Diskuse pod články

Předplatitelé magazínu mají možnost diskutovat ve fóru přímo pod každým článkem. Fórum je zobrazeno pouze v případě, že je uživatel přihlášený na stránkách.

Nepřehlédněte

16.02.2013 | 10% sleva pro předplatitele magazínu na celý sortiment knih a nahrávek.

03.02.2013 | Z důvodu změny Klubu Agape na Magazín Agape byla aktualizována Pravidla používání služby. Předplacené členství v klubu bylo automaticky převedeno na předplatné magazínu ve stejné délce trvání.

21.11.2010 | Právě jsme zavedli novinku Kolektivního léčivého působení na člověka.

Jiří Sedláček - Koronavirus, účinná obrana planety Země

Planeta země je harmonickým organismem. To znamená, že jakékoliv narušení její harmonie a rovnováhy uvede do pohybu obranné mechanismy, které mají zabránit dalšímu narušování její přirozené harmonie a rovnováhy. Projevem jednoho z těchto obranných mechanismů je v současnosti to, co nazýváme Koronavirus.
            Veškerý život je trvale udržován v působení zákona harmonie a rovnováhy. V jemnohmotné rovině planety Země působí mnoho sil, které se vzájemně doplňují a podporují, a tak utvářejí harmonický energetický potenciál pro veškerý život na této Zemi. (Tuto skutečnost dokáží zachytit v současnosti nejnovější satelity.) Jednou z přirozených součástí biologické úrovně planety Země je úroveň působení baktérií a virů. Tyto mikroorganismy tu vždy byly a vždy tu budou, bez nich by nemohl existovat život. Ve volné přírodě existují v určité přirozené symbióze, aby tak zajišťovaly přenos potřebné biologické a energetické kvality v rámci života přírody jako celku. Stejně tak je tomu i v trávicím traktu každého člověka. I zde žijí miliony patogenních a miliony tzv. prospěšných bakterií, které mají za úkol udržovat přirozenou biologickou rovnováhu v lidském těle. Člověka napadne, jak je tedy možné, že tato vysoce organizovaná kultura ztratí náhle vědomí svého zadání a začne se chovat neorganizovaně? Může to být jedině v důsledku působení vnějšího činitele, který svou činností tuto rovnováhu narušuje! V důsledku působení vnějšího činitele tak vznikají - v rámci systému jemnohmotných sil Země i jemnohmotných sil lidského těla - různé energetické disbalance a dochází k abnormálním projevům energetické nerovnováhy. V současnosti je to dosud nevídané seskupování virů a mutace virů. Na tato seskupovaní a různé mutace nejsou lidská těla připravena, a tak dochází k nebývalé incidenci virů, ke komplikovaným a těžkým průběhům jimi působených onemocnění.
            Jak tuto situaci zvládnout, to znamená, co udělat, abychom příště již nemuseli čelit těmto obranným atakům? Je potřeba najít příčinu, to znamená, je potřeba pochopit, co je oním „vnějším vlivem“, který narušuje přirozenou rovnováhu přirozeného prostředí planety Země. Měli bychom si uvědomovat, že lidská bytost je vysoce organizovaná bytost s vlastním vědomím. Toto vědomí by mělo koexistovat v přirozeném souladu s vědomím Universa. Jinými slovy, člověk by měl, jako určitý psychobiologický mikrokosmos, v sobě odrážet řád makrokosmu, tedy řád vesmíru, řád duchovní dimenze (k níž svou duchovní podstatou přirozeně náleží) a řád přírody. Pokud tomu tak je, harmonie a rovnováha našeho vnitřního i vnějšího života zůstává zachována. Avšak v případě, kdy budeme ve své nevědomosti konat proti této harmonii a rovnováze Universa, tedy proti planetě Zemi, která je přirozenou součástí Universa, pocítíme následky svých omylů přímo na svém vlastním těle! To je jednoduchá zákonitost. V současnosti se tak děje skrze Koronavirus.   
