Diskuse pod články

Členové klubu Agape mají možnost diskutovat ve fóru přímo pod každým článkem. Fórum je zobrazeno pouze v případě, že je uživatel přihlášený na stránkách.

Nepřehlédněte

16.02.2013 | 10% sleva pro předplatitele magazínu na celý sortiment knih a nahrávek.

03.02.2013 | Z důvodu změny Klubu Agape na Magazín Agape byla aktualizována Pravidla používání služby. Předplacené členství v klubu bylo automaticky převedeno na předplatné magazínu ve stejné délce trvání.

21.11.2010 | Právě jsme zavedli novinku Kolektivního léčivého působení na člověka.

Poselství MATKY - Lidstvo po roce 2010

Poselství Matky – Lidstvo po roce 2010 zvláště upozorňuje: „Nejvyšší LÁSKA přichází a lidstvo očekává Její příchod nepřipravené a bez vnitřní touhy. Není Cesty bez vnitřní přeměny duchovního srdce, až na kolektivní úroveň Vědomí lidstva, připraveného podle Vůle NEJVYŠŠÍHO. Vše máte ve vlastních rukou. NEJVYŠŠÍ si žádá vaší svobodou lásku – lásku měnící zásadně mezilidské vztahy i vztahy mezi národy bez rozdílu rasy či náboženství. Neexistuje duše, která nemá naději vejít do Nového Věku. Nejvyšší LÁSKA je v každé lidské bytosti jako Boží jiskra, která rozvíjí lidské vědomí do nedozírných výšek. Mé milované děti celého Světa, očekávám vaše volající plamená srdce, která touží po novém Životu v Novém Věku. JÁ, Matka Veškerenstva plním Vůli NEJVYŠŠÍHO a pracuji na přeměně Vědomí Planety i lidstva. Má Pomocná Ruka je stále zde na Zemi.“
Poselství – Prosba Matky ke svým dětem zvláště upozorňuje: „Svět – lidstvo se přibližuje k Velkému Rozhodnutí. Je potřeba, aby oddaní a milující na světě se připojili k Mé Práci – Přeměně temnoty srdcí a celého lidstva. Přijďte duchovně ke Mně. Jen Boží LÁSKA a čisté volání lidských duchů mění Zemi – vaší kolébku lidstva. Svět se nezmění beze změny srdcí člověka. Celý Svět je Jedna rodina – jste děti Jediného BOHA. Není větší Síly a Moci než JEHO LÁSKA. Vše závisí na hloubce usilování toužící a volající části lidstva.“

Mimořádnost obou Poselství MATKY výrazně dokresluje přiložený duchovní symbolický portrét z 12/2004, a to slovy nevyjádřitelnou Milost, která naplňuje lidské bytosti Božím Světlem, při Daršanu duchovně přítomné Velké MATKY. Navíc zvýrazňuje období okolo Vánočních svátků a narození Vtělené Matky Meera (26.12.1960). Happy Birthday naše Drahá Matko.Poselství MATKY – Lidstvo po roce 2010

