Poselství lásky, energie a ochrany pro blaho českého národa a jeho duchovní osvícení

„Vše, co mi vadí na mém okolí, má důvod pro svou existenci. Vadí mi to proto, že chci uskutečňovat své představy, ne Boží vůli. Jsem moudřejší? Svět tu není, aby vyhovoval tobě, ale abys ho poznal ze všech stran. Zamysli se proč.“
 

POSELSTVÍ LÁSKY, ENERGIE A OCHRANY PRO BLAHO ČESKÉHO NÁRODA A JEHO DUCHOVNÍ OSVÍCENÍ


Duchovní a energeticky živý obrazec


Každý národ má ve svém „světovém orchestru“ svůj specifický, Prapodstatou mu daný úkol. Když tento úkol neplní, Božská spravedlnost jej vymaže z dějin existujících národů prostřednictvím přírodních dějů či útokem „barbarů“. Střední Evropa je prostor, ve kterém je zakotven střed světové duchovnosti, skrze který má být uskutečněn nový řád vyšší úrovně společnosti Bytí lidstva. Z této skutečnosti plyne pro středoevropské národy absolutní odpovědnost před Bohem, a následek nepochopení a selhání by byl strašný. Byl by to konec existence i Střední Evropy. Při výměně duchovních a společenských vibrací u národů Střední Evropy lze snadno odhalit démony temných sil, kteří směřují k česko-německému a česko-slovenskému rozeštvávání. Pochopí-li duchovní jádro všech středoevropanů a vytvoří-li společnost nového Bytí, „Boží mlýny“ se již sami postarají o štváče a odpůrce.
Jaké je zvláštní poslání českého národa a k jakému úkolu je Bohem vyvolen? Tuto otázku si klade každý duchovní člověk našeho národa.Český národ má velmi silné a kvalitní duchovní jádro, které je však v současnosti zavaleno masou tvorů bažících pouze po hmotných věcech, „lebedících si v malosti“ a vlně konzumní horečky. To ohrožuje samotnou existenci českého národa, neboť člověk oslabeného ducha, bez vědomí vyšších zákonů fyzicky a morálně upadá a s ním hyne i jeho národ. V prostoru Čech se inkarnují nejstarší duchové a velikost předků je skryta v síle jejich ducha. To se projevuje hloubkou filosofického, náboženského a duchovního vývoje českého národa. Vůdčí duchové českého národa drží klíče k jeho duchovnímu přežití.
V našem znaku je heslo „Pravda vítězí“. Duchovně ale vystihuje především věčnou pravdu Boží. Dějiny českého národa jsou proto neustálým vystihováním a projevováním pravdy Boží.

Používání energetického obrazce má trojí význam určení:

  • k modlitbě: „Neopouštěj, Bože, národa, jehož krev jest krví naší, jehož tlukot srdce i našeho jest tlukotem: chraň ho, střez a opatruj, zachovej ho ode zla veškerého a od záhuby každé. Vzněť v srdcích našich, v srdcích celého národa ryzí lásku k vlasti. Osvěť milostí svou též duše zbloudilé a učiň je zdárnými dítkami svými. Ó dej, Bože dobrotivý, abychom činností svou vlasteneckou sobě zasloužili klidného odpočinku v jejím klíně. Dopřej nám, abychom hodni byli vstoupiti jednou ve vlast všech národů celého světa.“
  • k meditaci: se zaměřeným pohledem na obrazec rozjímej po vzoru svých předků a hledej v sobě zdroj poznání a duchovní síly s prosbou: „Bože, dej mi sílu, abych neupadl do pohodlnosti a duchovní malosti, abych ochránil svého ducha před vlivem temných sil, abych našel sám sebe a cestu ke zdroji duchovní síly národa, abych neztratil duchovní spojení se svými předky a velkými duchy českého národa, abych se skrze čisté vibrace tohoto obrazce napojil na vůdčího ducha svého národa, abych stále plnil svůj úkol pro blaho a rozkvět celého národa a skrze tvé záměry si podal ruce s tvými dcerami a syny všech zemí a tak společně vytvořili nový duchovní svět míru a Bytí.“
  • k přijímání Vesmírných vibrací dokonalé Boží lásky pro sebe, své drahé a celý národ v přímé blízkosti obrazce nebo jeho dotykem.

K zesílení účinků doporučujeme umístit obrazec do místnosti, kde spíme. Není vhodné umístit obrazec do těsné blízkosti televize, počítače a jiných elektrických přístrojů. Energie z obrazců se neztrácí. Působení obrazce je čisté a nemá negativní účinky.

Vysvětlení kresby: Automatická kresba odhaluje skryté síly a vývoj národa za oponou rozumového poznání. Zdůvodňuje výše uvedený rozbor. Český národ je napojen na pozitivní vibrace Velkých duchů české minulosti (v kresbě - spirály). Je přímo napojen na svého Vůdčího ducha (v kresbě - silueta velké postavy vlevo nahoře), který rezonuje v lásce, pravdě, tvořivosti s vibracemi Prapodstaty a vůlí Boha a vysílá k českému národu proud duchovních paprsků světla, které pozitivně ovlivňují duchovní energii národa.

Vůdčí duch národa je v přímé ochraně dvou nejvyšších duchovních bytostí (andělů), jejichž prostřednictvím je ochraňován i český národ. Automatická kresba dokladuje, že český národ je předurčeným centrem duchovního vývoje a že se u nás vytvářejí podmínky pro zakotvení duchovního jádra vyššího řádu Bytí na Zemi. Symbolickým spojením postav kruhem duchovních bytostí čerpáme nejvyšší energii vesmírných vibrací, poselství lásky, energie a ochrany pro blaho českého národa.
 

Dr. Brzobohatá Jana, Dr. Staněk Josef, Ing. Červený Antonín

© 1997 - 2024 Agape Brno
všechna práva vyhrazena
předplatné magazínu | vydavatelství | mapa stránek | kontakt
Hluboká 5, 639 00 Brno | tel.: 775 563 052 | info@agapebrno.cz
Tyto webové stránky používají k poskytování svých služeb soubory Cookies. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů Cookies.