Diskuse pod články

Předplatitelé magazínu mají možnost diskutovat ve fóru přímo pod každým článkem. Fórum je zobrazeno pouze v případě, že je uživatel přihlášený na stránkách.

Nepřehlédněte

16.02.2013 | 10% sleva pro předplatitele magazínu na celý sortiment knih a nahrávek.

03.02.2013 | Z důvodu změny Klubu Agape na Magazín Agape byla aktualizována Pravidla používání služby. Předplacené členství v klubu bylo automaticky převedeno na předplatné magazínu ve stejné délce trvání.

21.11.2010 | Právě jsme zavedli novinku Kolektivního léčivého působení na člověka.

Vánoce jako pootevření transcendentní dimenze

První otázkou, kterou musí poutník rozluštit, je skutečná příčina jevu, že zimní slunovrat slaví všechny národy a kmeny na severní polokouli. Materialisté matou lidi redukcí tohoto víceúrovňového jevu na živočišnou oslavu návratu tepla. Aby se čtenář sám přesvědčil, že toto vysvětlení záměrně zastírá i primitivními národy tušený rozměr, zvu jej do zimního lesa ve dvou termínech, vždy po setmění. Poprvé 20. nebo 21. prosince, podruhé 24. prosince. Vstoupíme-li do lesního šera těsně před slunovratem a ztišeni se zaposloucháme, ucítíme jasně velebný spánek bytostí přírody. Je to ono zvláštní malebné ticho, které dokonale rezonuje s tichem v duši spravedlivého člověka. Jediné slovní pojmenování, které se této atmosféře přibližuje, je Božský klid. Dlouho jsem přemýšlel, kde jsem toto ticho již slyšel. Až náhle záblesk: melodie "Tiché noci"! Ano, to je ono, ta velebnost, ten svatý klid bytostí, které kmitají ve vibraci Stvořitele!

Opětovně vstoupíme do setmělého lesa na Štědrý den a zaposloucháme se do posvátného ticha lesních bytostí. Ale co to? Jasně můžeme cítit změnu. Jakoby spáči, bez ohledu na teplotu, již pomalu procitali! Je to neuvěřitelné, ale "atmosféra" lesa je za pouhé dva dny již jiná! Začínáme cítit rozumem nepochopitelný zázrak! Jaký je to zázrak, že všechny ty z pohledu přehnaně sebevědomých lidí neuvědomělé rostliny a zvířata nějak pocítily, že slunce změnilo směr relativního pohybu a nastoupilo cestu zpět k nám. A opět si uvědomuji, kde slyšel pokračování této melodie autor "Tiché noci". Ale pozor, tentokráte je to již ono známé pokračování "náhle v ní jásot zní".

Na zázrak znovuzrození, který bytosti přírody samozřejmě vnímají, potřebujeme my lidé složitá měření a teorie. Navíc jsme tak "nasákli" potřebami teorií, že již nejsme schopni vnímat skutečnost citem a intuicí jako naši "primitivní" předkové. Nevěříme, dokud nám "to" nevypočítají a neprokáží "kapacity" rozumu. Při přečtení výše uvedeného odstavce, o jehož reálnosti se může přesvědčit každý člověk se zbytkem vnímavosti, se okamžitě ozve sekta vědeckých "skeptiků", která se sebevědomím otitulovaného polomozku (termín Karla Kožíška) prohlásí pozorované za subjektivní fantazii, nehodnou "moderního" člověka. I tvrdé hlavy skeptiků rozbijí nakonec průkazná fakta, získaná přesnými měřeními. K neotřesitelnému důkazu mimosmyslového vnímání živých bytostí použijeme například přesná pozorování ze světa včel. V drsných severních oblastech se včelstva i s úly přenášejí na zimu do tzv. zimovníků, nejlépe do sklepů. Ve sklepích jsou včelstva trvale zatemněna, takže nemohou registrovat délku noci. Teplota v zimovnících je stabilní. Přesto, ať jsou včelstva kdekoliv, všechna slunovrat zaregistrují a ihned reagují postupným obnovováním své aktivity až k bodu plného oživení, kdy matka začne plodovat. Vnímají jej tedy mimosmyslovým zdrojem informací, neboť smyslovým čidlům přiváděné vnější fyzikální impulsy jsou konstantní, přičemž faktor biorytmu byl samozřejmě zohledněn.

