Diskuse pod články

Předplatitelé magazínu mají možnost diskutovat ve fóru přímo pod každým článkem. Fórum je zobrazeno pouze v případě, že je uživatel přihlášený na stránkách.

Nepřehlédněte

16.02.2013 | 10% sleva pro předplatitele magazínu na celý sortiment knih a nahrávek.

03.02.2013 | Z důvodu změny Klubu Agape na Magazín Agape byla aktualizována Pravidla používání služby. Předplacené členství v klubu bylo automaticky převedeno na předplatné magazínu ve stejné délce trvání.

21.11.2010 | Právě jsme zavedli novinku Kolektivního léčivého působení na člověka.

Josef Staněk - Duchovní zákony vyjádřené formou legendy o svatém Grálu

       Lidová moudrost vystihla, že v pohádkách a legendách je více Pravdy než ve vědeckých spisech. Lze to i doložit! Staleté a tisíciletí legendy a pohádky jsou stále poučné a čtivé. Naproti tomu 20, 50, sto let staré vědecké práce z oblasti společenských věd, až na výjimky, jsou beznadějně zastaralé. Proč? Nesnažily se a nesnaží podchytit duchovní rozměr života. T.G.Masaryk mu říkal tomuto rozměru „nazírání z pohledu věčnosti“. Když jsem začal psát články o včelařství, s vděčností vzpomínám na docenta Haderku, který mě se zdviženým prstem říkával: Doktore, dávejte si pozor, co píšete! Já znám lidi, kteří by dali celý svůj majetek za to, kdyby kdysi jimi napsaný článek neexistoval! (V této souvislosti doporučuji přečíst si projevy a články současných politiků a „filozofů“ dvacet let staré!!! To se vám vynoří „věci“!)
       V současnosti jsme oslavili s velkou hrdostí výročí 700 let od narození císaře Karla IV. Ač se to nepříliš ví, byl to poslední rytíř putující v tichosti za tajemstvím Grálu. Tedy za tajemstvím proudění energie života, které v jiných civilizacích říkají prána (Indie) nebo čchi (Čína). Podle popisu legendárního bájného hradu Grálu nechal Karel IV vybudovat dokonce analogický hrad, Karlštejn. V naději, že mu tam instalované tvarové zářiče a záření magické královské koruny pomohou vynést jeho vlastní duši do astrální roviny reality. O té v níž se odehrávají procesy, o nichž legenda mluví. Jejich rozpoznání a uplatnění v pozemském životě z něj mají odstranit nemoc, bolest, smrt! A jak současnost začíná odkrývat, císař Karel nebyl až tak neúspěšný! Všechny jeho podněty a odkázaná díla dodnes, nejvíce ze všech za Grálem v gotice putujících rytířů, vyzařují velkou iniciační sílu. Sílu, probouzející činnost a schopnosti lidského ducha. Je neuvěřitelné, ale čeho se Otec vlasti dotkl, působí na duši. Cítí to všichni citlivci, ovšem kromě lidí „typu Sisyfos“. Tento účinek mě kdysi navedl k závěru, že z gotických „rytířů kulatého stolu“, putujících kdysi za tajemstvím, vedoucím k vysvobození lidstva z bídy a úpadku, dospěl právě „náš císař Karel“ nejdál! Nenápadně a systematicky budoval iniciační místa v Praze a celé zemi. Ta se podle jeho záměru měla stát novým budoucím duchovním centrem Evropy. Slovně tento záměr zakrýval frázemi o centru vlády lucemburské dynastie. Pojistil jej účinkem magické síly královské koruny, magického rituálu korunovace a tajnou společností "Ledňáčka“. Sílu vyzařování koruny a označených míst a předmětů neunesl však jeho syn Václav IV a jeho plán na staletí usnul.
