Diskuse pod články

Členové klubu Agape mají možnost diskutovat ve fóru přímo pod každým článkem. Fórum je zobrazeno pouze v případě, že je uživatel přihlášený na stránkách.

Nepřehlédněte

16.02.2013 | 10% sleva pro předplatitele magazínu na celý sortiment knih a nahrávek.

03.02.2013 | Z důvodu změny Klubu Agape na Magazín Agape byla aktualizována Pravidla používání služby. Předplacené členství v klubu bylo automaticky převedeno na předplatné magazínu ve stejné délce trvání.

21.11.2010 | Právě jsme zavedli novinku Kolektivního léčivého působení na člověka.

Daniela Filipi - Poselství sv. Václava a Jeho Koruny

                                                   


Obr. č. 1 „ Svatý Václav“
 
Při prvním vhledu jsem byla  mile potěšena, že konečně vznikne obraz sv. Václava s Korunou českou. Tento silný Duch pořád bdí nad naším národem a jsem přesvědčena, že se blíží čas naplnění i naší prosby již několik stovek let, a to „nedej zahynout nám i budoucím“. Naše Země bude prožívat krušné chvíle, avšak bez boží pomoci Jeho služebníků bychom si stěží poradili. Připomínám v úctě ke každému svobodnému duchu, že vše se odvíjí od naší víry ve spravedlnost boží, tedy i činů z této síly. Na pravé straně je znázorněná, jako štít přemyslovská plamenná orlice od. sv. Kunhuty připomínající ptáka fénixe a opět „Osudové Kopí“ s rubínovým srdcem od Panny Marie. Nad Korunou vše posvěcuje a chrání Duch svatý. Ještě doplním čelní stranu Koruny o změnu, že kámen uprostřed lilie je podle posledních studií rubelit, nikoliv rubín. Význam rubelitu spočívá v symbolu osvícení, odráží zpět špatné myšlenky a utěšuje. Velký safír je symbol nebe, boží moudrostí a projevu čistého slova. Rubínové spinely jsou symbolem Kristovy spásy. Ten ve tvaru srdce nejvíc vyzařuje. Rubíny jsou kamenem životní síly a Archandělů. Z oblouku na nás blikají smaragdy, což je symbol poznání polarity, a tím i dosažená moudrost. A ještě překrásné perly pocházející z Indického oceánu jsou symbolem čistoty Panny Marie, vyššího principu Universa a také pokladu v hlubokém nitru duše člověka. V pozadí je barevná struktura naší národní vlajky. Jistě mi dáte za pravdu, že ve vyzařování z obrazu se prolínají jakoby energie Ježíše a také  Rytíře Jeho Pravdy. Nedá mi to při této úvaze připomenout dávné egyptské proroctví, které se týká rovněž „druhého příchodu s boží mocí“. Legenda praví o panovnících Isis a Osirisovi, kteří žili v překrásné lásce, duševního štěstí, a tak se dařilo v té době i obyvatelům starého Egypta. Osirisovi však nepřál jeho bratr „Seth“ a rozsekal jeho duši na 14 částí, které rozházel po celé Zemi. Hodnota čísla 14 podle starých Esejců se vztahuje také k „Duchovním Blížencům“. Jeho drahá polovina v žalu hlubokém se vydala na cestu v útrapách tyto části hledat napříč celou Zemi. Z těchto 14 částí se má znovu zrodit Syn světla (žena rodící Slunce). Což znamená nikoliv fyzické, ale části duše a duchovní „ctnosti čistého mužského principu“, které jsou již dávno v širší veřejnosti opomíjené. Zajímavostí vyzařování České koruny je, že při kreslení  ze spodního kruhu se začal linout zlatými paprsky vzorec DNA (zakreslila jsem jen náznak). Její vyzařování  doplňují  v krouživém pohybu malé zlaté poletující šesticípé hvězdičky, křížky a srdíčka. Jakoby si nesl na hlavě zmenšený boží chrám. Zlatý rovnoramenný Kříž v srdcovém objetí v oblasti krku vyzařuje projev Láskyplného Slova Pravdy. Je to opravdu hlubší duchovní pohled k zamyšlení se nad moudrostí a dokonalostí Boží.

