Nepřehlédněte

16. 2. 2013 | 10% sleva pro předplatitele magazínu na celý sortiment knih a nahrávek.

3. 2. 2013 | Z důvodu změny Klubu Agape na Magazín Agape byla aktualizována Pravidla používání služby. Předplacené členství v klubu bylo automaticky převedeno na předplatné magazínu ve stejné délce trvání.

21. 11. 2010 | Právě jsme zavedli novinku Kolektivního léčivého působení na člověka.

Činnost > Netušená vazba s Vaším nejbližším zvířátkem

Netušená vazba s Vaším nejbližším zvířátkem (NVZ)

Osobní analýza propojení duše zvířátka do vašeho současného,
případně i minulého života
  • Čím se zachvívá duše Vaše milovaného zvířátka ve Vaší blízkosti
  • Jaká energie se skrývá za jeho oddanou láskou k Vám
  • Co je třeba vědět, aby duše zvířátka nebolela, neplakala a netrpěla dopadem lidské omezenosti a rozmaru
Vaše komplexní analýza bude tedy obsahovat:
  • automatickou kresbu „Netušená vazba s Vaším nejbližším zvířátkem“ (NVZ)
  • podrobnou analýzu kresby „Zasvěcení do nejhlubších skrytých úrovní nejbližšího zvířátka a analýza jeho speciální vazby k Vaší osobě v reálné, jemnohmotné a karmické rovině“

Přílohy:
  • stručný slovníček neznámých pojmů
  • kresba s názvy vybraných symbolů potřebných pro porozumění Vaší analýzy
  • stručný přehled o čakrách
  • seznam doporučené literatury

Netušená vazba člověka s živočišnou říší

Nejstarší kresby o vztahu člověka a zvířat můžeme v historii nalézat již před více než 20 000 lety na nástěnných malbách v jeskyních. Proč tyto malby zvířat Cromaňonský člověk kreslil? Odhalují více než jen jeho primitivní vztah k zvířatům? Pravděpodobně šlo o jeho pokus ovládnout nebezpečné zvíře pomocí jeho obrazu a prostřednictvím magie. Vyciťoval člověk v tomto údobí lépe jemné energie zvířat a hlouběji než je tomu dnes u civilizovaného a vůči těmto jemným energiím otupělého člověka? Jistěže. Kdyby člověk tyto jemné energie živočišné říše a síly nevyciťoval, v kruté realitě přírody by nepřežil. V těchto nástěnných kresbách se nám v Agape podařilo automatickou kresbou zachytit energetické vazby a napojení, které náleží do nižších astrálních úrovní, ve kterých se pohybuje magie a magické rituály. Magické rituály ve vztahu ke zvířecímu království spočívaly v uctívání zvířat, zvláště těch nebezpečných, a to až do té míry, že se zvířata stávala kultovní. Zvířata v životě lidí sehrávala i významnou posvátnou a obětní roli. Ve starém Egyptě např. zabití kočky bylo považováno za hrdelní zločin, neboť šlo o posvátné zvíře. Přitom ale při pohřebních obřadech jich bylo při rituálních úkonech zabito tisíce, což dokazují jejich mumifikované ostatky. Dokonce za tímto magickým účelem je kněží chovali na tajných farmách. Zvířata méně nebezpečná si člověk postupně domestikoval a využíval jejich schopností.

V průběhu historie se člověk se zvířaty sbližoval a začal si jich vážit pro jejich vlastnosti, sílu, rychlost, odvahu. Začal je pro tyto vlastnosti využívat. Stále si však uvědomoval, že zvířata oplývají nějakou tajnou, neznámou silou, kterou člověk sám nemá. Zjistil, že někteří zástupci (včely) vyciťují blízkost elektromagnetického pole, stěhovaví ptáci se umí perfektně orientovat a rozpoznávají poklesy tlaku vzduchu, slyší nízkofrekvenční zvuky ap. člověk poznal, že některá zvířata předvídají zemětřesení, změny počasí, pohromy a že některá zvířata často vycítí blízkost smrti.

Člověk se ustavičně snaží pronikat do těchto tajů spojených se zvláštními schopnostmi zvířat svým rozumem i různými vědeckými metodami. Podařilo se mu touto cestou odhalit i mnoho skutečností, ale k posouzení skrytých „magických“ jemnohmotných energií zvířat a jejich vazeb s lidmi lidský rozum nestačí. Jde totiž o rozměr, který je daleko za hranicemi jeho rozumového chápání. Pro vědu proto zůstává řada skutečností i nadále skryta.

Člověk má však i jiné schopnosti než je jeho rozum. Jedním z nich je dar automatické kresby (AK), jasnocitnost nebo jasnovidnost. Darem AK a jejím mnohočetným ověřováním v průběhu posledních let jsme se dobrali k určitým odpovědím, které Vám předkládáme. Tato fakta mohou rozšířit naše poznání o skrytých silách v živočišné říši a jejich významu pro člověka.

