Diskuse pod články

Členové klubu Agape mají možnost diskutovat ve fóru přímo pod každým článkem. Fórum je zobrazeno pouze v případě, že je uživatel přihlášený na stránkách.

Nepřehlédněte

16.02.2013 | 10% sleva pro předplatitele magazínu na celý sortiment knih a nahrávek.

03.02.2013 | Z důvodu změny Klubu Agape na Magazín Agape byla aktualizována Pravidla používání služby. Předplacené členství v klubu bylo automaticky převedeno na předplatné magazínu ve stejné délce trvání.

21.11.2010 | Právě jsme zavedli novinku Kolektivního léčivého působení na člověka.

Ing. Josef Skřivánek, CSc. - Dobré vztahy jako základ štěstí v životě

      Jako vždy se musíme nejdříve vypořádat s otázkou smyslu života. Myslím si, že se máme učit žít tak, abychom byli šťastni. Štěstím rozumím co nejčastější a nejdelší pocit radosti a naplnění. Ale měli bychom být šťastni tak, abychom nikomu a ničemu neubližovali. 
Štěstí v životě prožíváme tehdy, když jsou naše vztahy k Bohu, sobě, lidem a všemu stvořenému prodchnuty láskou. Když lásku dáváme a láska se nám vrací.
Za nejdůležitější „kvalifikaci“ pro dobré vztahy považuji schopnost moudře projevovat lásku jako dar, prospívat všemu a všem a odhodlání se tomu učit. K tomu je nutno uchovat si klid v duši a tím i schopnost rozlišovat důležité a nedůležité.
            Dále se v článku zabývám karmickými aspekty vztahů, žitím Božích zákonů, vírou, pokorou a přijetím plné odpovědnosti za vše příjemné i nepříjemné v našem životě. Nabízím také téma „čím může společnost přispět k rozkvětu vztahů“.
            Čtenáři jistě navrhnou další tematické okruhy.
 
 1. Umění moudře dávat bezpodmínečnou lásku
 
Božími zákony jsme v dlouhé řadě životů vedeni k pozitivitě v myšlenkách, slovech i činech. A úroveň dosažená v minulých životech ovlivňuje naši laskavou či méně laskavou reakci na chování našeho okolí v tomto životě.
Co tedy můžeme dělat, abychom se naučili milovat tak, abychom byli milováni?
 
2.1      Všímat si dobrých vlastností svých a svých nejbližších
 
Cvičení a vizualizace v této části nám pomohou přenést naši pozornost na tu krásnější a vznešenější část lidí kolem nás. Tím se i oni sami začnou vnímat pozitivněji, budou k sobě (a tedy i k nám) laskavější.
 
2.1.1        Seznamy kladných vlastností
 
Začneme si psát kladné vlastnosti svoje a svých nejbližších. Můžeme seznam rozšířit i o vedoucího nebo další lidi, kteří jsou v našem životě důležití, nebo se na ně často zlobíme. Zaplánujeme si pravidelné rozšiřování seznamu o další kladné vlastnosti u všech „chválených“. Přehled kladných vlastností najdeme v knize Temná stránka hledačů světla, s 139. (přehled mohu zaslat E-mailem). Se svými negativními vlastnostmi můžeme pracovat podle návodu v části 2.10.
 
2.1.2        Harmonizace vnitřního dítěte
 
Harmonizovat vnitřní dítě jsem se učil podle knihy Johna Bradshawa „Návrat domů“. Jde o metodu, kterou lze po instruktáži použít o samotě, nebo ve skupině. Je velmi účinná pro naplnění pomyslné „nádoby na lásku“, kterou má v sobě každý z nás. Má-li člověk v této nádobě „k dispozici“ dost lásky, může ji dávat a přijímat a prožívat radost. Protože harmonizace je složitý proces, nabízím zájemcům čtyřhodinový prožitkový seminář, na němž získají vše potřebné, aby mohli dodávat svému vnitřnímu dítěti lásku sami, nebo ve skupině.
Na semináři se v představách vracíme do období v dětství, kdy jsme nedostávali dost lásky a kdy nebyly naplněny naše citové potřeby. Toto období mohlo způsobit, že základ naší osobnosti, vnitřní dítě, je vystrašené, nejisté a smutné. Nevěří ve svoji hodnotu a v to, že svět je dobrý. Podle toho se pak i chováme, takový je náš život.V řízené vizualizaci dodáváme našemu vnitřnímu dítěti lásku, klid, víru v sebe i svět. Dáváme mu všechno, co jsme tehdy potřebovali. Říkáme afirmace např. „Mám Tě rád takového, jaký jsi“, „Jsme rádi, že jsi právě holčička“ a s láskou myslíme na naše zraněné a smutné vnitřní dítě. To má výrazný léčebný efekt na naše vnitřní zranění, které způsobovalo pocity strachu a nejistoty.
„Vyléčené“ vnitřní dítě nám pomůže vidět sebe i svět optimisticky.
 
