Diskuse pod články

Předplatitelé magazínu mají možnost diskutovat ve fóru přímo pod každým článkem. Fórum je zobrazeno pouze v případě, že je uživatel přihlášený na stránkách.

Nepřehlédněte

16. 2. 2013 | 10% sleva pro předplatitele magazínu na celý sortiment knih a nahrávek.

3. 2. 2013 | Z důvodu změny Klubu Agape na Magazín Agape byla aktualizována Pravidla používání služby. Předplacené členství v klubu bylo automaticky převedeno na předplatné magazínu ve stejné délce trvání.

21. 11. 2010 | Právě jsme zavedli novinku Kolektivního léčivého působení na člověka.

Články, komentáře a úvahy na duchovní témata

Josef Staněk - Duchovní zákony neboli zákony věčnosti

15. 5. 2017 | Pouze pro předplatitele | Diskuse: 9x - 24. 5. 2017 17:04:44

Opravený článek

Josef Staněk - Duchovní zákony neboli zákony věčnosti

13. 5. 2017 | Pouze pro předplatitele | Diskuse: 19x - 22. 5. 2017 20:34:30

       Významem pro člověka jsou nadřazeny jak zákonům hmotného vesmíru, kterými se zabývá věda, tak zákonům neviditelné strany reality, což jsou roviny působení přírodních a esoterických sil, záhrobí, skryté strany stvoření. (Antivesmír, antiprostor, stín duše člověka.) Proto musí být založeny na absolutní jistotě, a není možné, aby se jako zákony vědecké, náboženské a společenské měnily prakticky každých 30 až 50 let, anebo podle země a civilizace. Duchovní zákon musí mít ten charakter, že bude stejný za tisíc let a byl stejný před tisícem let. Pojďme tedy takové zákony, které kolem nás nepochybně působí, hledat.

Josef Staněk - Člověk živočišný a člověk duchovní

7. 5. 2017 | Pouze pro předplatitele | Diskuse: 8x - 10. 5. 2017 10:33:03

Posílám upravený předchozí článek.

Josef Staněk - Člověk živočišný a člověk duchovní

3. 5. 2017 | Pouze pro předplatitele | Diskuse: 2x - 5. 5. 2017 14:11:56

       Odlišují se schopností položit si otázku, proč žijí. Člověk živočišný, tj. člen nejnižších úrovní vesmírných civilizací, si ji podobně jako zvířata ještě neklade. Domnívám se, že v nastupující vyšší úrovni civilizace na zemi, s ohledem na v ní požadovanou vyšší míru odpovědnosti jednotlivce, nebude žít nikdo, kdo na ni nebude znát správnou odpověď.
       Já jsem se k hledání odpovědi na uvedenou otázku ponořil do hluboké meditace s touhou, dostat se na počátek svého bytí. Ocitl jsem se v jakémsi příjemném pološeru, ve stavu, kdy jsem nic nevěděl, neměl žádnou potřebu či přání. Pouze v dálce jsem vnímal jakési nesmírně příjemně vyzařující Světlo. V jednom okamžiku jsem však pocítil přání se tomuto nesmírné blaho vyzařujícímu Světlu přiblížit. A tím začalo vlastně všechno dění. Objevil jsem se v lidském těle! Skrze toto přání tak začal koloběh mých životů.

Josef Staněk - Začal už v Česku konec evropské civilizace?

28. 4. 2017 | Pouze pro předplatitele | Diskuse: 3x - 29. 4. 2017 20:03:37

      Ostatně je-li Česko srdcem Evropy, měl by být u nás již masově vnímán! Ojediněle byl konec konců vnímán a popsán v Anglii Aldouxem Huxleym v knize „Konec civilizace“ už před léty. Rozhlédněme se tedy kolem sebe. Vždyť vnímají-li Češi,ač neinformováni, výsledky průběhu společenských procesů vždy dopředu, mělo by „to“ již být cítit. Kam a proč zmizelo to nadšení ze supermarketů, banánů, „svobodných voleb a médií“, „právního státu“, a EU? Ať se rozhlížím, jak se rozhlížím, „nadšení“ ze stavu společnosti přetrvává jen u restituentů, privatizátorů a prostituentů (ochotných se za výhody prodat komukoliv). A to proto, že EU jim má mocensky zajišťovat možnost žít osobně na „vysoké noze“ z majetku, nikoliv z vlastnoručně nebo vlastnorozumově vytvořených hodnot. Pro členy této vrstvy dokonce i všeobecné volby přestaly být dobré, nepodařilo-li se správně nasměrovat voliče „vědoucími“ médii. A ti hrůza, volili „špatně“ např. „populisty“.

