Diskuse pod články

Předplatitelé magazínu mají možnost diskutovat ve fóru přímo pod každým článkem. Fórum je zobrazeno pouze v případě, že je uživatel přihlášený na stránkách.

Nepřehlédněte

16.02.2013 | 10% sleva pro předplatitele magazínu na celý sortiment knih a nahrávek.

03.02.2013 | Z důvodu změny Klubu Agape na Magazín Agape byla aktualizována Pravidla používání služby. Předplacené členství v klubu bylo automaticky převedeno na předplatné magazínu ve stejné délce trvání.

21.11.2010 | Právě jsme zavedli novinku Kolektivního léčivého působení na člověka.

Jiří Sedláček - Duchovní hodnota betlémského příběhu

          Každé uvědomění vyšší duchovní hodnoty lidského života má svůj velký význam pro náš život, je momentem přijetí duchovního Světla, které formuje naše duchovní tělo duše. Stav v rovině duchovního těla duše rozhoduje o našem celkovém stavu, o tom jak se cítíme, kolik máme duševních i fyzických sil. Zastavme se a pokusme se uvědomit si duchovní hodnotu betlémské příběhu Marie a Josefa. Při pohledu na Betlém, který je označován za místo narození Ježíše Nazaretského, si můžeme mnohé uvědomovat. To co si uvědomujeme, to do nás vstupuje. To, co si neuvědomujeme, to probíhá a působí i nadále mimo nás.
          Marie i Josef sedí u kolébky a pozorují dítě. Jejich pozornost ve směru k dítěti, je pozorností k vyššímu rozměru života. Tento vyšší rozměr života sestupuje do úrovně lidského života, který se odvíjí na Zemi. To znamená do úrovně lidského vědomí, do úrovně lidského myšlení i cítění. Lidské vědomí se proměňuje, začínáme si uvědomovat to, co jsme asi doposud neuvědomovali, začínáme myslet a cítit způsobem, kterým jsme doposud nemysleli ani necítili. Měníme se.
          Dítě je naplněno Světlem vyššího rozměru bytí, Světlem, které obsahuje ve své plnosti všechny úrovně života lidské bytosti. Pokud si uvědomujeme přítomnost Dítěte Ježíše jako Boží přítomnost, dochází k přirozené rezonanci duchovní úrovně lidské bytosti s principem božským.
          Samo uvědomění božské přítomnosti Dítěte Ježíše harmonizuje duchovní rozměr lidské bytosti. Pokud žijeme v tomto uvědomění, získáváme duchovní čistotu, která k sobě váže Světlo duchovní dimenze (lidský duch tak rezonuje s principem božským v rovině životní vize i v rovině osobnosti).
          Samo uvědomění božské přítomnosti Dítěte Ježíše ve hmotném těle harmonizuje duševní i fyzické tělo člověka. Pokud žijeme v tomto uvědomění, získáváme duchovní čistotu, která která k sobě váže Světlo duchovní dimenze, a tak prozařuje duševní i fyzické tělo. Přibývající duchovní síla se přirozeně transformuje do nižších úrovní, a tak vyrovnává energetické nedostatky v úrovní nervového, hormonálního, cévního, trávicího, vylučovacího i pohybového systému. Tak lze vysvětlit mnohá tzv. zázračná uzdravení z historie i současnosti, která jsou spojena s Duší Ježíše z Nazaretha.
          Světlo duchovní dimenze se spojilo s duchovní čistotou Panny Marie, a tak prolnulo i do jejího fyzického těla. Dítě Ježíš spočívá v ochraně nebeských sfér, roste a je  připravováno pro budoucí úkol naplnění svého duchovního života v těle. Každý člověk na této zemi má poznat, že spojení duchovní čistoty s principem božským je základním principem a zákonem obnovy života lidské bytosti na planetě Zemi (jde o vyšší záměr pro vývoj každé lidské bytosti).
          Betlémská hvězda je symbolickým vyjádřením přítomnosti božského principu. Pohled na zářící hvězdu je přenesením pozornosti k božskému principu. Oni pasáčci ovcí, zahlédli Světlo hvězdy jako prostí - světem lidských iluzí nezkažení – lidé. Zahlédli Světlo hvězdy, a tak jsou schopni vnímat duchovní a duševní poselství Ježíše.
          Přinášení darů je projevem přirozené potřeby toho, kdo přirozeně přijímá z darů duchovního, duševního i hmotného světa. Ten, kdo si uvědomuje přítomnost božského principu, ten následně vnímá vyšší poselství pro život (moudrost), prožívá vyšší duchovní hodnoty života za všech okolností, i těch nejtěžších (životní pozitivita - láska), respektuje veškeré projevy života okolo sebe a přirozeně sdílí vyšší duchovní hodnoty, které si uvědomuje uvnitř sebe (aktivita).
          Betlémská zvířata jsou symbolickým vyjádřením života v přírodě. Ježíš se narodil ve chlévě na seně, tzn., dává uvědomění: každý člověk patří k přírodě a má si uvědomovat život v přírodě, má žít v přirozeném souladu se všemi živými tvory přírodního světa. Pokud nadřazujeme svůj duchovní život nad hmotný, ztrácíme přirozenou rovnováhu sil svého ducha a svého fyzického těla. A naopak, pokud nadřazujeme hmotné skutečnosti nad duchovní život v těle, ztrácíme přirozenou rovnováhu sil svého ducha a svého fyzického těla.
          Pohled na Betlém nás vede k uvědomění, že život na zemi je životem ducha ve hmotném těle. Duchovní Světlo se vtěluje, aby bylo prožito ve hmotné dimezi to, co je prožíváno v duchovní dimenzi. Člověk je tvůrčí bytostí. Samo uvědomění vyššího principu života spouští schopnost tvůrčího projevu ducha a duše ve hmotném prostoru. Jedině v tvůrčím procesu si uvědomujeme, a jedině v tvůrčím procesu posouváme hranice svých možností a svých schopností. Samo uvědomění si svých schopností člověka nás  naplňuje a nám dává hlubší prožívání.
          Uvědomuje-li si člověk svou jednotu se Zdrojem životní síly, vstupuje do prohloubeného spojení s duchovními silami bytostí vývojově starších (andělé, archandělé), a tak získává mnoho duchovní ispirace pro svůj život. V tomto spojení je nám dáno uvědomovat si jakoukoliv existující skutečnost. To, co si v duchu  uvědomujeme, to se uskutečňuje. Nejprve na úrovni ducha, postupně - pokud je na základě pokory a trpělivosti udržováno ve vědomí živou vírou (trvajícím přesvědčením) - i na úrovni duše a fyzického těla. Na základě této zákonitosti se odvíjí vývoj lidské bytosti, tzn., i vývoj lidské společnosti jako celku. Na základě této zákonitosti je nám shora dáno přispívat v rámci lidské společnosti jako celku, k všeobecnému blahu a růstu. Prožívejme svůj vztah k těm, kteří nám dali svým životem příklad duchovní čistoty a síly.


Hodnocení
Aktuální hodnocení: 5 (21 návštěvníků)
Štítky:
© 1997 - 2022 Agape Brno
všechna práva vyhrazena
předplatné magazínu | vydavatelství | mapa stránek | kontakt
Hluboká 5, 639 00 Brno | tel.: 775 563 052 | info@agapebrno.cz
Tyto webové stránky používají k poskytování svých služeb soubory Cookies. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů Cookies.