2.1.3        Řízená vizualizace „Země Božích dětí“
(u vizualizací záměrně používám 1. osobu j.č.)
           
Vizualizacenám připomene, že každý z nás je stvořen a doplňován Boží energií. A že žije jen proto, že to Stvořitel chce. Kdyby si Nejvyšší nepřál abych žil, kdyby ke mně necítil lásku a přerušil přítok energie, nemohl bych dále žít ani vteřinu. To je kardinální důkaz Boží lásky. I my se máme přijímat s láskou, i když se nám něco hodně nepodaří. Ale zároveň se snažit být lepší.
Vizualizace je ke stažení na http://www.edisk.cz/stahnout-soubor/05052/Meditace_-D_ti_Bo__.MP3_21.89MB.html. Ve vizualizaci se po vstupní instruktáži zrelaxujte tak, že vnímáte v nosních dírkách při vdechu chlad a při výdechu teplo. Nádech i výdech opakujte asi 10x. Pak stejným způsobem nadechujte přes 5. čakru (na krku), přes solar plexus a přes srdeční čakru uprostřed hrudi. Po zrelaxování budete vedeni dále.
 
 
2.1.4        Řízená vizualizace „Vidím na Tobě jen dobré“
(u vizualizací záměrně používám 1. osobu j.č.)
 
Vizualizace nás má naučitpřijímat s láskou druhé lidi. Dát energii myšlenkám na jejich dobré vlastnosti a klady. A naopak nedát energii myšlenkám na to, co na nich vidíme špatného, čím nám ublížili apod. Petr Velechovský říkává: „Myšlenka, které nedám energii, chcípne hlady.“
Když se zrelaxuji zaměřením na dech způsobem uvedeným ve vizualizaci „Země Božích dětí“, obětuji celou vizualizaci Bohu s myšlenkou: „Pane, kéž se děje to, co je dobré pro mne i pro celý Vesmír.“ Pak se v představě přenesu na svoje oblíbené meditační místo. Usednu do křesílka a do křesílka naproti sobě pozvu toho člověka, k němuž cítím tu nejčistší lásku a vůči němuž nemám žádné výhrady. Když jej vidím přicházet, tak jej obřadně a s láskou přivítám a usadím naproti sobě. Chvilku na sebe nechám působit pěkné vzpomínky spojené s tímto člověkem. Promítnu si společné chvíle, kdy jsem cítil, že od něj dostávám to nejhezčí, co má v srdci. Mé nitro se rozzáří těmi nejvznešenějšími city, jsem prostoupen láskou a dobrou vůlí. Pak poděkuji tomu, kdo sedí naproti mně a nechám jej odejít do světla.
Poté pozvu do křesla naproti sobě svého partnera, nebo jinou osobu, s níž mám nejbližší vztah. Mohu pozvat i člověka, na nějž se zlobím a nejsem schopen ho v běžném životě vidět pozitivně. Když ho vidím přicházet, tak jej obřadně a s láskou přivítám a posadím do křesla naproti sobě. Vzpomenu si na vše dobré, co jsem s ním zažil, na to pozitivní, co přinesl do mého života. Jde-li o mého životního partnera, mohu si připomenout, jak jsem ho viděl, když náš vztah začínal, nebo před svatbou. Pokud se mi zdá, že mi nic pozitivního nedal, tak se pokusím vidět náš vztah karmicky. Tj. uvědomit si, že jeho nepříjemné vlastnosti jsou zrcadlem toho, co já sám dělám druhým. Boží zákony mne vedou tím, že dobré i špatné se mi vrací. A tento člověk je Stvořitelův „poštovní holub“, který mi nese zprávu o tom, co dělám já. Měl bych mu tedy být spíše vděčný (podrobněji S.N. Lazarev: Diagnostika karmy 1 – 4). Pak jej mohu vnímat pozitivněji a hledat jeho dobré vlastnosti. Poté mu v duchu řeknu všechno dobré, co mě o něm napadlo. Jak si ho vážím a jak obohatil můj život. Uložím si do srdce krásné pocity k němu tak, že v situaci, kdy cítím nejvíce lásky, spojím na půl minuty až minutu ukazováček a palec pravé ruky tak, aby vytvořily kroužek. Tímto způsobem si mohu kdykoliv vyvolat stejné pocity k němu, jaké prožívám při vizualizaci.
Po vizualizaci poprosím své duchovní průvodce – anděly, aby se postarali o vhodnou situaci, kdy bych mu tyto své pocity mohl sdělit přímo. Při každém setkání s ním se snažím změnit svůj pohled na něj a přijímat jej s láskou takového, jaký je. Učím se vidět na druhých lidech to dobré.
Pak se může stát ten zázrak, že lidé kolem mne jsou najednou laskavější, všímají si mých potřeb a snaží se mi dělat radost.
Lidé nás milují a hýčkají jen tehdy, pokud sami dáváme dary lásky.
 