Josef Staněk - Je Česko opravdu srdcem neboli duchovním středem Evropy?

24. 4. 2017 | Pouze pro předplatitele | Diskuse: 12x - 27. 4. 2017 11:49:35

Na první pohled směšná otázka, podíváme-li se na velikost a hospodářskou sílu státu. Jenže, jenže! Kde se bere intuice národa, po staletí zbavovaného vědomostní a umělecké elity? Projevem přítomnosti této intuice je to, že jádro národa po staletí, ale zejména v posledních stu létech vždy správně odhadlo, jak dopadnou společenské a duchovní procesy v Evropě? Války, revoluce, duchovní směřování evropské civilizace.
      (Poznámka. Uměleckou a vědomostní elitu národu neustále pomocí peněz odsávají, korumpují, občas i vyvražďují všelijací „ochránci“ české kotliny. Proto chování a myšlení hlavní masy národa přejímá z ducha národa málo viditelný „druhý sled“ jeho vzdělanců. Zdánliví „malí lidé“ typu písmáků, samouků a „zapadlých vlastenců“Malí školami, ale nikoliv duchem. Ti v davu konzumních evropských brojlerů dodnes tvoří neviditelný soubor ještě samostatně myslících osobností, neboli ne davových lidí.) 

Jiří Sedláček - Symbol kříže a zmrtvýchvstání Ježíše z Nazareta

15. 4. 2017 | Diskuse: 9x - 25. 4. 2017 21:11:21

        Každý z nás žije svůj život, přesto máme jako lidské bytosti jedno společné, a tím je naše duchovní podstata a s ní spojené zákony života v úrovni ducha, duše i těla. Cílem našeho života je poznat význam této skutečnosti pro náš život zde na planetě Zemi. Každý z nás má svobodnou vůli, každý z nás se může vydat za svým životním poznáním cestou, kterou si sám zvolí. Svoboda rozhodování nám umožňuje svobodně vnímat, svobodně prožívat, a tak s postupem času dospět k rozhodujícímu poznání a k rozhodujícímu přehodnocení. Postupně začínáme chápat, že jako bytosti duchovní náležíme určitému řádu duchovních hodnot. Jejich přirozené vnímání a jejich prožívání nám umožňuje pohybovat se na své životní cestě harmonicky, zažívat dostatek duševních i fyzických sil. Jejich neznalost a nerespektování znamená v každém případě ztrátu duchovních, duševních i fyzických sil. Člověk dnešní doby se ve svém životním směřování odklání od Zdroje životní síly, a tak ztrácí schopnost vnímat životní sílu a s ní spojený řád stvoření. Abychom byli schopni znovu vnímat nám daný řád duchovních hodnot, potřebujeme nejprve vnímat své základní spojení se Zdrojem života, s Bohem. Toto spojení v nás může průběžně obnovovat jedině bytost, která toto spojení má, a jej v jakékoliv životní situaci prožívá. 

Josef Staněk - Způsob provádění Ježíšových zázraků uzdravování

1. 3. 2017 | Pouze pro předplatitele | Diskuse: 8x - 3. 3. 2017 19:33:59

Všichni si již dávno mohli všimnout, že vše živé je k životu poháněné neviditelnou silou, mezi jejímiž vlastnostmi je také schopnost uzdravit a vyhojit jakékoliv zranění, poškození a nemoc živých bytostí. Takto uzdravujíce působí tato síla od bakterií, prvoků, až po zvířata a lidi. A hojí i taková zranění, která na počátku života na zemi nemohla vzniknout. (Protože jejich příčinu člověk ještě nevyrobil.) Takto působící síla je v různých kulturách různě pojmenovávána. Od živé síly, prány, záření svatého Grálu až po vyzařování Ducha svatého od Stvořitele tohoto vesmíru a světa vůbec. Ateisté její existenci nemohou popřít, proto její označují za placebo, vlastně efekt z „ničeho“.

Josef Staněk - Proč je symbolem spásy v křesťanství umučené tělo Kristovo?

9. 1. 2017 | Pouze pro předplatitele | Diskuse: 5x - 18. 3. 2017 11:16:45

      Předložená nelogičnost je jednou z dalších otázek, kladených křesťanům. Lidem žijícím jen přítomností a tělesností se zdá být zcela nepochopitelná. Abychom se ke skrytému smyslu  mohli dostat, je nutné nejprve odhalit prvotní dilema, dělící myšlení lidí. Tím je odpověď na otázku, proč vlastně existuje člověk jako bytost od všech ostatních zvířat se odlišujících?

