Diskuse pod články

Členové klubu Agape mají možnost diskutovat ve fóru přímo pod každým článkem. Fórum je zobrazeno pouze v případě, že je uživatel přihlášený na stránkách.

Nepřehlédněte

16.02.2013 | 10% sleva pro předplatitele magazínu na celý sortiment knih a nahrávek.

03.02.2013 | Z důvodu změny Klubu Agape na Magazín Agape byla aktualizována Pravidla používání služby. Předplacené členství v klubu bylo automaticky převedeno na předplatné magazínu ve stejné délce trvání.

21.11.2010 | Právě jsme zavedli novinku Kolektivního léčivého působení na člověka.

Vědomí ducha v prostoru Stvoření aneb Sedmi zahradami

Vážení a milí přátelé, dovoluji si Vás pozvat k tématu
 
Vědomí ducha v prostoru Stvoření
 
Po určitou dobu jsem se zabýval tímto tématem. V návaznosti na tyto myšlenky vznikla hudební skladba. Témata a motivy skladby se pohybují v sedmi tóninách, tj. v sedmi oblastech z nichž každá má svou charakteristickou vibraci, barvu. Skladba má název Sedmi zahradami, cítím ji jako určitý náhled na „ pohyb ducha poznávajícího v prostoru Stvoření“.
S vědomím o zvláštním významu a hodnotě tónů a barev, jsem požádal o spolupráci Terezku. Společně jsme dospěli k celku, který Vám dnes předáváme.
 
Pro úplnost a pro hlubší pochopení záměru jsem napsal krátký úvod, v němž je možné pocítit úhel pohledu se kterým jsem k této tvorbě přistupoval.
 
„Na počátku bylo Slovo,
 To Slovo bylo u Boha,
 To Slovo bylo Bůh,
 To bylo na počátku u Boha.
 Všechno povstalo skrze ně a bez něho nepovstalo nic, co jest.
 V něm byl život a život byl světlo lidí. To Světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila …“
 ( Jan 1, 1-5 )
 
Slovo je vůlí Stvořitele
 
Slovo proniká hmotným prostorem - Slovu uskutečňuje Ideu Stvoření - Slovo je základním Impulsem pro vznik a vývoj mnoha rozmanitých forem života.
 
V duchovní rovině:
Energie Nebeské Matky dává prostor Synu - On uskutečňuje vůli Boha Otce - On je ve své plnosti Principem iniciujícím růst a vývoj ducha člověka v prostoru hmotného stvoření.
 
V hmotné rovině:
Energie Nebeské Matky je v prostoru hmotném transformována, stává se Energií Matky Země jenž dává růst a sílu všemu živému, tj. i fyzickému tělu - je tak vytvořena ochrana a prostor k růstu ducha člověka, objevují se jedinečné podmínky k růstu duchovního potenciálu a duchovní síly - objevuje se příležitost hluboce vnímat, prožívat a napodobovat Princip Ducha pulsující ve Stvoření.
 
Slovo je Duch Tvůrce
 
Slovo je Impulsem z duchovního prostoru, jenž se v hmotném stvoření projevuje skrze sedmi úrovňový systém energií. Tento systém energií je harmonickým celkem.
Krása Nebe i Země se spojují v srdci člověka a on vnímá, pociťuje a prožívá harmonii zvuků, vůní, barev. Energie Stvoření tak iniciují v člověku svou krásou a harmonií smysl pro vztah k okolnímu světu. Velká rozmanitost forem života probouzí člověka k jeho velkému a trvalému ANO pro život zde na Zemi. Prohlubuje se a sílí jeho výrazně pozitivní přístup k okolí - jeho propojení s Energiemi Ducha Tvůrce.
 
