Diskuse pod články

Členové klubu Agape mají možnost diskutovat ve fóru přímo pod každým článkem. Fórum je zobrazeno pouze v případě, že je uživatel přihlášený na stránkách.

Nepřehlédněte

16.02.2013 | 10% sleva pro předplatitele magazínu na celý sortiment knih a nahrávek.

03.02.2013 | Z důvodu změny Klubu Agape na Magazín Agape byla aktualizována Pravidla používání služby. Předplacené členství v klubu bylo automaticky převedeno na předplatné magazínu ve stejné délce trvání.

21.11.2010 | Právě jsme zavedli novinku Kolektivního léčivého působení na člověka.

Poselství Nejvyšší MATKY

HLUBINA BOŽÍ LÁSKY


Velká Láska Boží Milosti zaplňuje celé Stvoření, na všech úrovních stvořeného i nestvořeného stálého Bytí. Jen Ruka Páně dává svou Milost těm a tam, kde srdce bytostí hoří doslovně láskou. Je to neustále žitá radost, odevzdaná ať vědomě či podvědomě do Boží Vůle. Celé Stvoření je naplněno Boží Láskou, která vytváří od Prvopočátku vše živé na všech úrovních Stvoření.
Zárukou všeho živého je Všeudržující Síla a Moc Prvotní Matky – Síla a Moc Nejvyššího. Tak jak Její Záštita nad Stvořením naplňuje Blažeností vše živé, tak Její Láska pronikající i nejnižší formu života, upevňuje zpětný tok energií a signálů Veškerenstva. Je to tak přirozené – vše je naplněno oživující energií LÁSKY a živoucí úrovně Bytí odpovídají spontánně radostí z lásky života. I nejniternější částice Stvoření vyzařuje neustále díkuvzdání, naplněné energií Lásky. LÁSKA je podstatou ŽIVOTA v lásce, harmonii a celistvosti – v Milosti a Vůli PÁNĚ.
Božská Matka je Ta Neskonalá Síla, Moc a Blaženost – udržující všechny úrovně Bytí v neustálém životním toku – k dokonalosti TVŮRCE. JÁ, Matka Veškerenstva se skláním k volajícím srdcím všech bytostí, tak rozličného řádu. Lidské bytosti svou úlohou – vrátit se zpět do Nejvyšší LÁSKY po nespočetných návratech a pádech – mají vyjímečné postavení v Náručí Nejvyšší Matky. Doslovně nesu lidstvo přes katastrofické milníky existence. Lidské duše jsou podstatou Božské a tuto jedinou Pravdu musí bezezbytku objevit, prožít a odevzdat svým životem – k Věčnému Životu v Boží Lásce.

Předem oznámené Poselství zapsáno v japa meditaci k Božské Matce v pátek 30.9.2011


VELKÁ PROMĚNA V BOŽÍ LÁSCE

Slyšte – vy lidé tohoto Světa. JÁ, Matka Veškerenstva bdím nad touto Planetou, kde probíhala celá tisíciletí přímo bitva mezi dobrem a zlem a lidstvo se zúčastňovalo, přetvářelo a transformovalo v hrůzách a krveprolévání svých bližních. Tento zdlouhavý proces nakonec vyhovoval vládnoucím silám temna a jeho účinky přesáhly únosnou mez.
JÁ, Matka Veškerenstva měním parametry Transformace člověka, lidstva i této tolik zkoušené Planety. Vaše Planeta je živý organismus Vyššího řádu a lidstvo nejprve musí zharmonizovat svá ega s vnitřním řádem Planety Země, která po celá údobí všeho živého je Nositelkou Života v jeho různosti a mnohotvárnosti. Člověk – lidstvo se musí sjednotit vědomím s Vědomím Planety. Tento přerod nebude pro lidstvo bezbolestný. Sobectví člověka a jeho majetnické pudy jsou velkou překážkou a musí být za každou cenu otupeny a změněny k harmonii celku.
Druhá etapa Velké Transformace – Proměny musí směřovat k Velkému Rozvoji – ke Skoku lidstva z hmotného rozvoje – k duchovnímu rozvinutí srdcí celého lidstva. Síla Světla Přeměny bude mocně a téměř nekompromisně přetavovat lidské city, schopnost sebeobětování a porozumění nejen osobní, ale musí se rozprostřít skrze všechny formace lidské pospolitosti. Také srdce člověka – musí nalézti vzájemnou lidskou soudržnost a vnitřní touhu, býti bratrem či sestrou – v jeho obrovské čistotě vztahů a vnitřní lásky. Dřívější pudy již nemohou vládnout Světu a tvořit jeho zákony soužití a trvalého šťastného života v radosti a lásce.
Sám PÁN – Svým Požehnáním je zárukou, že Světlo tak hluboké Transformace odstraní temnotu původního bytí, aby Planeta postoupila výše a s ní následovalo lidstvo do Jemnohmotné úrovně Božské Blaženosti. Tato zásadní změna – v existenci dříve hmotného bytí – na Vyšší úroveň, je pro současného člověka nepředstavitelná. Hmota již nebude esencí života, ale Duchovnost bude podstatou všeho. Nikdo nemůže postoupit, nepodrobí-li se dobrovolně úplné proměně lidské bytosti.
Světlo Nejvyššího – ve své Nepředstavitelné Lásce, je základem a příčinou obrovského Skoku ve vývoji, který je ale neomylný a žádná temnota v srdcích nesouhlasících nemůže přežít. Svět se radikálně změní a původní hmota zanikne. Temná srdce nepřejdou přes Práh Přeměny – změní se v jiné dimenze Nekonečného Bytí. Boží Milost ani takto je neopouští, ale nová epocha Transformace je vrhne neskutečně zpět – ke kořenům Života v jeho obtížnosti – znovu stoupat vzhůru v jiných formách.
JÁ, Matka Veškerenstva volám všechny své děti ze všech úrovní Života – Doba Velké Proměny se nezadržitelně blíží. Štěstí připravených (je popsáno v mnoha Posvátných textech) a jejich čistá spolupráce s Božstvím, je základní hybnou silou ve změně myslí a srdcí člověka. Boží Ruka nabízí pomoc všem lidským duším.
Děti moje – proste, volejte a tlučte s upřímným a toužebným srdcem. PÁN čeká na vaše volání a Jeho Milost je bezmezná. Lidé – vše máte ve vlastních rukou. Nelitujte odchodu starého Světa a jeho energií. To o čem jen sníte je nadosah. Je jen důležité se správně rozhodnout na křižovatce Věků. Boží Hlas nemůžete přeslechnout. Všechny narůstající problémy lidstva se nedají přehlédnout. Probuďte se mé děti z těžkého snu vašeho současného života. Vaše srdce zná směr odkud LÁSKA přichází. Nepromeškejte čas Božích Milostí. JEHO LÁSKA je Věčná.

Dopsáno podle vnitřních pokynů v japa meditaci k Božské Matce ve středu 19.10.2011.  J.M. – R.
  
Hodnocení
Aktuální hodnocení: 4,6 (20 návštěvníků)
© 1997 - 2022 Agape Brno
všechna práva vyhrazena
předplatné magazínu | vydavatelství | mapa stránek | kontakt
Hluboká 5, 639 00 Brno | tel.: 775 563 052 | info@agapebrno.cz
Tyto webové stránky používají k poskytování svých služeb soubory Cookies. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů Cookies.