    Mé milované děti,
    Nejvyšší LÁSKA přichází a lidstvo očekává Její příchod nepřipravené a bez vnitřní touhy. JÁ, Matka Veškerenstva, ochraňuji celé Stvoření na všech úrovních. Také přetvářím Vědomí celé Planety Země. Tato Planeta není jediná, kde probíhá přerod bytostí na Vyšší úroveň vibrací Boží Lásky. Není Cesty bez vnitřní přeměny duchovního srdce, až na kolektivní úroveň Vědomí lidstva, připraveného podle Vůle NEJVYŠŠÍHO. Celý Vesmír, který se otevírá vašemu poznání i To co nemůžete poznat bez Vyšší Inteligence svého druhu, žije v neskonalé Harmonii TVŮRCE.
    JÁ, vaše Bohyně Matka, která tvoří Světy v nespočetných úrovních Života, mám pro lidstvo této Planety – velké možnosti rozvoje osobních kvalit srdcí – v Srdce JEDINÉHO. Velká většina lidstva si nepřipouští zásadní změnu všech záležitostí života. Tato Proměna musí změnit i ty nejzákladnější potřeby člověka až po Duchovní rozměr. Tato Proměna může být pro odvrácenou část lidstva neskonale bolestná. Vše máte ve vlastních rukou.
    NEJVYŠŠÍ si žádá vaši svobodnou lásku – lásku měnící zásadně mezilidské vztahy i vztahy mezi národy bez rozdílu rasy či náboženství. Není možné projít přes Práh Očisty bez Boží Milosti – rychlost Proměny se měří vaší láskou, kultivující vaše vědomí. Rychlost přetváření negativních energií, které dusí lidstvo v přízemnosti, závisí na hloubce usilování toužící a volající části lidstva. Vše máte ve vlastních rukou.
    V různých proroctvích vystupují děsivé vize zániku všeho živého. Svět – Stvoření jsou ve vibracích Nejvyšší LÁSKY, jen člověk – značná část lidstva jde bokem pro svou pýchu a nebožské ego – nižší já. Zapalte lampy svých srdcí, volejte k PÁNU. Jeho Milost je nekonečná, naplňuje celé Stvoření a vše co zůstává vámi neobjeveného na rozličných úrovních. Boží Pomoc s Láskou nabízí svou záchranou Ruku. Neexistuje duše, která nemá naději vejít do Nového Věku. Uvědomte si – vy nejste to tělo – jste nesmrtelná duše, která jediná je k obrazu Božímu.
    Rozhlédněte se a hledejte štěstí života v jeho posvátnosti. Všichni mohou volat, prosit a tlouci s čistým srdcem a bude jim otevřeno – Boží Milost je stále zde na Zemi. Lidstvo očekává „Poslední Soud“, ale Boží Láska nesoudí, ale otevírá poznání vlastních poklesků lidstva, které s pokáním člověka rozpouští milující Srdce NEJVYŠŠÍHO. Tento Proces není bezbolestný a zasáhne všechny lidské projevy i v těch nejniternějších.
 
Tato část byla zapsána 3.1.2010 po večerní japa meditaci k Božské Matce

    Často lidstvo spoléhá na technologický růst, který jim má vyřešit blahobyt a upevnit svobodu jednotlivců. Blaženost a Svoboda je darem Božím lidskému duchu – rozvinout se po mnoha a mnoha životech v Boží dítě. Není třeba uvažovat jinak – pro NEJVYŠŠÍHO jsme všichni Jeho děti – převážná většina to však neví nebo o to neusiluje. Lidstvo musí projít úplnou očistou svého srdce. Jen čisté srdce člověka může obejmout svého bratra či sestru jiné národnosti, víry či barvy pleti. 
    Nejvyšší LÁSKA je v každé lidské bytosti jako Boží jiskra, která rozvíjí lidské vědomí do nedozírných výšek. Lidský duch či vědomí své Božské podstaty, spojuje všechny děti Světa s Otcem i Matkou – v Jednotě obou Božských Praprincipů. Je důležité si uvědomit, že odvrácená strana lidstva – ta která netouží po Boží Lásce – bude procházet nesmírně bolestnou přeměnou. Má Milost je stále zde a s Láskou otevírá svou Bezbřehou Náruč.
    Lidstvo musí pochopit svou sounáležitost nejen vnitřní, ale i s přírodou a jejími tvory. Příroda je jedním z nesčetných výtvorů Božské Šakti a je Matkou Živitelkou všeho tvorstva. Ona všem dává těla a duše je Láskyplnou Přítomností Boží Milosti. Také vztah člověka nejen k svým nejbližším, ale i globální sepjetí lidstva – v tvořivém poznání svého Původu i konečného Cíle – je základem lidského sebezdokonalení v Boží Vůli. Toto již bylo sděleno lidstvu v jeho počátcích. Je to JEHO Slovo. 
    Mé milované děti celého Světa, očekávám vaše volající plamená srdce, která touží po novém Životu v Novém Věku. Neobávejte se všech globálních bouřlivých přeměn, které pohlcují negaci a temnotu Světa včetně těch, co svobodně řekli – ne – Boží Náruči. Mé milující děti mají stále Mou Ochranu a Pomoc, aby prošly přes Práh Očisty do Nového bytí v Novém Věku.
    Děti moje, volejte a tlučte, proste a důvěřujte – Má Milost je stále zde pro lidstvo této Planety i ostatní Úrovně bytí. Toto je Boží Slovo všem volajícím srdcím.
    JÁ, Matka Veškerenstva plním Vůli NEJVYŠŠÍHO a pracuji na přeměně Vědomí Planety i lidstva. Má Pomocná Ruka je stále zde na Zemi.
 
