Diskuse pod články

Předplatitelé magazínu mají možnost diskutovat ve fóru přímo pod každým článkem. Fórum je zobrazeno pouze v případě, že je uživatel přihlášený na stránkách.

Nepřehlédněte

16.02.2013 | 10% sleva pro předplatitele magazínu na celý sortiment knih a nahrávek.

03.02.2013 | Z důvodu změny Klubu Agape na Magazín Agape byla aktualizována Pravidla používání služby. Předplacené členství v klubu bylo automaticky převedeno na předplatné magazínu ve stejné délce trvání.

21.11.2010 | Právě jsme zavedli novinku Kolektivního léčivého působení na člověka.

Svatodušní svátky v ateistickém česku

Až statistikové tento aspekt pochopí a místo otázky: "Věříte v Boha?" budou klást otázku: "Věříte v konečnou Spravedlnost?" tak se ukáže, že situace v západní civilizaci je stejně úpadková jako v Česku. Zde pouze není výrazem neslušnosti a absence charakteru se k "necírkevnosti" přihlásit. Zdánlivý ateismus zde není ničím jiným, než výrazem pocitu překonanosti středověké formy náboženskosti. Rozhodující masa Čechů nepovažuje za rozhodující pro poznávání duchovního rozměru světa účast na náboženských rituálech a církevní formu duchovnosti.

Tento přístup se plně promítá i v postoji k Duchu svatému
Ten je sice vnímán jako Duch Pravdy, ale není cítěno, že přístup k Němu zajišťují církve (již od dob husitských). Češi de facto touží po Pravdě, ale tuto touhu nedovedou kvalifikovaně vyjádřit a kvalifikovanou odpověď nenalézají ani v náboženských organizacích. Pokusím se tedy naznačit cesty, které ji naplňují podle poselství evangelií.
Duch Pravdy není nic jiného, než nalezení přímého působení Stvořitele ve všem viditelném i neviditelném, co nás obklopuje. Tím, že bez vůle Podstaty tohoto světa se nepohne ani jediný atom (ani vlas z hlavy nespadne, říká Ježíš), tím je Zřizovatel tohoto světa účasten ve všem, co nás obklopuje. Jestliže člověk pozná Jeho přítomnost ve všem, začne Jej cítit, neboli "zrodí se z Ducha", je prostoupen Duchem Pravdy. Začne tím budovat svoje poznání světa na jeho příčině, základu, biblicky řečeno "na skále". Aby tedy člověk mohl dospět k pravému poznání, je nutné "nejprve hledat království Boží", tedy Stvořitele ve všem, "a ostatní je mu přidáno", tedy to pravé poznání.

Vibrační úrovně
Protože nás obklopují nejméně tři vibrační úrovně - hmotná, tj. smysly a rozumem poznatelná, jemnohmotná, tj. rovina jemných vibrací duše a astrálního světa, a duchovní, tj. rovina věčnosti - je možné působení Ducha Pravdy vidět diferencovaně v těchto úrovních.
Ve hmotné rovině jej nalézáme jako vědeckou pravdu. Rozumem poznané zákonitosti hmotné dimenze nejsou nic jiného, než poznaný projev vůle Stvořitele vesmíru, tedy nalezení účinnosti Ducha svatého ve hmotě. Autentičtí vědci tedy nejsou nic jiného, než hledači Ducha v rovině hmotné. Ovšem jen potud, pokud se po nalezení zákonitostí hmoty neprohlásí jejími vládci a nezapřou Stvořitele vesmíru. To činí zastánci tzv. vědeckého světového názoru, ateisté a redukcionisté (dříve dialektičtí materialisté). Ti redukují svět na hmotnou dimenzi, popírají jejího Správce a prohlašují za něj sebe. Tím se uzavírají před působením Ducha na svou duši v dalších dimenzích bytí, neboť jejich existenci zlovolně neuznávají. Stávají se materialisty neboli zajatci ducha hmoty Ahrimana. Jen vědec věřící ve Vyšší moc je "zaměstnancem" Ducha svatého a v konečném výsledku svého působení užitečný pro lidstvo. Vědec ateista je pro lidstvo nevypočitatelným rizikem schopným se kdykoliv zvrhnout podle nálad své duše.