2.2          vnímat své nejbližší jako dar od Stvořitele
Není náhodou, že já, který jsem vždy preferoval rozum a logiku, jsem dostal životní partnerku, která je velmi citová a dává přednost intuici. Jeden druhého můžeme vnímat jako učebnici.
 Naši blízcí mohou mít i stejnou nectnost jako my. Často má někdo z rodičů tendenci ovládat druhé a brát jim svobodu rozhodování. Přitom stejnou vlastnost vidíme u některých dětí. Takže děti, které v minulých životech ovládaly své bližní, teď zažívají totéž od rodičů, aby se jim toto chování zprotivilo. Tak nás Bůh vede k lásce.
A jako vždy máme možnost volby. Buď můžu svoji manželku vnímat jako „praštěnou ženskou“, která není schopná se mnou logicky a rozumně mudrovat, nebo poděkuji za to, že se od ní můžu učit citovosti a laskavosti.
Vztahy nás učí pokoře. Pokorný člověk s láskou přijímá nejen rodinu, do které se narodil. Ale také svoje tělo, svoje schopnosti i omezení, sociální podmínky v nichž vyrůstal    a vše ostatní, co tvoří rámec jeho života. Pokorný člověk nekřičí co chce on, ale myslí a říká: „Jen ty, Pane, víš nejlépe, co potřebuji k tomu, abych se naučil žít šťastně.“
Kdo je pokorný, s láskou přijímá svět. A svět mu lásku vrací.
 
2.3   dávat svobodu sobě a druhým
 
Řízená vizualizace „Země svobody“ nám přinese prožitek naší vnitřní svobody. Připomene nám, že máme možnost svobodně tvořit svůj život. Tato vizualizace - stejně jako ostatní v článku uvedené metody – přináší ovoce až po vícenásobném opakování. Vizualizace je ke stažení na
            Svoboda rozhodování je ovšem spojena s přijetím odpovědnosti za následky našich rozhodnutí.
 
