Diskuse pod články

Členové klubu Agape mají možnost diskutovat ve fóru přímo pod každým článkem. Fórum je zobrazeno pouze v případě, že je uživatel přihlášený na stránkách.

Nepřehlédněte

16.02.2013 | 10% sleva pro předplatitele magazínu na celý sortiment knih a nahrávek.

03.02.2013 | Z důvodu změny Klubu Agape na Magazín Agape byla aktualizována Pravidla používání služby. Předplacené členství v klubu bylo automaticky převedeno na předplatné magazínu ve stejné délce trvání.

21.11.2010 | Právě jsme zavedli novinku Kolektivního léčivého působení na člověka.

Inelia Benz: Acceleration of Ascension - 2012

Na skalnatém vrcholu ostrý vítr bodá tisíci jehličkami do tváří, mrazivý dotek chladu všudyprítomně proniká tělem. Hučivá vichřice skrývá slunce pod bělostným povlakem sněhových krystalů. Jejich třpytivá krása je zamlžena příkrovem bílé tmy, chvíle hřejivých doteků slunce upadají v zapomění. Cesta ledovými příkrovy míří dolů. Tam jako temný stín, zpočátku neurčitých tvarů, vítají tě pevné koruny stromů, snadno nesoucí těžké příkrovy ledu. Tam v lesním tichu nalézáš klid a bezpečí. Les je plný chladivé tmy a suchého dříví - pradávného daru mrazem prokřehlým a zesláblým tvorům znalým tajemství jeho oživení. Je čas zažehnout oheň, láká svým světlem a zahřeje svým teplem příchozí, zabloudivší v mrazivých výšinách či v temných hlubinách..
Během uplynulých dvou let bylo možno spatřit nesmírný pokrok v kolektivním rozšíření vědomí a vzestupu. Slova jako Karma, čakry, projev a všechny druhy jiných slov která jsou běžnou součástí slovníku těch co jdou cestou poznání sebe sama jsou nyní široce používaná ve společnosti.
Letos se tento pokrok tisícinásobně zrychluje.
Je tomu již pár dní co jsem si povídala se třemi ženami s nimiž spolupracuji na “journey beyond mysticism”. Po skončení toho hovoru jsem obdržela “instrukci” ze Zdroje, že nadešel čas ukončit procházku na planetě v bavlněných rukavičkách na neurčité energetické hladině a vše vyjevit bez ohraničení. Zamyslela jsem se nad tímto příkazem a rozhodla se jít kupředu a použít jej. Ovšemže, tento příkaz není jenom pro mě, týká se také všech kteří čtou tento článek.
Doposud mi nebylo zcela jasné co učinit, aby se tak stalo. Jak umožníme celému “Já” aby se projevilo? Veškeré energii která vytváří naši jedinečnost aby se navenek prozářila? Jak roztrháme všechny bavlněné rukavičky, všechny zábrany, hranice a budeme jen přinášet světlo?
Znáte-li mě osobně z předchozích setkání či osobně nebo jenom z webových stránek tak víte, že “nepoužívám svou vlastní energii” abych tady naplnila své poslání. Vždy jen stojím u cesty kterou prochází energie přímo ze Zdroje a já jí ponechávám volný průchod. Z těchto důvodů mi zvláště tento soubor instrukcí připadal poněkud záhadný.
Nad tím bylo třeba chvíli přemýšlet. A nakonec mě něco napadlo:
Během mého života jsem často byla navštěvovaná mým “budoucím já”. Vystoupilo ze dveří do “minulosti” když jsem měla nějaký ten problém. Něco velmi čistého a světlého s mým budoucím Já bylo vždy spojeno. Byla to osoba vůdči níž jsem cítila úctu. Ne jako k předkům ale čistou bezpodmínečnou lásku a důvěru. Tento druh úcty člověk cítí ke slunci západu či k obrovskému, nádhernému stromu v jehož stínu lze vždy nálézt klid odpočinku. Jeho rady a pokyny byly vždy dokonale přesné. A někdy, jednoduše tam jen bylo.
Kdykoliv nyní i poté, zaklepu na budoucnost a navštívím ji. Udělám si srovnání sebe nyní a mě v budoucnosti a vždy pocítím délku cest které je třeba k ní projít.
A nyní když jsem povolila “své energii” v souladu s pokyny Zdroje rozširovat se, spatřila jsem “rozdíly” mezi svým nynějším a budoucím Já.
Zjistila jsem, že zde stále přetrvávaly “důležitosti” které se vystavěly v této jedinečnosti zvané “Inelia”. Pozkoumala jsem je velmi důkladně. Byly překážkou toho, čeho všeho lze dosáhnout v lidské podobě Byly ztuhlé, pevné. Měly hodně společného s udržením fyzického těla stálého a také s udržením reality tak pevné a neměnné jak to jen šlo. Bylo to pro mě poněkud směšné, neboť jsem strávila většinu života vystavěním smyslu pro jedinečnou ztuhlost abych mohla žít na této planetě. A nyní... tato potřeba zanikla. Není důvodu být malý, jedinečný či ztuhle pevný.
 
