Diskuse pod články

Předplatitelé magazínu mají možnost diskutovat ve fóru přímo pod každým článkem. Fórum je zobrazeno pouze v případě, že je uživatel přihlášený na stránkách.

Nepřehlédněte

16.02.2013 | 10% sleva pro předplatitele magazínu na celý sortiment knih a nahrávek.

03.02.2013 | Z důvodu změny Klubu Agape na Magazín Agape byla aktualizována Pravidla používání služby. Předplacené členství v klubu bylo automaticky převedeno na předplatné magazínu ve stejné délce trvání.

21.11.2010 | Právě jsme zavedli novinku Kolektivního léčivého působení na člověka.

Archiv magazínu Agape - ročník 2006

Nanebevstoupení aneb záhadná zmizení myslitelů a duchovních vůdců

02.12.2006 | Diskuse: 8x - 22.03.2014 13:04:59

Lidské dějiny jsou plné záhad. Mezi největší patří „zmizení" živých nebo mrtvých lidí, označované také jako nanebevstoupení nebo naopak propadnutí se do pekel. Jako mezistupeň patří k těmto ezoterickým jevům zpomalení rozkladu mrtvého těla, bilokace (výskyt na dvou vzdálených místech současně). Vyskytují se ale i opaky typu fenoménu netepelného vyhoření živé osoby nebo mimořádně rychlý rozpad mrtvých těl. Do takovéto kategorie anomálních jevů patří i ono známé „překročení bludného kořene", otevírání pokladů ve svátečních dnech, časoprostorové brány, přeludy a vstupy do jiných světů. Rozum si s těmito úkazy nevěděl rady a zařazoval je do kategorie nevysvětlitelných transcendentních jevů neboli zázraků. Lidově řečeno: jsou věci mezi nebem a zemí!

Ezoterická podstata svatováclavské tradice

02.11.2006 | Diskuse: 4x - 22.06.2013 13:15:51

V den státního svátku České republiky 28. září, který připadá na výročí zavraždění knížete Václava, různí komentátoři rozebírali jeho smysl a ptali se na totéž občanů našeho státu. Komentáře i odpovědi dotazovaných byly úměrné míře devastace duchovního rozměru národa. Ani lidé se zbytky duchovnosti nebyli schopni podat přesvědčivou a logickou odpověď. Není divu, ona totiž racionální odpověď není pro rozpornost předkládané legendy jasně viditelná. Jak má národ ochránit kníže, který nedokázal ochránit ani sám sebe? Navzdory tomuto paradoxu existuje historicky doložený kladný vliv svatováclavské legendy v mnoha krizových momentech českých dějin, což musel potvrdit i velmi skeptický historik Josef Pekař. Po prozkoumání všech jemu dostupných podkladů došel nakonec k závěru, že je pro národ užitečné tuto legendu plně respektovat.

Změní se naše civilizace ve feministán?

01.11.2006 | Diskuse:

Protože se na Boží hod u nás v rodině zásadně nepracuje, vydal jsem se odpoledne na návštěvy po chalupách svých přátel. Sotva jsem usedl na terase s jedním mým známým inženýrem a včelařem, objevila se jeho manželka a pravila tónem, jenž nepřipouštěl námitek: „Vy si tady probíráte světovou politickou situaci a kdo bude hrabat tu starou trávu?" Z úrovně konverzace jsem vytušil duchovní úroveň vládnoucí v rodině a s rychle vymyšlenou výmluvou se urychleně vzdálil. Zamířil jsem do jiné chalupy. Popíchnut předchozím výjevem postrčil jsem nenápadně konverzaci směrem - muži/ženy. A opět jsem se mezi řečí dozvěděl, že muži jsou dobří akorát tak na nošení břemen! Vydal jsem se tedy k dalším známým, kde je žena věkově starší a s akademickým titulem. Použil jsem svou předchozí taktiku, bohužel se stejným výsledkem. Obohacen "moudrostmi" sebevědomých dědiček bojovnic za rovnoprávnost jsem s úlevou zamířil domů a rozhodl se zpracovat získané dojmy v „české meditační poloze", tj. na divanu s nohama nahoru.