            Dlouhodobé narušování harmonie této planety dalo podnět k abnormální aktivizaci virů, tyto viry začaly ve svém bujení vytvářet charakteristická seskupení virů (proto Korona-virus). Tyto viry se chovají dle svého zadání, tedy jsou stále pouhými viry, ale v těchto sekvencích jsou mnohem nebezpečnější a mnohem ničivější. Došlo k probuzení ochranného mechanismu planety Země. Objevil se vir, před kterým lidé ustupují z pozic devastatorů planety Země. V důsledku vládou nařízené karantény ustala veškerá produkce emisí, přestala létat letadla, došlo k velkému omezení automobilové dopravy, zastavily se továrny aj.. Situace se zlepšuje v důsledku dodržování všech těchto opatření. Ale. Co bude dál? Je důležité si uvědomit, že tato opatření vzniklou situaci neřeší, že řešením je pochopení příčiny. Tedy pochopení, které způsobí změnu v myšlení lidí a také změnu v přístupu lidí k planetě Zemi! Máme vše ve svých rukou, měli bychom si uvědomit, že planeta Země je živý organismus, že jakýkoliv nešetrný zásah člověka způsobuje a vždy bude způsobovat zpětnou reakci. Výsledkem tohoto poznání by mělo být pochopení, že národní hospodářství mají nastoupit v současnosti nový směr, a to na základě vědomého respektu k biologickému prostředí této Země. Mnoho věcí se již nedá vrátit, ale mnoho lze v tuto chvíli vymyslet a udělat pro nápravu. My lidé jsme součástí této Země, a proto se nemůžeme stavět proti Ní. Jakmile to pochopíme a přistoupíme k takovým řešením, situace se změní. Pokud to nepochopíme, může se stát, že se brzy objeví mnohem horší rány než jakou je Koronavirus.
            Naši přední političtí představitelé a odborníci považují v naprosté většině tuto pandemii za jednu z mnoha pandemií, které tu v minulosti byly. Tedy věří, že je to jedna z celé řady ran, které kdy zasáhly lidskou civilizaci. Především ostatním nás chtějí ochránit, věří v účinnost ochranných opatření a věří, že se situace brzy zlepší. Avšak ve skutečnosti nevědí nic o příčině této pandemie, a tedy nemohou dospět k podstatným krokům, které jsou nezbytně nutné k vyřešení této situace. Současnou situaci na planetě Zemi pozoruje nezávisle na sobě více jasnovidných lidí a snaží se svým způsobem, v rámci svých možností, varovat lidstvo.
            Uvědomme si, že v současnosti jde o jediné, a sice: najít nová řešení, jak omezit na maximum veškerou ničivou činnost, která poškozuje Zemi a spolu s tím, jak informovat co největší počet lidí o skutečné příčině této pandemie, aby tak mohlo dojít k potřebné změně v myšlení u co největšího počtu lidí. Myšlení vede člověka k činu. Přijměme tedy vyšší životní postoje a nechme se inspirovat vyššími myšlenkami. Jakmile převáží počet vědoucích nad nevědomými, dojde k rozhodujícímu obratu. Dojde k určitému vyrovnaní, planeta se již nebude muset bránit a virus zmizí. V opačném případě zde bude stále, anebo se objeví mnohem větší rány, které způsobí mnohem větší ztráty, aby tak nakonec došlo k rozhodujícímu pochopení a k rozhodujícímu přehodnocení, tedy k záchraně této Země a k záchraně duchovního rozměru člověka. Totiž tam, kde chybí cit harmonie a rovnováhy se vším živým, tam nelze rozvíjet lidskou bytost jako celek, její duchovní a duševní rozměr, tedy ani lidskou civilizaci jako celek! V tom okamžiku dochází ve skutečnosti k reálné, činem potvrzené, rezignaci člověka na Prozřetelností dané životní zadání. Měli bychom si uvědomovat, že nelze mluvit o vyšších duchovních hodnotách, nelze usilovat o kulturu a jiné hodnoty vyspělé společnosti lidí, a přitom devastovat život okolo sebe. Chceme život a vývoj?  Respektujme život a jeho přirozený vývoj.

 

Hodnocení
Aktuální hodnocení: 5 (12 návštěvníků)
Štítky:
© 1997 - 2022 Agape Brno
všechna práva vyhrazena
předplatné magazínu | vydavatelství | mapa stránek | kontakt
Hluboká 5, 639 00 Brno | tel.: 775 563 052 | info@agapebrno.cz
Tyto webové stránky používají k poskytování svých služeb soubory Cookies. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů Cookies.