Josef Staněk - Proč se Synové boží musí rodit z panny?

3. 1. 2017 | Pouze pro předplatitele | Diskuse: 72x - 15. 5. 2017 19:31:38

       Vždyť řečené se zdá být spojením nespojitelného jako kulatý čtvereček, a přesto je ve všech mytologiích tento původ zrozených bohů uváděn. Je to proto, že autoři osnov mytologií na rozdíl od současných pouze na rozum vázaných myslících znají zákony, za nichž se duch člověka včleňuje do duše a těla. Jistě si mnozí všimli, s jak rozdílnou dispozicí hledět „do jiných rovin reality“ (astrálu a věčnosti) se rodí děti! Některé ještě po několika létech pobytu jejich duše v těle vidí, co dospělí nevidí. (Leda po požití houbiček nebo většího množství alkoholu. Nebo ve stavu klinické smrti.) I takové „věci“, jako útržky z vlastních či cizích minulých životů! A obecně ovšem platí, že k této schopnosti mají ženy více a muži méně dispozic. A ihned by se měla vynořit otázka proč?

Josef Staněk - Kdo je „Syn boží“ a proč je jeho existence pro lidstvo nutná?

28. 12. 2016 | Pouze pro předplatitele | Diskuse: 1x - 28. 12. 2016 18:51:51

     Skoro všechna náboženství a některé filozofie mluví o vtělených bozích, neboli „synech božích“. Jak vůbec naši předkové a zakladatelé civilizací a filozofických soustav přišli na tuto myšlenku? Divím se, proč to nerozebírají naši „dialektici“, kteří nevěřící na nic, než atomy. Vždyť už jen taková myšlenka je musí rozzuřovat. Vžijte se do myšlenkového stavu ateisty už jen při vyslovení pojmů jako „vtělený bůh (Krišna), „syn boží“ (Ježíš Kristus) apod. Jak si takový člověk vůbec vysvětluje to, že „atomy v mozku jiných lidí“ vůbec na takový princip přišly?

Jiří Sedláček - Oslava vánočních svátků

25. 12. 2016 | Diskuse: 4x - 7. 1. 2017 12:57:05

    Oslava vánočních svátků je tradiční oslavou přítomnosti a působení božského principu na planetě Zemi. Jaký význam má tato skutečnost působení božského principu pro každého z nás? Vnímáme skutečnou podstatu vánočních svátků, anebo pouze respektujeme tradici a dodržujeme předchozími generacemi přijaté zvyky? Pokusme se na chvíli zastavit a poznávejme, jaké principy a mechanismy stojí v pozadí události narození dítěte Ježíše. S tímto poznáním přijde i poznání významu této události pro život každého z nás.

Josef Staněk - První otázka člověka: Kdo nebo co je Bůh?

23. 12. 2016 | Diskuse: 4x - 26. 12. 2016 15:00:19

Josef Staněk - Podaří se transformací odstranit krizi EU a západní civilizace?

15. 12. 2016 | Pouze pro předplatitele | Diskuse: 14x - 17. 12. 2016 9:31:16

     Ještě jsem nenarazil na člověka, který by nesouhlasil s tím, že EU a celá západní civilizace je v krizi. Pouze někteří naslouchající namítli, že v posledním století je západní společnost v krizi stále. Pouze se ji pokusila řešit válkou nebo komunizmem. Válka by za tímto účelem už zřejmě dávno byla pod nějakou záminkou vyvolána, kdyby potencionální válčící strany nebyly vyzbrojeny nukleárními zbraněmi. Musí tedy v mysli každého myslícího člověka vyvstat otázka, proč krize vznikla, proč není vládnoucími elitami ventilována, natož aby byla řešena.

Josef Staněk - Autorita hlavy státu je znakem vůle k řízení státu

26. 11. 2016 | Pouze pro předplatitele | Diskuse: 1x - 27. 11. 2016 7:00:53

Původní přepracovaný článek je určený pouze k diskuzi zde na tomto fóru. V tomto celém, nezkráceném znění ho nebudu nikde jinde uveřejňovat. J. Staněk

Další články z magazínu Agape ...

© 1997 - 2017 Agape Brno
všechna práva vyhrazena
předplatné magazínu | vydavatelství | mapa stránek | kontakt
Hluboká 5, 639 00 Brno | tel.: 775 563 052 | info@agapebrno.cz