Magazín Agape > Doporučujeme > Pozvánky > Nabídka akcí J. Skřivánka

Nabídka akcí J. Skřivánka

Místo konání: Brno
Datum a čas konání: 08.11.2010
Harmonizace vnitřního dítěte
ve skupině 4 – 8 osob - prožitkový seminář
(individuální harmonizace je poskytována v rámci poradenství)
 
Harmonizace té části naší bytosti, která v dětství nedostala tolik lásky, kolik potřebovala pro svůj zdravý vývoj. 
4. 12. a 9. 1. od 13:00 do 18:00 hod.
 
Přihlášení nejpozději tři dny předem na +420 775 222 073,
nebo pepa.skrivanek@duchovni-oaza.cz (uveď kontaktní telefon)
 
 
Lektor:  Ing. Josef Skřivánek, CSc.
Místo: byt Skřivánků, Jabloňová 1, Brno
(sedmipatrový panelák přímo pod vozovnou Medlánky, zast. šaliny č. 1 „Hudcova)
Cena: 150,- Kč. Kdo je na tom hůř, dá, co může
 
Náplň semináře
 
Může naplnit pomyslnou „nádobu na lásku“, kterou má v sobě každý z nás. Má-li člověk v této nádobě „k dispozici“ dost lásky, může ji dávat a přijímat a prožívat radost.
Na semináři se v představách vracíme do období v dětství, kdy jsme nedostávali dost lásky a kdy nebyly naplněny naše citové potřeby. Toto období mohlo způsobit, že základ naší osobnosti, vnitřní dítě, je vystrašené, nejisté a smutné. Nevěří ve svoji hodnotu a v to, že svět je dobrý. Podle toho se pak i chováme, takový je náš život. V řízené vizualizaci dodáváme našemu vnitřnímu dítěti lásku, klid, víru v sebe i svět. Dáváme mu všechno, co jsme tehdy potřebovali. Říkáme afirmace např. „Mám Tě rád takového, jaký jsi“, „Jsme rádi, že jsi právě holčička“ a s láskou myslíme na naše zraněné a smutné vnitřní dítě. To má výrazný léčebný efekt na naše vnitřní zranění, které způsobovalo pocity strachu a nejistoty.
„Vyléčené“ vnitřní dítě nám pomůže vidět sebe i svět optimisticky.      
 
Seminář není vhodný pro psychicky narušené osoby a lidi v těžké životní krizi. Pokud si nejsi jistý, zda je seminář pro Tebe vhodný, zavolej mi.
 
Po semináři si můžeme popovídat, nebo se projít – bude-li chuť.
 
                                                                                  Těším se.   Josef

 
Harmonizace početí a porodu
ve skupině 4 – 8 osob - řízená vizualizace
(individuální harmonizace je poskytována v rámci poradenství)
 
22. 11. a 25. 11. od 18:00 do 20:30 hod.
 
Přihlášení nejpozději tři dny předem na +420 775 222 073,
nebo pepa.skrivanek@duchovni-oaza.cz (uveď kontaktní telefon)
 
Lektor: Ing. Josef Skřivánek, CSc.
Místo: byt Skřivánků, Jabloňová 1, Brno
 (sedmipatrový panelák přímo pod vozovnou Medlánky,
zast. šaliny č. 1 „Hudcova)
Cena: 100,- Kč. Kdo je na tom hůř, dá, co může
 