       Dostal jsem se k těmto minulým dějům proto, že mám schopnost nakmitat se na myšlení  autora jakéhokoliv spisu či článku. Ponořil jsem se tedy kdysi do Karlem IV napsaného životopisu „Vita Caroli“ a s přidáním vlastních životních, duchovních a vědeckých poznatků  se ponořil do luštění grálské legendy.
       Co se vlastně v legendě zhruba vypráví. Anděl přinesl lidstvu jako dar od Boha vyzařující zdroj vitální síly, která posiluje a uzdravuje vše živí na zemi. V jiných kulturách ji národy znají jako pránu, čchi a pod jinými názvy. Mimo jiné, ona je příčinou toho, že se komukoliv a čemukoliv na zemi má vše tendenci samovolně hojit a léčit. Keltští druidové jej viděli jako zářící krystal. Lidstvo ale svým duchovním pádem ztratilo z velké části schopnost jeho léčivé síly využívat!!! Proto se na světě rozmohlo tak utrpení, bolest a nemoci. Příčinou ztráty této schopnosti byl duchovní pád, zejména pád duchovních vůdců a vládců tohoto světa. V legendě je personifikován osobou krále Anfortase. (Jinotaj pro vrátníka vchodu do duchovní dimenze.) V důsledku toho v lidstvu místo pokojného putování nádherně stvořeným světem (rájem) začal být žit věk temnoty a utrpení. (Indicky Kálí-juga neboli věk uvěznění ducha tělem.) I Syna božího Ježíše, kterého si izraelští esejci jako duchovního ukazatele od Boha vymodlili, lid temnoty zabil. (Ježíšovy zázraky uzdravení se díly právě skrze jeho schopnost plného napojení na vyzařování Grálu! Viz gnostici.) Proto proroci prvních staletí prosili anděly o pomoc. Ti několika autorům sdělili, (z jejichž mírně odlišného líčení se později „slilo“ obecné známější znění legendy,) že lidstvo může vysvobodit nikoliv už syn boží, kterého lidé zabili, ale člověk čistého srdce. Rytíř čistého ducha jménem Parsifal. Jen takový může vystoupat do „hradu Grálu“ (astrálního duchovního centra lidstva). Tam uzdraví jeho krále Anfortase. (Strážce brány pro duše do věčnosti.) Jakmile se uzdraví Anfortas, obnoví se plně ozdravná síla působení svatého Grálu na zemi.  Zmizí nemoci a utrpení světa, pro vývoj lidských duchů se obnoví ráj ve hmotnosti. (tisícileté království boží.) Tento rytíř Parsifal bude německy „der reine Tor“ (čistý bloud) a půjde skrze „die reine Tor“, tj. čistou branou. Neboli používá v životě k naplnění svých úmyslů jen čisté prostředky! Jiným způsobem nelze do hradu Grálu vstoupit!
       Jenže legenda vypráví, jak Parsifal do hradu Grálu vstoupil, na záření Grálu pohlédl, ale nepoložil trpícímu králi Anfortasovi otázku: Proč králi, nezhojitelně zraněný „ve slabině“(na pohlaví), trpíš? (Neprojevil soucit s trpícím!) Podle mne špatně přeložená nebo položená otázka! Správně má znít: Co je příčinou toho, že jsi byl zraněn na pohlaví? (Byl nevěrný královně a sexuálně neukázněný.) Jakmile by byla odhalena příčina a projevena lítost, ozdravná síla svatého Grálu by krále uzdravila!!! (Viz poselství Ježíše: poznání odchylky od Řádu stvoření, pokání, následovalo uzdravení.)
       Bohužel Parsifal byl natolik zahleděný do sebe, že otázku nepoložil! Proto když usnul, služebníci Grálu jej vyhodili ven. Od té doby Parsifal, již zdánlivě poučen, bloudí po světě a hledá cestu zpět ke zdroji uzdravující síly pro svět. Rytířští duchové gotiky, mezi nimi Karel IV, hledali mystickou cestu k uzdravujícímu zdroji vitální energie.
