Diskuse pod články

Členové klubu Agape mají možnost diskutovat ve fóru přímo pod každým článkem. Fórum je zobrazeno pouze v případě, že je uživatel přihlášený na stránkách.

Nepřehlédněte

16.02.2013 | 10% sleva pro předplatitele magazínu na celý sortiment knih a nahrávek.

03.02.2013 | Z důvodu změny Klubu Agape na Magazín Agape byla aktualizována Pravidla používání služby. Předplacené členství v klubu bylo automaticky převedeno na předplatné magazínu ve stejné délce trvání.

21.11.2010 | Právě jsme zavedli novinku Kolektivního léčivého působení na člověka.

Poselství MATKY – Probuďte se děti moje

Poselství – Probuďte se děti moje zvláště upozorňuje: Lidé, prohlédněte srdcem, upusťte od hmotné závislosti svého ega. Každý hledá štěstí, ale proč nehledáte trvalé a Nejvyšší štěstí? Změna Nového věku nastupuje, cožpak nevidíte v jakých bolestech lidstva se rodí? Nejvyšší Spravedlnost je nepochopitelná lidské úrovni bytí. Pouze ON, Tvůrce, rozhodne jak hluboká bude Přeměna lidstva. Láska je záchrana lidstva. Hodina dvanáctá se blíží, čas přerodu bolesti v radost je konečný.
Poselství – Přítomnost LÁSKY zvláště upozorňuje: JÁ Jsem, JÁ Matka Veškerenstva řídím osud lidstva této úrovně bytí, ale moje Práce probíhá současně na všech úrovních Božích Záměrů. Tak se čas nachyluje k Velkému Rozhodnutí, tolik je třeba LÁSKY. Vnímejte srdcem, ne posuzováním rozumu. Přeji si a je to MÁ Vůle, aby Svět pochopil hloubku Mateřské Boží Lásky, ve všech životních projevech svých pozemských dětí
Mimořádnost obou Poselství dokresluje duchovní symbolický portrét – Božská Matka v životě oddaného, který názorně přibližuje Milost Transformační práce Matky a Božího Světla během Daršanového požehnání.
Obě vnitřní Poselství a Požehnání Matky Meera jsou ve vzájemné souvislosti.
Na závěr předkládáme stručné vysvětlení k vybraným dotazům.Probuďte se děti moje

Nikdy nepřichází Boží Láska do zatvrzelých srdcí přímo. Jejich životní osudy jsou smáčeny slzami vlastními i nejbližších.
Ach lidé, proč se odvracíte od Nejsvětějšího Srdce Páně, cožpak nevidíte, jak Svět zbožně nadechuje JEHO Vůli?
Prohlédněte srdcem, upusťte od hmotné závislosti svého ega. Jak šťastná a krásná může být Země s lidmi ponořenými v Boží Zákony.
Harmonie světů je Zákonem Tvůrce. Opak je vzpourou proti JEHO Dílu.
Rozpomeňte se na Božský Oceán Lásky, z  kterého se rodí vaše duše. Naslouchejte vnitřnímu volání Boží Jiskry. Otevřte se neskonalé touze spočinouti navěky v Praoceánu Lásky.
Rozhlédněte se co vám tento svět dává, pochybná zaujetí ega prostoupená vášní a neláskou. To je pravá příčina veškerého utrpení.
Každý hledá štěstí, ale proč nehledáte trvalé a Nejvyšší Štěstí?
Nekonečná Láska tryská do Stvoření a nepoznáváte Ji. Jak vás tato nádhera může nechat chladnými?
Každý výtvor je jedinečný skvost Lásky. Prohlédněte, naučte se vidět krásu ve všem. I vy jste její součástí. Jak můžete zapomenout na krásné vztahy milujících srdcí?
Rozhlédněte se, jaký smysl má vaše činnost pro Nejvyšší Blaho, jste šťastni ve svém srdci? Přezkoumejte své nitro, své vztahy k bližním. Oni jsou vašim zrcadlem.
Je to přece tak snadné vroucně říci: „Pane, tolik jsem chyboval, odpusť a přijmi mne natrvalo do Svého Srdce“.
Bůh je Nejvyšší Láska, ale také Nejvyšší Spravedlnost. Jaký osud si chystají zatvrzelá srdce, která odmítají Lásku?
Doba Přelomu věků se děsivě přibližuje v  podvědomí lidstva. Ano, změna Nového věku nastupuje, cožpak nevidíte v jakých bolestech lidstva se rodí?
Temno musí ustoupit záři Nejvyššího Srdce. Vy sami – lidstvo jste stvořitelé Přeměny. Na stoupající sílu Zla musí zákonitě působit neustále větší Síla Lásky. Žádný přerod není bezbolestný a jen z  bolesti se rodí radost.
Čistí duchem vnímají zesilující vibrace Boží Síly. Jejich srdce nadšeně zaznamenávají přerod duše. Jejich štěstí roste, avšak bolest zatvrzelých srdcí je neomezená.
Vaše ega jsou egem světa - jste na jedné lodi, ale Stvoření je v harmonii s Božími Zákony. Pouze člověk svou vůlí vykročil stranou. Pouze navrácená srdce projdou přes Práh očisty.
Nejvyšší Spravedlnost je nepochopitelná lidské úrovni bytí. Pouze ON, Tvůrce, rozhodne jak hluboká bude Přeměna lidstva.
Hodnoty budou bolestně změněny, ideály přestavěny a lidská srdce navrácena k harmonii Zdroje.
Děti moje pozemské, probuďte se z těžkého snu vašeho ega.
Láska je záchrana lidstva. Milost Nejvyššího na všech úrovních bytí je stále zde.
Hodina dvanáctá se blíží, čas přerodu bolesti v radost je konečný.
To je Má Vůle, v ní se projevuji.

