Pavel Breuer Azrael - Kypr

Dobrý den,
rád bych napsal o návštěvě Kypru a přidal několik fotografií. Před pár dny jsme se vrátili z Kypru, ostrova, který má svoji historii datovanou už z 10. stol. př.n.l.. Ostrovem prošlo vícero kultur, vyznání a zanechalo po sobě dochované památky. Pro mne je zajímavá doba křížových výprav, templářů a jiných řádů středověku. Ostrov byl v roce 395 n.l. , po rozpadu římské říše přidělen k východní části – byzanci. Z tohoto období jsou zde pravoslavné památky unesca. Z doby křižáků otisk křesťanství. A věčné nájezdy Turků po sobě zanechaly mešity a minarety. Milovníci starší historie zde najdou odkryté bohaté mozaiky z řecké mytologie. Střety kultur probíhají dodnes!
Kypr silně zasáhla druhá křižácká výprava (1158), která během tří týdnů takřka vyplenila ostrov a negativně se zapsala do jeho historie. V třetí křížové výpravě (1191) Richard I. Lví srdce dobyl Kypr a založil Křižácký stát. (1191 _1473)
Navštívili jsme hrad Kolossi  patřící střídavě johanitům a templářům.
Bolest u srdce zanechala návštěva města Famagusta, které vzniklo za dob Křižáckého státu. Město bylo postaveno v gotickém slohu a mělo v době své slávy 365 kostelů. Po dobytí Osmanskou říší byly některé kostely předělány na mešity, zbytek ponechán ke zkáze. Tento stav trvá dodnes, neboť Famagusta patří Severokyperské turecké republice. K nejvýznamnější gotické bazilice sv. Mikuláše byl přistavěn minaret. Nádherný kostel sv. Petra a Pavla je modlitebnou.
V městě Pafos  Krásná přístavní tvrz.
V městečku Omodos klášter Svatého kříže. Jsou zde relikvie z Ježišova ukřižování. Provaz a dřevo z kříže, které klášteru věnovala sv. Helena, matka Konstantina Velikého.
V pohoří Troodos -  kostel sv Nikolase ze Stegi. (unesco)
Vesnička Galata -  kostel ze 13. Stol. (unesco)
Městečko Kakopetria – pravoslavný kostel
Larnaca  -  kostel sv. Lazara s truhlou, ve které jsou jeho ostatky a lebka, v kryptě sarkofág, z kterého byly ostatky vyzvednuty
Nikosie, hlavní město – , Kostel sv. Jana a arcibiskupství, Arménská čtvrť, osmanská karavanserája, krásný novodobý kostel sv. Barnabáše
Jak se dostal Lazar z Betanie na Kypr?
 Lazar měl pocit, že ho Židé hledají, aby ho zabili, protože kázal o zmrtvýchvstání Krista, proto uprchl na Kypr. V Larnace se stal biskupem.

Byl údajně bratrem Marie a Marty, díky Ježíšovi vstal z mrtvých, byl Židy naložen na člun bez plachet a vesel a nakonec doplul do Kitionu. Po svém vzkříšení se již pak prý nikdy nezasmál, nahlédl totiž ze světa živých do posmrtného života, a dalších 30 let svého života na tomto světě již nikdy nenašel tu správnou radost.
Po konečném odchodu Lazara z tohoto světa byly později jeho pozůstatky nalezeny a dopraveny k byzantskému císaři Leonovi VI. Moudrému do Konstantinopole, kde byli poté roku 1204 ukradeny Křižáky a převezeny do Marseille. Odtud se dostaly do kostela sv. Lazara v Autun v Burgundsku, kde jsou uctívány dnes.
Jeho kosti by už snad nyní mohly odpočívat v pokoji, ovšem v 70. letech minulého století byla objevena jedna zapomenutá krypta pod presbytářem, kde leželo několik sarkofágů. Jeden z nich byl datován do roku 890 a identifikován byl jako hrob světce. Byla tam nalezena i lebka, údajně právě Lazara.

Lebka je dnes uctívanou relikvií a je umístěna pod vyřezávaným, pozlaceným baldachýnem a vystavena očím věřících. Zda se jedná opravdu o lebku člověka Homo Sanctus nebo Homo Sapiens, je jen otázkou víry.
Kypřané jsou si ale v každém případě od objevu hrobky jistí, že jejich předkové tehdy nepřinesli císaři Leonovi VI. kosti svatého Lazara, ale že tyto pozůstatky zůstaly skryty a byly tajně přeneseny do zdejšího kostela. A tak tedy právě tady spočívají možná pravé pozůstatky a v Burgundsku nebo v Marseille jsou jen bezcenné padělky.
Závěrem: Byl to krásný výlet za poznáním. Hodně mě vystrašila představa invaze muslimů na naše území a přístavba mešity u katedrály sv. Víta v Praze v souvislosti s Famagustou. Před tím nás snad Bůh ochrání?
A jeden prožitek z Larnacy. Ocitl jsem se u truhly s ostatky Lazara sám. Asi pět minut jsem měl ruce nad jeho lebkou a snažil se na něho nacítit. Do půl hodiny od návštěvy Lazara jsme seděli v baru na pozvání místního průvodce u ochutnávky zdejšího nápoje. Jen jsem se dotknul tlustostěnné sklenice, kterou barman přinesl, sklenice se rozlomila a obsah se rozstříkl do všech stran. Asi náhoda?
S úctou k našim předkům
Azrael 
https://brajap.rajce.net/
 
 
 
 
© 1997 - 2024 Agape Brno
všechna práva vyhrazena
předplatné magazínu | vydavatelství | mapa stránek | kontakt
Hluboká 5, 639 00 Brno | tel.: 775 563 052 | info@agapebrno.cz
Tyto webové stránky používají k poskytování svých služeb soubory Cookies. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů Cookies.