Náplň vizualizace
 
Cílem je doplnit dospělému člověku do období jeho početí, prenatálního vývoje, porodu a 6 měsíců po porodu prožitek lásky a bezpečí. Proč?
U většiny naší populace nebyly v těchto obdobích naplněny vývojové potřeby dítěte, takže současný člověk nemá „pradůvěru“, tj. jistotu, že on sám je hoden lásky, že je potřebný a chtěný, že svět je dobrý a život má smysl.
Vizualizace vytvoří v našich představách podobné vývojové podmínky, jaké mají děti u takzvaných „primitivních národů“, které v podstatě neznají psychická onemocnění, pocit osamělosti, komplexy méněcennosti a další poruchy běžné v naší populaci.
Pod vedením terapeuta se nejdříve zrelaxujeme a poprosíme o pomoc a vedení.
Pak procházíme okamžik početí, kde v představě prožíváme ideální souznění rodičů a jejich připravenost přijmout dítě a dát mu vše, co potřebuje.
Vše prožíváme jako to malé dítě a terapeut nás při vizualizaci vede k naplnění našich vývojových potřeb.
V období prenatálního vývoje je matka s dítětem  neustále v tělesném kontaktu, reaguje na jeho pohyby a signály a předává mu svoji jistotu, že lidé i svět jej přivítají s láskou. Tatínek dodává mamince klid a chrání ji před negativními lidmi, vlivy a zážitky.
Po porodu bere matka děťátko ihned k sobě, v období nejméně do půl roku jej má neustále u sebe, reaguje na jeho pohyby a signály a všemi způsoby mu projevuje bezpodmínečnou lásku.
Nárůst pradůvěry po takové harmonizaci se velmi výrazně projeví klidem v duši a schopností zvládat lépe zátěžové situace. Vizualizaci je vhodné opakovat doma.
Po harmonizaci si můžeme povídat, nebo se projít, bude-li chuť.
                                                                                  Těším se   Josef
 
 


 
Pravé mužství
Seminář pro muže i ženy
                                                Program
         Nabídnu vám alternativní pohled na mužství jako úkol. Budeme přemýšlet o roli muže a ženy v současné rodině a společnosti.
Každý z vás se pokusí formulovat svůj ideál muže a pak to dáme dohromady. Možná se kvůli tomu i trochu pohádáme …
Pokusíme se vymyslet, jakými cestami se muž vydá za svým ideálem mužství, a jak mu k tomu může pomoci partnerka.
Budeme usilovně nacvičovat dorozumívání chlapů a kluků s ženami a dívkami. Předtím se ovšem musíme vcítit do způsobu myšlení druhé poloviny lidstva a učit se naslouchat srdcem.                                                                    
 Josef
 
Lektor: Ing. Josef Skřivánek, CSc.
Termín: 27. a 28. 11. 2010
Místo: u Skřivánků na Jabloňové 1, Brno – Medlánky,
zastávka tramvaje č. 1 „Hudcova“,
sedmipatrový panelák přímo pod vozovnou Medlánky
Přihlášení: do 15. 11. na +420 775 222 073,
nebo pepa.skrivanek@duchovni-oaza.cz (uveď kontaktní telefon)
Organizační
·        časový plán (můžeme změnit): v sobotu 9:00 – 19:30 hod., v neděli 9:00 - 16:00 hod. Po oba dny je dostatek přestávek a hodina na oběd, ale restaurace se nestihá.
·        kurzovné (bez noclehu) je 700,- Kč (popř. kolik mohu dát).
·        kuchyň s rychlovarnou konvicí a mikrovlnkou je. Obchod je poblíž.
·        s sebou domácí obuv, zrcátko na celý obličej, pastelky, lehké jídlo a pití., vše na psaní. Kdo medituje vleže, vezme si něco pod sebe.
·        nocleh je možný i v pátek s vlastním spacákem a spací podložkou za 50,- Kč/noc.
·        budu mít zapnutý mobil 775 222 073, dokud nedorazí všichni přihlášení 
 
 Těším se. Josef    

        
Přijetí rodičů
ve skupině 4 – 8 osob - řízená vizualizace
(individuální vizualizace je poskytována v rámci poradenství)
 
8. 11. a 11. 11. od 18:00 do 20:30 hod.
 
