Diskuse pod články

Předplatitelé magazínu mají možnost diskutovat ve fóru přímo pod každým článkem. Fórum je zobrazeno pouze v případě, že je uživatel přihlášený na stránkách.

Nepřehlédněte

16.02.2013 | 10% sleva pro předplatitele magazínu na celý sortiment knih a nahrávek.

03.02.2013 | Z důvodu změny Klubu Agape na Magazín Agape byla aktualizována Pravidla používání služby. Předplacené členství v klubu bylo automaticky převedeno na předplatné magazínu ve stejné délce trvání.

21.11.2010 | Právě jsme zavedli novinku Kolektivního léčivého působení na člověka.

Jiří Sedláček - Oslava vánočních svátků

         Lidský život je strastný. Lidé se ve svém každodenním životním úsilí dostávají do velmi složitých, ze svého pohledu i neřešitelných, situací. Ukazuje se, že pomoc - má-li být účinná - musí příjít z roviny vibračně vyšší, než je ta ve které se lidstvo nachází. Otázkou je: Jak se s touto pomocí spojit? Nejvyšší princip života stanovuje zákony pro vývoj lidských duchů ve hmotné dimenzi, tzn. počítá i s tím, že v náročné situaci bude potřeba podat lidským duchům ve vývoji pomocnou ruku. Tato pomoc se objevuje vždy v okamžiku, kdy je lidská bytost na dně svých duševních i fyzických sil. V takové chvíli se lidská bezmocnost mění v tendenci odevzdat svůj život do vyšší vůle. Z tendence odevzdat se do vůle vyššího principu - kterou podvědomí cítí jako stále přítomnou pomoc a podporu - se rodí poznání, že takový přístup k životu není ztrátou, ale ziskem. Ve chvíli, kdy člověk opouští rozumem vykonstruované cesty k úspěchu je aktivován jiný - vyšší - rozměr jeho bytosti. Tímto rozměrem je úroveň intuitivního vnímání. Intuice dává poznat, že méně je mnohdy více, že za hmotnými kulisami jsou přítomné vyšší duchovní bytosti a děje, které podporují v člověku jeho vůli po dokonalejším životě. Tak se rodí vůle žít pro vyšší hodnoty duchovní, pro vyšší zákony a principy života na zemi. Rodí se vůle žít v duchovní čistotě.
         Příběh dívky Marie, jenž počala a porodila dítě Ježíše, ukazuje na existenci a působení této zákonitosti: "Duchovní čistota ženy může dospět až do stadia spojení svého duchovního principu s principem božským". V okamžiku prožití duchovní čistoty v náročné životní situaci, dochází k potvrzení duchovní čistoty ve hmotné dimenzi činem ("Jsem služebnice tvá, staň se mi dle tvé vůle"). Je-li potvrzena duchovní čistota ve hmotné dimenzi činem, je vytvořen prostor, kam může proudit duchovní Světlo rezonující s nejvyšším principem života, s principem božským.
         Těm lidským duchům, kteří objevili tento duchovní rozměr života a zachovávají duchovní čistotu anebo jsou ve vůli prožívat duchovní čistotu - a to i přesto, že je to pro ně mnohdy nevýhodné, a mnohdy na duši i na těle bolestivé - je dána možnost rezonance s principem, který je svou kvalitou převyšuje, s principem božským. Co tato rezonance s principem božským znamená?
         Člověku je tak otevřena možnost projít všemi náročnými situacemi do kterých se zde na zemi může dostat, a tak dospět postupně k plnému rozvinutí své duchovní podstaty ve hmotné dimenzi. Proč bychom měli jít touto cestou přijetí všech příkoří a udržení své podstaty v duchovní čistotě? Protože v opačném případě upadáme zákonitě do hlubší a hlubší nevědomosti, která nám přináší jen další a další utrpení. Ježíšovu cestu nevnímám jako cestu utrpení, ve smyslu prožívání různých bolestí a trápení, tak jak je tomu u nás, u lidských duchů ve vývoji. Jeho spojení s božským principem na planetě Zemi znamená plné rozvinutí duchovního i duševního těla ve hmotné dimenzi. Plné rozvinutí ducha i duše v těle s sebou nese schopnost okamžitého obnovení duševních i fyzických sil. Duchovní bytost žije pouze přítomností. Jedině v přítomnosti lze předávat Světlo, tj. duchovní moudrost, duchovní lásku, duchovní sílu ...
         Zažíváme různé náročné situace. Zažíváme mnoho duševního i fyzického utrpení. Je čas pochopit, že skutečná příčina je v centru naší bytosti, v našem duchu. Dle toho jak řídíme a budeme řídit svůj dopravní prostředek, takovou cestu prožíváme a budeme prožívat! Je potřeba si uvědomit význam svého přítomného vědomí, význam každé pohnutky a každé myšlenky. Je potřeba si uvědomit, že všude okolo nás jsou proudy duchovních sil různé kvality i charakteru. TO, co uvnitř prožíváme, TO k nám přitahuje odpovídající síly - tak se průběžně mění naše životní situace, náš osud. Abychom se vyvázali z proudu zatěžujících energií, které k nám trvale plynou v přítomném působení zákona přitažlivosti stejnorodého, potřebujeme v sobě nastolit nový smysl pro vnitřní pořádek, potřebuje prožívat novou - vyšší - duchovní kvalitu. Potřebujeme si uvědomit skutečné duchovní hodnoty. Jedině hodnoty kvalitativně slučitelné s hodnotami věčnosti nás mohou propojit k hodnotám věčnosti.  