2.4 vnímat potřeby svoje i ostatních a respektovat je
 
 Řízená vizualizace „Země skutečných přání“ nám umožní dozvědět se více o tom, co je naším posláním v tomto životě. Vizualizace je ke stažení na
            Postup při vizualizaci:
a)      připravíme si pastelky, papír A4 a psací podložku,
b)      cvičení „Co chceš“: při pohledu do zrcadla, které máte asi 20 cm před obličejem, se nejméně 5 minut ptejte sami sebe opakovaně „Co chceš?“ a vždy si odpovězte. Opakování otázek a odpovědí vypne vaši vědomou kontrolu a aktivuje v hlubších vrstvách vaší osobnosti odpovědi, které jste doposud neznali. V odpovědích vystoupí vaše skrytá přání, která vám mohou prozradit více o vašem poslání v tomto životě,
c)      kreslete svůj oblíbený příběh nebo pohádku z dětství. V dětství jste ještě znali svá skutečná přání, své opravdové aspirace pro tento život. Později byly většinou vytlačeny očekáváním rodičů a autorit. Při kreslení příběhu nejde o kvalitu kresby. Soustředěním se na kreslení se dostanete do příběhu. V tom, co a jak dělají vaši oblíbení hrdinové najdete to, co byste chtěli a měli dělat vy. Proto vás ten příběh tolik fascinuje. Pokud nenajdete vhodný příběh ve svém dětství, pracujte stejně s nějakým filmem, knihou nebo příběhem skutečného člověka, který vás upoutal v poslední době.
           Při kreslení se nesnažte rozumem řídit to, co děláte. Jen buďte v příběhu.
d)      když ukončíte kreslení, odložte papír a sestupte si svým vlastním způsobem do relaxovaného stavu, vypněte rozum a v souladu s instruktáží, která je přímo v meditaci procházejte Zemí skutečných přání. Nakonec nezapomeňte poděkovat za všechno, co jste v meditaci dostali.
 
2.5    dbát na rovnováhu dávání a přijímání
 
Rozdělte odpovědnost a práci v každém vztahu úměrně schopnostem a možnostem. Vzájemně se chvalte a oceňujte za to, co kdo dělá. Rovnováha je důležitá i v oblasti citové.
 
2.6    vnímat a respektovat odlišnosti žen a mužů, ale i každého člověka
 
            V pomůcce „Poslání a vlastnosti muže“ je charakterizován pravý muž. Čtenáři i čtenářky nechť posoudí, do jaké míry tato pomůcka souhlasí s jejich představou o opravdovém mužství. Mohou také nabídnout do konečné verze tohoto článku svoji představu o pravém ženství.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poslání a vlastnosti pravého (ideálního) muže
(pomůcka z kurzu o pravém mužství)
 
Poslání muže
·        Poznávat, milovat a prospívat ženskosti
·        Celý život svobodně tvořit a vytvořené věnovat ženě a dětem
 
Vlastnosti (charakteristiky) pravého muže
 • Schopnost dávat lásku jako dar
 • Charakter zakotvený ve víře ve smysl života a spravedlnost (poctivost, pravdivost, dodržování slova, férovost, uskromnění se kvůli rodině atd.)
 • Ochota měnit se – pravý muž by měl být ochoten měnit se tak, aby prospíval vztahu, rodině a kolektivu. Žena by měla dávat najevo, že mu věří, že to dokáže
 • Schopnost naslouchat hlavou i srdcem
 • Schopnost vnímat a projevovat city
 • Schopnost vysvětlovat se ženám – pomoci jim pochopit v čem je muž jiný než žena
 • Umění stanovit hranice
 • Aktivita v poznávání
 • Materiální podpora a ochrana rodiny
 • (ženy pozor) Soutěživost a ješitnost. Orientace na výkon a výsledek
 • (ženy pozor) Samostatnost a potřeba soběstačnosti
 • (ženy pozor) Když je žena nešťastná, vnímá to jako své selhání. Role chudinky u ženy indukuje v muži zuřivost
 
Citové potřeby muže
 • Být doma vnímán jako „vůdce stáda“. Vůdce stáda chrání a materiálně zabezpečí rodinu. Neopustí rodinu, protože se cítí potřebný a je oceňován
 • Bezpodmínečné přijetí, ocenění a obdiv
 • Možnost uchýlit se do své jeskyně (místo a čas pro sebe), když potřebuje mít svůj život pod kontrolou
 • Být potřebný, mít své „království“. Být potřebný i při výchově dětí
 • Nechce být litován
 
Sebenaplňující proroctví
Pokud žena pevně věří (má podvědomý program), že muž je dobrý, špatný, líný apod. – určitě se jí to splní. Bude na něm výběrově vnímat jen to, co souhlasí s jejím přesvědčením. Svým jednáním, řečí, očekáváním i mimosmyslově mu bude dávat najevo, že od něj očekává právě takové jednání.
Muž to nevydrží a bude právě takový
Literatura
 • Staněk, J., Brzobohatá, J.: Láska muže a ženy z pohledu duševních a duchovních sil
  • Sai Baba promlouvá o vztazích (mužství)
 
2.7    citově se otevřít. Cítit a dávat jasně najevo co chci a co nechci
 
   Tato část článku bude zpracována s využitím názorů a příspěvků čtenářů.
 
