Ježíš při léčení a uzdravování

„Člověče pohlédni ke Stvořiteli a do svého nitra! Hleď, co ti vadí jsou jen tvé vlastní chyby a jejich následky. Překážející následky tvých vlastních nedokonalostí jsou tu proto, abys pochopil a odstranil jejich příčinu. Láska Boží proudí k tobě přes tvou nedokonalost.“
 

UPROSTŘED VYPRAHLÉ POUŠTĚ IZRAELE VYKVETL KVĚT LÁSKY BOŽÍ


JEŽÍŠ PŘI LÉČENÍ A UZDRAVOVÁNÍ

Duchovní a energetický živý obrazec


Jak dochází k tomu, že mechanismus tělesných funkcí člověka se odchyluje od svého optimálního chodu a vzniká nemoc, kterou někdy nelze léčit žádnými dostupnými prostředky? Co je v pozadí za oponou světa hmotnosti?
Jsou to síly Prapodstaty - Boží, které hýbou tímto světem a oživují lidské tělo. Je to lidský duch a lidská duše, které rozvádí energii života v lidském těle člověka.
Energetický obrazec vyzařuje léčivou energii k léčení a uzdravování prostřednictvím automatické kresby astrálního těla Ježíše Krista při léčení a uzdravování. Umožňuje těm, kteří se otevřou, přijímat Vesmírné vibrace dokonalé lásky Ježíše Krista a tím vyrovnávat poruchy ve svém jemnohmotném těle.
Energie obrazce pomáhá chránit vašeho ducha a duši od negativních astrálních sil. Pozitivně otevření lidé mají schopnost přijímat tato jemnohmotná záření do své aury. Citliví lidé záření obrazce cítí přímo různými osobními pocity (chvění, teplo, uvolnění aj. ) nebo záření mohou detekovat siderickým kyvadélkem. Záření působí i na ty, kteří tyto pocity nemají, ale jsou otevření a pozitivně zaměření.
Používání energetických obrazců má dvojí význam určení:
  • k meditaci - jestliže lidský duch a duše v konfrontaci se životem trvale nesprávně reaguje, deformuje si vibrace své duše a ducha. Vzniká vada v napojení na Vesmírnou energii Prapodstaty a tím na vedení životní energie v jemnohmotném těle člověka. Projeví se tím, že v místech oslabení energie vzniká porucha nebo nemoc. Ty jsou pro člověka signálem Boží prozřetelnosti k přehodnocení svého myšlení, cítění a konání k ostatnímu světu. Zdravotní problémy jsou projevem Boží lásky k člověku, neboť korigují duši člověka z hlediska věčnosti a nabádají ho k nápravě. „Člověče na onom světě nic nezdůvodníš! Jednej trvale tak, aby tvoje činy nepotřebovaly slovní výklad! Neboť i Stvořitel nemluví, ale jedná! Máš-li lásku k jiným, bude ji mít i on k tobě.“
     
  • k přijímání Vesmírných vibrací tělesné a duševní harmonie a lásky v blízkosti obrazce nebo jeho dotykem s prosbou: „Tobě se Bože otvírám.“ K zesílení účinků doporučujeme umístit obrazec do místnosti, kde spíme. Není vhodné umístit obrazec do těsné blízkosti televize, počítače a jiných elektrických přístrojů. Energie z obrazců se neztrácí. Působení obrazce je čisté a nemá negativní účinky.

Dr. Brzobohatá Jana, Dr. Staněk Josef, Ing. Červený Antonín
© 1997 - 2024 Agape Brno
všechna práva vyhrazena
předplatné magazínu | vydavatelství | mapa stránek | kontakt
Hluboká 5, 639 00 Brno | tel.: 775 563 052 | info@agapebrno.cz
Tyto webové stránky používají k poskytování svých služeb soubory Cookies. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů Cookies.