Došlo mi, že pro naše světlo, pro naše vyšší Já, aby ze sta procent vešlo do tohoto jedinečného Já (nyní může, neboť jsme v naší nové existenční hladině) skutečně musíme rozpustit každou vazbu kterou snad máme se svým zatuhlým, jedinečným či důležitým Já.
Strach je nejzatuhlejší ze všech energií. A důležitost je založena na strachu ze ztráty. Máme-li pocit že je něco pro nás důležité je tomu tak proto, neboť o to nechceme přijít.
Jak jednoduché.
Takže, abychom se skutečně odtrhli od věcí které nás drží zpět, můžeme se zeptat: “Co je pro mě důležité?”
Poté procítit strach, který je v pozadí představy ztráty této věci, osoby, situace či snu
Vida, hned se strach projeví: „Nechci to ztratit, neboť je to důležitá stránka mého života“
Vidíš, byli jsme učeni tomu, že jsou to důležité věci které dávají smysl životu a když všechny tyto důležitosti ztratíme, nezůstane žádný důvod žít.
Přesto, jsou to právě tyto “důležitosti”, bez ohledu na to jak jsou důležité, které nás jako závaží drží uvíznuté na nízké vibrační hladině existence.
Iluze o “přemístění” do jiných dimensí pro získání zkušeností z vyšších vibračních hladin jsou právě jen iluzemi, klamnými představami, zdáním. Můžeme existovat na této planetě, nyní, jakožto bytosti s vyšší úrovní vibrací. Ano, a stále budeme na očích těch, kteří s námi nezařadili vyšší rychlost
Jsi připraven vstoupit do této nově dostupné hladiny prožívané existence na této planetě? Já dozajista.
---
Jakmile vstupujeme do nové úrovně bytí, musíme se brát na zřetel několik různých pravidel existence. Jedno z nich se týká vědomého zvolení si cesty na své vlastní, individuální úrovni. Nebude žádná vnější síla která rozhodne za nás kudy jít, jsme to my, každý zvlášť, kdo provede výběr.
Prvotní základy pro pochopení jakou volbu ze všech cenných vývojových linií činíme jsou následující:
1. Služba jiným a služba sobě
Toto je existence v dvojím světě. Abychom mohli posloužit ostatním, potřebujeme k tomu individua buďto spící a nebo v nějakém průšvihu. Což samo-sebou znamená že také potřebujeme utlačovatele a temné bytosti, kteří se ze všech sil snaží udržovat ostatní v zasmušilosti, spánku a v otroctví.
Služba sobě samotnému je totéž co předchozí. Abychom si vytkli skutečnou výzvu, potřebujeme individua nad kterými můžeme svou silou zvítězit. Budeme potřebovat „bitvy“ pro svůj boj, světlonoše a bodhisattvy (=budhista odkládající nirvánu za účelem pomoci druhým) abychom měli schopnost s někým bojovat. Tento přístup zahrnuje přenechání (odevzdání) své síly „spasitelům“ a „Bohům“
2. Použití vlastní síly osobnosti
Takto lze vyjádřit kam by tato jedinečná planeta ráda směřovala. Na této planetě nechť se každý jedinec stane naprosto svěžím, schopným vytvořit svou vlastní realitu, nechť není žádného posuzovatele a žádná schopnost mít nad někým moc či být někým z nás ovládán. Závoj zapomnění je úplně odsunut na osobní i kolektivní úrovni. „Živočišnost“ naší planety a našich těl je mnohem jemnější a pružnější. Frekvenční hladina vibrací mnohem vyšší, tudíž umožňující být plně probuzen. Vystupujeme z úvíznutí v „přímoběžném čase“ a prostoru. To je zkušenost rozšířené vlastní fyzické a kolektivní existence. A sami provádíme výběr vlastní volby spíše než někým řízené či nevědomé akce.
----
Bez ohledu na volbu, je důležité mít na paměti že každá lidská bytost je bytostí plnou značné síly. Nikdo nemůže být donucen mít životní realitu jinou než si sám zvolil. Současně, v předchozím existenčním měřítku, „síly minulosti“ velmi těžce pracovaly na udržení nás, lidského kolektivu v potemněných představách o naší skutečné podstatě, schopnosti volby kudy jakožto lidský druh jít. Namísto ponechání volby kormidlovali „člun“ přímým ovlivňováním médii, náboženstvím, sociálními a kulturními přesvědčeními a výchovou. Vibračně - udržují vše fyzické velmi těžké a tupé, použitím těžké a znečištěné stravy, farmaceutik a chemikálií v jídle a vodě, znečištěním životního prostředí. Tímto způsobem mohou „použít“ naši sílu osobnosti pro svůj vlastní konec. Síla každé individuální osobnosti je stejná, však „kdo“ ji použije je rozhodující.
Pamatuj základní pravidla „vzestupu“ (rozšíření uvědomění):
1. Pozvedni svou osobní hladinu vibrací zpracováním strachu (viz plný text cvičení na zpracování strachu)
2. Pozvedni svou osobní hladinu vibrací pomocí skutečného odplavení jedů, používej čistou vodu (bez chemikálií) a jídlo s vysokou vibrační hladinou (s vysokým obsahem prány)
3. Nejméně dvacet minut denní tiché meditace
4. Vyrovnej a vylaď sebe se s svým fyzickým a jemnohmotným tělem. K tomu lze využít „Ascension101 Course“ nebo se porozhlédni po jiném nástroji na internetu.
5. Požádej o plnou inkarnaci svého vyššího Já do aktuálního fyzického těla. A jakýkoliv náznak pochybností či neschopnosti který se při čtení této rady vyskytne se pokus zpracovat.
Přeji úžasnou zkušenost plně vědomé volby!
Hugs,
Inelia
 