Přihlášení nejpozději tři dny předem na +420 775 222 073,
nebo pepa.skrivanek@duchovni-oaza.cz (uveď kontaktní telefon)
 
Lektor: Ing. Josef Skřivánek, CSc.
Místo: byt Skřivánků, Jabloňová 1, Brno
 (sedmipatrový panelák přímo pod vozovnou Medlánky,
zast. šaliny č. 1 „Hudcova)
Cena: 100,- Kč. Kdo je na tom hůř, dá, co může
 
Náplň vizualizace
Cílem vizualizace je zaujmout vnitřně k rodičům postoj, který lze charakterizovat asi takto:
„Vím, že jsi právě takový rodič, jakého jsem pro svůj vývoj potřeboval. Dal jsi mi to, co jsem potřeboval, i když to mohlo pro mne i pro Tebe být velmi těžké. Děkuji za to. To, co jsi mi dát neuměl, si zajistím sám. Přijímám Tě s láskou do svého srdce a nemám vůči Tobě žádné výhrady ani nároky.“
 
Proč je dobré zaujmout vůči rodičům takový postoj?
-         rodiče a nejbližší rodinu máme „přiděleny“ z boží vůle. Ta slaďuje naše poslání na Zemi, vývojové úkoly nás i našich blízkých a bezpočet jiných vazeb, které lidský rozum nepostihne. Proto má člověk s vděčností přijmout rodiče, ale i vše ostatní, co do jeho života přichází jako jeho vůlí neovlivnitelné,
-         jsme-li ke druhým kritičtí, tak i oni (a také naše děti) nás velmi snadno odsoudí („Jakou mírou měříte, takovou vám bude měřeno“),
-         zpravidla máme podobné negativní vlastnosti jako některý z rodičů. A když své chyby promítáme do rodičů, tak je nevidíme u sebe a nemáme možnost se změnit.
 
Průběh vizualizace: pod vedením terapeuta se nejdříve zrelaxujeme a poprosíme o pomoc a vedení. 
V představách procházíme situace, kdy nám rodiče upírali lásku, nebo naši identitu. Přitom uvolňujeme hněv, zklamání a další emoce, které jsme tehdy nemohli projevit. Potom se rituálním způsobem smiřujeme s rodiči a přijímáme je s láskou do svého srdce.
    Vizualizace, zvláště je-li opakována, přispívá výrazně k bezpodmíneč-nému přijetí rodičů a harmonizaci důležitých vztahů v našem životě.
                                                                                  Těším se   Josef
 

 


                        
 
Smrt jako výzva
Seminář o smyslu života,
transformaci strachu ze smrti a pomoci umírajícímu
 
            Strach ze smrti je naším největším strachem. V jeho nejsyrovější podobě – jako děs z konce a nicoty - jej zažíváme nejčastěji po smrti blízké osoby. Máme strach z bolesti a samoty při umírání, že naše dílo zůstane nedokončeno a že naši blízcí zůstanou opuštěni. Máme strach, že na nás zapomenou, že přestaneme existovat.
Nejvíce se však bojíme konce, pokud jsme v životě nenaplnili své touhy a ideály.
 
Myšlenka na smrt může ale náš život změnit k lepšímu.
Vědomí omezenosti našeho času nás přinutí dělat jen to,
co je skutečně důležité:
 
Řek Zorba: „Nenech smrti nic než vypálený zámek“.
 
Sartre ve své autobiografii:“Šel jsem poklidně k vlastnímu konci … jistý si tím, že se poslední úder srdce zapíše na poslední stránku mé práce
a že smrt si vezme už jen mrtvého muže“
Umírajícímu může nejlépe pomoci ten, kdo se postavil svému strachu ze smrti.            
       Řekneme si, jak pomoci člověku ovládanému strachem ze smrti, nebo umírajícímu.
        „Červenou nití“ semináře bude víra ve smysluplnost života a pozitivní myšlení. Budeme se učit zvládat i strachy a traumata běžného dne.
        Seminář je kombinací psychologických her a cvičení, meditací a řízených diskusí.
 
