Diskuse pod články

Předplatitelé magazínu mají možnost diskutovat ve fóru přímo pod každým článkem. Fórum je zobrazeno pouze v případě, že je uživatel přihlášený na stránkách.

Nepřehlédněte

16.02.2013 | 10% sleva pro předplatitele magazínu na celý sortiment knih a nahrávek.

03.02.2013 | Z důvodu změny Klubu Agape na Magazín Agape byla aktualizována Pravidla používání služby. Předplacené členství v klubu bylo automaticky převedeno na předplatné magazínu ve stejné délce trvání.

21.11.2010 | Právě jsme zavedli novinku Kolektivního léčivého působení na člověka.

Tachyony řádí

V poslední době se u nás objevil nový uzdravující hit z řady "snadno a rychle", ale zejména draze. Jsou to tzv. tachyonizované materiály a nejrůznější předměty. Jejich "objevitelem" je Američan David Wagner. Ke zrodu nové technologie, která má vést k masovému uzdravování lidí, dospěl v průběhu svého vlastního postižení. Utrpěl totiž tak těžký úraz, že po něm navzdory mnoha operacím zůstal nepohyblivý. Použil proto své parapsychologické schopnosti, kterých si všiml již předtím, v kombinaci s posilováním své vůle. Ke své samoléčbě se naučil používat i různé pomůcky (krystaly). Pomocí meditace ve změněném stavu vědomí nejprve pozoroval, posléze i vůlí řídil proudy zářivé uzdravující energie, procházející jak jím, tak i světem okolo. Mentálně nasměrovaná všeuzdravující energie se nakonec stala příčinou toho, že se zcela uzdravil. Pokusil se objevenou životadárnou a uzdravující energii nějak podchytit, usměrnit různými krystaly a materiály. Zdálo se mu, že se to zdařilo. Začal tedy těmito předměty, které se mu jevily jako usměrňující léčivé záření z vesmíru, léčit, a ono se uzdravení u postižených skutečně objevilo. Nyní zbývalo jen jediné: Najít nějaké důvěryhodně vypadající zdůvodnění a pojmenování. Vypůjčil si tedy obratně z fyziky částici tachyon. Obratně proto, že tato částice reálně neexistuje. Je pouze vypočítána a slouží jako demonstrační model. V proudu energie, kterou Wagner ve stavu změněného vědomí vnímal, rozpoznal právě proud takovýchto tachyonů, jež mohou být rychlejší než světlo a jsou superinteligentní (tedy nehmotná povaha věci). Hypotetické částice byly pro vysvětlení léčivého účinku tachyonizovaných předmětů výhodné proto, že nejsou přístrojově ověřitelné.

Zdroj samoléčení je nehmotné vyzařování
Abychom lépe pochopili stav věcí, musíme se přenést o nějaké století zpět do doby léčebných úspěchů rakouského lékaře Mesmera. Ten se po objevení magnetizmu železných předmětů pokoušel využít je k léčení nemocí člověka. Přikládal magnety na různá místa na těle a léčebné úspěchy se dostavily. Stal se hvězdou Vídně. Jednou si však všiml, že mu nějaký taškář (asi ze závisti) vyměnil magnetické železo za obyčejné. Ale léčebný účinek trval! I přišel na to, že tento účinek koná vlastně rukama. V okamžiku, kdy svůj objev upřesnil, byl prohlášen ctihodnou lékařskou komorou za šarlatána a podvodníka a musel uprchnout z Vídně (protože ti, kteří "léčivé ruce" nemají, vždy zuří!). Přesto se stal zakladatelem léčebné metody "magnetizováním" nemocných míst rukama. Má-li disponovaný člověk nadbytečné množství tělesného "magnetizmu", může jej předávat na nemocná místa u jiných a urychlovat tak jejich hojení. Mimoděk se tak děje samovolným chycením se za bolestivá místa. Stejně tak lze přenášet na druhého člověka i mentální energii, kterou lze charakterizovat jako typ "vibrací" duše. Tento způsob léčby je možný také slovy a na dálku, dokonce prostřednictvím předmětů jako vyzařujících obrazů či pomocí vody (diamantová voda apod.). Podstatou jeho dálkového působení je typ hypnotického ovlivnění podvědomí pacienta tak, aby se toto zbavilo svazujících bloků. Odblokováním zabudovaných autohypnóz nebo kolektivních hypnóz (nejrozšířenější je materializmus) se podvědomí dotyčného otevře účinku vše léčící nehmotné síly, která stále proudí stvořením (neboli šamani léčí, Bůh uzdravuje). Právě toto nehmotné vyzařování je podstatou jevu, že jakákoliv poškozená živá hmota se "sama od sebe" geniálně hojí. U mnoha lidí není tato síla využita jen proto, že člověk jejímu účinku nastavením své duše překáží. Vlastním úsilím si vybudoval ve své duši negace a bloky (odklonem činnosti své duše od Řádu stvoření neboli nekonáním vůle Stvořitele).