       Nenalezli. Nutno se zeptati: Proč? Pokusím se odpovědět již výše částečně naznačené. Protože otázka na krále Anfortase je dvojsmyslná, neboť skrývá hlubší než deklarovaný  smysl. Ten skrytý druhý smysl je: Místo proč je utrpení na zemi (proč trpíš králi), má být: Z čeho se vynořilo zlo na zemi? A legendě je i odpověď. Král Anfortas sexuálně zhřešil! Je to symbolické vyjádření obecné reality, že celé lidstvo odpadlo ve faktickém žití sexuality od božího vzoru! A jak? Tím, že nad duchovním rozměrem sexuality převládl pudový zvířecí rozměr ukájení. Duchovní bytost člověk tedy v žití sexuality poklesl na pouhou rovinu zvířete. Tím právem Řádu stvoření ztratil přístup k energiím duchovním. Těm, které živočišnou říši ozdravují. (Grál-dar Boha lidstvu.) Viz také Ježíš: „Všichni můžete konat zázraky uzdravení, ba více, než já!“ Když se ovšem zařadíte do Řádu stvoření, slovy legendy „naladíte na svatý Grál“!!!
       V současné době tlaku temných duchů na lidstvo, se pád sexuality do zvířecího ukájení projevuje zejména! Proto se pokusím vysvětlit, proč je právě sexualita klíčová pro duchovní rozměr člověka. Jednoduše proto, že v sexuálním aktu a při spojení spermie a vajíčka se člověk přímo dotýká tvořivé boží síly! Což si nikdo z bádalíků nevšiml, že při složení haploidního počtu chromozomu ve vajíčku (proces oplození) se přímo účastní živá boží síla? Neboli vznik nového člověka je přímý zázrak? Co se děje následně je fascinující a jen satanisti mohou hovořit o „náhodě, uspořádávání chaosu“ a podobné i lidi hledající matoucí bludy. Opakuji: Při oplození a vzniku člověka je účasten přímo Bůh!!! Proto milující se lidé musí být duchovně čistí, tj. mít víru a duchovní usilování o přiblížení se Bohu skrze lásku a čistotu. Jestliže se milující se při vzniku života dítěte k Bohu neznají, On se následně nezná k nim! (Viz Ježíš: Jakou měrou měříte, takovou vám bude od Boha měřeno!) Neboli duchovní rozměr sexuality musí být nadřazen živočišnému. Dokud se tak nestane, nezíská lidstvo přístup k ozdravující energii svatého Grálu a tím k ráji na zemi. Do té doby se bude, manipulováno temnými duchy, motat v civilizačních krizích. V křepčení padlých hudeb, padlých uměních, padlých mezilidských vztazích, jak je vidíme kolem. Mohli bychom zoufat, ale vysvobození se blíží. Přírodní síly utahují smyčku kolem krku křepčících lidských zmatenců. A nastolují dilema: buď se člověče zařadíš do Řádu stvoření, postavíš Řád stvoření na první místo svého úsilí, nebo opustíš planetu Gaia! Záleží na každém, jak se rozhodne. Kdo začne usilovat o duchovní poznání a postup, tomu se nenápadně a postupně dostane pomoci. A překoná vše. Kdo dá přednost živočišné stránce svého bytí, sklidí úděl živočichů. Tj. bytí bez zázraků neboli pocítění přítomnosti živého Boha. Prostě nepocítí živou tvořivou sílu, dříve pojmenovávanou jako vyzařování svatého Grálu, prána či energie čchi.
 

Hodnocení
Aktuální hodnocení: 5 (30 návštěvníků)
Štítky:
© 1997 - 2022 Agape Brno
všechna práva vyhrazena
předplatné magazínu | vydavatelství | mapa stránek | kontakt
Hluboká 5, 639 00 Brno | tel.: 775 563 052 | info@agapebrno.cz
Tyto webové stránky používají k poskytování svých služeb soubory Cookies. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů Cookies.