2.8    rovnoprávně se dorozumívat
 
Chceme-li se učit slyšet a být slyšeni, můžeme si položit tyto otázky:
·        zda jde o něco, na čem se musíme dohodnout. Rozlišujme diskusi o tom, zda zakoupit pračku nebo fotoaparát, nebo problém typu „Kdo je nejsympatičtější herec“,
·        zda v rovnoprávném vztahu existuje nadřízený a podřízený, vina a trest,
·        zda lze v rovnoprávném vztahu „zvítězit“,
·        zda se mohou dohodnout rozzlobení lidé,
·        zda máme sdělovat své nápady kdykoliv, nebo čekat na vhodnou situaci. A jak ji poznáme, nebo vytvoříme,
·        jak máme naslouchat, abychom pochopili podstatu sdělovaného
·        jak se přesvědčit, že druhý slyšel přesně to, co jsme chtěli sdělit
Co ještě hraje roli při dorozumívání kromě slov, písmen a gest?
 
 
2.9          řešit ihned rozpory a konflikty a ventilovat nahromaděné emoce tak, aby ve vztazích nenarůstala agresivita (i utajená - podvědomá)
 
Technika „dopisu lásky“ je určena především k tomu, abychom „vypustili“ výhrady vůči druhému člověku a „vyzářili“ negativní emoce, které jsou v nás nastřádány i za delší období. Jsou-li lidé, kteří spolu musí žít nebo pracovat, plní takových nevyjádřených výhrad vůči sobě, narůstá mezi nimi nepřátelství a časem nejsou schopni spolu normálně mluvit.
V „dopisu lásky“ tedy vypisujeme jednu z věcí, které nás na tom druhém rozčilují.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dopis lásky, řešení neshod a konfliktů
a)     dopis lásky
Můžeš ho psát sobě i druhému. Poslat (nechat k přečtení) i přečíst. Ale čtení adresátem zvážit a předtím vysvětlit metodu dopisu lásky. Nebo jen vypsat svoje negace a nedávat ho číst druhému. Měl bys zůstat „na své straně hřiště“, tj. neurážet nenapadat a neříkat svůj názor na druhého. Vždy dbej na to, abys v dopise ventiloval (oslabil) negativní emoce vůči druhému a aby se zvětšila Tvá schopnost bezpodmínečně přijímat adresáta. Na konci musí ten druhý cítit lásku a přijetí.
Pokud v dopise bude jen negativita a nedáš tam cíl více milovat,váš vztah se zhorší.
·        Jednotlivé části by měly být zhruba stejně dlouhé – stejně lásky jako hněvu
·        Nepřerušuji, dokud nedojdu k lásce.
·        Píšu o jednom problému. Když tam bude vše, s čím jsem byl za poslední roky nespokojený, tak se ten druhý cítí jako bych ho hodil do koše (úplně špatný)
·        Mohu se vrátit k té části, která je už hotová, pokud se například znovu ozve můj hněv.
·        Nečtu po sobě. Hlava by pokazila co řeklo srdce. Píšu čitelně.
1.     HNĚV, obviňování, odpor
Nesnáším, když …Vždycky mě rozčílí, když … Už mám po krk …Vadí mi, když … Odmítám …
             Píšu tak, jak to cítím, netlumím emoce. Jsem konkrétní („jak jsi mě mohl nechat čekat dvě hodiny!!!“). Pocity netřídím hlavou, jen vyjádřím srdcem. Neupravuji, i když to pak nedává smysl a rozum nesouhlasí. Pokud se mi chce plakat, znamená to, že hněv je už vyjádřen a mohu postoupit k další vrstvě.
