islandu, povodně v roce 1997 a v roce 2002 u nás. Seznam by byl rozsáhlý.
   K.J. Maliarik napsal: „Unie slovensko-polsko-česká je svatou, všemi Bílými Mocnostmi uloženou a požadovanou Povinností!“ Slováci, Poláci a Češi by se měli vzchopit a začít s vážností zakládat Unii slovensko-polsko-českou, aby se vyhnuli dalšímu a důraznějšímu napomenutí.
   Zdá se, že ztroskotání letadla bylo napomenutím k plnění velké povinnosti. Tento dopis je upřesněním, abychom pochopili velkou věc. Kdyby se někomu zdálo, že je to jinak, potom je to jen klamné zdání. Je třeba počkat a uvidíme.
Tento dopis je možno pochopit, anebo nepochopit, je možno ho pochopit a uznat, a je možno ho pochopit a neuznat. Každý má možnost vybrat si, avšak volba je spojena vždy se zodpovědností.
   Se zřízením Unie bychom neměli otálet. Vše je vymezeno časem a lhůta ubíhá. Navrhuji, aby se tohoto úkolu ujali prezidenti Slovenska, Polska a Česka. Mají k tomu dány dobré hmotné podmínky. Tohoto úkolu se však může ujmout kdokoliv, např. některé občanské sdružení se smyslem pro idealismus a s příslušnými teoretickými znalostmi.
   Zákon příčiny a následku a každý zákon pracuje matematicky přesně a spravedlivě. Začneme-li např. dnes zřizovat Unii slovensko-polsko-českou, příslušný zákon to bude zaručeně respektovat. Poskytne nám přiměřenou pomoc, podporu a ochranu. V opačném případě se může vyskytnout něco jako Katyň, každopádně nějaké postižení.  J. Oršulík, 30.4.2010

  Maliarikova myšlenka je správná, ale dle mého názoru bohužel neproveditelná proto, že ve všech třech zmíněných státech, a Evropě obecně, jsou u moci lidé s černou nitkou. Vhodná doba byla třikrát promeškána - 1918, 1945 a 1989. Teď již cítím v chodu drtící boží mlýny a nové řešení. 
   Uvítám jakoukoliv diskuzi k tomuto tématu. J. Staněk 

Hodnocení
Aktuální hodnocení: 5 (7 návštěvníků)
Štítky:
© 1997 - 2022 Agape Brno
všechna práva vyhrazena
předplatné magazínu | vydavatelství | mapa stránek | kontakt
Hluboká 5, 639 00 Brno | tel.: 775 563 052 | info@agapebrno.cz
Tyto webové stránky používají k poskytování svých služeb soubory Cookies. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů Cookies.