Dopsáno 31.1.2010 po večerním meditačním spojení s Božskou Matkou    Rok 2010 je nesmírně důležitý. Je to rok Přípravy na JEHO Příchod – Příchod Nejvyššího Světla v Nejvyšší Lásce.Poselství - Prosba MATKY ke svým dětem

    Mé nejdražší děti,

    celý Svět, celé Stvoření zbožně nadechuje Vůli NEJVYŠŠÍHO. Má Láska, Láska Prvotní Matky, zalévá Stvoření – Boží Vůlí a Požehnáním. ON – NEJVYŠŠÍ připravuje lidstvo na příchod Nového Věku.
    Můj synáčku, Svět – lidstvo se přibližuje Velkému Rozhodnutí. Je potřeba, aby oddaní a milující na světě se připojili k Mé Práci – Přeměně temnoty srdcí a celého lidstva. Připojte se svou meditací k Daršanům na vzdálenost. Přijďte duchovně ke Mně, staňte se součástí Božího Vědomí a v tomto spojení se odevzdávejte Božímu Dílu – býti prostředníkem Světla Transformace a produchovnění lidstva i Stvoření. Otevřete se Božímu Proudu Milostí, které skrze vaši čistou bytost vyčistí Vědomí Země – kolektivní Vědomí lidstva a propojí vás s laskavou Matkou Zemí – vaší Ochranou Bohyní existence života na Planetě.
    Mé děti, vaše Země, lidstvo a systémy moci potřebují trvalý příliv očistné energie, která zabrání hrozící katastrofě. Jen Boží LÁSKA a čisté volání lidských duchů mění Zemi – vaší kolébku lidstva. Svět se nezmění beze změny srdcí člověka. Odevzdávejte se Boží Milosti, proste vroucně za své bližní, rodiny i společenství všech států. Celý Svět je Jedna rodina – jste děti Jediného BOHA. Všichni jste spojeni s osudy lidstva, Světa i jeho Očistou. Nikdo již nesmí zůstat bokem – kolektivní Vědomí se musí radikálně pročistit. Stačí tak málo – vědomě volat k PÁNU s prosbou o odpuštění a přijmout své místo v kolektivním volání srdcí k Srdci JEDINÉHO.
    JÁ, Matka Veškerenstva v roli Ochránkyně lidstva i Stvoření, přijmu všechny volající srdce a jejich proud Lásky směřuji do míst temnoty.
    Mé děti, vše máte ve vlastních rukou, vaše volající srdce splývají s Nejvyšším SRDCEM. Není větší Síly a Moci než JEHO LÁSKA. LÁSKA je trvalým, očistným proudem tryskajícím do Stvoření. Žehnám vám, mé děti, na zářivé Cestě do Nového Věku.


    Slovo vnitřně přijato 2.6.2010 po meditačním odpoledním spojení s Božskou Matkou. Poselství předcházely vnitřní pokyny při ranní meditaci.

                                                                                                                                                                                 J.M. – R. 

 

Po Poselství MATKY vždy byla přiložena vysoce duchovní automatická kresba z odpovídajícího roku přijetí. Je udivující jak přijaté „Poselství – Poslání Matky v tomto Světě“ (na stránkách Agape 7.11.2012, potvrzené duchovní kresbou), již přes 10 let vykazuje shody s Prací Matky Meera. Tyto kresby od J. Brzobohaté jsou vedeny Božskou Matkou a teprve v tomto roce celosvětového tušení, mohou být (po přerušení v roce 2005) veřejně oceněny.

