Diskuse pod články

Členové klubu Agape mají možnost diskutovat ve fóru přímo pod každým článkem. Fórum je zobrazeno pouze v případě, že je uživatel přihlášený na stránkách.

Nepřehlédněte

16.02.2013 | 10% sleva pro předplatitele magazínu na celý sortiment knih a nahrávek.

03.02.2013 | Z důvodu změny Klubu Agape na Magazín Agape byla aktualizována Pravidla používání služby. Předplacené členství v klubu bylo automaticky převedeno na předplatné magazínu ve stejné délce trvání.

21.11.2010 | Právě jsme zavedli novinku Kolektivního léčivého působení na člověka.

Poselství - Novoroční Slovo MATKY

 
Novoroční Slovo MATKY zvláště upozorňuje: Nastává čas Nápravy a Očisty srdcí celého lidstva. Jaký osud si připravujeme, nedbáme-li na Boží Zákony. Doba mocného Přelomu věků se závratně přibližuje. Mé děti, neobávejte se. Cožpak lze nevidět, jak globální neštěstí a živelné pohromy ohlašují příchod Spravedlivého Řádu? V čem spočívá Cesta Matky. Má Ochrana a Milost Boží vás stále bude provázet.

Mimořádnost „Novoročního Slova MATKY“ dokresluje duchovní symbolický portrét „PŘIJETÍ“ (do Boží Lásky) se záznamem vyzařovaných Milostí při Daršanovém Požehnání Matky. Vnitřní Promluvy Matky a Daršanové Požehnání jsou ve vzájemné souvislosti.
 
 
Novoroční Slovo  MATKY
 
Mé milované děti,
 
        nastupuje čas Nápravy a Očisty srdcí celého lidstva. Co nám dal tento svět, proč želet jeho odchodu? Celý svět, celé Stvoření dychtí po Boží Lásce. Není cesty zpět, není cesty bez Lásky. Láska naplňuje srdce těch, kteří touží po lásce. Je to koloběh života, neustálé zrození. Zázraky se dějí stále a lidstvo je napjatě očekává.
 
        Poslechněte, jaký osud si připravujeme, nedbáme-li na Boží Zákony. Většina lidí je plně ponořena ve světských žádostech a požitcích. Jejich srdce je němé a neslyší hlas své duše. Jaký osud, jaká karma je může svazovat? Ovoce jejich myšlenek, slov a skutků na ně těžce dolehne, ale zahrne i nejbližší rodinu. Jejich navyklý stereotyp života bude tvrdě proměňován následky jejich působení. Množství slz v jejich životě zahrne celé údobí až k otevírání srdcí. Zde je nutné pochopit důvody utrpení a poučit se. Oni sami jsou tvůrci své přeměny. Bůh je láskyplně sleduje a ponechává jim svobodnou vůli. Chce jejich svobodnou, vnitřní Lásku.
Pochopte vy, kteří věříte jen v sílu těla a moc majetku, to vše je pomíjivé, to vše je vám dáno jako zkouška srdce. Pochopte, že jen vaše duše je věčná, jen ona je k obrazu Božímu. Boží Láska je věčná, ale vaše trápení nemusí být nekonečné. Boží Láska čeká na volání srdce a s Láskou vás vyzvedne z tíhy světa. Je to tak úžasné probuzení do jiného života, do pravého Štěstí.
       Pojďte tedy, mé děti vstříc Božské náruči, proč váháte a utápíte se v radostech a strastech světa? Není času nazbyt. Doba mocného Přelomu věků se závratně přibližuje. Moře musí být naplněna slzami těch, kteří budou váhat s pokáním a nevkročí včas do Nového věku.
 
        Mé děti však oddaně následují Cestu Matky. V čem toto spočívá? Milujte se navzájem, buďte laskaví a vzorem oddanosti Bohu. Vaše srdce ať s radostí dokáže potěšit zarmoucené. Nebojte se práce pro Mír a Pokoj na světě. Buďte zářným příkladem pracovitosti, ale bez lpění na výsledku. Mějte stále mysl u Boha, zpívejte duchovní popěvky, hledejte možnosti, jak udělat mnoho radosti bližním a nezapomínejte i na sebe. Cožpak se nemáte rádi? Je toho tolik, co máte jeden každý vykonat jako úkol či poslání v tomto životě, v této úrovni světa.
       Bedlivě sleduji váš rozvoj, pomáhám na cestě k Bohu. Vím, že mě, mé děti, milujete a jsem z toho velmi šťastná. Vaše mysl ať je stále u Boha a vaše srdce ať volá svou Matku. Pak mohu dát vše, co potřebujete, ve velmi krátké době. Snažte se pomáhat světu s tím nejlepším úmyslem a modlitbou k Nejvyššímu, ale konkrétně se nebojte přiložit ruku k dílu. Máte Mé neustálé Požehnání.
 
         Mé děti, neobávejte se blížícího se Přelomu věků. Cožpak lze nevidět, jak globální neštěstí a živelné pohromy ohlašují příchod Spravedlivého Řádu? Vaše srdce je naplněné Světlem a zůstane neporušené. Má Ochrana a Milost Boží vás stále bude provázet. Spěte krásně v tuto první noc Nového tisíciletí.
 
 
Vnitřně přijato v meditaci k Božské Matce 1. 1. 2001 asi do 01,30 hod.
Doplněno v meditaci 5. 1. 2001 asi ve 13,30 hod

 
Hodnocení
Aktuální hodnocení: 4,7 (20 návštěvníků)
© 1997 - 2022 Agape Brno
všechna práva vyhrazena
předplatné magazínu | vydavatelství | mapa stránek | kontakt
Hluboká 5, 639 00 Brno | tel.: 775 563 052 | info@agapebrno.cz
Tyto webové stránky používají k poskytování svých služeb soubory Cookies. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů Cookies.