Slovo je Světlo
 
Vědomí o vlastní sounáležitosti a jednotě s Harmonií Stvoření nese přesvědčení o Celku. Přesvědčení, jenž je jedinečným stavem vědomí. Přesvědčení, které umožňuje výraznější propojení energií Nebe s energiemi Země. Člověk je tak harmonickou bytostí, která se výrazně propojuje k energiím prostoru Stvoření v němž žije. Je bytostí integrovanou v duchovní rozměr bytí, bytostí schopnou přenášet energie Ducha jak na úrovni duše, tak na úrovni fyzického těla. Vstupuje do jedinečného vztahu k prostředí, v němž se odehrává jeho život. Je ve své pozitivní účasti plnohodnotnou součástí života na Zemi. Slovo se tak stává Světlem. ( viz.Jan:“ ... a tma je nepohltila“ ).
 
Skladba Sedmi zahradami
 
Upřímná touha prožívat a předávat, touha po naplnění, touha po lásce vede k obrácení pohledu vzhůru, k pokornému přijetí a naslouchání vnitřnímu hlasu. Prohlubující se smysl pro klid proměňuje člověka v bytost s intenzivnějším vnímáním - tak se otevírají postupně jednotlivé brány sedmi zahrad - za každou z nich je svět, jenž je součástí Celku, svět, jenž se zachvívá v hluboké rezonanci a v souladu k sedmi úrovňovému systému energií Stvoření.
 
Je to svět s nekonečně krásnou pohyblivostí, Láska Nebeské Matky projevená skrze energii Matky Země iniciuje charakter a podobu (i tvar) vnímané reality, jenž v daný okamžik působí a ovlivňuje každou lidskou bytost, každou duši. Ovlivňuje ji vždy jen tak, jak ona, v daný okamžik - s ohledem na svůj další vývoj a růst směrem k začlenění do Řádu stvoření - potřebuje. Jde o vývoj jedinečného propojení člověka k Celku, resp. o propojení k jedné nebo k několika ze sedmi rovin energetického rozhraní jemnohmotného a hmotného prostředí, v němž člověk jako víceúrovňová duchovní bytost žije.
 
- vnitřní vývoj -
 
Skladbu utváří drobná témata a motivy, jenž na sebe volně navazují, vycházejí jeden z druhého a volně se doplňují. Témata a motivy jsou seskupeny v sedmi tóninách. Každá ze zahrad je prostorem o určitá převažující vibraci. Charakterizuje ji určitá barva - v barevném spektru od převládající červené ( 1. čakra ) oranžové ( 2.), žluté ( 3.), růžové (4.), světle modré (5.), modré (6.), až k převládající fialové a bílé ( 7. čakra ) a konkrétní tónina - od základní C dur (1. čakra), D dur (2.), E dur (3.)., F dur (4.), G dur (5.), A dur (6.), až k tónině sedmého stupně základní řady, H dur (7. čakra ). 
 
Skladba má svými vibracemi přivést posluchače k jeho hlubšímu vztahu k okolnímu stvoření, k vlastnímu poznání a hlubšímu prožití jednotlivých oblastí stvoření. K hlubšímu vědomí o spojení světa duchovního se světem jemnohmotným a hmotným.
 
S vděčností k Bohu, za příležitost nacházet zde na Zemi svůj další vývoj, a v hluboké úctě k vyšším duchovním Principům, věnuji tuto skladbu paní Janě Brzobohaté. Byla to ona, kdo mne v určité době pohnul a přiblížil svým výjimečně krásným poznáním a svou duchovní silou na cestu tvůrčí aktivity, která vždy skýtá pro každého z nás i tu možnost vývoje v oblasti citu - tj. lásky spojené s přijetím poznání a duchovní moudrosti. 
 