Nyní se nám naskýtá jedinečná příležitost pokorně přijmout poznání z Božského zdroje o Práci Božské Matky a následně Matky Meera:
Božská Matka, Šakti Nejvyššího jako Jeho Moc, Energie a Síla – vytváří, ochraňuje a žehná celé Stvoření. Ona – Prvotní Bytost, přenáší Vůli a Milost Nejvyššího vytvářením nepředstavitelné krásy Světů všech úrovní a všeho stvořeného. Vše je udržováno Její Všemohoucí Přítomností i v nejmenší části Stvoření, jako projevení Nejvyššího.

Vše živé svými nejvnitřnějšími projevy uctívalo a uctívá Božskou Matku, právě jak lidstvo to činí pod mnoha jmény, po celou svou historii a ve všech kulturách. Ona se sklání ke svým dětem celého Stvoření a je záštitou a ochranou jejich života a směřování. Ona – Matka Univerza, Věčná a Všemohoucí, zůstává nad všemi úrovněmi a vším uctíváním v tichu Absolutna.
V současné době Božská Matka pracuje, dle Vůle Nejvyššího, na Transformaci této úrovně Stvoření, této Země, tohoto Světa lidských duší. Nepředstavitelná Boží Láska, jako Světlo Matky, působí na otevření lidských bytostí a mění celou jejich podstatu a kvalitu života. Božská Matka ochraňuje Stvoření, ale člověku ponechává svobodnou vůli rozhodnout se pro Lásku a přijmout Milost přicházející Proměny Světa, života i hmoty do Božských Kvalit. Práce Božské Matky je neomezená a probíhá nejen v tomto Světě, ale současně na všech úrovních Stvoření.

Matka Meera, uctívaná v celé Indii jako žijící vtělení Božské Matky, přišla očistit vědomí Země tak, aby bylo připraveno pro Transformaci. Přináší na Zemi Nejvyšší Světlo, které je zárukou Transformace. I když Matka Meera (žijící v Německu) nemá žádnou publicitu, tak tisíce a tísíce lidí z celého světa Ji uznávají jako Božskou Matku a přicházejí k Ní, aby přijali Její Daršan – tichý dar Odpuštění a Světla prostřednictvím Jejího soustředěného pohledu a dotyku. Beze slova, pouze vnitřním působením mění srdce a myšlení lidí.
Její prací v této době je otevřít všechny lidi síle a záři tohoto Světla, tak aby na Zemi mohla být vykonána Boží Vůle a uskutečněn Božský Život. Pokud budou lidé otevření, práce na Transformaci půjde mnohem rychleji. Dokonce i když lidé nejsou otevřeni, tlak a síla Světla jsou tak velké, že se budou otevírat. Vůle, Síla a Vědomí Matky Meera jsou v Jednotě s Božskou Matkou. Není zde žádný rozdíl.
V této nejtěžší době nám Vtělená Božská Matka nabízí Cestu Radosti a Transformace – možnost otevřít se Jejímu Požehnání, přijmout Její Světlo a pracovat na změně vlastní i tohoto světa, ve kterém žijeme.
Matka Meera nám znovu připomíná, že přišla proto, aby otevřela naše srdce Světlu.


Prosím, přijměte tato poznání pokorně a s čistým srdcem. Mimořádnost všech Poselství vzácně dokreslují duchovní symbolické portréty z Agape Brno a konečně v této době mohou být veřejně oceněny – jsou vlastně darem od Božské Matky všem. 

 
Hodnocení
Aktuální hodnocení: 4,8 (12 návštěvníků)
© 1997 - 2022 Agape Brno
všechna práva vyhrazena
předplatné magazínu | vydavatelství | mapa stránek | kontakt
Hluboká 5, 639 00 Brno | tel.: 775 563 052 | info@agapebrno.cz
Tyto webové stránky používají k poskytování svých služeb soubory Cookies. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů Cookies.