Lektor: Ing. Josef Skřivánek, CSc.
Termín: 19. a 20. 2. 2011
Místo: u Skřivánků na Jabloňové 1, Brno – Medlánky,
zastávka tramvaje č. 1 „Hudcova“, sedmipatrový panelák
přímo pod vozovnou Medlánky
Přihlášení: do 7. 2. na +420 775 222 073,
nebo pepa.skrivanek@duchovni-oaza.cz (uveď kontaktní telefon)
 
Organizační
·        časový plán (můžeme dohodnout jinak): v sobotu 9:00 – 19:30 hod., v neděli 9:00 - 16:00 hod. Po oba dny je dostatek přestávek a hodina na oběd, ale restaurace se nestihá.
·        kurzovné (bez noclehu) je 700,- Kč (popř. kolik mohu dát).
·        kuchyň s rychlovarnou konvicí a mikrovlnkou je. Obchod je poblíž.
·        s sebou domácí obuv, lehké jídlo, pití a vše na psaní. Kdo medituje vleže, vezme si něco pod sebe.
·        nocleh je možný i v páteks vlastním spacákem a spací podložkou za 50,- Kč/noc.
·        budu mít zapnutý mobil 775 222 073, dokud nedorazí všichni přihlášení 
Těším se.     Josef                                       
               


Škola pěkných vztahů
Dvouvíkendový seminář
 
Budeme se učit dávat lásku jako dar a vidět na svých blízkých jen dobré.
Otevřít se citům a projevovat je tak, aby vztahy rozkvétaly.
Najdeme primární jazyk lásky náš i našich blízkých
– slova ujištění, pozornost, přijímání darů, skutky služby, nebo fyzický kontakt.
Budeme se učit chápat neshody ve vztazích jako prostředek růstu,
vyrovnat se s nimi a rovnoprávně se dorozumívat.
Položíme si otázku: „Souvisejí s kvalitou vztahů
víra v konečnou spravedlnost, svoboda, odpovědnost a pokora?“ 
Naučíme se v situacích běžného dne „dělat“ dobré vztahy. 
Součástí semináře jsou meditace „Země svobody“, „Jak mě vidí Bůh“,
„Vidím na Tobě jen dobré“ a harmonizace vnitřního dítěte.
 
Chceme-li změnit chování druhých k sobě, změňme sebe   
 
 
Lektor: Ing. Josef Skřivánek, CSc.
Termíny:  I. stupeň 22. a 23. 1. 2011
II. stupeň – 26. a 27. 3. 2011
Místo: u Skřivánků na Jabloňové 1, Brno – Medlánky,
zastávka tramvaje č. 1 „Hudcova“,
sedmipatrový panelák přímo pod vozovnou Medlánky
Přihlášení: do 10. 1.2011 na +420 775 222 073,
nebo pepa.skrivanek@duchovni-oaza.cz (uveď kontaktní telefon)
 
Organizační
·        časový plán (můžeme změnit): v sobotu 9:00 – 19:30 hod., v neděli 9:00 - 16:00 hod. Po oba dny je dostatek přestávek a hodina na oběd, ale restaurace se nestihá.
·        Kurzovné (bez noclehu) je 700,- Kč (popř. kolik mohu dát) za jeden víkend.
·        kuchyň s rychlovarnou konvicí a mikrovlnkou je. Obchod je poblíž.
·        s sebou domácí obuv, zrcátko na celý obličej, pastelky, lehké jídlo a pití a vše na psaní. Kdo medituje vleže, vezme si něco pod sebe.
·        nocleh je možný i v páteks vlastním spacákem a spací podložkou za 50,- Kč/noc.
·        budu mít zapnutý mobil 775 222 073, dokud nedorazí všichni přihlášení 
Těším se. Josef                 
© 1997 - 2024 Agape Brno
všechna práva vyhrazena
předplatné magazínu | vydavatelství | mapa stránek | kontakt
Hluboká 5, 639 00 Brno | tel.: 775 563 052 | info@agapebrno.cz
Tyto webové stránky používají k poskytování svých služeb soubory Cookies. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů Cookies.