2.     POCIT UBLÍŽENÍ, smutek a zklamání
Bolí mne, když … Cítím smutek, když …Je mi hrozně, když …Cítím se raněná, protože …Jsem zklamaný, že …
            Zranitelná část mne dostává slovo. Dovolím malému dítěti v sobě se vyjádřit. Pokud se cítím velmi zranitelný, mohu ke třetí části.
3.     STRACH, nejistota a emocionální ublížení
Děsí mne … Mám strach, že … Dělá mi starosti …
            Strach a nejistotu obvykle schovávám. Ale pokud je nevypustím, nebudu svobodný. Neupravuji i přesto, že jsem si tyto pocity možná nikdy nedovolil vyjádřit.
4.     LÍTOST, pochopení a zodpovědnost
            Omlouvám se za … Je mi líto, že … Prosím tě, promiň mi…Nechtěl jsem …
            Když přiznám chybu, neznamená to, že jsem špatný. Ale omluvou ji smažu a přiznáním chyby jsem na cestě ji znovu neudělat. Pokud mám tuto část doopravdy hotovou, bude pro mě snadné vyjádřit úmysl, přání a lásku.
5.     ÚMYSL, řešení a přání
Chtěl bych … Přeji si … Doufám, že …
            Obnovuje se spojení s láskou
6.     LÁSKA, odpuštění a ocenění
Miluji tě, protože … Děkuji ti za … Jsem na tebe hrdá, protože …Chápu, že… Odpouštím ti … Jsem moc rád, že …
            Píšu od srdce a nešetřím láskou. Obnovuje se spojení s láskou, pocitem odpuštění a ocenění. Celou situaci chápu teď mnohem lépe. Neznamená to, že souhlasím s tím, co adresát udělal, ale jsem ochotný ho znovu milovat.
b)     Řešení (vypovídání) neshod a konfliktů
·        Drobné konflikty řeš ihned. Jinak narostou a hněv přejde v nenávist. Pak se těžko smíříte.
·        Nejdřív vypusť svůj hněv a smutek. Rozzlobení lidé se těžko dohodnou a do Tvé řeči by se už nevešla láska. Nejdříve popros Stvořitele, ať Ti pomůže vypustit hněv, abys mohl více milovat. Pak můžeš psát i opakovaně o tom, co Tě rozzlobilo. Můžeš to také vykřičet do polštáře, nebo v jedoucím autě. Pomůže Ti bušit pěstmi do podlahy, sekat dříví, vyběhnout kopec nebo jiná fyzická aktivita. Hněv v Tobě má svoji tělesnou část – té se zbavuješ tělesnou námahou a psychickou část – kterou „vyzáříš“ tím, že o ní mluvíš (píšeš). Smutek a křivdu je potřeba vyplakat. Při ventilování emocí neupravuj to, co cítíš. Povol si i hrubé výrazy, pokud Ti zní v duši. Nebraň se svým emocím. Jsou darem od Boha, abychom my i naše okolí poznali, že něco nezvládáme
·        Počkej na vhodnou chvíli
·        Měl bys zůstat „na své straně hřiště“, tj. neurážet nenapadat a neříkat svůj názor na druhého
·        Své povídání podřiď dalším pravidlům rovnoprávného dorozumívání (sem se nevejdou)               a přiměřeně použij informace v „a) dopis lásky“
Zdroj: Barbara de Angelis: Tajemství lásky a poznatky z jiných knih a seminářů
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
2.10      v případě neshod se zamýšlet výhradně nad tím, čím my sami ničíme vztahy
 