Duchovní vibrace Moravy

01.10.2006 | Diskuse:

O duchovní roli Čech a jejich místech silného působení na podvědomí člověka se píše mnoho. Druhá z českých zemí, Morava, zůstává trochu v jejich stínu. A to přesto, že tři ve světě nejproslulejší Čechové (Komenský, Palacký, Masaryk) pocházeli právě z Moravy. Z odlišné charakteristiky známých Čechů, pocházejících z obou částí země, můžeme odečíst duchovní charakteristiku neboli typ duchovního vedení. Stačí jen správně položit otázku, např.: kdo byli největší válečníci neboli rabiáti? Objevíme Žižku, Valdštejna a Radeckého - všichni původem z Čech. Z kategorie reformátorů, „kacířů" a „rejpalů" se opět vynořují přednostní kandidáti z české části země: Hus, Chelčický a Havlíček. Z porovnání hlavních vibrací obou skupin, české a moravské, které signalizují jejich vedoucího ducha, určíme i hlavní rysy vibrací celé masy jejich původu.

Vláda démona "Big Rukatrhu" a její dopad na duchovní život člověka

01.09.2006 | Diskuse:

V prosinci roku 1980 jsem se při hledání kočovného stanoviště pro včely zastavil v jedné obci u Brna. Před místním konzumem se pomalu tvořil hlouček čekajících: „Přivezou prý jablka jonatány." Myslel jsem si, že se toho roku ve vsi neurodila jablka, ale jen do chvíle, než jsem vyšel pár set metrů za obec. Stála tam u cesty veliká jabloň, obsypaná několika centy žlutozelených jablek. Mnohá již ležela spadaná ve sněhovém poprašku. Myslel jsem si, že jsou to nejedlá pláňata, ale ochutnal jsem a užasl. Jablíčka byla chuťově vynikající, byl to ten druh, kterému jsme lidově říkávali „citronky"...

Ezoterický pohled na kvalitu života

01.08.2006 | Diskuse:

Ezoterika, opřená o intuitivní schopnost lidského ducha, se snaží děje v odvrácené straně stvoření zahlédnout a tyto zdánlivě iracionální zásahy předvídat. Tím se ezoterický způsob nazírání světa liší od materialistického, který si stanovil omezující paradigma, že reálně existuje pouze skutečnost, složená z hmotných částic, vázaných na čas a prostor. Vše ostatní jsou iluze lidského mozku, existující jen ve vědomí lidí (včetně filozofie, smyslu lidského života a náboženství). Ponechme redukcionistům jejich domněle vědecké pohledy na stav západní civilizace a pohlédněme na týž problém „nevědeckýma" očima.

Kvantová fyzika a božská spravedlnost

01.07.2006 | Diskuse:

Ezoterický pohled na knihu o vzestupu a pádu sociální demokracie

02.06.2006 | Diskuse:

Poté, co vyšla druhá kniha Miloše Zemana, přečetl jsem si o ní několik komentářů v novinách. Byly jako obvykle nevěcné a zlobně útočné a poukazovaly na "beletričnost" knihy. Jejich tvůrci si místo věcného rozboru spíše "vyrovnávali účty" s autorem. Sociálně demokratický způsob myšlení je u nás a v Evropě politicky natolik významný, že v něm odehrávající se vývojové procesy musí zajímat každého, kdo chce sledovat společenské trendy západního civilizačního okruhu. Nebudu skrývat, že jsem byl rovněž zvědav na výsledek působení "objímání stromů", neboli vliv přírodních sil na podvědomí expremiéra, které lze z "vibrace" napsaného od kohokoliv odcítit.

Tajemství čtenářského úspěchu Harryho Pottera

01.06.2006 | Diskuse: 1x - 22.09.2013 21:32:17

Každý samostatně myslící člověk si nutně musel položit otázku: Co je příčinou čtenářského úspěchu knih J. K. Rowlingové o čarodějnickém učni Harry Potterovi u současné západní mládeže? Při takovém počtu různých společenských a vědeckých institucí by se dalo čekat, že vzápětí bude publikováno množství psychologických analýz, které rozkryjí pozadí tohoto nebývalého ohlasu. Avšak... nestalo se tak.