         Lidstvo upadá stále hlouběji do otroctví svého rozumového poznání, do otroctví své připoutanosti k hmotné části jedné skutečnosti, a tak ztrácí svůj vnitřní život, svou intuici. Ztrácí svůj jediný kanál, jenž má sloužit k jeho propojení s vyšší duchovní inspirací pro život zde na zemi, k jeho vyššímu duchovnímu prožívání.
         Vtělené Světlo - nejvyšší duchovní čistota ve spojení s principem božským - se projevuje jako neohroženost nesoucí vysokou duchovní moudrost. V Jeho neohroženosti se projevuje nejvyšší pozitivita k veškerému životu (duchovní láska). V Jeho duchovní moudrosti se projevuje nejvyšší spravedlnost (duchovní čistota). Toto spojení je cílem cesty každého lidského ducha (viz.:"Já jsem ta cesta, pravda i život."). Co to znamená pro každého z nás? Lidský duch potřebuje dospět k duchovní čistotě. Co je to duchovní čistota? Duchovní čistotě se nelze naučit, lze ji puze získat ve svém každodenním úsilí v různých náročných životních situacích. A to skrze své vlastní úsilí o pozitivní přístup k veškerému okolí. Skrze své vlastní úsilí o přístup k veškerému okolí v moudrosti a spravedlnosti.   
         Vánoční svátky jsou připomínkou narození dítěte Ježíše matce, která prožívá duchovní čistotu. Znamená to, že každý z nás by si měl uvědomit význam duchovní čistoty pro svůj život zde na zemi. Každý z nás by měl chápat zvláštní smysl a význam této skutečnosti pro jeho další život zde na Zemi. Aby tomuto východisku uvěřil, potřebuje vnímat a chápat, kým ve skutečnosti je, ke komu svou podstatou patří. Potřebuje vědět, že je zde duchovní rozměr jeho bytosti, který je pro kvalitu jeho života ne zemi určující. Potřebuje vnímat a chápat, jak pracují jednoduché duchovní zákony života, ke kterým svou podstatou náleží.
         Každý z nás potřebuje získat živou důvěru v nebe, kde se uskutečňuje živé spojení duchovních bytostí s principem božským. Potřebujeme ve svém každodenním životě postupovat s neoblomnou důvěrou ve svrchovanou pomoc a podporu shora; jedině tak můžeme uskutečňovat duchovní čistotu. Kde je toto propojení, tam je vedení tvůrčím duchem věčnosti (Duchem svatým). Do tohoto stavu má dospět každý z nás. Není tzv. vyvolených, jsou zde pouze platné zákony a naše příležitost k jejich naplnění. Jejich poznávání a respektování znamená zařazení se do chodu zákonů věčnosti.
         Přijměme nejprve odevzdanost, tj. Mariino: "Jsem služebnice tvá, staň se mi dle tvé vůle". Co se stane? Začnou se postupně rozpouštět různé naše předsudky, strachy aj. zatěžující emoce. Začne se nám otevírat vyšší smysl, který nám dává cítit existenci vyšších světů. Začne se znovu rozvíjet a sílit naše intuice na jejímž základě budeme získávat nové - vyšší - životní přesvědčení. S novými postoji budou přicházet nové poznatky. Je to jako když se z poupěte stává květ. Rozvíjející se květ je přirozenou součástí veškeré květeny a dává světu okolo sebe nezaměnitelnou vůni. Smyslem života je dávát. Abychom mohli dávat, musíme nejprve přijímat. Abychom mohli přijímat, musíme vědět co chceme přijímat. Měli bychom si nejprve uvědomit co chceme, měli bychom si vyhradit svůj prostor a čas. Měli bychom si uvědomovat svůj vnitřní klid a opakovaně se ladit na to, co chceme do svého života přijímat.
 
Milí přátelé, přeji srdečně Vám všem, hluboké a vědomé prožití svého spojení s duchovní čistotou, která k sobě váže Světlo božského světa.
 
Srdečně Jiří Sedláček
Zrozeni-v-matce-Marii-1.jpg
Symbolický obraz "Zrození v matce Marii" - T. Bobková
 

Hodnocení
Aktuální hodnocení: 5 (21 návštěvníků)
Štítky:
© 1997 - 2022 Agape Brno
všechna práva vyhrazena
předplatné magazínu | vydavatelství | mapa stránek | kontakt
Hluboká 5, 639 00 Brno | tel.: 775 563 052 | info@agapebrno.cz
Tyto webové stránky používají k poskytování svých služeb soubory Cookies. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů Cookies.