Diskuse pod články

Předplatitelé magazínu mají možnost diskutovat ve fóru přímo pod každým článkem. Fórum je zobrazeno pouze v případě, že je uživatel přihlášený na stránkách.

Nepřehlédněte

16.02.2013 | 10% sleva pro předplatitele magazínu na celý sortiment knih a nahrávek.

03.02.2013 | Z důvodu změny Klubu Agape na Magazín Agape byla aktualizována Pravidla používání služby. Předplacené členství v klubu bylo automaticky převedeno na předplatné magazínu ve stejné délce trvání.

21.11.2010 | Právě jsme zavedli novinku Kolektivního léčivého působení na člověka.

Karma českého státu

Není divu, že řada lidí se u nás (při pozorování společenských dějů a při jejich překvapivých pohybech v posledních sto letech) začala zabývat otázkou karmy českého státu a národa. Porozumí-li se karmě národa, je možné odhadnout jeho další vývoj. Když usilující o změnu či nápravu nemůže nalézti poučení v oblasti klasických společenských věd, sáhne do rejstříku okultních "věd". První je obvykle na řadě "věda" králů, astrologie. Ta je založena na předpokladu (premise), že všechno dění na zemi je zákonité, že probíhá v cyklech ovládaných i neviditelnými silami Stvořitele. Tyto síly jsou synchronní s koloběhem planet a komet, dříve nazývaných pohyblivé hvězdy. Z jejich vzájemného postavení při různých událostech na zemi je odhadováno, jak se tyto děje budou vyvíjet, jak dopadnou, a to zejména s ohledem na dění v neviditelné části reality. Způsob uvažování, akceptující existenci neviditelné části reality, ovšem rozzuřuje lidské duchy, dokonale spoutané rozumem a smysly (skeptiky). Nejsou schopni pochopit, že vliv postavení planet nespočívá v působení jejich hmoty na děje na zemi, ale planety jsou pouze zevním symbolem cyklických skrytých vlivů a vyvolávají s nimi asociace. Všechny staré civilizace se pozorováním snažily přijít na to, jak vše na obloze funguje a nalézt tak cestu k přesnějším předpovědím pozemských dějů. Pochopily, že činnosti započaté za "příznivé konstelace hvězd" se vyvíjejí jinak, pozitivněji. Všichni vládcové v dějinách chtěli, aby jimi započaté aktivity došly ke zdárnému konci. Dnes to chtějí samozřejmě všichni snažílkové, toužící po štěstíčku v jejich činnostech, namísto toho aby usilovali po souladu jejich činění s Řádem stvoření vůlí boží. Kdo tedy má "obchodního ducha", využil poptávku a vrhnul se na astrologii. V časopisech se tak vynořily nejrůznější zaručeně pravé horoskopy. Jejich úspěch založil horoskop brněnského pokrývače pana Hřebačky, který několik měsíců dopředu předpověděl vpád sovětských vojsk 21. srpna 1968. Není tedy divu, že se vznikem nových států 1. 1. 1993 (Česka a Slovenska) se ihned vyrojila řada horoskopů těchto státních útvarů. A jejich prognóza je prý špatná.

Nikdo z dotyčných astrologů a "karmalogů" si ovšem nepoložil otázku, kdy byl vlastně založen stát, v němž žijeme. Je momentální forma Česká republika odvozena od podstaty bytí českého národa a státu, nebo pouze jeho "převlekem", dočasně viditelnou formou? Je stát a národ vlastně věc povahy hmotné nebo duchovní? Žijeme ve státě, jehož podstatou a smyslem bytí jsou pravidla trhu, nebo ve státě, jehož páteří je pojetí duchovnosti neboli nadčasovosti?

Z obecných zákonů duchovnosti víme, že je-li pro stát a národ základem jeho existence výhodnost či nevýhodnost tržních vztahů (tedy rovina hmotnosti), platí pro něj prognózy hmotnosti. Jejich hlavním znakem je proměnlivost, neboli dočasnost! Každý denně vidí kolem sebe, jak se trh stále mění. Založit tedy cokoliv na principu trhu, tedy i stát, je totéž jako postavit dům na pohyblivém písku. Proto astrologové, kteří předpověděli "špatné hvězdy" pro útvary vzniklé 1.1.1993, měli pravdu! Tato předpověď však platí pouze pro lidi hmotné vibrace, tedy rozumáře a materialisty. V Česku však žije i jiná skupina lidí. Těch, kteří jsou si vědomi odkazu myšlenky T.G.Masaryka: Státy žijí a padají s ideami, které byly podnětem k jejich vzniku! Tak se tedy podívejme na hybné ideje různých států vytvořených na našem území. Co bylo hybnou ideou vzniku států Česka a Slovenska v roce 1993? V Česku to byl rázný a hrdý pochod za ideami tržního hospodářství, neomezovaný překážkami nadstavby, jakou je třeba duchovní rozměr člověka. "Trh vyřeší vše!" bylo heslo doby, připomínající ovšem účinnost univerzálního Haškova křížového břišního pásu proti vrozené i získané blbosti! Na Slovensku bylo hybnou ideou vydělení se z Československa odstranění zcela jiné příšery, jež vznikla absencí příčetnosti některých místních politiků: Odstranění federální krávy, která žere na Slovensku a dojí v Praze! Tento hlubokomyslný rozbor situace Slovenska byl pro dvě místní strany natolik silnou pohnutkou pro vyhlášení nového státu, že rozdělení státu nebylo možno zabránit. Lze tedy i z kvality státotvorných idejí konstatovat, že karma takto založených států je opravdu obskurní.