Ukázka kresby a její analýzy


Zasvěcení do nejhlubších skrytých úrovní energií mého nejbližšího zvířátka

(Výňatek z analýzy – zkráceno)

1. Výchozí stav Vaší aury a čaker před ovlivněním ze strany Vašeho zvířete

Léčitelé starověku i současnosti se domnívají, že aura představuje klíč k tělesným, duševním i duchovním stavům člověka. Alternativní medicína podporuje názor, že toto vibrující energetické pole ve vrstvách ..... Stav oslabení Vaší aury a čaker je v AK zakreslen modře a vyznačuje, že:
• Poruchu vibrací máte v oblasti 1. a 5. čakry.
• Vaše aura je nejvíce zeslabená v oblasti 1. a 5. čakry.

2. Stav Vašeho jemnohmotného těla (aury a čaker) po ovlivnění Vaším zvířetem

3. Působení Vašeho zvířete zaznamenává tyto změny:

a) v úrovni energií Vašeho fyzického těla je Vaše:
• 1. čakra zesílena 2x a může pozitivně ovlivňovat energie pohybového systému
• 2. čakra zesílena 1x a může pozitivně ovlivňovat energie vylučovacího a urogenitálního systému

b) v úrovni duševního jemnohmotného těla je:

4. Speciální role Vašeho zvířete

Speciální rozměr napojení Vašeho zvířete do jiné dimenze bytí Prainteligence říše zvířat mimo trojrozměrný pozemský svět umožňuje v rovině energií a zvláštních zvířecích instinktů přejímat zesíleně určité vibrace této jiné dimenze. Těmito vibracemi Vás může vylaďovat, přispívat k Vašemu bezpečí, k harmonii, k citovému naplnění, ale také k naplnění Vašeho karmického závazku. Na tomto základě lze rozlišit zvýrazněnou roli zvířete:

– ochránce
– společníka (souladu a harmonie)
– empatie (vcítění)
– karmického (jeho role vychází z karmické úrovně vesmírných zákonů roviny duchovní)

AK lze určit, kterou z těchto rolí a v jaké míře (nepatrně, zesíleně, silně, výrazně) může za určitých okolností Vaše zvíře k Vám naplňovat.

Vaše zvíře pes REK zesíleně transformuje a vylaďuje vibrace ZVÍŘETE ochránce, kterými Vás může – jestliže ho budete pozorně vnímat – speciálně upozornit a nějakým způsobem chránit před:

přírodními živly (vítr, oheň, voda, negativní vyzařování podloží GPZ, pohromy).

5. Závěr

AK zachycuje symbolický obraz toku energií a napojení Vašeho zvířete. Je jí vykreslen jemnohmotný energetický obraz Vašeho zvířete psa Reka a Vaše vzájemné jemnohmotné napojení. Tento obraz neslouží k vyčtení osobních vlastností Vašeho zvířete, které jsou Vám jistě známy. Rozbor Vaší kresby však umožňuje rozšířit poznání jeho skrytých vlastností a možností, které často jen tušíte, ale neumíte je správně formulovat, zařadit, či vyhodnotit. ........

Pokud si budete chtít tuto analýzu objednat, je třeba zaslat:

Jméno a příjmení (u vdané ženy i příjmení za svobodna), datum narození
Údaje o zvířeti (druh, rasa, jméno, alespoň přibližné datum narození)
Pokud je to možné, tak společné foto, pokud ne, tak jednotlivě
Přesná adresa (telefon)

Analýzu NVZ si můžete písemně (doporučeným dopisem) objednat na naší adrese Agape Brno, Hluboká 5, 639 00 Brno, nebo elektronicky na info@agapebrno.cz
Cena 800 Kč + 50 Kč poštovné. K objednávce můžete přiložit doklad o zaplacení (pošt. poukázku), čímž byste výrazně ušetřili náš čas. Pokud budete chtít platit převodem na účet, nemusíte platit peníze předem, ale napište tuto skutečnost do objednávky a my Vám k vyhotovené analýze napíšeme číslo účtu a variabilní symbol, na který pak peníze pošlete.

Analýzy vyhotovujeme i na Slovensko, platbu poukazujte v tomto případě na eurový účet u Fio banky. Do info pro příjemce pak napište své tel. číslo - je to jen pro případ nejasností ohledně zaslané částky. Cena 32 EUR + 2 EUR poštovné.

© 1997 - 2019 Agape Brno
všechna práva vyhrazena
předplatné magazínu | vydavatelství | mapa stránek | kontakt
Hluboká 5, 639 00 Brno | tel.: 775 563 052 | info@agapebrno.cz