 Nekritizujme, neobviňujme a nepřevychovávejme ostatní. Snažme se změnit ty naše vlastnosti, které vztahům neprospívají. Zvnitřněme si, že všichni se dopouštíme chyb a učíme se z nich a že to je přirozená cesta našeho vývoje. I když se nám něco nepovede, pochvalme se za to, že jsme to zkusili a že jsme si přiznali chybu.
Řízené vizualizace „Se stínem“ a „Autobus vnitřních osobností“ nám formou intenzivního prožitku pomohou přijmou ty naše vlastnosti, na něž nejsme vůbec hrdí. Vizualizace jsou ke stažení na http://www.edisk.cz/stahnout-soubor/32983/04_Meditace_se_st_nem_-_110307_01.mp3_29.73MB.html a http://www.edisk.cz/stahnout-soubor/65507/02_Meditace_autobus_vnit_n_ch_osobnost_.mp3_21.69MB.html
            Chceme-li znát pravdu o těch svých vlastnostech, kterými ubližujeme sobě i ostatním lidem, může nám být velmi dobrým pomocníkem kniha Debbie Fordové „Temná stránka hledačů světla“. Obsahuje celou řadu technik a cvičení, které nás podrobně seznámí se vším, co ještě musíme změnit, aby se nám otevřela cesta k dobrým vztahům.
 
2.11      učit se přirozené a zdravé sexualitě
 
Tato část článku bude zpracována s využitím názorů a příspěvků čtenářů.
 
3.     Čím může společnost přispět k rozkvětu vztahů?
 
     Připomeňme si, že i my jsme součástí společnosti a v rámci své pravomoci můžeme pomoci, aby společnost přispívala k rozkvětu vztahů. Společnost by měla:
3.1 vytvořit podmínky k tomu, aby rodiče mohli poskytnout dětem vše, co potřebují ke zdraví ducha, duše i těla
3.2 zviditelnit hodnotné vzory – jednotlivce a rodiny. Motivovat každého k tomu, aby v sobě vytvářel a podporoval ty vlastnosti, které podporují dobré vztahy,
3.3 ve školách zajistit výuku vědomostí a dovedností v oblasti harmonických vztahů
 
4. Další faktory, ovlivňující kvalitu vztahů
 
4.1 znalost a žití Božích zákonů
 
Tato část článku bude zpracována s využitím názorů a příspěvků čtenářů.
 
4.2 víra v konečnou spravedlnost a smysluplnost života na Zemi.
(píšu o svých zkušenostech, proto v 1. os.j.č.)
 
4.2.1 Svoji víru posiluji poznáváním působení Božích zákonů ve Stvoření. Snažím se vidět život „z velké výšky“, tj. v delším časovém úseku a vnímat i děje probíhající mimo hmotný svět. Při tomto způsobu nazírání začínáme postupně chápat, že jsme Prozřetelností vedeni k tomu, abychom se učili dělat jen to, co je dobré pro nás i pro celý Vesmír. A že se nám dobré i zlé vrací.
Příklad: dlouho jsem nechápal, proč jsem byl 23 let vojákem z povolání. Pak jsem ale v regresích a sebepozorováním zjistil, že jsem vždycky nutil ostatní, aby dělali to, co chci já. Takže „nahoře“ rozhodli, že budu na vojně 23 let poslouchat druhé, abych si „užil“ nesvobody a nebral svobodu druhým.
4.2.2 Snažím se prospívat všemu a všem a vnímám, jak se mi to po určité době vrací. Stejně tak vyhodnocuji, zda a jak se mi vrací když ubližuji. Příklad: Když jsem přestal vnitřně odsuzovat svoji dceru, že se nechová podle mých představ, náš vztah se hodně zlepšil. Vracela mi prostě přesně to, co ode mne dostávala.
4.2.3 Utíkám se k Bohu o pomoc tehdy, když jsem s dobrým úmyslem udělal vše, co je v mých silách. Trpělivě čekám na pomoc a s díky ji přijímám i když jsem si ji možná představoval jinak. To posiluje moji víru, že pomoc vždy přichází.
Příklad: Když jsem si prosil, abych zmoudřel a mohl druhé učit žít šťastně, dostal jsem místo moudrosti práci, pro kterou jsem vůbec neměl předpoklady, a při níž jsem se učil pokoře. Díky tomu jsem možná trochu moudřejší – už vím, že moudrost se nepřiděluje, ale učí při překonávání těžkostí.
            Řízená vizualizace „Zdroje síly“ nám připomene, že můžeme dostávat podporu a energii od Stvořitele, andělů, matky Země, svých předků i od svých blízkých. Vizualizace je ke stažení na http://www.edisk.cz/stahnout-soubor/50696/Zdroje_s_ly_-mp3.mp3_28.79MB.html
 
4.3    pokora
 
          Tato část článku bude zpracována s využitím názorů a příspěvků čtenářů.
 