Na základě vlastních prožitků jsme se mohli přesvědčit, že zimní slunovrat byl vnímavějšími předky právem oslavován jako událost nadsmyslová. Jak to ale souvisí s narozením Ježíše Nazaretského, který se zřejmě narodil v jiném ročním termínu? Byl zvolen k oslavě jeho narození termín zimního slunovratu, jak tvrdili ve "vědeckém" komunizmu marxisté-leninovci, proto, aby křesťané překryli a potlačili oslavou Ježíšova narození pohanské slavnosti? Abychom odkryli tuto cílenou marxistickou dezinformaci, musíme se vrátit k apoštolu Pavlovi do antického Řecka. Když tam apoštol Pavel přistál, začal Řekům objasňovat podstatu nové víry, učení o Ježíši Kristu jako o synovi Boha. Byl od nich samozřejmě dotazován, jak se s tímto Bohem setkal. Musel jim tedy říci, jak cestou do Damašku, kde chtěl pronásledovat místní křesťany jako zvrhlou sektu, byl udeřen nefyzikálním Světlem tak, že spadl z koně. A z tohoto světla slyšel hlas Ježíše Nazaretského: "Pavle, Pavle, proč mne pronásleduješ?" To Světlo a ten hlas jej nejen oslepil, ale zcela změnil. Na základě účinku se stal vědoucím křesťanem, nikoliv věřícím židem. Když to ovšem vyprávěl před řeckými absolventy orfických mysterií, dočkal se překvapivé reakce: "To ale není jako princip nic nového! Tento prožitek je pravidelným zážitkem těch, kteří jsou připuštěni k absolvování orfických mysterií, podmínkou byla ovšem etická čistota uchazečů. Ti se ve stavu rozšířeného vědomí jako vrcholu osvícení setkávají se Světlem, které se jeví jako slunce! Těm nejvyspělejším z nich je dokonce dovoleno komunikovat se Synem Světla, jenž je také označován jako Syn Slunce, který z něj vystupuje! Tvé vyprávění by tedy znamenalo radostnou novinu." Řekli Pavlovi, že se syn Světla inkarnoval do člověka a žil na zemi v osobě Ježíše Krista. A tak se stalo, že mnoho Řeků, zejména vzdělaných (daleko více než židů) přijalo křesťanství. Podle Pavlova výkladu pochopili, že syn Světla (syn Slunce) v osobě Ježíše umožňuje pochopit zákony Světla i bez absolvování mimořádně tvrdého orfického zasvěcení.

Syn Světla, co by kosmický princip Krista

Ježíš je tedy usnadnění přístupové cesty k Bohu Stvořiteli, dárci všeho života jak živočišného (tepla), tak transcendentního. Teplo ze slunce je pouze zevním smyslovým projevem proudu potřebné teploty pro děje biologické, který vyzařuje z vůle Stvořitele a Udržovatele v rovině fyzikálních dějů. Okem duše můžeme spatřit, že pro duši přichází ze Stvořitele i jiná energie, která je udržovatelem života duše a ducha, neboť nejen chlebem živ je člověk. Aby byla tato energie pro člověka "schůdnější", je mu transformována Synem Světla, zformovaného z božské podstaty, které říkáme Kristus. Protože Řekové neznali lidskou podobu Ježíše, v prvních šesti stoletích jej znázorňovali jako bezvousého zářícího mladíčka. Snažili se jej namalovat tak, jak jej popisovali absolventi orfických mysterií. Ale hlavně, jak jej popisují dodnes ti, kteří dosáhli stavu rozšířeného vědomí při zážitku klinické smrti. Nejde o nic jiného, o nic víc nebo méně, než před věky: o zážitek působení "Světelné bytosti".

Ano, je to on, který řekl: "Já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa!" On, živý Kristus, most ke Světlu zastarale ke Slunci, dárci života. Proto Synové a Dcery Světla oprávněně slaví zrození Krista mostu k Bohu, o zimním slunovratu.

Buďte pozdraveny Vánoce, svátky zrození Syna Světla! Pojďme je oslavit buď do chrámu, posvátného lidmi, nebo do přírody, chrámu Živého Boha!

Pozn. Na jižní polokouli by mělo být slaveno zrození Krista při letním slunovratu, aby oslava měla tutéž magickou sílu jako u nás.

Josef Staněk
časopis Phoenix 12/2004


Hodnocení
Aktuální hodnocení: 4,9 (8 návštěvníků)
Štítky: Ježíš, mimosmyslové zážitky
© 1997 - 2024 Agape Brno
všechna práva vyhrazena
předplatné magazínu | vydavatelství | mapa stránek | kontakt
Hluboká 5, 639 00 Brno | tel.: 775 563 052 | info@agapebrno.cz
Tyto webové stránky používají k poskytování svých služeb soubory Cookies. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů Cookies.