Nad zasněženou plání se vznáší pár sněhových vloček. Hrají si ve větru svůj tanec před tím než usednou aby se staly součástí bílé krajiny po které ke světlu vzdálených obzorům putují poutníci, každý zvlášt. Jejich stopy zůstávají vyryty do závějí, čas od času je však zavane svěží vítr sněhových bouří, stopy zaniknou a v nové tváři krajiny hledáš svou vlastní cestu.
 
Poznámka: V překladech pokračuji, někdy jsem však jakoby zaražen nějakou skořápkou či momentální situací, jejíž rozbití vyžaduje vhodný úder, roztátí slunečními paprsky či uvědomění si lidské a duchovní podpory. Jsem odváděn do jiných aktivit či v některých bodech nenalézám okamžitě přesné souvislosti. Později mi připadá vše jasné. Hloupé a tmavé "zaraženiny" se stávají jen nepatrnou slovní hříčkou.. Věnujte prosím pozornost přesnému znění textů pro případ že by do nich pronikl přece jen nějaký ten „rarášek“. V případě takovýchto jevů či nejasností prosím ihned reagujte.
 
 
 
Hodnocení
Aktuální hodnocení: 4,7 (15 návštěvníků)
© 1997 - 2020 Agape Brno
všechna práva vyhrazena
předplatné magazínu | vydavatelství | mapa stránek | kontakt
Hluboká 5, 639 00 Brno | tel.: 775 563 052 | info@agapebrno.cz