4.4 přijetí autorství svého života a převzetí plné odpovědnosti
za vše příjemné i nepříjemné, co prožíváme
 
    Tato část článku bude zpracována s využitím názorů a příspěvků čtenářů.
 
 1. Karmický pohled na vztahy
(píšu o svých zkušenostech, proto v 1. os.j.č.)
 
Vztahy jsou jevištěm pro zobrazení karmických dopadů našeho jednání.
5.1 V nich se nám vrací přesně to, co děláme druhým – příjemné i nepříjemné. Použiji zjednodušený příklad ze svých životů. Jsem-li v dlouhé řadě životů pyšný člověk, který chce ovládat druhé a rozhodovat i u druhých o tom, co je správné, pak se např. stanu vojákem, abych musel dělat to, co chtějí druzí (poslouchat). Nebo se mi nedostatek lásky v původní rodině a různá omezení postarají o komplex méněcennosti, který mne nutí se zavděčit, sloužit druhým. Má pomyslná nádoba na lásku je skoro prázdná (necítím se milován) a já chodím po světě, snažím se každému pomoci, každému vyhovět, sloužit. Těmito způsoby mne Vesmír staví „na druhou stranu biče“, čili zažívám to, co jsem (nesprávně) chtěl od druhých. Aby se mi zprotivilo to, čím jsem ubližoval. Jednoho dne pochopím, že je to strašné nemít vlastní vůli a rozhodnu se nikdy neokrádat druhé o jejich svobodu. A pokud začnu myslet, mluvit a jednat v tomto duchu, pak může moje trápení skončit. Nepotřebuji už být ovládán, protože jsem se rozhodl neovládat. Řekl bych, že Vesmír hodně chrání svobodu každého tvora – je to dar od Otce.
5.2 Na příkladu v bodě 5.1 je možno ukázat i to, jak Vesmír zablokovává tu naši vlastnost, která ubližuje. Moje pýcha a tendence ovládat je zablokována komplexem méněcennosti, abych nemohl škodit a „objednávat“ si další utrpení.
 
6.     Literatura
 
6.1 Petr Velechovský: Učebnice života 1 - 2
6.2 Satja Sai Baba: Sai Baba promlouvá o vztazích
6.3 Gary Chapman: Pět jazyků lásky
6.4 Josef Staněk, Jana Brzobohatá: Láska muže a ženy z pohledu duševních a duchovních sil
6.5 Torey el Haydn: Spratek
6.6 Ross Campbell: Potřebuji tvou lásku, Hledám svou cestu
6.7 Debbie Fordová: Temná stránka hledačů světla
6.8 S.N. Lazarev: Diagnostika karmy 1 – 4
 
7.     Náměty k práci s článkem a diskusi
 
      Při práci s článkem doporučuji konfrontovat uvedené poznatky s tím, co prožívám ve svých vztazích, především ve vztazích s nejbližšími lidmi. Jinak v diskusi sklouzneme k mudrování a citování dalších zdrojů.
      Uvítám vaše náměty písemné i ústní. Mohu uspořádat jednodenní nebo dvoudenní setkání, kde si zájemci vyměníme zkušenosti.
      Nabízím i kurz o vztazích. Lektory by byli ti, kteří chtějí své zkušenosti předávat dál. Objekt bych zajistil v Brně, cena víkendového kurzu by nepřesáhla 700,- Kč a výdělek by se rozdělil lektorům.
      Kontakt na autora:
Ing. Josef Skřivánek, CSc.
poradenství a pomoc v životní krizi,
tel. 775 222 073. E-mail:
Adresa: Jabloňová 1, Brno. 1. panelák
pod vozovnou Medlánky, zast. „Hudcova“ šaliny č.1),http://www.duchovni-oaza.cz/
 
Hodnocení
Aktuální hodnocení: 4,1 (11 návštěvníků)
© 1997 - 2020 Agape Brno
všechna práva vyhrazena
předplatné magazínu | vydavatelství | mapa stránek | kontakt
Hluboká 5, 639 00 Brno | tel.: 775 563 052 | info@agapebrno.cz