Jemnohmotná rovina
V této rovině působí Duch pravdy a harmonie ve formě zákonů duševního a snového světa (také záhrobního světa). Protože tyto dimenze jsou vibračně blíže Stvořiteli, "prosakují" do nich již Jeho vlastnosti daleko markantněji než v rovině hmotné. Rozvine-li duše člověka v sobě obdobné vlastnosti, které On vyzařuje, blíží se "k Jeho obrazu", a tím je schopen Jej vnímat. Jsou to láska, všetáska, lépe řečeno zásadní pozitivita ke všemu i k sobě (také pozitivní myšlení). Dále je to neustálá činnost, neustálé a zdokonalující tvoření. Patří sem také tělesná a duševní pracovitost (Stvořitel vesmíru tvoří neustále). A nakonec je to spravedlnost, tj. respektování práv všeho ostatního rovněž stvořeného (bližního jako sebe samého, tedy se stejnými právy bez ohledu na vyznání). Jen skrze Stvořitelovu spravedlnost je možné dospět k harmonii stvořeného jak v hmotném světě, tak v astrálním záhrobí. Jen takový duch, který se naučí zákonům harmonie, může vstoupit do dimenze věčnosti, dokonalosti, neboli Ježíšova království. Poznání těchto zákonů je smyslem existence člověka.

Duchovní rovina
V duchovní rovině, tj. v rovině dokonalosti, v Platonově světě idejí, působí Duch pravdy jako záření, které vychází z Boha Podstaty světa, kterého vizionáři popisují jako Světlo (u Mojžíše hořící keř, u apoštola Pavla jako oslnivý záblesk, který jej srazil s koně). Je to přímé zření Boha (viz blahoslavení čistého srdce, neboť Boha viděti budou). Toto zření je doprovázeno pocitem nepředstavitelného štěstí, jehož příslib je za života vnímán jako úžasný vnitřní klid (odtud pozdrav Ježíšův: Pokoj vám!).

Hledání pravdy
Celých tisíc let usilovali naši předkové o osvícení Duchem pravdy. Lze dokonce říci, že pro duchovní jádro Čechů se stalo její hledání typickým rysem. Svoje úsilí dávali najevo prostřednictvím oslav katolické církve u příležitosti výročí seslání Ducha svatého apoštolům, když se s nimi Ježíš po vzkříšení loučil. Předal jim část svých schopností, kterými je obdařen ten, jehož duše se zachvívá v Pravdě, tj. v Duchu. Přislíbil jim, že po celou dobu trvání Země bude těm, kteří jej milují, "vyzařovat" vlastnosti, které jim umožní se vyzařování živého Boha otevřít. Účast na rituálech je pouze prvním krokem, dokonce ne rozhodujícím. Je pouze zevním formálním vyjádřením snahy o přijetí Ducha a s tím spojených schopností.

Rozhodujícími vlastnostmi člověka pro otevření se působení Ducha Pravdy jsou:

  • Touha po pravdě i tehdy, kdy pro mne není příjemná.
  • Láska ke světu a lidem i tehdy, kdy mně tito osobně ubližují.
  • Být stejný uvnitř jako vně (vaše slova budiž: Ano myslím, ano dělám! Ne myslím, ne dělám!).
  • Bezpodmínečná pradůvěra k Bohu Stvořiteli, což je víra, sestoupená do podvědomí.

Nuže připojme se právě těmito "vibracemi" o letošních Svatodušních svátcích (8 týdnů po Velikonocích) k úsilí našich předků, k oslavám církví buď přímo, nebo jen v duchu. A pozorujme! Kdo bude upřímný a vnímavý, pozná rozdíl. Do jeho nitra vstoupí klid, který do té doby nepoznal. Začne žít život daleko bezstarostněji, jednodušeji a v důsledcích radostněji, jako naši hmotnými statky neoplývající předkové. Ti na cestě k svatodušním oslavám říkali: "Na svatý Duch, do vody buch! " Prostřednictvím podvědomí přijali, že přijetím Ducha nastává nejen nejkrásnější období v přírodě, ale i ve vnitřním životě člověka.

Josef Staněk
časopis Phoenix 6/2005


Hodnocení
Aktuální hodnocení: 5 (1 návštěvníků)
Štítky: duchovní zákony, náboženství
© 1997 - 2022 Agape Brno
všechna práva vyhrazena
předplatné magazínu | vydavatelství | mapa stránek | kontakt
Hluboká 5, 639 00 Brno | tel.: 775 563 052 | info@agapebrno.cz
Tyto webové stránky používají k poskytování svých služeb soubory Cookies. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů Cookies.