Diskuse pod články

Členové klubu Agape mají možnost diskutovat ve fóru přímo pod každým článkem. Fórum je zobrazeno pouze v případě, že je uživatel přihlášený na stránkách.

Nepřehlédněte

16.02.2013 | 10% sleva pro předplatitele magazínu na celý sortiment knih a nahrávek.

03.02.2013 | Z důvodu změny Klubu Agape na Magazín Agape byla aktualizována Pravidla používání služby. Předplacené členství v klubu bylo automaticky převedeno na předplatné magazínu ve stejné délce trvání.

21.11.2010 | Právě jsme zavedli novinku Kolektivního léčivého působení na člověka.

Mystické slovo 2x

Úvod: když člověk pozná pravdu o svém duchovním původu, teprve pochopí také podstatu a všezahrnující smysl lidského života na této Zemi, kterým je duchovní růst a vzestup k Bohu.
Celými věky zaznívá hlas – tušení tohoto Vyššího života – hlas, kterému naslouchají všichni hledající pravdy. Volání jejích srdcí je voláním k Nejvyššímu, které bylo zaznamenané v Upanišádách – esenci védského učení, již před mnoha tisíciletími:
                        Óm   Óm   Óm
                        Uctívám Tě, PANE. Veď nás od neskutečného ke Skutečnému,
                        ze tmy ke Světlu, od smrti k Nesmrtelnosti.
                        Ó Osvoboditeli, nejsem to já kdo činí, ale Ty jsi ten, kdo činí.
                        Óm   Šanti   Šanti   Šanti 
Hledající pravdu si dříve či později uvědomí, že tento materiální svět nemůže být světem jediným. Poznají, že samotný rozum nikdy nemůže na jejich otázky odpovědět. Dobře cítí, že to co vidíme je jen částí toho, co skutečně existuje.


Poselství Posledního dne
Vnitřní spojení v meditaci k Nejvyššímu 
 
 
Mé nejdražší děti, 
 
Má Spravedlnost prostupuje s Láskou celé Stvoření. Žádné z mých dětí nebude Věčně bloudit, obrátí-li své srdce k Věčné Lásce. Cesta se neměří Věky, ale Láskou. Jsem stále s vámi, mé děti.
 
Mé Srdce zahaluje celé Stvoření Láskou. Jsem vám, mé děti, tak blízký ve vašich srdcích. Jsem Podstata Veškerého, ze Mne vycházejí vaše duše jako vědomá LÁSKA. Rozhodly jste se pro samostatnost, aby jste našly své vlastní Já, poznaly jeho Božskou podstatu a znovu se oslavené, navrátily do Mého Jsoucna. Stanete se Mnou – Neskonale Hořícím Světlem LÁSKY – Nekonečnou Hloubkou Svatosti – Všezahrnující Blažeností. Nevyslovitelná hloubka Splynutí rozpustí vaší identitu, jíž vstupujete do Stvoření, Konečnou Realizací. Stanete se Mou Podstatou – Bezednou Studnicí LÁSKY.
 
Mé Srdce očekává vás, všechny mé děti. Mé Odpuštění je nabídnutá Ruka Spásy. Pojďte – jdu vám vstříc s Otevřenou Náručí. Neobávejte se Posledního dne svého života. Má Milost vás stále provází, ať v tomto nebo v dalších setkáních Věčného Života.
  
Mystické Slovo přijato z Boží Milosti v meditaci 10/2006 a doplněno v 04/2007
Dokončeno z vnitřního podnětu 11.7.2012
                                                                                                                                                              J.M. – R.

 

Absolutno a Matka Veškerenstva
                                   Odpověď duše na otázku v meditaci 
 
 
Nejvyšší, ve všech projevech lidského Já, je Jediný v Jednotě Veškerenstva. Jednota je v existenci Absolutna, Prvotní Energií vědomého Tvoření. Jediný je Absolutní Existence, beze všech přívlastků, z pohledu Stvoření. Neexistuje ani ve tvaru, rodu ani v polaritě.

         Absolutno je neohraničené Bytí, v Blaženém Vědomí Sebe – JÁ JSEM. Absolutno je nedotknutelné Myslí stvořeného, neovlivňuje dění ve Stvoření. Tato činnost se děje v Zákonech souvztažnosti Příčiny a Následku. Prochází až do nejnižších úrovní a zpětně navázaná, se vrací do úrovně Spravedlnosti.

         Nejsvětější Duch, z pohledu Stvoření, se rozprostírá do všech úrovní jako Prvotní LÁSKA. Tato LÁSKA je Nejvyšší Mocí, Energií a Soucitem. Z pohledu Stvoření, všechny úrovně jsou naplněny LÁSKOU a jejich hlas volá – MATKO, ochraňuj nás. Není mocnější vztah než Matky a dětí Stvoření. Prvotní nebo Nejvyšší Matka je Věčnou Blažeností a Záštitou Veškerenstva.

        Stvoření je udržováno v Harmonii s Prvotní Vůlí Jednotou Protikladů, jako Polarita veškerého dění a utváření. Z pohledu Stvoření, může nést různá pojmenování. Tak jak Blaženost je Energií Matky, tak Vědomí existence je v protipólu Otcem Veškerenstva. Z pohledu všech úrovní ve Stvoření, je zpětné uctívání voláním díků všeho stvořeného.

             Mystické Slovo přijato na závěr meditace k Paramátmanu a Božské Matce dne 10.6.2012 asi od 21 do 23 hod.
                                                                                                                                                                             J.M – R.
Doslov: člověk – kdyby se jen znal, věděl by, že je a vždycky byl duchovní bytostí prosvětlenou jasem a zářící Světlem svého Zdroje, Nejvyšší Reality nebo-li Boha. Pravá podoba člověka, vnitřní Já nebo-li átman, jež je svoji podstatou totožné se Zdrojem, se touží s Ním opět spojit a do Něj se navrátit. Nejvyšší či Bůh ve své Podstatě nemá žádné formy. Lidským jazykem Jej nelze popsat, protože slova nejsou schopna vyjádřit ideu a představy, kterých je k popisu potřeba.Člověk připoutaný k této Zeminení schopen představit si Nekonečný Majestát a Slávu Nejvyššího. Znakem skutečného hledajícího je trvalá a hluboká touha po duchovní pravdě a po vnitřním životě.
Poznámka: v doprovodných textech se více vychází z Indických pramenů.
 


             
 
 
Hodnocení
Aktuální hodnocení: 4,3 (16 návštěvníků)
© 1997 - 2022 Agape Brno
všechna práva vyhrazena
předplatné magazínu | vydavatelství | mapa stránek | kontakt
Hluboká 5, 639 00 Brno | tel.: 775 563 052 | info@agapebrno.cz
Tyto webové stránky používají k poskytování svých služeb soubory Cookies. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů Cookies.