Doporučujeme > Agape doporučuje > Klíčové hnutí - základní principy politického programu

Klíčové hnutí - základní principy politického programu

Autorkovou je Táňa Fischerová a její spolupracovnice.

Nový program pojmenovává základní principy, na kterých chce stavět v dlouhodobém horizontu. Jednotlivé části bude možné realizovat postupně, ale s prvními kroky je nutné začít hned. Program nenabízí pohodlí, ale podmínky pro činnost, která má smysl, prostor pro ty, kteří chtějí být aktivní. Nejen u nás, ale všude v demokratických zemích se zvětšuje prostor mezi politiky a občany, vzrůstá frustrace ze ztráty možnosti reálně ovlivňovat život ve svém okolí i ve své zemi. Program na tento stav reaguje a nabízí postupné kroky k proměně.Ve všech oblastech našeho života je možné, aby nabídka společnosti pro uplatnění jednotlivce směřovala k jeho rozvoji. Formy vzdělávání, kultury a pracovních nabídek by měly poskytovat prostor pro kreativitu, osobní rozvoj, smysl, radost, svobodu, nezávislost a vědomí duchovního rozměru lidské existence.
Klíčovými pojmy jsou tvořivost, společenství, odpovědnost, dobrovolnost, svoboda rovnost bratrství, samospráva spolupráce a sítě.
Hnutí usiluje o podíl na správě veřejného prostoru, o podíl na výkonné a zákonodárné moci, aby ji mohlo postoupit, aby snížilo moc státu a politické reprezentace nad životy a svobodným rozhodováním občanů. Buduje strukturu zastoupení pouze v té nejnutnější míře, která umožní v současném systému takový záměr uskutečnit. Jeho nosným a klíčovým záměrem je vytvoření sítě svobodných, samosprávných a odpovědných, na mocenské správě v co největší míře nezávislých, obcí (společenství). Usiluje o stav, ve kterém moc bude svobodně postupována ke správě těch společných záležitostí, kde je to rozumné a hospodárné. Politický program směřuje k tomu, aby jeho reprezentace ve veřejné správě vytvářela podmínky pro možnost realizace nových forem. Základní principy programu nejsou konečné, postupem času a s další prací a nárůstem spolupracovníků se budou rozšiřovat a zpřesňovat. Vítáme iniciativu každého, komu je naznačený směr blízký. Domníváme se, že každý může s tímto programem pracovat samostatně dál, sám vyhledávat další spolupracovníky, vést diskuse a prověřovat myšlenky. V tuto chvíli vytváříme společenství lidí, kteří chápou, že kosmetická změna není řešení.

Bližší informace na  www.klicove-hnuti.cz nebo www.tanafischerova.cz
(Na těchto stránkách jsou i ke stažení podpisové archy.)

Námětů k zamyšlení jak ovlivnit naši politickou scénu, je mnoho. Jedním z těch opravdu slušných politiků, kteří naší Sněmovnou prošli, je p. Táňa Fischerová a ta teď zakládá nové politické hnutí, se kterým by chtěla jít do příštích voleb.

Na to, aby jakékoliv nové politické hnutí nebo strana byly zaregistrováni, je vždy potřeba 1000 podpisů.

Pojďme tedy p. Fischerovou podpořit pro začátek svým podpisem!
© 1997 - 2017 Agape Brno
všechna práva vyhrazena
předplatné magazínu | vydavatelství | mapa stránek | kontakt
Hluboká 5, 639 00 Brno | tel.: 775 563 052 | info@agapebrno.cz