Srdečně Jiří Sedláček


 


 
Milí přátelé,
 
vítám Vás u druhé části Sedmero zahrad. Tato část je dalším úhlem pohledu a vnímání na Jednu skutečnost, která se může projevovat mnoha různými způsoby. Společně se skladbou tvoří celek, který se propojuje v tónech a barvách. Jde o jeden prostor, vnímaný  z dvou stran, z dvou tvůrčích pohledů...
Na začátek bych ráda připojila také pár slov z mého pohledu:
 
„Na počátku bylo Slovo. To Slovo bylo u Boha.“
Slovo – neboli Logos – znamená také ve své podstatě Pojem, Vjem… 
„Na počátku byl Vjem…“
 
Vjem, který je možné vnímat smysly duše a přicházející z prostoru Krásy Ducha, lze zachytit prostřednictvím tónů hudby a také v barvách. O toto zachycení vjemů, které je možné cítit, jsem se ze svého úhlu pohledu vnímání pokusila, když jsem se spolu s Jiřím skrze tóny skladby vydala na krásnou procházku Sedmi zahradami. Z procházky se stala delší cesta, která se mi postupně skrze tvorbu vyjevila. Na této cestě jsem mohla vnímat mnoho krásného, toho, co každá ze Zahrad nabízí, toho, co v duši její jedinečnost otevírá, probouzí…stejně tak, jako se za každou branou otevírá nový prostor, otevírají se tak dveře duše k dalšímu poznání, uvědomění, prožitku toho, co je v ní samé ukryto…
Meditativní otevření se krásám tónů, které každou ze zahrad vykreslují  mě vtáhlo do jejich prostoru a ráda bych se s vámi nyní podělila o to, jak jsem tento prostor spatřila prostřednictvím barev...
 
První obraz je tedy vždy do barev zhmotněným prožitkem-vjemem, který jsem prožila při poslechu tónů každé zahrady a zachycuje i přenáší  její vyzařování a působení, jak je vnímám.
V každé ze Sedmi zahrad rostou i krásné a jedinečné květiny, září svou vlastní jedinečnou léčivou krásou, která je také projevem jejího charakteru a principu. Druhý obraz je „nádechem jejich vůně“ a nese tak jejich vibraci, jak jsem ji mohla pocítit…
Poslední z obrázků je jen mou osobní „symbolickou“ kresbou, kterou jsem si původně kreslila velmi spontánně jen sama pro sebe, pro své dokreslení působení květin…
Dva hlavní obrazy každé zahrady si můžete zvětšit kliknutím.
Když budete mít chuť, můžete pro jednotný prožitek spolu s pohledem na obrazy poslouchat i příslušnou část skladby a nechat  se tak provázet barvami i hudbou současně…
 
Nakonec se i já z hloubi srdce připojuji k Jiřího věnování.
Děkuji za krásu květin, za lásku se kterou byly vypěstované, za jejich léčivé vyzařování a působení, které z božího daru můžeme vnímat a prožívat prostřednictvím  Květinové terapie…Děkuji tak za  semínka těchto vzácných květin, které zároveň vždy od každé květiny dostáváme. Semínka, která se zachycují v půdě vnímání, klíčí ve vědomí člověka, rostou v něm a otevírají tak duši jejímu potenciálu, aby se pak v ní jako nové květy rozvinuly do nových rovin poznání…
 
V úvodním obraze (=úvodní část skladby) bych ráda věnovala všem toto jedno darované „semínko“  a dál vše to, co z něj vyrostlo a přeji všem příjemnou procházku i krásnou osobní cestu Sedmi zahradami.
Ze srdce Tereza 
PRVNÍ ZAHRADA
 

    

 

DRUHÁ ZAHRADA


 
     
TŘETÍ ZAHRADA      
ČTVRTÁ ZAHRADA    

PÁTÁ ZAHRADA   
 
ŠESTÁ ZAHRADA      

 SEDMÁ ZAHRADA     
Hodnocení
Aktuální hodnocení: 5 (33 návštěvníků)
© 1997 - 2022 Agape Brno
všechna práva vyhrazena
předplatné magazínu | vydavatelství | mapa stránek | kontakt
Hluboká 5, 639 00 Brno | tel.: 775 563 052 | info@agapebrno.cz
Tyto webové stránky používají k poskytování svých služeb soubory Cookies. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů Cookies.