Vnitřně přijato v meditaci k Božské Matce 18.9.1998

 

Přítomnost LÁSKY

JÁ Jsem, JÁ Matka Veškerenstva řídím osud lidstva této úrovně bytí, ale moje Práce probíhá současně na všech úrovních Božích Záměrů.
Tvé srdce mně miluje a JÁ miluji tebe mé dítě. Naše spojení srdcí i vědomí je v souladu s VŮLÍ, dát hledajícím otevření srdcí Mateřskou Láskou Stvořitele. Žehnám tvému životnímu úkolu být plamenem této LÁSKY, pro toužící a volající lidské duchy.
Mnoho mých oddaných dětí rozprostírá proud mého Světla a Lásky, jsou štěstím pro své okolí, nalézá-li touhu po poznání v bližních.
Tak se čas nachyluje k Velkému Rozhodnutí, tolik je třeba LÁSKY, tolik pochopení Božských Záměrů.
Lidé prohlédněte, ať jste na jakékoliv Cestě ducha, nepřešlapujte na místě ve svém poznávání Pravého cíle lidského snažení a bytí.
Váhající lidé chtějí důkazy, ale oddaná víra a hlas srdce je nejpřímější stezkou ke Zdroji.
Jak chcete vnímat a pochopit TO, jež od pranekonečna tvoří NEKONEČNO. Pouze nadsmyslové spojení s  Milostí HLEDANÉHO je výsledkem sebeobjevování a nalézání.
Mnoho omilostněných hovoří z výše svého poznání. Tito Vyspělí duchové v lidstvu odkrývají Nepoznatelné, vyjevují sdělené Boží Záměry.
Je v záměru Nejvyššího Bytí, aby Pravé Poznání obohatilo otevřená lidská srdce. Zatvrzelí nejsou schopni nic z těchto Darů přijmout, neodtají-li ledy svírající jejich srdce, v moři slz jejich osudu.
Tlak Nejvyššího Světla, hlavní příčina Přeměny, bude pro odvrácené lidstvo neskonale bolestný. Pouze moře slz poutníků časem, budou pravou očistou.
Mé oddané děti, které jsou v LÁSCE, naplní své Boží úkoly prací kdekoliv na světě, pro konečný přerod Nového Věku.
Přeji si a je to MÁ Vůle, aby Svět pochopil hloubku Mateřské Boží Lásky, ve všech životních projevech svých pozemských dětí.
Plamenná znamení vyvolených, jsou majákem v rozbouřeném moři světového dění.
Vnímejte srdcem, ne posuzováním rozumu. To je pravý směr Nové Cesty – Cesty Přeměny.
Mé milované dítě, staň se součástí projevení Božských Záměrů, na přeměně lidstva obrodou duše, Milostí a Silou Boží Lásky.
To je MÁ Vůle, v ní se projevuji.

Vnitřně přijato v meditaci k Božské Matce 9.10.1998 


 

Stručně k vybraným dotazům

Dle textu v knize „Odpovědi“, přivolala Matka Meera dolů Nejvyšší Světlo, aby celkově ochránilo život, všechny záležitosti lidstva i všechny bytosti. Její Poslání začalo tím, že tomuto Světlu otevírá naše srdce. Nejvyšší Světlo je zárukou Transformace člověka a Světa.
V textu stejné knihy, Panna Maria jako Božské Vtělení představuje Mateřství – vyjadřuje Soucit a zjevuje se aby ochránila Svoje děti. Božství je trvale přítomné po všechny časy. Velikost Panny Marie nemůže být vyjádřena slovy.
 

Jak můžeme pochopit Božství Panny Marie a Matky Meera, představuje odpověď přijatá při meditaci v chrámu: „Uctíváš-li Mne, uctíváš i Matku Meera. Uctíváš-li Matku Meera, uctíváš i Mne. Obě jsme sesterské Vtělení Mateřského Principu.“ Prosba k Panně Marii Vítězné byla přednesena v širší souvislosti, po návratu z první návštěvy u Matky Meera v Německu v r.1994.

Na otázku, proč lidé před Tebou poklekají, odpovídá prostě Matka Meera v knize: „Abych mohla dosáhnout a dotknout se jejich hlavy“. (pozn.: ti kteří nemohou klečet např. ze zdravotních důvodů, přijímají Daršanové požehnání Matky v náklonu z přisunuté židle).

 

J.M. – R.

 

Mějme prosím na paměti Slova Matky Veškerenstva:

„Přeji si a Je to MÁ Vůle, aby Svět pochopil hloubku Mateřské Boží Lásky, ve všech životních projevech svých pozemských dětí.“

 

Hodnocení
Aktuální hodnocení: 4,9 (14 návštěvníků)
© 1997 - 2022 Agape Brno
všechna práva vyhrazena
předplatné magazínu | vydavatelství | mapa stránek | kontakt
Hluboká 5, 639 00 Brno | tel.: 775 563 052 | info@agapebrno.cz
Tyto webové stránky používají k poskytování svých služeb soubory Cookies. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů Cookies.