Šaman a noc zpovědníka

01.03.2006 | Diskuse:

Četl jste již novou knihu pana profesora Halíka, pane doktore? volá na mne zdálky jeho velká obdivovatelka. Matně si vzpomínám, jak mi nadšeně vyprávěla o jeho krásné přednášce v Mendelově klášteře, ovšem s tím, že mi nebyla schopna reprodukovat jedinou myšlenku. To si musíte přečíst, dodává rezolutně a podává mi knihu. Rád, ale co jí říkáte Vy? Stačila jsem přečíst jen polovinu první kapitoly a hned jsem si pomyslela, že by to zajímalo Vás. Přiznám se, že zajímalo. Pan profesor Halík je jednou z osobností na obrazovce, jež činí okruh celebrit "stravitelným". Kultivovaný, s mimořádným přehledem i nadhledem, šaramantním hlasem s "jin vibrací", jenž vnáší do duší posluchačů lásku, toleranci, vědomosti. Hlas, který pohladí a který lze poslouchat třeba jen kvůli jeho samotnému zvuku. Zdálo by se, že jde o pravý opak mého způsobu přednáškového vystupování (i článků), jehož intonace sarkasticky řeže a dělá si legraci jak z "nositelů vědeckého světového názoru", tak z jejich produktu "konzumního brojlera".

Duchovní léčba může výrazně podpořit snahu klasické medicíny

03.02.2006 | Diskuse:

Roztroušená skleróza (skleróza multiplex) je onemocnění, jež způsobuje postiženým řadu závažných zdravotních problémů, např. ochrnutí svalů, oční poruchy, sníženou detoxikační činnost jater a mnoho dalších. Původ této nemoci lékařská věda dosud nezná. A tak zbývají jen spekuace o jejích možných příčinách - infekce tzv. pomalým virem, nedostatek některé živiny v potravě... Existuje však ještě další způsob, jak lze k tomuto problému přistupovat - zaměřit se na duchovní příčiny vzniku nemoci a pokusit se objevit ve svém životě jevy, jež by mohly souviset s příslušnými fyzickými symptomy. Klasická léčba, podpořená léčbou duchovní, může poté v mnohých případech vést k úplnému vyléčení.

Karlštejn jako zkamenělý mýtus

02.02.2006 | Diskuse: 2x - 13.07.2013 20:13:36

Na skále uprostřed pěti hor, obtížně dostupný, skrývá se hrad Karlštejn. Všeobecně se ví, že jej dal vystavět císař Karel IV jako nedobytnou schránu korunovačních klenotů. To je také vše, co může materialistická doba pochopit z pohnutek císaře a gotického mystika, nazvaného Rudolfem Steinerem posledním zasvěcencem na trůně. Skutečné pohnutky císařovy nám však mohou vyjevit materialistickému oku skryté symboly, jež spoluvytvářejí charakter hradu.

Duchovní rozměr demokracie

01.02.2006 | Diskuse:

Duchovní pojetí světa vykládá bytost člověka jako scelení více vibračních úrovní, tzn. hmotného těla, které biologicky oživuje "jemnohmotná" duše, jejímž vědomím je nehmotný duch. Jeho přítomností v duši se člověk odlišuje od zvířat a rostlin. Duch je oním typem energie, jež je původcem typicky lidského chování vědomého přeměňování vnějšího prostředí. Toho žádné zvíře není schopno. Hmotné úrovně člověka (tělo a duše) se řídí obecnými přírodními (fyzikálními a biologickými) zákony, shodnými se zákony platnými pro těla a duše zvířat a rostlin. Duchovní složka, jež má být řídícím centrem člověka, se má však ze své povahy řídit zákony duchovní dimenze, teologicky pojmenovávanými "boží".

"Šifra mistra Leonarda" očima ezoterika

01.01.2006 | Diskuse: 1x - 19.04.2012 18:57:58

Ezoterik hledí na existující realitu tak, že samozřejmě předpokládá její rozdělení na dvě části - první, smysly a rozumem viditelnou část, kterou filozofové antiky nazývali iluzí nebo "májou" pro lidi, vnímající pouze hmotné, a druhou, od první neoddělitelnou "transcendentní" část reality, v níž se viditelně odehrávající děje odvíjejí od energií a informací jiného typu vibrací, než které nazýváme hmotné. Jejich "hra" je pravou podstatou domněle iracíonálních pohybů dějů viditelných. A také, z hlediska rozumu, iracionálních pohnutek lidí. Je to tak říkajíc zákulisí jeviště, jemuž se říká život na tomto světě. Pohleďme prizmatem neviděných a nevyslovovaných skutečností na šokující světový úspěch románu Dana Browna "Šifra mistra Leonarda".

© 1997 - 2022 Agape Brno
všechna práva vyhrazena
předplatné magazínu | vydavatelství | mapa stránek | kontakt
Hluboká 5, 639 00 Brno | tel.: 775 563 052 | info@agapebrno.cz
Tyto webové stránky používají k poskytování svých služeb soubory Cookies. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů Cookies.