Státy následné po Československu se mohou odvozovat jako nástupnické po republice, která vznikla 28.října 1918. Jaké však byly duchovní impulsy pro vznik první republiky? Odstranění národnostních překážek pro rozvoj Čechů a Slováků. To je v pořádku, neboť tato motivace je v souladu s Řádem. Dalším impulsem bylo vytvoření demokratické správy státu na rozdíl od předchozí monarchie. Toto je v souladu s Řádem jen do určité míry, protože jsou kladena vedle sebe práva deklasovaných živlů s právy duchovních lidí. Převáží-li v demokracii práva destruktivních mas, nastává rozpad demokracie pro rozpor s Řádem stvoření! Hlavní pohnutkou dohodových velmocí pro vytvoření ČSR však bylo vytvoření protiněmecké síly k neutralizaci vlivu Německa v Evropě, mocenské zájmy Francie, a taková duchovní pohnutka je již zcela v rozporu s Řádem. Nic nesmí být nikdy zakotveno v negaci!!! Apriorní protiněmeckost je nenávistný blud jako antisemitizmus nebo antislávizmus! V Řádu stvoření je zásada spolupráce na základě vzájemné výhodnosti a kooperace národů. Proto také karma státu, započatá 28.října 1918, je rozporná ve svých nosných idejích, ať už se "hvězdy ten den pářily jak chtěly"!

Jenže u nás existuje ještě třetí stát království zemí koruny české. Jeho obrysy se začaly vynořovat ze Sámovy říše, Velkomoravské říše a knížectví svatého Václava, ale data jejich utváření i pohnutky jejich vzniku se ztratily v chaosu doby. Pořádek do těchto základů a přesné konstituování českého království ustanovil až český král a císař římský Karel IV. Ten také zakotvil duchovní impulsy této státní jednotky hluboce pojaté křesťanské duchovní principy, mírumilovnost, vzdělanost a hluboké propojení s evropskými civilizačními centry.

A takové impulsy jsou již významnými nadčasovými hodnotami, které zakotvují státní celek do pevného základu. Takový stát překonává jakékoliv katastrofy a po každé z nich se znovu vynořuje. Astrologická data jeho vzniku mu propůjčuje jeho ustanovitel. V daném případě je ustanovitelem definitivního tvaru a práv vůči Evropě císař Karel IV. Pro takový stát tím platí astrologické parametry narození Karla IV., a ty jsou excelentní. Stačí si je odečíst z tabulek. "Hvězdy" tak vypočítávají tomu, kdo se cítí být občanem státu Karla IV., členem národa vztahujícího se ke koruně zemí českých, ke koruně svatováclavské, tu nejlepší karmu. V našem státě tak žijí lidé tří různých údělů, které se projeví v budoucnosti. Lidé "tržní karmy", ztotožnění s ateistickou Českou republikou. Lidé "nacionalistické" karmy, ztotožnění se státem vzniklým 28.10.1918. A lidé, kteří se ztotožňují s duchovními nadčasovými hodnotami, pro které je mírou času tisíc let. Jsou to lidé žijící v duchovním království, které v toku času na sebe bere "převlek" různých forem, v současnosti převlek České republiky. V ní má prezident vlastně roli zastupujícího krále! V tomto ohledu jsou na něj od neviditelných strážců koruny uloženy velmi přísné etické parametry. Běda těm prezidentům, kteří na ně nevěří!

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že podle toho, do které z uvedených skupin se kdo zařadí, bude sdílet i její karmu. Osudy neboli karma těchto tří skupin se budou odvíjet odlišně podle cest, které jim domněle předurčují hvězdy, ve skutečnosti však duchovní základy, s nimiž spojili svůj osud - karmu.

Josef Staněk
časopis Phoenix 1/2005


Hodnocení
Aktuální hodnocení: 4,5 (2 návštěvníků)
Štítky: český národ
© 1997 - 2022 Agape Brno
všechna práva vyhrazena
předplatné magazínu | vydavatelství | mapa stránek | kontakt
Hluboká 5, 639 00 Brno | tel.: 775 563 052 | info@agapebrno.cz
Tyto webové stránky používají k poskytování svých služeb soubory Cookies. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů Cookies.