Diskuse pod články

Předplatitelé magazínu mají možnost diskutovat ve fóru přímo pod každým článkem. Fórum je zobrazeno pouze v případě, že je uživatel přihlášený na stránkách.

Nepřehlédněte

16.02.2013 | 10% sleva pro předplatitele magazínu na celý sortiment knih a nahrávek.

03.02.2013 | Z důvodu změny Klubu Agape na Magazín Agape byla aktualizována Pravidla používání služby. Předplacené členství v klubu bylo automaticky převedeno na předplatné magazínu ve stejné délce trvání.

21.11.2010 | Právě jsme zavedli novinku Kolektivního léčivého působení na člověka.

L. Hrdličková - JEŽÍŠ A JEHO ZROZENÍ NA ZEMI

    Při čtení životopisů ŽIVOT JEŽÍŠŮV NA ZEMI, DĚTSTVÍ JEŽÍŠOVO a MARIE Z NAZARETA vynořilo se mi mnoho otázek a jeden poznatek – Ježíš musel být tělesně krásný, aby upoutal pozornost i svým zjevem, chtěl-li oslovit lidské duše. Jeho vyzařování bylo jistě velmi silné, ale pokleslý lidský duch je již nemusel dostatečně vnímat.
    Vše, co přichází ze Světla, je krásné. Světlo a krása nedají se oddělit. Křesťanství vychází ze židovství. Židé jako porobený otrocký národ byli v té době shrbené postavy, tmavých vlasů a poníženého chování, ale uchovali si jako jediný národ na světě víru v jednoho Boha. Proto byli svým duchovním vývojem vyvoleni, aby se mezi nimi zrodil Mesiáš, kterého jim proroci zvěstovali před staletími.
    Osobnosti, které daly vznik hrubohmotnému tělu Ježíšovu, byly na tento úkol jistě předem připraveny svými vlastnostmi duchovními i tělesnými. Jistě bylo vše i po stránce vývoje lidského těla moudře předřízeno. Vycházím z Pánova Slova, že nic není náhoda.
    V určitý, pro kosmické dění zanedbatelný, ale významný okamžik, setkala se Marie z Nazareta s mužem, římským setníkem Kreolem, který jako blesk zasáhl do jejího života. Byli pro sebe určeni a vznikl mezi nimi vztah bezvýhradné lásky, který se neptá na schválení zemských úřadů. Bylo to bezpodmínečné odevzdání se na úrovni pozemské a na úrovni duchovní, „neposkvrněné početí“, tj. spojení z čisté lásky, celým stvořením očekávané, které dalo vznik pozemskému tělu Ježíšovu. Boží zákony se neptají na pozemská schválení.
    Z našeho nynějšího pozemského hlediska by se dalo říci, že tento jakoby náhodný vztah nebyl dosti „čistý“, protože neměl požehnání úřadů. Proto jsem přemýšlela, proč dění nebylo zařízeno tak, aby tento pozemský otec se opět setkal s Marií a dal vznik pozemskému manželství. Místo toho vychovával Ježíše Josef, pravověrný Žid.
    Ježíš potřeboval ušlechtilé pozemské tělo, a to mu mohl dát sebevědomý hrdý Říman, který ovládal téměř celý tehdejší známý svět. To se také stalo. U Římanů se pěstoval kult těla.  Ale v Římě, odkud Kreolus pocházel, vládl ještě polytheismus, čili uctívání více božstev. Tam by Ježíš nemohl působit, byl poslán k Židům, aby posunul jejich vědění o stupeň dále. Židovští proroci ho zvěstovali a národ na Něho čekal.
    Původně působil jen mezi Židy, ale všeláska je všeobsáhlá a není tak omezená na jednu národnost. Jak to s Židy dopadlo, víme, jako vyvolený národ selhali. Bloudili po světě jako Ahasver a podle karmického zákona museli sklidit, co zaseli. Ti, kteří smýšleli jako tehdejší Židé, jsou asi opět na Zemi a snaží se spolu s temnotami zachycovat do svých temných sítí duše, které nejsou dosti bdělé a jsou duchovně pohodlné.
    Při rozhovorech s katolickými věřícími, kdy jeden z nich v pohledu na dnešní dobu namítl, že jsou prázdné kostely, řekla jsem, že víra a věda by měly být v souhlase. Dnešní věda ale nemá duchovní nadstavbu, jen tu rozumovou, která je omezena hrubohmotností. Proto se mnohému brání a nenalézá vysvětlení. Rozum může zkoumat technickými prostředky jen hmotu, dále nedosáhne. Výše je pole cítění, které se nedá měřit technickými parametry.
    Protože pro církevní učení nebylo dosti „čisté“ spojení mezi mužem a ženou, jeden z vysvětlujících uvedl, že Marie z Nazareta byla znásilněna římským vojákem, a to že je ta „čistota“. Je otázka: Přál by si Bůh, aby se inkarnace Lásky Boží odehrála tímto způsobem? V bolestech a ponížení? To mělo být to neposkvrněné početí? Neposkvrněné početí je spojení v čisté lásce bez převládajících pozemských pudů. Takto je podle Božích zákonů rozmnožování na světě umožněno, týká se pozemských těl jak lidských, tak zvířecích. Musí nastat spojení plus a mínus, mužské a ženské pohlavní buňky.  Jinak by i na spojení v manželství muselo být pohlíženo jako na nečisté. Tento v jiných případech moudře uvažující hovořil o spojení duší v kosmickém orgasmu, ale Marii přisoudil znásilnění.
    Jeden z diskutujících namítl, že ve světě přírody existují druhy, které mění pohlaví a oplodňují samy sebe. K tomu jsem namítla, že člověk je přece jen jiným vyšším druhem. Má sice počáteční tělesnost stejnou, ale jiný původ. Pohledy jsou mnohdy velmi různorodé.
    A proč jsou prázdné kostely? Protože představa Stvořitele, kterou předkládají dnešní církve, je pro dnešního člověka 21. století nepřijatelná a živého ducha neudrží. Jen pohled do vesmíru, který je JEHO dílem, nutí klesnout na kolena a svou duši otevřít v díku za milost bytí, lásku a trpělivost, kterou má s námi, lidskými nevědomými duchy, kteří se odvažují popírat JEHO existenci a velikost.    
 
 
 
 
 

Hodnocení
Aktuální hodnocení: 4,7 (12 návštěvníků)
Štítky:
© 1997 - 2024 Agape Brno
všechna práva vyhrazena
předplatné magazínu | vydavatelství | mapa stránek | kontakt
Hluboká 5, 639 00 Brno | tel.: 775 563 052 | info@agapebrno.cz
Tyto webové stránky používají k poskytování svých služeb soubory Cookies. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů Cookies.