 
Obr. č. 2  Koruna –  duchovní náhled shora
 
Druhý vhled na přílohovém obrázku se již týká samotné Svatováclavské koruny. Jistě každý zná božskou sílu její ochrany, která se také týká ochrany našeho národa. V čem spočívá tato tajemná síla? Samozřejmě v první řadě v božím zákoně a Jeho řízené boží vůli. Tuto sílu nemůže překonat ani ten nejsilnější vůdce na planetě Zemi bez božího požehnání. Přejdeme tedy k výkladu kresby, na které je znázorněný duchovní pohled shora. Každého asi zaujme pohled na rovnoramenný kříž – osázený drahými kameny a perlami uprostřed s Křížkem, v kterém je zacelený v safírovém křížku uprostřed Ježíšův trn z útrpné koruny Jeho ukřižování. Tento symbol Boží Pravdy asi nemusím podrobně vysvětlovat, a tak se zaměříme na Jeho vznik a překvapivý původ. Zlaté oblouky rovnoramenného kříže pocházejí z  opasku první ženy krále českého a římského, později císaře, Karla IV. Blanky z Valois. Tento pásek jí daroval její bratranec Karel Sličný  jako svatební dar, když jí bylo sedm let. Proto ta útlá velikost. Zajímavostí však je, že Blanka pocházela z linie rodu Merovejců, tedy potomek z dávného rodu Maří Magdalény, která se usadila po ukřižování Ježíše rovněž ve Francii. Koruna má průměr i výšku 19 cm., což tato hodnota čísla symbolizuje podle kabaly starých Esejců „Rytíře nebes“. 1+9=10 – desátá dimenze naších Stvořitelů č. 1- On je Láska, č. 0 – Ona je světlo – tedy „Jeden Bůh“. Jedno bez druhého by nemohlo existovat. Lilie značí čtyři světové strany a pod křížem je také vyznačen pyramidální prvek ve spojení siločar rubínových spinelů a vrcholku Křížku uprostřed. Oblouky jsou spojené z 12 částí (12 Apoštolů) Křížkem , který obsahuje trn z koruny ukřižování Ježíše – tedy bod č. 13. Definice a hodnota čísla 13 je propojena s číslem 12. Už jsem někde psala  o hlubším významu této silné vibrace a tak si jí znovu připomeneme. Rok má 12 měsíců – ne nadarmo se říká do roka a do dne. Dále král Artuš měl 12 podkrálů – sám byl tedy 13. Diamant se musí brousit podél 12. os, aby dosáhl dokonalého „lesku“ – opět vibrace 13. Čtvrtá čakra v oblasti srdce má rovněž 12 okvětních lístků. Když se květ rozvine, vyzařuje do svého okolí duchovní světlo. V konečné fázi vývoje tak člověk vystoupí ze zvěrokruhu 12 znamení a stane se z něj duch světla božího. Tedy výsledek našeho bádání vibrace č. 13 lze vyložit tak, že pokud člověk smýšlí sobecky, tak tato vibrace zneužití přinese zkázu, někdy i smrtelnou. Jiné je smýšlení v soucitu a nesobecky. Takový člověk se nemusí bát této síly, protože ví, že když přijme negativní přerod, tak se brzy vyjeví obrovská síla změny a obrody v daném a smysluplném počínání pro druhé. Má také moc zrušit i silnou kletbu. No myslím, že se máme na co těšit, až překonáme v kruhu pospolitosti důležitou zkoušku víry a lásky v Boží spravedlnost. V souvislosti teď v Evropě probíhá migrace a to také z důvodu spouštěcího mechanizmu božího zákona národní karmy a etnické, neboli rasové karmy národů. Člověk, který nevysílá a nepřeje nikomu jakékoliv násilí, smrt ani nepříteli, se nemusí ničeho bát. Tedy přátelé braňme náš národ „hrudí“ a „ věřme“ v boží spravedlnost i v posvátné - ochranné klenoty našeho národa, které nám zanechali naší moudří a osvícení Předkové, neboť měli a „mají“ přímé spojení se skutečným světem Duchovním.
 

Obr. č. 3. Duchovní náhled Panovníka z Boží vůle a Koruny ze zadu
 
Třetí vhled na orientačním obrázku výše nám objasní souvislost i s biblickou Apokalypsou. Pojďme tedy společně nahlédnout do zákulisí těchto  zářivých věčných paprsků Světla Lásky – tedy božímu příslibu. Jak už jsem zmínila výše, že Koruna česká působí na hlavě sv. Václava, jako boží chrám, tak to  tak asi bude. Začneme zadní stranou Koruny a uspořádaní drahých kamenů. Velký Safír – kámen moudrosti boží - je uprostřed čtyřikrát provrtán do kříže a pochází z pochvy meče. Ze safíru proudí směrem k duchovní šišince zadního mozku silný paprsek. Přímo ve středu tohoto orgánu, kde se protínají parsky z vedlejší sestavy rovnoramenných křížků uspořádaný z malých kamínků  rubínu, spinelu, křišťálu a safíru. Kružnicí z tohoto bodu utvoříme další body, které nám při spojení utvoří šesticípou hvězdu a uprostřed symbol vyšší dimenze času. Tento kód je přímo spojen s boží moudrostí a spravedlností. Vyvolený panovník drží po pravé ruce „Kopí osudu“, které putuje z Golgoty po cestách útrpného poznání do Nového Jeruzaléma, také má přímou spojnicí s Duchovní dimenzi a Hradem Grálu. Po levé ruce je zachyceno poselství s pečetí  Beránka božího. Panovník z boží vůle tedy vede svůj vyvolený národ přímou cestou k Otci nebeskému do duchovní dimenze. Duch sv. v záři duhy je symbol zasvěcení do vstupu vyšších duchovních světů. Tento děj si můžeme následně přiblížit některými výňatky z Janova zjevení.
 
„Já Jan viděl jsem město svaté – Nový Jeruzalém sestupující z nebe, připravený jako nevěsta ozdobená svému muži. Stánek boží s lidmi…i setře jim Bůh velikou slzu z očí jejich a smrti více nebude, ani kvílení, ani křiku“.

„A základové zdi drahým kamením ozdobené byly. Dvanácte pak bran, každá brána jest z jedné perly  a rynk města samé zlato čisté. A to město nepotřebuje slunce ani měsíc, nebo sláva boží jej osvěcuje a svíce jeho jest Kristův Beránek“.

„Jeho brány zůstanou otevřeny, protože stále trvá den a nocí tam již nebude. Shromáždí se v něm sláva i čest národů. A nevstoupí tam nic nesvatého, ani ten, kdo se rouhá a lže, nýbrž jen Ti kdo jsou zapsáni v Beránkově Knize Života“.
 
S láskou a božím požehnáním k našemu národu i k Vám Daniela                                 http://danielafilipi.cz/                    
      
 
 
Hodnocení
Aktuální hodnocení: 4,7 (53 návštěvníků)
© 1997 - 2022 Agape Brno
všechna práva vyhrazena
předplatné magazínu | vydavatelství | mapa stránek | kontakt
Hluboká 5, 639 00 Brno | tel.: 775 563 052 | info@agapebrno.cz
Tyto webové stránky používají k poskytování svých služeb soubory Cookies. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů Cookies.