Překážky samouzdravujícího procesu
Nejúčinnějšími "blokátory" tohoto samouzdravujícího procesu jsou strach v duši, negativní myšlení a pocit bezmoci (chybějící víra). Jestliže tedy kterýkoliv léčitel tyto duchovní stresory odstraní, třeba s pomocí hypnózy, vymaní se tělo nemocného z křečovitého sevření vlastního podvědomí. Nastane otevření se působení samohojivé síly z vyzařování Podstaty světa (mysticky vyzařování Grálu). Podle velikosti pozitivity léčivého množství energie (podle Svijaše etalonové energie) může dojít až k zázraku. K představě čtenářů o velikosti síly stresoru, např. pocitu bezvýchodnosti, uvedu příklad ze živočišné říše. Když se do klecové pasti na myši chytí rejsek, který je inteligentnější než myš, najdeme ho již většinou mrtvého. Jakmile totiž jako velmi inteligentní šelma zjistí, že nemůže uniknout, zešokuje natolik, že umírá zcela zdráv. A člověk je také zčásti šelma, tedy také tak "zšokovatelný". Dostane-li se jeho vědomí do stavu bezvýchodnosti, pomalu jej to zabíjí (čím větší "inteligent", tím rychleji je zabit). A každý nemocný, který je z medicínského hlediska nevyléčitelný, je v podstatě takovým lapeným rejskem. Přijde-li však k člověku, který z něj pocit bezmoci sejme, nebo použije-li předmět s týmž účinkem, spadne z něj zátěž a tělo se začne samo zázračně uzdravovat. Nejdříve se takový účinek projeví ztrátou bolesti, která není organického původu a pochází z astrálního těla. Tento pozorovaný účinek natolik zesílí víru (pozitivitu) dotyčného, že se léčivé působení může vystupňovat až k zázraku. Čím jednodušší člověk, tím je větší účinek. Intelektuál ateista, pochybující o všem, nemá šanci. A právě to je podstata účinku Wagnerových léčivých tachyonizovaných předmětů.

Otázky pro pana Wagnera
Jeho těžká situace v něm uvolnila mimořádně silnou vůli, mentální sílu a představivost, což je mimochodem podmínka léčebného umění každého afrického šamana, a dovede ji přenášet i prostřednictvím předmětů na lidi. Efekt uvěření pro ty, co nejsou znalí věci, zesiluje pseudovědecké zdůvodnění, vysoká cena ("když je to tak drahé, tak na tom něco musí být, a dobrozdání těch, kterým to skutečně pomohlo. Také reklama typu "mistr Barnum přichází" nebo u nás zažité triky národního podniku Efekta učiní pro uvěření své. Jenže je tu pár otázek pro autora tachyonizace:

  • Je dovoleno prodávat boží energii a vydávat ji za proud tachyonů?
  • Je dovoleno tajit uzdraveným skutečného původce jejich uzdravení?
  • Není celá "tachyonizační" akce pouze jen jednou z kapitolek "Big rejžovač přichází"? Stejně silný účinek, jenže zdarma, mají stav duše ovlivňující léčivé obrázky např. z knihy "Duchovní příčiny nemocí", jiné vyzařující obrázky a pravoslavné ikony, různé druhy zázračných a léčivých vod apod.

Takže ti, kteří se léčí nebo nechají léčit drahými tachyonizovanými předměty, platí za svůj ateizmus. I to však může být cesta k prohlédnutí!

Josef Staněk
časopis Phoenix 11/2005


Hodnocení
Aktuální hodnocení: 5 (3 návštěvníků)
Štítky: duchovní očista, léčení nemocí, zdravý život
© 1997 - 2022 Agape Brno
všechna práva vyhrazena
předplatné magazínu | vydavatelství | mapa stránek | kontakt
Hluboká 5, 639 00 Brno | tel.: 775 563 052 | info@agapebrno.cz
Tyto webové stránky používají k poskytování svých služeb soubory Cookies. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů Cookies.