Diskuse pod články

Předplatitelé magazínu mají možnost diskutovat ve fóru přímo pod každým článkem. Fórum je zobrazeno pouze v případě, že je uživatel přihlášený na stránkách.

Nepřehlédněte

16.02.2013 | 10% sleva pro předplatitele magazínu na celý sortiment knih a nahrávek.

03.02.2013 | Z důvodu změny Klubu Agape na Magazín Agape byla aktualizována Pravidla používání služby. Předplacené členství v klubu bylo automaticky převedeno na předplatné magazínu ve stejné délce trvání.

21.11.2010 | Právě jsme zavedli novinku Kolektivního léčivého působení na člověka.

Jiří Sedláček - Význam svobodné vůle a možnosti lidského vědomí v těle

          Zdroj životní síly komunikuje trvale s veškerým životem na Zemi. V každé z daných úrovní života  dochází k vlnění životních sil, které průběžně podporují a obnovují veškerý život. Každý živý organismus má v sobě přirozenou potřebu vnímat toto vlnění a spojovat se s tímto vlněním. V případě člověka, jako víceúrovňové duchovní bytosti v těle, jde o jeho spojení s tímto proudem životních sil i skrze rovinu jeho vědomého prožívání své vlastní jednoty s vyzařováním věčnosti,  s vyzařováním věčného slunce duchovního světa. Jakmile dojde k tomuto uvědomění, dochází automaticky k příjmu univerzální životní síly skrze naše vědomí, to způsobí harmonizaci a přirozený rozvoj všech úrovní našeho duchovního, mentálního i emočního těla a transformaci těchto základních životních sil i pro potřeby našeho fyzického těla. Jedině tak můžeme být v souladu s nastavením našeho podvědomí a jedině tak můžeme příjímat plně nové životní síly. V opačném případě žijeme z rezerv svých psychických i fyzických sil. Dochází k ustrnutí a stagnaci, ztrácíme schopnost vnímat vyšší vzor, chybí nám potřebný vhled do situace a schopnost rozhodovat se na základě komplexního pohledu na život a na svět. Tato stagnace v současné době v populaci nárůstá. Člověku chybí tento základní poznatek. Všechna světová náboženství jsou ovlivněna lidskou subjektivitou a nepodávají, až na některé výjimky, potřebný důkaz o působení vyšších sil v životě člověka. Jsou solí, která přestala solit. A proto jsou tu různé bezvýchodné situace, a proto je tu mnoho lidského utrpení. Jak v osobních životech tak i v rodinách a ve společnosti. Níže se pokusím vysvětlit, co považuji za klíčové. 
          Je třeba si uvědomit, že lidská vůle může stát prioritně na základě pokory, anebo na základě dominujícího ega. Člověk dnešní doby si většinou neuvědomuje význam přirozené pokory pro svůj život a stejně tak si neuvědomuje důsledky dominujícího ega. První přístup nás otevírá silám Zdroje životní síly a umožňuje nám další poznání, prohlubuje naše vnímání a dává moudrost. Druhý přístup nás naopak uzavírá vyšším silám a možnostem dalšího duchovního a duševního růstu. Pokud jdeme životem s pokorou a jsme si vědomi svého věčného rozměru, získáváme nové vědomí, vědomí obohacené o nové možnosti a schopnosti, vědomí schopné zpřítomňovat vyšší duchovní hodnoty ve hmotné rovině, vědomí jež dává harmonické duševní naladění a harmonické vyzařování fyzického těla, tedy duševní i fyzické zdraví. 
          Každý z nás dostal pro svůj život základní výbavu, a tou je především ostatním naše svobodná vůle a s ní spojené vědomí. Svobodnou vůli charakterizuje slovo mohu, vědomí charakterizuje slovo chci.  Pokud jsme v pokoře, jsme v živém vztahu k věčnosti, jsme ve stavu přirozené interakce s věčností, v tomto nastavení můžeme na základě svobodné vůle okamžitě přeladit svou bytost na jakoukoliv duchovní a duševní kvalitu, kterou si vybereme. Tuto kvalitu můžeme v sobě dále přirozeně prožívat, a to způsobí růst této kvality v našem vědomí. Vše se odehrává na základě zákona přitažlivosti stejnorodého, čím více si uvědomuji např. radost, tím více radosti k sobě přitahuji a tím více ve mně tato duševní kvalita roste - okamžitě se tak mění i energie mého duševního a fyzického těla. Tato zákonitost je onou osou po které může docházet i k tzv. zázračným uzdravením, anebo uzdravením z Ducha (viz Nový Zákon anebo svědectví o uzdraveních z nedávné historie v přítomnosti lidí obdařených schopnostmi). Je třeba v sobě zvolenou kvalitu, skrze své vnitřní naladění, po určitou dobu udržet. Na druhou stranu, na základě této zákonitosti, dochází v případě narůstajících negací k různým zátěžím, které jsou příčinou různých onemocnění. Věřit ve zdraví znamená přijímat skrze ducha zdraví! A naopak. Takovou moc a sílu má naše vědomí. Tato přirozená schopnost naladění ducha na vyšší duchovní kvalitu skrze Dar svobodné vůle je dána každému člověku, avšak ne každý o ní ví a ne každý je schopen ji plně využít.
          Jakmile v nás zesílí jistota věčného života, zesiluje v nás spojení s Oním věčným sluncem duchovního světa, tím můžeme přijímat do svého života všechno co potřebujeme. Tak lze postupně dospět k plnému rozvinutí svých schopností a vloh a zažívat život zde na planetě Zemi plně. Každý sám by se měl o výše uvedeném přesvědčit. Viz. evangelium sv. Jana: "O cokoliv požádáte Otce ve jménu mém, dá vám. Dosud jste neprosili, proste a bude vám dáno."
 

Hodnocení
Aktuální hodnocení: 5 (12 návštěvníků)
Štítky:
© 1997 - 2022 Agape Brno
všechna práva vyhrazena
předplatné magazínu | vydavatelství | mapa stránek | kontakt
Hluboká 5, 639 00 Brno | tel.: 775 563 052 | info@agapebrno.cz
Tyto webové stránky používají k poskytování svých služeb soubory Cookies. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů Cookies.